Fungsi Excel (berabjad)

Klik sebarang nama fungsi dalam senarai berikut untuk melihat bantuan terperinci mengenai fungsi tersebut.

Petua    Klik huruf untuk pergi ke seksyen yang mengandungi fungsi yang bermula dengan huruf tersebut. Anda juga boleh mencari halaman tersebut dengan menekan Ctrl+F, menaip beberapa huruf pertama bagi fungsi atau perkataan yang menerangkan benda yang anda sedang mencari, kemudian klik Berikut.


A B C D E  F G H I J  K L  M 

N O P Q R S T U V W X Y Z


Nama fungsi Jenis dan perihalan
Fungsi ABS Matematik dan trigonometri:    Mengembalikan nilai mutlak bagi nombor
Fungsi ACCRINT Kewangan:    Mengembalikan faedah terakru bagi keselamatan yang membayar faedah berkala
Fungsi ACCRINTM Kewangan:    Mengembalikan faedah terakru bagi keselamatan yang membayar faedah sempena kematangan
Fungsi ACOS Matematik dan trigonometri:    Mengembalikan lengko kosinus nombor
Fungsi ACOSH Matematik dan trigonometri:    Mengembalikan kosinus hiperbolaan songsang nombor
Fungsi ACOT Matematik dan trigonometri:    Mengembalikan lengkok kotangen nombor
Fungsi ACOTH Matematik dan trigonometri:    Mengembalikan lengkok kotangen hiperbolaan nombor
Fungsi AGGREGATE Matematik dan trigonometri:    Mengembalikan agregat dalam senarai atau pangkalan data
Fungsi ADDRESS Carian dan rujukan:    Mengembalikan rujukan sebagai teks kepada sel tunggal dalam lembaran kerja
Fungsi AMORDEGRC Kewangan:    Mengembalikan susut nilai bagi setiap tempoh perakaunan menggunakan pekali susut nilai
Fungsi AMORLINC Kewangan:    Mengembalikan susut nilai untuk setiap tempoh perakaunan
Fungsi AND Logik:    Mengembalikan TRUE jika semua argumennya adalah TRUE
Fungsi ARABIC Matematik dan trigonometri:    Menukar nombor Roman kepada Huruf Arab, sebagai nombor
Fungsi AREAS Carian dan rujukan:    Mengembalikan bilangan kawasan dalam rujukan
Fungsi ASC Teks:    Mengubah huruf Inggeris lebar penuh (bait berganda) atau katakana dalam rentetan aksara kepada aksara lebar separuh (bait tunggal)
Fungsi ASIN Matematik dan trigonometri:    Mengembalikan lengkok sinus nombor
Fungsi ASINH Matematik dan trigonometri:    Mengembalikan sinus hiperbolaan songsang nombor
Fungsi ATAN Matematik dan trigonometri:    Mengembalikan lengkok tangen bagi nombor
Fungsi ATAN2 Matematik dan trigonometri:    Mengembalikan lengkok tangen daripada koordinat x- dan y-
Fungsi ATANH Matematik dan trigonometri:    Mengembalikan tangen hiperbolaan songsang nombor
Fungsi AVEDEV Statistik:    Mengembalikan purata sisihan mutlak titik data daripada min
Fungsi AVERAGE Statistik:    Mengembalikan purata argumen
Fungsi AVERAGEA Statistik:    Mengembalikan purata argumen, termasuk nombor, teks dan nilai yang logik
Fungsi AVERAGEIF Statistik:    Mengembalikan purata (min aritmetik) bagi semua sel dalam julat yang memenuhi kriteria yang diberikan
Fungsi AVERAGEIFS Statistik:    Mengembalikan purata (min aritmetik) bagi semua sel yang memenuhi berbilang kriteria.
Fungsi BAHTTEXT Teks:    Menukar nombor kepada teks, menggunakan format mata wang ß (baht)
Fungsi BASE Matematik dan trigonometri:    Menukar nombor kepada perwakilan teks dengan radiks (dasar) yang diberikan
Fungsi BESSELI Kejuruteraan:    Mengembalikan fungsi Bessel In(x) yang diubah suai
Fungsi BESSELJ Kejuruteraan:    Mengembalikan fungsi Bessel Jn(x)
Fungsi BESSELK Kejuruteraan:    Mengembalikan fungsi Bessel Kn(x) yang diubah suai
Fungsi BESSELY Kejuruteraan:    Mengembalikan fungsi Bessel Yn(x)
Fungsi BETADIST Keserasian:    Mengembalikan fungsi taburan longgok beta.
Fungsi BETA.DIST Statistik:    Mengembalikan fungsi taburan longgok beta.
