Menambah baris aliran atau purata pada carta

Untuk menunjukkan aliran data atau purata bergerak dalam carta yang anda cipta, anda boleh menambah garis arah aliran. Anda juga boleh mengembangkan garis arah aliran melangkaui data sebenar anda untuk membantu meramalkan nilai akan datang. Contohnya, garis arah aliran berikut meramalkan dua suku ke hadapan dan dengan jelas menunjukkan aliran menaik yang kelihatan berpotensi untuk jualan masa depan.

Carta dengan garis arah aliran

Anda boleh menambah garis arah aliran (garis arah aliran: Gambaran aliran grafik dalam siri data, seperti garis mencerun ke atas untuk mewakili peningkatan jualan pada satu tempoh selama beberapa bulan. Garis arah aliran digunakan untuk mengkaji masalah ramalan, juga dipanggil analisis regresi.) pada carta 2 D yang tidak bertindan (kawasan, bar, lajur, baris, stok, serak atau gelembung). Anda tidak boleh menambahnya pada carta bertindan atau carta 3 D. Carta radar, pai, permukaan dan donat juga tidak menyokong garis arah aliran.

  1. Pada carta anda, klik siri data (siri data: Titik data berkaitan yang diplot dalam carta. Setiap siri data dalam carta mempunyai warna atau corak unik dan dinyatakan dalam petunjuk carta. Anda boleh plot satu atau lebih siri data dalam carta. Carta pai mempunyai hanya satu siri data.) yang anda ingin menambah garis arah aliran atau purata bergerak.

Garis arah aliran akan bermula pada titik data pertama pada siri data yang anda pilih.

  1. Klik butang Unsur Carta Butang Unsur Carta di sebelah penjuru kanan atas carta.
  2. Tandakan kotak Garis Arah Aliran.
  3. Untuk memilih jenis garis arah aliran yang lain, klik anak panah di sebelah Garis Arah Aliran kemudian klik Eksponen, Ramalan Linear atau Purata Bergerak Dua Tempoh. Untuk garis arah aliran tambahan, klik Opsyen Lain.
  4. Jika anda memilih Opsyen Lain, klik opsyen yang anda inginkan dalam anak tetingkap Format Garis Arah Aliran di bawah Opsyen Garis Arah Aliran.

Anak tetingkap Format Garis Arah Aliran

  • Jika anda memilih Polinomial, masukkan kuasa tertinggi untuk pemboleh ubah bebas dalam kotak Tertib.
  • Jika anda pilih Purata Bergerak, masukkan jumlah tempoh untuk digunakan untuk mengira purata bergerak dalam kotak Tempoh.

 Petua    Garis arah aliran paling tepat apabila nilai R kuasa dua (nombor dari 0 hingga 1 yang mendedahkan betapa hampirnya padanan nilai jangkaan untuk garis arah aliran kepada data sebenar anda) adalah pada atau hampir pada 1. Apabila anda menambah garis arah aliran pada data anda, Excel mengira nilai R kuasa duanya secara automatik . Anda boleh memaparkan nilai ini pada carta anda dengan menandakan kotak Paparkan nilai kuasa dua-R pada carta (anak tetingkap Format Garis Arah Aliran, Opsyen Garis Arah Aliran).

Ketahui lebih lanjut tentang semua opsyen garis arah aliran

Garis arah aliran linear

Gunakan garis arah aliran jenis ini untuk mencipta garis lurus paling sesuai bagi set data linear ringkas. Data adalah linear jika corak pada titik datanya kelihatan seperti baris. Garis arah aliran linear biasanya menunjukkan bahawa sesuatu menaik atau menurun pada kadar yang konsisten.

Garis arah aliran linear menggunakan persamaan ini untuk mengira kuasa dua terkecil yang muat bagi garis:

Persamaan

yang m ialah cerun dan b ialah pintasan.

Garis arah aliran berikut menunjukkan jualan peti sejuk telah meningkat secara konsisten dalam tempoh 8 tahun. Perhatikan bahawa nilai R kuasa dua (nombor dari 0 hingga 1 yang mendedahkan betapa hampirnya nilai jangkaan untuk garis arah aliran sepadan dengan data sebenar anda) adalah 0.9792, iaitu padanan yang paling sesuai bagi data.

Carta serak dengan garis arah aliran linear

Garis arah aliran logaritma

Menunjukkan garis lengkok paling sesuai, garis arah aliran ini berguna apabila kadar perubahan dalam data meningkat atau menurun dengan cepat kemudian menjadi sama rata. Garis arah aliran logaritma boleh menggunakan nilai positif dan negatif.

Garis arah aliran logaritma menggunakan persamaan ini untuk mengira kuasa dua paling kecil melalui titik:

Persamaan

yang c dan b adalah pemalar dan In adalah fungsi logaritma asli.

