Menyimpan buku kerja dalam format fail lain

Biasanya, anda mungkin ingin menyimpan buku kerja anda dalam format fail semasa (.xlsx). Tetapi kadangkala, anda mungkin perlu menyimpan buku kerja dalam format fail lain, seperti format fail Excel versi terdahulu, fail teks, fail PDF atau fail XPS. Hanya ingat bahawa setiap kali anda menyimpan buku kerja dalam format fail lain, beberapa pemformatan, data, dan cirinya mungkin tidak akan disimpan.

Untuk senarai format fail (juga dipanggil jenis fail) yang anda boleh (dan tidak boleh) buka atau simpan dalam Excel 2013, lihat Format fail yang disokong dalam Excel di penghujung artikel ini.

  1. Buka buku kerja yang anda ingin kemas kini.
  2. Klik Fail > Simpan Sebagai.

Opsyen Simpan Sebagai pada tab Fail

  1. Di bawah Tempat, pilih tempat untuk menyimpan buku kerja. Contohnya, pilih OneDrive untuk menyimpannya pada lokasi Web anda atau Komputer untuk menyimpannya di folder setempat seperti Dokumen anda.

Opsyen Pilih Lokasi

  1. Dalam kotak dialog Simpan Sebagai, navigasi ke lokasi yang anda inginkan.

Kotak dialog Simpan Sebagai

  1. Dalam senarai Simpan sebagai jenis, klik format fail yang anda inginkan. Klik anak panah untuk skrol ke format fail yang tidak kelihatan dalam senarai.

 Nota    Format fail yang anda akan lihat berbeza bergantung pada jenis helaian yang aktif dalam buku kerja anda (helaian data, helaian carta atau helaian jenis lain).

  1. Dalam kotak Nama fail, terima nama yang disyorkan atau taipkan nama baru untuk buku kerja tersebut.

Menukar buku kerja Excel 97-2003 kepada format fail semasa

Jika anda membuka buku kerja Excel 97-2003 tetapi tidak perlu menyimpannya dalam format fail tersebut, hanya tukarkannya kepada format fail semasa (.xlsx).

  1. Klik Fail > Maklumat.
  2. Klik Tukar.

Butang Tukar

Format fail yang disokong dalam Excel

Dalam Excel 2013, anda boleh membuka dan menyimpan fail dalam format fail berikut:Format fail Excel

Format Sambungan Perihalan
Buku Kerja Excel .xlsx Format fail berdasarkan XML lalai untuk Excel 2007-2013. Tidak boleh menyimpan kod makro Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) atau helaian makro Microsoft Office Excel 4.0 (.xlm).
Hamparan XML Buka Tegas .xlsx Versi tegas ISO format fail Buku Kerja Excel (.xlsx).
Buku Kerja Excel (kod) .xlsm Format fail berdasarkan XML dan didayakan makro untuk Excel 2007-2013. Menyimpan kod makro VBA atau helaian makro Excel 4.0 (.xlm).
Buku Kerja Perduaan Excel .xlsb Format fail perduaan (BIFF12) untuk Excel 2007-2013.
Templat .xltx Format fail lalai untuk templat Excel untuk Excel 2007-2013. Tidak boleh menyimpan kod makro VBA atau helaian makro Excel 4.0 (.xlm).
Templat (kod) .xltm Format fail didayakan makro untuk templat Excel dalam Excel 2007-2013. Menyimpan kod makro VBA atau helaian makro Excel 4.0 (.xlm).
Buku Kerja Excel 97- Excel 2003 .xls Format fail Perduaan Excel 2003 - Excel 97 (BIFF8).
Templat Excel 97- Excel 2003 .xlt Format fail Perduaan Excel 2003 (BIFF8) - Excel 97 untuk templat Excel.
Buku Kerja Microsoft Excel 5.0/95 .xls Format fail Perduaan Excel 5.0/95 (BIFF5).
Hamparan XML 2003 .xml Format fail Hamparan XML 2003 (XMLSS).
Data XML .xml Format Data XML.
Tambahan Excel .xlam Format Tambahan berdasarkan XML dan didayakan makro untuk Excel 2007-2013. Tambahan adalah program tambahan yang direka bentuk untuk menjalankan kod tambahan. Menyokong penggunaan projek VBA dan helaian makro Excel 4.0 (.xlm).
Tambahan Excel 97-2003 .xla Tambahan Excel 97-2003, program tambahan yang direka bentuk untuk menjalankan kod tambahan. Menyokong penggunaan projek VBA.
Buku kerja Excel 4.0 .xlw Format fail Excel 4.0 yang hanya menyimpan lembaran kerja, helaian carta dan helaian makro. Anda boleh membuka buku kerja dalam format fail ini dalam Excel 2013 tetapi anda tidak boleh menyimpan fail Excel kepada format fail ini.