Fungsi BETAINV Keserasian:    Mengembalikan songsangan fungsi taburan longgok bagi taburan beta tertentu
Fungsi BETA.INV Statistik:    Mengembalikan songsangan fungsi taburan longgok bagi taburan beta tertentu
Fungsi BIN2DEC Kejuruteraan:    Menukar nombor perduaan kepada perpuluhan
Fungsi BIN2HEX Kejuruteraan:    Menukar nombor perduaan kepada perenambelasan
Fungsi BIN2OCT Kejuruteraan:    Menukar nombor perduaan kepada perlapanan
Fungsi BINOMDIST Keserasian:    Mengembalikan kebarangkalian taburan binomial sebutan individu
Fungsi BINOM.DIST Statistik:    Mengembalikan kebarangkalian taburan binomial sebutan individu
Fungsi BINOM.DIST.RANGE Statistik:    Mengembalikan kebarangkalian bagi hasil percubaan menggunakan taburan binomial
Fungsi BINOM.INV Statistik:    Mengembalikan nilai terkecil yang mana taburan binomial longgok adalah lebih kecil atau sama dengan nilai kriteria
Fungsi BITAND Kejuruteraan:    Mengembalikan 'Bit Dan' bagi dua nombor
Fungsi BITLSHIFT Kejuruteraan:    Mengembalikan nombor nilai dialihkan ke kiri dengan bit shift_amount
Fungsi BITOR Kejuruteraan:    Mengembalikan bit OR bagi 2 nombor
Fungsi BITRSHIFT Kejuruteraan:    Mengembalikan nombor nilai dialihkan ke kanan dengan bit shift_amount
Fungsi BITXOR Kejuruteraan:    Mengembalikan bit 'Eksklusif Atau' bagi dua nombor
Fungsi CALL Tambahan dan Automasi:    Memanggil prosedur dalam pustaka pautan dinamik atau sumber kod
Fungsi CEILING Matematik dan trigonometri:    Membundarkan nombor kepada integer atau gandaan bererti yang terdekat
Fungsi CEILING.MATH Matematik dan trigonometri:    Membundarkan nombor ke atas kepada integer atau gandaan bererti yang terdekat
Fungsi CEILING.PRECISE Matematik dan trigonometri:    Membundarkan nombor kepada integer atau gandaan bererti yang terdekat. Tanpa mengira tanda nombor dan nombor dibundarkan ke atas.
Fungsi CELL

Maklumat:    Mengembalikan maklumat mengenai pemformatan, lokasi atau kandungan sel

 Nota    Fungsi ini tidak tersedia dalam Excel Web App.

Fungsi CHAR Teks:    Mengembalikan aksara yang ditentukan oleh nombor kod
Fungsi CHIDIST Keserasian:    Mengembalikan kebarangkalian satu hujung bagi taburan khi kuasa dua
Fungsi CHIINV Keserasian:    Mengembalikan songsangan kebarangkalian satu hujung bagi taburan khi kuasa dua
Fungsi CHITEST Keserasian:    Mengembalikan ujian ketakbersandaran
Fungsi CHISQ.DIST Statistik:    Mengembalikan fungsi ketumpatan kebarangkalian beta kumulatif
Fungsi CHISQ.DIST.RT Statistik:    Mengembalikan kebarangkalian satu hujung bagi taburan khi kuasa dua
Fungsi CHISQ.INV Statistik:    Mengembalikan fungsi ketumpatan kebarangkalian beta kumulatif
Fungsi CHISQ.INV.RT Statistik:    Mengembalikan songsangan kebarangkalian satu hujung bagi taburan khi kuasa dua
Fungsi CHISQ.TEST Statistik:    Mengembalikan ujian ketakbersandaran
Fungsi CHOOSE Carian dan rujukan:    Memilih nilai daripada senarai nilai
Fungsi CLEAN Teks:    Mengalih keluar semua aksara tak boleh cetak daripada teks
Fungsi CODE Teks:    Mengembalikan kod berangka bagi aksara pertama dalam rentetan teks
Fungsi COLUMN Carian dan rujukan:    Mengembalikan nombor lajur rujukan
Fungsi COLUMNS Carian dan rujukan:    Mengembalikan bilangan lajur dalam rujukan
Fungsi COMBIN Matematik dan trigonometri:    Mengembalikan bilangan penggabungan bagi bilangan objek yang diberikan
Fungsi COMBINA Matematik dan trigonometri:   
Mengembalikan bilangan penggabungan dengan ulangan bagi bilangan item yang diberikan
Fungsi COMPLEX Kejuruteraan:    Menukar pekali nyata dan khayalan kepada nombor kompleks
Fungsi CONCATENATE Teks:    Mencantumkan beberapa item teks menjadi satu item teks
