Fungsi IS

Perihalan

Setiap fungsi-fungsi ini, dirujuk secara kolektif sebagai fungsi IS, menyemak nilai tertentu dan mengembalikan TRUE atau FALSE bergantung kepada keputusan. Contohnya, fungsi ISBLANK mengembalikan nilai logik TRUE jika nilai argumen adalah rujukan untuk sel yang kosong; jika tidak ia mengembalikan FALSE.

Anda akan gunakan fungsi IS untuk mendapatkan maklumat tentang nilai sebelum menjalankan pengiraan atau tindakan lain dengannya. Contohnya, anda boleh gunakan fungsi ISERROR bersama dengan fungsi IF untuk melaksanakan tindakan yang berbeza jika ralat berlaku:

=IF(ISERROR(A1), "An error occurred.", A1 * 2)

Formula ini akan menyemak untuk melihat jika syarat ralat wujud dalam A1. Jika demikian, fungsi IF mengembalikan pesanan "An error occurred." Jika tiada ralat wujud, fungsi IF melaksanakan pengiraan A1*2.

Sintaks

ISBLANK(value)
ISERR(value)
ISERROR(value)
ISLOGICAL(value)
ISNA(value)
ISNONTEXT(value)
ISNUMBER(value)
ISREF(value)
ISTEXT(value)

Sintaks fungsi IS mempunyai argumen (argumen: Nilai yang membekalkan maklumat kepada tindakan, peristiwa, kaedah, sifat, fungsi atau prosedur.) berikut:

  • value   ¬†Diperlukan. Nilai yang anda ingin diuji. Nilai argumen boleh menjadi kosong (sel kosong), ralat, nilai logik, teks, nombor, atau nilai rujukan, atau nama yang merujuk kepada mana-mana ini.
Fungsi Mengembalikan TRUE jika
ISBLANK Nilai merujuk kepada sel kosong.
ISERR Nilai merujuk kepada sebarang nilai ralat kecuali #N/A.
ISERROR Nilai merujuk kepada sebarang nilai ralat (#N/A, #VALUE!, #REF!, #DIV/0!, #NUM!, #NAME?, atau #NULL!).
ISLOGICAL Nilai merujuk kepada nilai logik.
ISNA Nilai merujuk kepada nilai ralat #N/A (nilai tidak tersedia).
ISNONTEXT Nilai merujuk kepada sebarang item yang bukan teks. (Perhatikan bahawa fungsi ini mengembalikan TRUE jika nilai merujuk kepada sel kosong.)
ISNUMBER Nilai merujuk kepada nombor.
ISREF Nilai merujuk kepada rujukan.
ISTEXT Nilai merujuk kepada teks.

Catatan

  • Argumen nilai bagi fungsi IS tidak ditukar. Sebarang nilai angka yang dikurung di dalam tanda petikan berganda dianggap sebagai teks. Contohnya, dalam kebanyakan fungsi lain yang nombor diperlukan, nilai teks "19" ditukarkan kepada nombor 19. Walau bagaimanapun, dalam formula ISNUMBER("19"), "19" tidak ditukarkan daripada nilai teks kepada nilai nombor, dan fungsi ISNUMBER mengembalikan FALSE.
  • Fungsi IS adalah berguna dalam formula untuk menguji hasil pengiraan. Apabila digabungkan dengan fungsi IF, fungsi ini menyediakan kaedah untuk mencari ralat dalam formula (lihat contoh yang berikut).

Contoh

Contoh 1

Salin data contoh dalam jadual berikut dan tampalkannya dalam sel A1 lembaran kerja Excel baru. Untuk memastikan formula menunjukkan hasil, pilihnya, tekan F2, kemudian tekan Enter. Jika perlu, anda boleh melaraskan lebar lajur untuk melihat semua data.

Formula Perihalan Hasil
=ISLOGICAL(TRUE) Menyemak sama ada TRUE adalah nilai logik TRUE
=ISLOGICAL("TRUE") Menyemak sama ada "TRUE" adalah nilai logik FALSE
=ISNUMBER(4) Menyemak sama ada 4 ialah nombor TRUE
=ISREF(G8) Menyemak sama ada G8 merupakan rujukan sah TRUE
=ISREF(XYZ1) Menyemak sama ada XYZ1 merupakan rujukan sah FALSE

Contoh 2

Salin data contoh dalam jadual berikut dan tampalkannya dalam sel A1 lembaran kerja Excel baru. Untuk memastikan formula menunjukkan hasil, pilihnya, tekan F2, kemudian tekan Enter. Jika perlu, anda boleh melaraskan lebar lajur untuk melihat semua data.

Data
Emas
Rantau1
#REF!
330.92
#N/A
Formula Perihalan Hasil
=ISBLANK(A2) Menyemak sama ada sel A2 adalah kosong. FALSE
=ISERROR(A4) Menyemak sama ada nilai dalam sel A4, iaitu #REF!, merupakan ralat. TRUE
=ISNA(A4) Menyemak sama ada nilai dalam sel A4, iaitu #REF!, merupakan ralat #N/A. FALSE
=ISNA(A6) Menyemak sama ada nilai dalam sel A6, iaitu #N/A, merupakan ralat #N/A. TRUE
=ISERR(A6) Menyemak sama ada nilai dalam sel A6, iaitu #N/A, merupakan ralat. FALSE
=ISNUMBER(A5) Menyemak sama ada nilai dalam sel A5, iaitu 330.92, merupakan nombor. TRUE
=ISTEXT(A3) Menyemak sama ada nilai dalam sel A3, Rantau1, merupakan teks. TRUE
 
 
Berkenaan dengan:
Excel 2013, Excel Online