Format fail Teks

Format Sambungan Perihalan
Teks berformat (Dibataskan jarak) .prn Format dibataskan jarak Lotus. Hanya menyimpan helaian aktif.
Teks (Dibataskan tab) .txt Menyimpan buku kerja sebagai fail teks dibataskan tab untuk digunakan pada sistem pengendalian Microsoft Windows lain dan memastikan bahawa aksara tab, garis pemisah dan aksara lain ditafsirkan dengan betul. Hanya menyimpan helaian aktif.
Teks (Macintosh) .txt Menyimpan buku kerja sebagai fail teks dibataskan tab untuk digunakan pada sistem pengendalian Macintosh dan memastikan bahawa aksara tab, garis pemisah dan aksara lain ditafsirkan dengan betul. Hanya menyimpan helaian aktif.
Teks (MS-DOS) .txt Menyimpan buku kerja sebagai fail teks dibataskan tab untuk digunakan pada sistem pengendalian MS-DOS dan memastikan bahawa aksara tab, garis pemisah dan aksara lain ditafsirkan dengan betul. Hanya menyimpan helaian aktif.
Teks Unikod .txt Menyimpan buku kerja sebagai teks Unikod, satu standard pengekodan aksara yang dibangunkan oleh Unicode Consortium.
CSV (dibataskan koma) .csv Menyimpan buku kerja sebagai fail teks dibataskan koma untuk digunakan pada sistem pengendalian Windows lain dan memastikan bahawa aksara tab, garis pemisah dan aksara lain ditafsirkan dengan betul. Hanya menyimpan helaian aktif.
CSV (Macintosh) .csv Menyimpan buku kerja sebagai fail teks dibataskan koma untuk digunakan pada sistem pengendalian Macintosh dan memastikan bahawa aksara tab, garis pemisah dan aksara lain ditafsirkan dengan betul. Hanya menyimpan helaian aktif.
CSV (MS-DOS) .csv Menyimpan buku kerja sebagai fail teks dibataskan koma untuk digunakan pada sistem pengendalian MS-DOS dan memastikan bahawa aksara tab, garis pemisah dan aksara lain ditafsirkan dengan betul. Hanya menyimpan helaian aktif.
DIF .dif Format Saling Tukar Data. Hanya menyimpan helaian aktif.
SYLK .slk Format Pautan Bersimbol. Hanya menyimpan helaian aktif.

 Nota    Jika anda menyimpan buku kerja dalam sebarang format teks, semua pemformatan akan hilang.

Format fail lain

Format Sambungan Perihalan
DBF 3, DBF 4 .dbf dBase III dan IV. Anda boleh membuka format fail ini dalam Excel tetapi anda tidak boleh menyimpan fail Excel kepada format dBase.
Hamparan OpenDocument .ods Hamparan OpenDocument. Anda boleh menyimpan fail Excel 2010 supaya ia boleh dibuka dalam aplikasi hamparan yang menggunakan format Hamparan OpenDocument, seperti Google Docs dan OpenOffice.org Calc. Anda juga boleh membuka hamparan dalam .ods dalam Excel 2010. Pemformatan mungkin hilang semasa menyimpan dan membuka fail .ods.
PDF .pdf Format Dokumen Mudah Alih (PDF). Format fail ini mengekalkan pemformatan dokumen dan mendayakan perkongsian fail. Apabila fail format PDF dilihat dalam talian atau dicetak, ia mengekalkan format yang anda inginkan. Data dalam fail tidak boleh diubah dengan mudah. Format PDF juga berguna untuk dokumen yang akan dihasilkan semula menggunakan kaedah pencetakan komersial.
Dokumen XPS .xps Spesifikasi Kertas XML (XPS). Format fail ini mengekalkan pemformatan dokumen dan mendayakan perkongsian fail. Apabila fail XPS dilihat dalam talian atau dicetak, ia mengekalkan format yang betul-betul anda inginkan dan data dalam fail tidak boleh diubah dengan mudah.