Fungsi CONFIDENCE Keserasian:    Mengembalikan selang keyakinan bagi min populasi
Fungsi CONFIDENCE.NORM Statistik:    Mengembalikan selang keyakinan bagi min populasi
Fungsi CONFIDENCE.T Statistik:    Mengembalikan selang keyakinan bagi min populasi, menggunakan taburan Pelajar
Fungsi CONVERT Kejuruteraan:    Menukar satu nombor daripada satu sistem ukuran kepada yang lain
Fungsi CORREL Statistik:    Mengembalikan pekali perkaitan antara dua set data
Fungsi COS Matematik dan trigonometri:    Mengembalikan kosinus nombor
Fungsi COSH Matematik dan trigonometri:    Mengembalikan kosinus hiperbolaan nombor
Fungsi COT Matematik dan trigonometri:    Mengembalikan kosinus hiperbolaan nombor
Fungsi COTH Matematik dan trigonometri:    Mengembalikan kotangen sudut
Fungsi COUNT Statistik:    Mengira jumlah nombor yang terdapat dalam senarai argumen
Fungsi COUNTA Statistik:    Mengira jumlah nilai yang terdapat dalam senarai argumen
Fungsi COUNTBLANK Statistik:    Mengira bilangan sel kosong dalam julat
Fungsi COUNTIF Statistik:    Mengira bilangan sel di antara julat yang memenuhi kriteria yang diberikan
Fungsi COUNTIFS Statistik:    Mengira bilangan sel di antara julat yang memenuhi berbilang kriteria
Fungsi COUPDAYBS Kewangan:    Mengembalikan bilangan hari sejak permulaan tempoh kupon hingga tarikh penyelesaian
Fungsi COUPDAYS Kewangan:    Mengembalikan bilangan hari dalam tempoh kupon yang mengandungi tarikh penyelesaian
Fungsi COUPDAYSNC Kewangan:    Mengembalikan bilangan hari bermula dari tarikh penyelesaian hingga tarikh kupon seterusnya
Fungsi COUPNCD Kewangan:    Mengembalikan tarikh kupon seterusnya selepas tarikh penyelesaian
Fungsi COUPNUM Kewangan:    Mengembalikan bilangan kupon yang mesti dibayar di antara tarikh penyelesaian dan tarikh matang
Fungsi COUPPCD Kewangan:    Mengembalikan tarikh kupon sebelumnya sebelum tarikh penyelesaian
Fungsi COVAR Keserasian:    Mengembalikan kovarians, iaitu purata produk sisihan berpasangan
Fungsi COVARIANCE.P Statistik:    Mengembalikan kovarians, iaitu purata produk sisihan berpasangan
Fungsi COVARIANCE.S Statistik:    Mengembalikan kovarians sampel, purata sisihan porduk bagi setiap pasangan titik data dalam dua set data
Fungsi CRITBINOM Keserasian:    Mengembalikan nilai terkecil yang mana taburan binomial longgok adalah lebih kecil atau sama dengan nilai kriteria
Fungsi CSC Matematik dan trigonometri:    Mengembalikan kosekan sudut
Fungsi CSCH Matematik dan trigonometri:    Mengembalikan kosekan hiperbolaan sudut
Fungsi CUBEKPIMEMBER Kiub:    Mengembalikan nama penunjuk prestasi utama (KPI), sifat serta ukuran dan memaparkan nama dan sifatnya dalam sel. KPI adalah ukuran yang boleh dinyatakan kuantitinya, seperti untung kasar bulanan atau pusing ganti pekerja suku tahunan, digunakan untuk memantau prestasi organisasi.
Fungsi CUBEMEMBER Kiub:    Mengembalikan ahli atau tupel dalam hierarki kiub. Digunakan untuk mengesahkan bahawa ahli atau tupel wujud dalam kiub.
Fungsi CUBEMEMBERPROPERTY Kiub:    Mengembalikan nilai sifat ahli dalam kiub. Digunakan untuk mengesahkan bahawa nama ahli wujud dalam kiub dan untuk mengembalikan sifat tertentu untuk ahli ini.
Fungsi CUBERANKEDMEMBER Kiub:    Mengembalikan ahli ke-n atau berkedudukan dalam set. Digunakan untuk mengembalikan satu atau lebih unsur dalam set, seperti pekerja yang mempunyai jualan tertinggi atau 10 pelajar terbaik.
Fungsi CUBESET Kiub:    Mentakrifkan set terhitung bagi ahli atau tupel dengan menghantar ungkapan set kepada kiub pada pelayan yang mencipta set kemudian kembalikan set tersebut kepada Microsoft Office Excel.
Fungsi CUBESETCOUNT Kiub:    Mengembalikan bilangan item dalam set.
