Fungsi SEARCH (DAX)

Mengembalikan bilangan aksara yang aksara tertentu atau rentetan teks ditemui pada awalnya, membaca kiri ke kanan. Carian adalah sensitif huruf dan sensitif aksen.

Artikel ini memerihalkan fungsi dalam Ungkapan Analisis Data (DAX), iaitu bahasa ungkapan formula yang digunakan untuk menentukan pengiraan dalam Power Pivot di Excel. Kebanyakan fungsi DAX mempunyai nama yang sama dan kelakuan yang serupa seperti fungsi Excel; walau bagaimanapun, fungsi DAX hanya boleh digunakan dalam formula DAX.

Dalam artikel ini


Atas Halaman Atas Halaman

Sintaks

SEARCH(<find_text>, <within_text>[, [<start_num>][, <NotFoundValue>]])

Atas Halaman Atas Halaman

Parameter

Istilah

Takrifan

find_text

Teks yang anda ingin cari.

Anda boleh menggunakan aksara kad bebas — tanda soal (?) dan asterisk (*) — dalam find_text. Tanda soal memadankan sebarang aksara tunggal; asterisk memadankan sebarang jujukan aksara. Jika anda ingin mencari tanda soal atau asterisk sebenar, taipkan tilde (~) sebelum aksara.

within_text

Teks yang anda ingin cari find_text atau lajur yang mengandungi teks.

start_num

(pilihan) Kedudukan aksara dalam within_text yang anda ingin mulakan carian. Jika dikecualikan, 1.
NotFoundValue (pilihan) Nilai yang dikembalikan jika nilai bagi find_text tidak ditemui.

Atas Halaman Atas Halaman

Nilai Pengembalian

Bilangan kedudukan mula bagi rentetan teks pertama dari aksara pertama bagi rentetan teks kedua.

Atas Halaman Atas Halaman

Catatan

  1. Fungsi carian tidak sensitif huruf. Mencari "N" akan mencari tika pertama 'N' atau 'n'.
  2. Fungsi carian adalah sensitif aksen. Mencari "á" akan mencari tika pertama 'á' tetapi tiada tika bagi 'a', 'à', atau versi huruf besar 'A', 'á'.
  3. Dengan fungsi ini, anda boleh mencari satu rentetan teks dalam rentetan teks kedua dan mengembalikan kedudukan yang rentetan pertama bermula.
  4. Anda boleh menggunakan fungsi SEARCH untuk menentukan lokasi aksara atau rentetan teks dalam rentetan teks lain kemudian menggunakan fungsi MID untuk kembali ke teks atau menggunakan fungsi REPLACE untuk mengubah teks.
  5. Jika find_text tidak dapat ditemui dalam within_text, formula mengembalikan ralat. Kelakuan ini adalah seperti Excel, yang mengembalikan #VALUE jika subrentetan tidak ditemui. Nol dalam within_text akan ditafsir sebagai rentetan kosong dalam konteks ini.

Fungsi DAX ini mungkin mengembalikan hasil yang berlainan apabila digunakan dalam model yang digunakan kemudian ditanya dalam mod DirectQuery.

Atas Halaman Atas Halaman

Contoh: Cari dalam Rentetan

Perihalan

Formula berikut mencari kedudukan huruf "n" dalam perkataan "printer".

Kod

=SEARCH("n","printer")

Komen

Formula berikut mengembalikan 4 kerana "n" ialah aksara keempat dalam perkataan "printer".

Atas Halaman Atas Halaman

Contoh: Cari dalam Lajur

Perihalan

Anda boleh menggunakan rujukan lajur sebagai argumen untuk SEARCH. Formula berikut mencari kedudukan aksara "-" (sempang) dalam lajur [PostalCode].

Kod

=SEARCH("-",[PostalCode])

Komen

Hasil pengembalian ialah lajur nombor yang menunjukkan kedudukan indeks bagi sempang.

Atas Halaman Atas Halaman

Contoh: Pengendalian Ralat dengan CARIAN

Perihalan

Formula dalam contoh sebelumnya akan gagal jika rentetan carian tidak ditemui dalam setiap baris pada lajur sumber. Oleh itu, contoh seterusnya menunjukkan cara untuk menggunakan IFERROR dengan fungsi SEARCH, untuk memastikan hasil yang sah dikembalikan untuk setiap baris.

Formula berikut mencari kedudukan aksara "-" dalam lajur dan mengembalikan -1 jika rentetan tidak ditemui.

Kod

= IFERROR(SEARCH("-",[PostalCode]),-1)

Komen

Perhatikan bahawa jenis data bagi nilai yang anda gunakan sebagai output ralat mesti sepadan dengan jenis data bagi jenis output bukan ralat yang lain. Dalam kes ini, anda menyediakan nilai angka untuk dijadikan output apabila ralat berlaku kerana SEARCH mengembalikan nilai integer.

Walau bagaimanapun, anda juga boleh mengembalikan kosong (rentetan kosong) menggunakan BLANK() sebagai argumen kedua untuk IFERROR.

Atas Halaman Atas Halaman

 
 
Berkenaan dengan:
Excel 2013, Power BI for Office 365 Preview, Power Pivot in Excel 2013