Mencipta formula ringkas

 Penting   Hasil terhitung bagi formula dan sesetengah fungsi lembaran kerja Excel mungkin sedikit berbeza antara Windows PC yang menggunakan seni bina x86 atau x86-64 dan Windows RT PC yang menggunakan seni bina ARM. Ketahui lanjut tentang perubahan.

Anda boleh mencipta formula ringkas untuk menambah, menolak, mendarab atau membahagikan nilai pada lembaran kerja anda. Formula ringkas sentiasa bermula dengan tanda sama dengan (=), diikuti dengan pemalar (pemalar: Nilai yang tidak dikira. Contohnya, nombor 210 dan teks "Pendapatan Suku Tahunan" adalah pemalar. Ungkapan atau nilai yang hasil daripada ungkapan, bukan pemalar.) yang merupakan nilai berangka dan operator (operator: Tanda atau simbol yang menentukan jenis pengiraan untuk dilaksanakan dalam ungkapan. Terdapat operator matematik, perbandingan, logik dan rujukan.) pengiraan seperti tanda campur (+), tolak (-), asterisk(*) atau garis miring (/).

Contohnya, apabila anda memasukkan formula =5+2*3, Excel mendarabkan dua nombor terakhir dan menambahkan nombor pertama pada hasilnya. Mengikuti tertib operasi matematik yang standard, pendaraban dilaksanakan sebelum penambahan.

  1. Pada lembaran kerja, klik pada sel yang anda ingin masukkan formula.
  2. Taipkan = (tanda sama dengan) diikuti dengan pemalar dan operator yang anda ingin gunakan dalam pengiraan.

Anda boleh memasukkan sebanyak pemalar dan operator dalam formula yang diperlukan, sehingga 8192 aksara.

 Petua    Selain daripada menaip pemalar ke dalam formula anda, anda boleh memilih sel yang mengandungi nilai yang anda ingin gunakan dan masukkan operator antara memilih sel.

  1. Tekan Enter.


 Nota 

  • Untuk menambah nilai dengan cepat, anda boleh menggunakan AutoSum berbanding dengan memasukkan formula secara manual (Tab Rumah, Kumpulan Pengeditan).
  • Anda juga boleh menggunakan fungsi (seperti fungsi SUM) untuk mengira nilai dalam lembaran kerja anda. Untuk maklumat lanjut lihat Mencipta formula menggunakan fungsi.
  • Untuk menggunakannya dengan lebih lanjut, anda boleh menggunakan rujukan dan nama sel selain daripada nilai sebenar dalam formula ringkas. Untuk maklumat lanjut, lihat Menggunakan rujukan sel dalam formula dan Menentu dan menggunakan nama dalam formula.

Contoh

Salin data contoh dalam jadual berikut dan tampalnya dalam sel A1 lembaran kerja Excel baru. Untuk memastikan formula menunjukkan hasil, pilihnya, tekan F2, kemudian tekan Enter. Jika perlu, anda boleh melaraskan lebar lajur untuk melihat semua data.

Data
2
5
Formula Perihalan Hasil
'=A2+A3 Menambahkan nilai dalam sel A1 dan A2 =A2+A3
'=A2-A3 Menolak nilai dalam sel A2 daripada nilai dalam A1 =A2-A3
'=A2/A3 Membahagikan nilai dalam sel A1 dengan nilai dalam A2 =A2/A3
'=A2*A3 Menggandakan nilai dalam sel A1 kali nilai dalam A2 =A2*A3
'=A2^A3 Meningkatkan nilai dalam sel A1 kepada nilai eksponen yang ditentukan dalam A2 =A2^A3
Formula Perihalan Hasil
'=5+2 Menambahkan 5 dan 2 =5+2
'=5-2 Menolak 2 daripada 5 =5-2
'=5/2 Membahagikan 5 dengan 2 =5/2
'=5*2 Menggandakan 5 kali 2 =5*2
'=5^2 Meningkatkan 5 kepada kuasa ke-2 =5^2

Atas Halaman Atas Halaman

 
 
Berkenaan dengan:
Excel 2013