Garis arah aliran logaritma berikut menunjukkan ramalan pertumbuhan populasi haiwan di kawasan ruang tetap, yang mana populasi dijadikan sama rata apabila ruang untuk haiwan berkurangan. Perhatikan bahawa nilai R kuasa dua ialah 0.933, iaitu padanan baris yang baik kepada data.

Carta serak dengan garis arah aliran logaritma

Garis arah aliran polinomial

Garis arah aliran ini berguna apabila data anda turun naik. Contohnya, apabila anda menganalisis perolehan dan kerugian untuk set data yang besar. Tertib polinomial boleh ditentukan dengan jumlah turun naik dalam data atau bilangan lengkung (bukit dan lembah) muncul dalam lengkok. Lazimnya, garis arah aliran polinomial Tertib 2 hanya mempunyai satu bukit atau lembah, Tertib 3 mempunyai dua bukit atau lembah dan Tertib 4 mengandungi sehingga tiga bukit atau lembah.

Garis arah aliran polinomial atau garis melengkung menggunakan persamaan ini untuk mengira kuasa dua paling kecil melalui titik:

Persamaan

yang b dan Pemboleh Ubah adalah pemalar.

garis arah aliran polinomial (satu bukit) menunjukkan perhubungan antara kelajuan pemanduan dan penggunaan bahan api. Perhatikan bahawa nilai R kuasa dua ialah 0.979, iaitu hampir kepada 1 jadi baris adalah padanan yang baik untuk data.

Carta serak dengan garis arah aliran polinomial

Garis arah aliran kuasa

Menunjukkan garis melengkung, garis arah aliran ini berguna untuk set data yang membandingkan pengukuran yang menaik pada kadar tertentu. Contohnya, pecutan kereta lumba pada selang masa 1 saat. Anda tidak boleh mencipta garis arah aliran kuasa jika data anda mengandungi nilai sifar atau negatif.

Garis arah aliran kuasa menggunakan persamaan ini untuk mengira kuasa dua paling kecil melalui titik:

Persamaan

yang c dan b adalah pemalar.

 Nota   Opsyen ini tidak tersedia apabila data anda mengandungi nilai negatif atau sifar.

Pengukuran jarak berikut menunjukkan jarak dalam meter melawan saat. Garis arah aliran kuasa menunjukkan peningkatan pecutan. Perhatikan bahawa nilai R kuasa dua adalah 0.986, iaitu padanan baris hampir sempurna pada data.

Carta serak dengan garis arah aliran kuasa

Garis arah aliran eksponen

Menunjukkan garis berlengkok, garis arah aliran ini berguna apabila nilai data naik atau turun pada kadar yang sentiasa menaik. Anda tidak boleh mencipta garis arah aliran eksponen jika data anda mengandungi nilai sifar atau negatif.

Garis arah eksponen menggunakan persamaan ini untuk mengira kuasa dua paling kecil melalui titik:

Persamaan

yang c dan b adalah pemalar dan e adalah asas logaritma asli.

Garis arah aliran eksponen berikut menunjukkan penurunan jumlah karbon 14 dalam objek apabila ia semakin berumur. Perhatikan bahawa nilai R kuasa dua ialah 0.990, yang bermakna baris muat pada data dengan hampir sempurna.

Carta dengan garis arah aliran eksponen

Garis arah aliran Purata Bergerak

Garis arah aliran ini menggenapkan turun naik dalam data untuk menunjukkan corak atau arah aliran dengan lebih jelas. Purata bergerak menggunakan bilangan titik data tertentu (disetkan oleh opsyen Tempoh), mengira puratanya dan menggunakan nilai purata sebagai titik dalam garis. Contohnya, jika Tempoh disetkan kepada 2, purata dua titik data pertama digunakan sebagai titik pertama untuk garis arah aliran purata bergerak. Purata titik data kedua dan ketiga digunakan sebagai titik kedua dalam garis arah aliran, dsb.

Garis arah aliran purata bergerak menggunakan persamaan ini:

Persamaan

Bilangan titik dalam garis arah aliran purata bergerak (purata bergerak: Jujukan purata yang dikira dari sebahagian daripada siri data. Dalam carta, purata bergerak melancarkan turun naik dalam data, maka menunjukkan corak atau arah aliran dengan lebih jelas.) sama dengan jumlah bilangan titik dalam siri, tanpa nombor yang anda tentukan untuk tempoh.

Dalam carta serak, garis arah aliran adalah berdasarkan tertib nilai x dalam carta. Untuk hasil yang lebih baik, isih nilai x sebelum anda menambah purata bergerak.

Garis arah aliran purata bergerak berikut menunjukkan corak dalam jumlah rumah dijual dalam tempoh 26 minggu.

Carta serak dengan garis arah aliran purata bergerak

Atas Halaman Atas Halaman

 
 
Berkenaan dengan:
Excel 2013, Outlook 2013, PowerPoint 2013, Word 2013