Fungsi CUBEVALUE Kiub:    Mengembalikan nilai teragregat daripada kiub.
Fungsi CUMIPMT Kewangan:    Mengembalikan faedah kumulatif yang dibayar antara dua tempoh
Fungsi CUMPRINC Kewangan:    Mengembalikan jumlah pokok kumulatif yang dibayar untuk pinjaman antara dua tempoh
Fungsi DATE Tarikh dan masa:    Mengembalikan nombor bersiri tarikh tertentu
Fungsi DATEVALUE Tarikh dan masa:    Menukar tarikh dalam bentuk teks kepada nombor bersiri
Fungsi DAVERAGE Pangkalan Data:    Mengembalikan purata entri pangkalan data yang dipilih
Fungsi DAY Tarikh dan masa:    Menukar nombor bersiri kepada hari bagi bulan
Fungsi DAYS Tarikh dan masa:    Mengembalikan bilangan hari antara dua tarikh
Fungsi DAYS360 Tarikh dan masa:    Mengira bilangan hari antara dua tarikh berdasarkan tahun 360 hari
Fungsi DB Kewangan:    Mengembalikan susut nilai aset bagi tempoh tertentu yang menggunakan kaedah imbangan penyusutan tetap
Fungsi DBCS Teks:    Mengubah huruf Inggeris atau katakana lebar separuh (bait tunggal) dalam rentetan aksara kepada aksara lebar penuh (bait berganda)
Fungsi DCOUNT Pangkalan Data:    Mengira sel yang mengandungi nombor dalam pangkalan data
Fungsi DCOUNTA Pangkalan Data:    Mengira sel bukan kosong dalam pangkalan data
Fungsi DDB Kewangan:    Mengembalikan susut nilai aset bagi tempoh tertentu yang menggunakan kaedah imbangan penyusutan berganda atau kaedah lain yang anda tentukan
Fungsi DEC2BIN Kejuruteraan:    Menukar nombor perpuluhan kepada perduaan
Fungsi DEC2HEX Kejuruteraan:    Menukar nombor perpuluhan kepada perenambelasan
Fungsi DEC2OCT Kejuruteraan:    Menukar nombor perpuluhan kepada perlapanan
Fungsi DECIMAL Matematik dan trigonometri:    Menukarkan perwakilan teks bagi nombor dalam dasar yang diberikan kepada nombor perpuluhan
Fungsi DEGREES Matematik dan trigonometri:    Menukar radian kepada darjah
Fungsi DELTA Kejuruteraan:    Menguji sama ada dua nilai adalah sama
Fungsi DEVSQ Statistik:    Mengembalikan hasil tambah kuasa dua sisihan
Fungsi DGET Pangkalan Data:    Menyarikan dari pangkalan data rekod tunggal yang sepadan dengan kriteria yang ditentukan
Fungsi DISC Kewangan:    Mengembalikan kadar diskaun bagi keselamatan
Fungsi DMAX Pangkalan Data:    Mengembalikan nilai maksimum daripada entri pangkalan data yang dipilih
Fungsi DMIN Pangkalan Data:    Mengembalikan nilai minimum daripada entri pangkalan data yang dipilih
Fungsi DOLLAR Teks:    Menukar nombor kepada teks, menggunakan format mata wang $ (dolar)
Fungsi DOLLARDE Kewangan:    Menukar harga dolar yang disebut sebagai pecahan kepada harga dolar yang disebut sebagai nombor perpuluhan
Fungsi DOLLARFR Kewangan:    Menukar harga dolar yang disebut sebagai nombor perpuluhan kepada harga dolar yang disebut sebagai pecahan
Fungsi DPRODUCT Pangkalan Data:    Mendarabkan nilai dalam medan rekod tertentu yang sepadan dengan kriteria dalam pangkalan data
Fungsi DSTDEV Pangkalan Data:    Menganggarkan sisihan piawai berdasarkan sampel daripada entri pangkalan data yang terpilih
Fungsi DSTDEVP Pangkalan Data:    Mengira sisihan piawai berdasarkan keseluruhan populasi entri pangkalan data terpilih
Fungsi DSUM Pangkalan Data:    Menambahkan nombor dalam lajur medan rekod dalam pangkalan data yang sepadan dengan kriteria
Fungsi DURATION Kewangan:    Mengembalikan tempoh tahunan bagi keselamatan dengan pembayaran faedah berkala
Fungsi DVAR Pangkalan Data:    Menganggarkan varian berdasarkan sampel daripada entri pangkalan data yang dipilih
Fungsi DVARP Pangkalan Data:    Mengira varian berdasarkan keseluruhan populasi bagi entri pangkalan data dipilih
Fungsi EDATE Tarikh dan masa:    Mengembalikan nombor bersiri tarikh yang menunjukkan bilangan bulan sebelum atau selepas tarikh mula
Fungsi EFFECT Kewangan:    Mengembalikan kadar faedah tahunan berkesan
Fungsi ENCODEURL Web:    Mengembalikan rentetan terkod URL.
