NPER (Fungsi NPER)

Artikel ini memerihalkan sintaks formula dan penggunaan fungsi (fungsi: Formula pratulis yang mengambil nilai atau nilai-nilai, melaksanakan operasi dan mengembalikan nilai atau nilai-nilai. Gunakan fungsi untuk meringkaskan dan memendekkan formula pada lembaran kerja, terutamanya untuk mereka yang melakukan pengiraan yang panjang atau kompleks.) NPER dalam Microsoft Excel.

Perihalan

Mengembalikan bilangan tempoh bagi pelaburan berdasarkan pembayaran yang berkala dan tetap serta kadar faedah yang tetap.

Sintaks

NPER(rate,pmt,pv,[fv],[type])

Untuk perihalan argumen dalam NPER yang lebih lengkap dan untuk maklumat lanjut tentang fungsi anuiti, sila lihat PV.

Sintaks fungsi NPER mempunyai argumen (argumen: Nilai yang membekalkan maklumat kepada tindakan, peristiwa, kaedah, sifat, fungsi atau prosedur.) berikut:

  • Rate    Diperlukan. Kadar faedah per tempoh.
  • Pmt    Diperlukan. Bayaran dibuat pada setiap tempoh, ia tidak boleh diubah sepanjang jangka hayat anuiti. Lazimnya, pmt mengandungi pokok dan faedah tetapi tiada yuran atau cukai lain.
  • Pv    Diperlukan. Nilai semasa atau amaun jumlah terkumpul yang siri pembayaran masa akan datang adalah bernilai sekarang.
  • Fv    Pilihan. Nilai masa depan atau baki tunai yang anda ingin peroleh selepas bayaran terakhir dibuat. Jika fv dikeluarkan, fv dianggap sebagai 0 (contohnya, nilai masa depan pinjaman ialah 0).
  • Type    Pilihan. Nombor 0 atau 1 dan menunjukkan masa bayaran tamat tempoh.
Setkan jenis sama dengan Jika bayaran perlu dijelaskan
0 atau dikeluarkan Pada hujung tempoh
1 Pada permulaan tempoh

Contoh

Salin data contoh dalam jadual berikut dan tampalkannya dalam sel A1 lembaran kerja Excel baru. Untuk memastikan formula menunjukkan hasil, pilihnya, tekan F2, kemudian tekan Enter. Jika perlu, anda boleh melaraskan lebar lajur untuk melihat semua data.

Data Perihalan
0.12 Kadar faedah tahunan
-100 Bayaran yang dibuat setiap tempoh
-1000 Nilai semasa
10000 Nilai masa depan
1 Bayaran tamat tempoh pada permulaan tempoh (sila lihat di atas)
Formula Perihalan Hasil Langsung
=NPER(A2/12, A3, A4, A5, 1) Tempoh pelaburan dengan tempoh di atas 59.6738657
=NPER(A2/12, A3, A4, A5) Tempoh pelaburan dengan tempoh di atas, melainkan bayaran dibuat pada permulaan tempoh 60.0821229
=NPER(A2/12, A3, A4) Tempoh pelaburan dengan tempoh di atas, melainkan dengan nilai masa depan 0 -9.57859404
 
 
Berkenaan dengan:
Excel 2013, Excel Online