Fungsi MIN (DAX)

Mengembalikan nilai angka terkecil dalam lajur. Mengabaikan nilai dan teks logik.

Artikel ini memerihalkan fungsi dalam Ungkapan Analisis Data (DAX), iaitu bahasa ungkapan formula yang digunakan untuk menentukan pengiraan dalam Power Pivot di Excel. Kebanyakan fungsi DAX mempunyai nama yang sama dan kelakuan yang serupa seperti fungsi Excel; walau bagaimanapun, fungsi DAX hanya boleh digunakan dalam formula DAX.

Dalam artikel ini


Sintaks

MIN(<column>)

Atas Halaman Atas Halaman

Parameter

Istilah

Definisi

column

Lajur dalam mana anda ingin mencari nilai angka paling kecil.

Atas Halaman Atas Halaman

Nilai Pengembalian

Nombor desimal.

Atas Halaman Atas Halaman

Komen

Fungsi MIN mengambil lajur sebagai argumen dan mengembalikan nilai angka terkecil dalam lajur. Jenis nilai berikut dalam lajur dikira:

  • Nombor
  • Tarikh
  • Jika lajur tidak mengandungi data angka, MIN mengembalikan kosong.

Sel kosong, nilai logik dan teks diabaikan. Jika anda ingin menyertakan nilai logik dan perwakilan teks bagi nombor dalam rujukan sebagai sebahagian daripada pengiraan, gunakan fungsi MINA.

Atas Halaman Atas Halaman

Contoh

Contoh berikut mengembalikan nilai terkecil daripada lajur terhitung, ResellerMargin.

=MIN([ResellerMargin]).

Contoh berikut mengembalikan nilai terkecil daripada lajur yang mengandungi tarikh dan masa, TransactionDate. Oleh itu, formula ini mengembalikan tarikh yang terawal.

=MIN([TransactionDate]).

Atas Halaman Atas Halaman

 
 
Berkenaan dengan:
Excel 2013, Power Pivot in Excel 2013