Format fail yang menggunakan papan klip

Jika anda menyalin data pada papan klip dalam salah satu format fail berikut, anda boleh menampalnya ke dalam Excel menggunakan perintah Tampal atau Tampal Istimewa (Rumah > Papan Klip > Tampal).

Format Sambungan Pengecam jenis Papan Klip
Gambar .wmf atau .emf

Gambar dalam Format Metafail Windows (WMF) atau Format Metafail Dipertingkat Windows (EMF).

 Nota    Jika anda menyalin gambar metafail dari program lain, Excel menampal gambar sebagai metafail dipertingkat.

Peta Bit .bmp Gambar disimpan dalam format Peta Bit (BMP).
Format fail Microsoft Excel .xls Format fail Perduaan untuk versi Excel versi 5.0/95 (BIFF5), Excel 97-2003 (BIFF8) dan Excel 2013 (BIFF12).
SYLK .slk Format Pautan Bersimbol.
DIF .dif Format Saling Tukar Data.
Teks (dibataskan tab) .txt Format teks dipisahkan tab.
CSV (Dibataskan koma) .csv Format nilai dipisahkan koma.
Teks berformat (Dibataskan Jarak) .rtf Format Teks Beraneka (RTF). Hanya daripada Excel.
Objek terbenam .gif, .jpg, .doc, .xls, atau .bmp Objek Microsoft Excel, objek daripada program didaftarkan dengan betul yang menyokong OLE 2.0 (OwnerLink) dan Gambar atau format persembahan lain.
Objek terpaut .gif, .jpg, .doc, .xls, atau .bmp OwnerLink, ObjectLink, Pautan, Gambar atau format lain.
Objek lukisan Office .emf Format objek lukisan Office atau Gambar (Format metafail dipertingkat Windows, EMF).
Teks .txt Paparkan Teks, Teks OEM.
Halaman Web Fail Tunggal .mht, .mhtml Halaman Web Fail Tunggal (MHT atau MHTML). Fail format ini menyepadukan grafik dalam baris, aplet, dokumen terpaut dan item sokongan lain yang dirujuk dalam dokumen.
Halaman Web .htm, .html

Bahasa Penanda Hiperteks (HTML).

 Nota    Apabila anda menyalin teks daripada program lain, Excel menampalkan teks dalam format HTML, tanpa mengira format teks asal.

Format fail yang tidak disokong dalam Excel 2013

Format fail berikut tidak lagi disokong, jadi anda tidak boleh membuka atau menyimpan fail dalam format fail ini.

Untuk bekerja dengan data buku kerja anda dalam program yang tidak lagi disokong, cuba lakukan perkara berikut:

  • Cari di Web untuk syarikat yang membuat penukar format fail untuk format fail yang tidak disokong dalam Excel.
  • Simpan buku kerja anda kepada format fail lain yang boleh dibuka dalam program lain. Contohnya, simpan kepada hamparan XML atau format fail teks yang mungkin disokong program lain.
Format Sambungan Pengecam jenis Papan Klip
Carta Excel .xlc Format fail Excel 2.0, 3.0 dan 2.x
WK1, FMT, WK2, WK3, FM3, WK4 .wk1, .wk2, .wk3, .wk4, .wks Format fail Lotus 1-2-3 (semua versi)
Microsoft Works .wks Format Fail Microsoft Works (semua versi)
DBF 2 .dbf Format fail DBASE II
WQ1 .wq1 Quattro Pro untuk format fail MS-DOS
WB1, WB3 .wb1, .wb3 Quattro Pro 5.0 dan 7.0 untuk Windows.
 
 
Berkenaan dengan:
Excel 2013