MIN (Fungsi MIN)

Artikel ini memerihalkan sintaks formula dan penggunaan fungsi (fungsi: Formula pratulis yang mengambil nilai atau nilai-nilai, melaksanakan operasi dan mengembalikan nilai atau nilai-nilai. Gunakan fungsi untuk meringkaskan dan memendekkan formula pada lembaran kerja, terutamanya untuk mereka yang melakukan pengiraan yang panjang atau kompleks.) MIN dalam Microsoft Excel.

Perihalan

Mengembalikan nilai terkecil dalam set nilai.

Sintaks

MIN(number1, [number2], ...)

Sintaks fungsi MIN mempunyai argumen (argumen: Nilai yang membekalkan maklumat kepada tindakan, peristiwa, kaedah, sifat, fungsi atau prosedur.) berikut:

  • Number1, number2, ...   ¬†Number1 diperlukan, nombor seterusnya adalah pilihan. Nombor 1 hingga 255 yang anda ingin mencari nilai minimumnya.

Catatan

  • Argumen sama ada boleh merupakan nombor atau nama, tatasusunan atau rujukan yang mengandungi nombor.
  • Nilai logik dan perwakilan teks bagi nombor yang anda taipkan terus ke dalam senarai argumen akan dikira.
  • Jika argumen adalah tatasusunan atau rujukan, hanya nombor dalam tatasusunan atau rujukan tersebut akan digunakan. Sel kosong, nilai logik atau teks dalam tatasusunan atau rujukan akan diabaikan.
  • Jika argumen tidak mengandungi nombor, MIN mengembalikan 0.
  • Argumen yang merupakan nilai ralat atau teks yang tidak boleh diterjemahkan kepada nombor akan menyebabkan ralat.
  • Jika anda ingin memasukkan nilai logik dan perwakilan teks bagi nombor dalam rujukan sebagai sebahagian daripada pengiraan, maka gunakan fungsi MINA.

Contoh

Salin data contoh dalam jadual berikut dan tampalkannya dalam sel A1 lembaran kerja Excel baru. Untuk memastikan formula menunjukkan hasil, pilihnya, tekan F2, kemudian tekan Enter. Jika perlu, anda boleh melaraskan lebar lajur untuk melihat semua data.

Data
10
7
9
27
2
Formula Perihalan Hasil
=MIN(A2:A6) Nombor terkecil dalam julat A2:A6. 2
=MIN(A2:A6,0) Nombor terkecil dalam julat A2:A6 dan 0. 0
 
 
Berkenaan dengan:
Excel 2013, Excel Online