Fungsi EOMONTH Tarikh dan masa:    Mengembalikan nombor bersiri hari terakhir bulan sebelum atau selepas bilangan bulan yang ditentukan
Fungsi ERF Kejuruteraan:    Mengembalikan fungsi ralat
Fungsi ERF.PRECISE Kejuruteraan:    Mengembalikan fungsi ralat
Fungsi ERFC Kejuruteraan:    Mengembalikan fungsi ralat pelengkap
Fungsi ERFC.PRECISE Kejuruteraan:    Mengembalikan fungsi ERF pelengkap yang disepadukan antara x dan infiniti
Fungsi ERROR.TYPE Maklumat:    Mengembalikan nombor yang sepadan dengan jenis ralat
Fungsi EUROCONVERT Tambahan dan Automasi:    Menukar nombor kepada euro, menukar nombor daripada euro kepada mata wang ahli euro atau menukar nombor daripada satu mata wang ahli euro kepada yang lain menggunakan euro sebagai perantaraan (penyegitigaan).
Fungsi EVEN Matematik dan trigonometri:    Membundarkan nombor ke atas kepada integer genap terdekat
Fungsi EXACT Teks:    Semak untuk melihat sama ada dua nilai teks adalah sama
Fungsi EXP Matematik dan trigonometri:    Mengembalikan e yang dinaikkan kepada kuasa nombor yang diberikan
Fungsi EXPON.DIST Statistik:    Mengembalikan taburan eksponen
Fungsi EXPONDIST Keserasian:    Mengembalikan taburan eksponen
Fungsi FACT Matematik dan trigonometri:    Mengembalikan faktorial nombor
Fungsi FACTDOUBLE Matematik dan trigonometri:    Mengembalikan faktorial berganda bagi nombor
Fungsi FALSE Logik:    Mengembalikan nilai logik FALSE
Fungsi F.DIST Statistik:    Mengembalikan taburan kebarangkalian F
Fungsi FDIST Keserasian:    Mengembalikan taburan kebarangkalian F
Fungsi F.DIST.RT Statistik:    Mengembalikan taburan kebarangkalian F
Fungsi FILTERXML Web:    Mengembalikan data khusus daripada kandungan XML menggunakan xpath khusus.
Fungsi FIND, FINDB Teks:    Mencari satu nilai teks dalam yang lain (sensitif huruf)
Fungsi F.INV Statistik:    Mengembalikan songsangan taburan kebarangkalian F
Fungsi F.INV.RT Statistik:    Mengembalikan songsangan taburan kebarangkalian F
Fungsi FINV Statistik:    Mengembalikan songsangan taburan kebarangkalian F
Fungsi FISHER Statistik:    Mengembalikan perubahan Fisher
Fungsi FISHERINV Statistik:    Mengembalikan songsangan perubahan Fisher
Fungsi FIXED Teks:    Memformatkan nombor sebagai teks dengan bilangan perpuluhan yang tetap
Fungsi FLOOR Matematik dan trigonometri:    Membundarkan ke bawah sesuatu nombor, menuju ke sifar
Fungsi FLOOR.MATH Matematik dan trigonometri:    Membundarkan nombor ke bawah kepada integer terdekat atau gandaan bererti yang terdekat
Fungsi FLOOR.PRECISE Matematik dan trigonometri:    Membundarkan nombor kepada integer atau gandaan bererti yang terdekat. Tanpa mengira tanda nombor dan nombor dibundarkan ke atas.
