Mencipta formula menggunakan fungsi

 Penting   Hasil terhitung bagi formula dan sesetengah fungsi lembaran kerja Excel mungkin sedikit berbeza antara Windows PC yang menggunakan seni bina x86 atau x86-64 dan Windows RT PC yang menggunakan seni bina ARM. Ketahui lanjut tentang perubahan.

Anda boleh mencipta formula (formula: Jujukan nilai, rujukan sel, nama, fungsi atau operator dalam sel yang bersama-sama menghasilkan nilai baru. Formula biasanya bermula dengan tanda sama dengan (=).) untuk mengira nilai dalam lembaran kerja anda menggunakan fungsi (fungsi: Formula pratulis yang mengambil nilai atau nilai-nilai, melaksanakan operasi dan mengembalikan nilai atau nilai-nilai. Gunakan fungsi untuk meringkaskan dan memendekkan formula pada lembaran kerja, terutamanya untuk mereka yang melakukan pengiraan yang panjang atau kompleks.). Contohnya, kedua-dua formula =SUM(A1:A2) dan SUM(A1,A2) menggunakan fungsi SUM untuk menambah nilai dalam sel A1 dan A2. Formula selalu bermula dengan tanda sama dengan (=).

  1. Klik pada sel yang anda ingin masukkan formula.
  2. Untuk memulakan formula dengan fungsi, klik Selitkan FungsiImej butang pada bar formula Imej butang.

Excel menyelitkan tanda sama dengan (=) untuk anda.

  1. Dalam kotak Atau pilih kategori, pilih Semua.

Jika anda biasa dengan kategori fungsi, anda boleh memilih satu kategori.

Jika anda tidak pasti fungsi yang patut digunakan, anda boleh menaip soalan yang menerangkan perkara yang anda ingin lakukan dalam kotak Cari fungsi (contohnya, "tambah nombor" mengembalikan fungsi SUM).

 Petua    Bagi senarai fungsi yang tersedia, lihat fungsi Excel (berabjad) atau fungsi Excel (mengikut kategori).

  1. Dalam kotak Pilih fungsi, pilih fungsi yang anda ingin gunakan kemudian klik OK.
  2. Dalam kotak argumen yang dipaparkan untuk fungsi yang anda pilih, masukkan nilai, rentetan teks atau rujukan sel yang anda inginkan.

Selain daripada menaip rujukan sel, anda juga boleh memilih sel yang anda ingin rujukkan. Klik Imej butang untuk meminimumkan kotak dialog, pilih sel yang anda ingin rujukkan kemudian klik Imej butang untuk mengembangkan kotak dialog tersebut lagi.

 Petua    Untuk maklumat lanjut tentang fungsi dan argumennya, klik Bantuan tentang fungsi ini.

  1. Selepas anda melengkapkan argumen untuk formula tersebut, klik OK.

 Petua    Jika anda kerap menggunakan fungsi, anda boleh terus masukkan formula anda pada lembaran kerja. Selepas anda menaip tanda sama dengan (=) dan nama fungsi, anda boleh mendapatkan maklumat tentang sintaks formula dan argumen fungsi dengan menekan F1.

Contoh

Salin jadual kepada sel A1 dalam lembaran kerja kosong dalam Excel untuk berfungsi dengan contoh formula ini yang menggunakan fungsi.

Data
5 4
2 6
3 8
7 1
Formula Perihalan Hasil
'=SUM(A:A) Menambah semua nombor dalam lajur A =SUM(A:A)
'=AVERAGE(A1:B4) Mempuratakan semua nombor dalam julat A1:B4 =AVERAGE(A1:B4)

Atas Halaman Atas Halaman

 
 
Berkenaan dengan:
Excel 2013