Fungsi FORECAST Statistik:    Mengembalikan nilai sepanjang arah aliran linear
Fungsi FORMULATEXT Carian dan rujukan:    Mengembalikan formula pada rujukan yang diberikan sebagai teks
Fungsi FREQUENCY Statistik:    Mengembalikan taburan kekerapan sebagai tatasusunan menegak
Fungsi F.TEST Statistik:    Mengembalikan hasil ujian F
Fungsi FTEST Keserasian:    
Fungsi FV Kewangan:    Mengembalikan nilai masa depan pelaburan
Fungsi FVSCHEDULE Kewangan:    Mengembalikan nilai masa depan bagi prinsipal awalan selepas menggunakan satu siri kadar faedah kompaun
Fungsi GAMMA Statistik:    Mengembalikan nilai fungsi Gamma
Fungsi GAMMA.DIST Statistik:    Mengembalikan taburan gama
Fungsi GAMMADIST Keserasian:    Mengembalikan taburan gama
Fungsi GAMMA.INV Statistik:    Mengembalikan songsangan taburan longgok gama
Fungsi GAMMAINV Keserasian:    Mengembalikan songsangan taburan longgok gama
Fungsi GAMMALN Statistik:    Mengembalikan logaritma asli bagi fungsi gama, Γ(x)
Fungsi GAMMALN.PRECISE Statistik:    Mengembalikan logaritma asli bagi fungsi gama, Γ(x)
Fungsi GAUSS Statistik:    Mengembalikan 0.5 kurang daripada taburan longgok normal piawai
Fungsi GCD Matematik dan trigonometri:    Mengembalikan pembahagi biasa terbesar
Fungsi GEOMEAN Statistik:    Mengembalikan min geometri
Fungsi GESTEP Kejuruteraan:    Menguji sama ada nombor adalah lebih besar daripada nilai ambang
Fungsi GETPIVOTDATA Tambahan dan Automasi:    Mengembalikan data yang disimpan dalam laporan Jadual Pangsi
Fungsi GROWTH Statistik:    Mengembalikan nilai sepanjang arah aliran eksponen
Fungsi HARMEAN Statistik:    Mengembalikan min harmonik
Fungsi HEX2BIN Kejuruteraan:    Menukar nombor perenambelasan kepada perduaan
Fungsi HEX2DEC Kejuruteraan:    Menukar nombor perenambelasan kepada perpuluhan
Fungsi HEX2OCT Kejuruteraan:    Menukar nombor perenambelasan kepada perlapanan
Fungsi HLOOKUP Carian dan rujukan:    Mencari baris atas tatasusunan dan mengembalikan nilai sel yang ditunjukkan
Fungsi HOUR Tarikh dan masa:    Menukar nombor bersiri kepada jam
Fungsi HYPERLINK Carian dan rujukan:    Menciptakan pintasan atau lompatan yang membuka dokumen yang disimpan pada pelayan rangkaian, intranet atau Internet
Fungsi HYPGEOM.DIST Statistik:    Mengembalikan taburan hipergeometri
Fungsi HYPGEOMDIST Keserasian:    Mengembalikan taburan hipergeometri
Fungsi IF Logik:    Menentukan ujian logik untuk dijalankan
Fungsi IFERROR Logik:    Mengembalikan nilai yang anda tentukan jika formula menilai kepada ralat, jika tidak, mengembalikan hasil formula
Fungsi IFNA Logik:    Mengembalikan nilai yang anda tentukan jika ungkapan diuraikan kepada #N/A, jika tidak mengembalikan hasil ungkapan
Fungsi IMABS Kejuruteraan:    Mengembalikan nilai mutlak (modulus) bagi nombor kompleks
Fungsi IMAGINARY Kejuruteraan:    Mengembalikan pekali khayalan bagi nombor kompleks
Fungsi IMARGUMENT Kejuruteraan:    Mengembalikan teta argumen, iaitu sudut disebut dalam radian
Fungsi IMCONJUGATE Kejuruteraan:    Mengembalikan konjugat kompleks bagi nombor kompleks
Fungsi IMCOS Kejuruteraan:    Mengembalikan kosinus bagi nombor kompleks
Fungsi IMCOSH Kejuruteraan:    Mengembalikan kosinus hiperbolaan bagi nombor kompleks
Fungsi IMCOT Kejuruteraan:    Mengembalikan kotangen bagi nombor kompleks
Fungsi IMCSC Kejuruteraan:    Mengembalikan kosekan bagi nombor kompleks
Fungsi IMCSCH Kejuruteraan:    Mengembalikan kosekan hiperbolaan bagi nombor kompleks
Fungsi IMDIV Kejuruteraan:    Mengembalikan hasil bahagi antara dua nombor kompleks
Fungsi IMEXP Kejuruteraan:    Mengembalikan eksponen bagi nombor kompleks
Fungsi IMLN Kejuruteraan:    Mengembalikan logaritma asli bagi nombor kompleks
Fungsi IMLOG10 Kejuruteraan:    Mengembalikan logaritma dasar 10 bagi nombor kompleks
Fungsi IMLOG2 Kejuruteraan:    Mengembalikan logaritma dasar 2 bagi nombor kompleks
Fungsi IMPOWER Kejuruteraan:    Mengembalikan nombor kompleks yang dinaikkan kepada kuasa integer
Fungsi IMPRODUCT Kejuruteraan:    Mengembalikan produk nombor kompleks
Fungsi IMREAL Kejuruteraan:    Mengembalikan pekali nyata bagi nombor kompleks
Fungsi IMSEC Kejuruteraan:    Mengembalikan sekan bagi nombor kompleks
Fungsi IMSECH Kejuruteraan:    Mengembalikan sekan hiperbolaan bagi nombor kompleks
Fungsi IMSIN Kejuruteraan:    Mengembalikan sinus bagi nombor kompleks
Fungsi IMSINH Kejuruteraan:    Mengembalikan sinus hiperbolaan bagi nombor kompleks
Fungsi IMSQRT Kejuruteraan:    Mengembalikan punca kuasa dua bagi nombor kompleks
Fungsi IMSUB Kejuruteraan:    Mengembalikan perbezaan antara dua nombor kompleks
Fungsi IMSUM Kejuruteraan:    Mengembalikan jumlah nombor kompleks
Fungsi IMTAN Kejuruteraan:    Mengembalikan tangen bagi nombor kompleks
Fungsi INDEX Carian dan rujukan:    Menggunakan indeks untuk memilih nilai daripada rujukan atau tatasusunan
Fungsi INDIRECT Carian dan rujukan:    Mengembalikan rujukan yang ditunjukkan oleh nilai teks
Fungsi INFO

Maklumat:    Mengembalikan maklumat mengenai persekitaran pengendalian semasa

 Nota    Fungsi ini tidak tersedia dalam Excel Web App.

Fungsi INT Matematik dan trigonometri:    Membundarkan nombor ke bawah kepada integer terdekat
Fungsi INTERCEPT Statistik:    Mengembalikan pintasan garis regresi linear
Fungsi INTRATE Kewangan:    Mengembalikan kadar faedah bagi keselamatan pelaburan penuh
Fungsi IPMT Kewangan:    Mengembalikan pembayaran faedah pelaburan bagi tempoh yang diberikan
Fungsi IRR Kewangan:    Mengembalikan kadar pulangan dalaman bagi siri aliran tunai
Fungsi ISBLANK Maklumat:    Mengembalikan TRUE jika nilai adalah kosong
Fungsi ISERR Maklumat:    Mengembalikan TRUE jika nilai adalah sebarang nilai ralat kecuali #N/A
Fungsi ISERROR Maklumat:    Mengembalikan TRUE jika nilai adalah sebarang nilai ralat
Fungsi ISEVEN Maklumat:    Mengembalikan TRUE jika nombor adalah genap
Fungsi ISFORMULA Maklumat:    Mengembalikan TRUE jika terdapat rujukan kepada sel yang mengandungi formula
Fungsi ISLOGICAL Maklumat:    Mengembalikan TRUE jika nilai ialah nilai logik
Fungsi ISNA Maklumat:    Mengembalikan TRUE jika nilai adalah nilai ralat #N/A
Fungsi ISNONTEXT Maklumat:    Mengembalikan TRUE jika nilai bukan teks
Fungsi ISNUMBER Maklumat:    Mengembalikan TRUE jika nilai adalah nombor
Fungsi ISODD Maklumat:    Mengembalikan TRUE jika nombor adalah ganjil
Fungsi ISREF Maklumat:    Mengembalikan TRUE jika nilai adalah rujukan
Fungsi ISTEXT Maklumat:    Mengembalikan TRUE jika nilai adalah teks
Fungsi ISO.CEILING Matematik dan trigonometri:    Mengembalikan nombor yang dibundarkan ke atas kepada integer atau gandaan bererti yang terdekat
Fungsi ISOWEEKNUM Tarikh dan masa:    Mengembalikan bilangan nombor minggu ISO tahun untuk tarikh yang diberikan
Fungsi ISPMT Kewangan:    Mengira faedah yang dibayar semasa tempoh tertentu bagi pelaburan
Fungsi KURT Statistik:    Mengembalikan kurtosis set data
Fungsi LARGE Statistik:    Mengembalikan nilai terbesar ke-k dalam set data
Fungsi LCM Matematik dan trigonometri:    Mengembalikan gandaan paling tidak biasa
Fungsi LEFT, LEFTB Teks:    Mengembalikan aksara paling kiri daripada nilai teks
Fungsi LEN, LENB Teks:    Mengembalikan bilangan aksara dalam rentetan teks
Fungsi LINEST Statistik:    Mengembalikan parameter arah aliran linear
Fungsi LN Matematik dan trigonometri:    Mengembalikan logaritma asli bagi nombor
Fungsi LOG Matematik dan trigonometri:    Mengembalikan logaritma nombor kepada dasar yang ditentukan
Fungsi LOG10 Matematik dan trigonometri:    Mengembalikan logaritma dasar 10 bagi nombor
Fungsi LOGEST Statistik:    Mengembalikan parameter arah aliran eksponen
Fungsi LOGINV Keserasian:    Mengembalikan songsangan taburan longgok lognormal
Fungsi LOGNORM.DIST Statistik:    Mengembalikan taburan lognormal longgok
Fungsi LOGNORMDIST Keserasian:    Mengembalikan taburan lognormal longgok
Fungsi LOGNORM.INV Statistik:    Mengembalikan songsangan taburan longgok lognormal
Fungsi LOOKUP Carian dan rujukan:    Nilai carian dalam vektor atau tatasusunan
Fungsi LOWER Teks:    Menukar teks kepada huruf kecil
Fungsi MATCH Carian dan rujukan:    Nilai carian dalam rujukan atau tatasusunan
Fungsi MAX Statistik:    Mengembalikan nilai maksimum dalam senarai argumen
Fungsi MAXA Statistik:    Mengembalikan nilai maksimum dalam senarai argumen, termasuk nombor, teks dan nilai logik
Fungsi MDETERM Matematik dan trigonometri:    Mengembalikan matriks penentu tatasusunan
Fungsi MDURATION Kewangan:    Mengembalikan tempoh diubah suai Macauley untuk keselamatan dengan anggaran nilai muka sebanyak $100
Fungsi MEDIAN Statistik:    Mengembalikan median nombor yang diberikan
Fungsi MID, MIDB Teks:    Mengembalikan bilangan aksara tertentu daripada rentetan teks bermula dari posisi yang anda tentukan
Fungsi MIN Statistik:    Mengembalikan nilai minimum dalam senarai argumen
Fungsi MINA Statistik:    Mengembalikan nilai terkecil dalam senarai argumen, termasuk nombor, teks dan nilai logik
Fungsi MINUTE Tarikh dan masa:    Menukar nombor bersiri kepada minit
Fungsi MINVERSE Matematik dan trigonometri:    Mengembalikan songsangan matriks tatasusunan
Fungsi MIRR Kewangan:    Mengembalikan kadar pulangan dalaman yang aliran tunai positif dan negatif dibiayai pada kadar berbeza
Fungsi MMULT Matematik dan trigonometri:    Mengembalikan produk matriks dua tatasusunan
Fungsi MOD Matematik dan trigonometri:    Mengembalikan baki daripada pembahagian
Fungsi MODE Keserasian:    Mengembalikan nilai paling ketara dalam set data
Fungsi MODE.MULT Statistik:    Mengembalikan tatasusunan menegak yang berlaku paling kerap atau nilai ulangan dalam tatasusunan atau julat data
Fungsi MODE.SNGL Statistik:    Mengembalikan nilai paling ketara dalam set data
Fungsi MONTH Tarikh dan masa:    Menukar nombor bersiri kepada bulan
Fungsi MROUND Matematik dan trigonometri:    Mengembalikan nombor yang dibundarkan kepada gandaan yang diinginkan
Fungsi MULTINOMIAL Matematik dan trigonometri:    Mengembalikan multinomial satu set nombor
Fungsi MUNIT Matematik dan trigonometri:    Mengembalikan matriks unit atau dimensi yang ditentukan
Fungsi N Maklumat:    Mengembalikan nilai yang ditukarkan kepada nombor
Fungsi NA Maklumat:    Mengembalikan nilai ralat #N/A
Fungsi NEGBINOM.DIST Statistik:    Mengembalikan taburan binomial negatif
Fungsi NEGBINOMDIST Keserasian:    Mengembalikan taburan binomial negatif
Fungsi NETWORKDAYS Tarikh dan masa:    Mengembalikan bilangan hari kerja penuh antara dua tarikh
Fungsi NETWORKDAYS.INTL Tarikh dan masa:    Mengembalikan bilangan hari bekerja penuh antara dua tarikh menggunakan parameter untuk menunjukkan hari dan bilangan hari yang merupakan hari minggu
Fungsi NOMINAL Kewangan:    Mengembalikan kadar faedah nominal tahunan
Fungsi NORM.DIST Statistik:    Mengembalikan taburan longgok normal
Fungsi NORMDIST Keserasian:    Mengembalikan taburan longgok normal
Fungsi NORMINV Statistik:    Mengembalikan songsangan taburan longgok normal
Fungsi NORM.INV Keserasian:    Mengembalikan songsangan taburan longgok normal
Fungsi NORM.S.DIST Statistik:    Mengembalikan taburan longgok normal yang standard
Fungsi NORMSDIST Keserasian:    Mengembalikan taburan longgok normal yang standard
Fungsi NORM.S.INV Statistik:    Mengembalikan songsangan taburan longgok normal yang standard
Fungsi NORMSINV Keserasian:    Mengembalikan songsangan taburan longgok normal yang standard
Fungsi NOT Logik:    Menyongsangkan logik argumennya
Fungsi NOW Tarikh dan masa:    Mengembalikan nombor bersiri bagi tarikh dan masa semasa
Fungsi NPER Kewangan:    Mengembalikan bilangan tempoh pelaburan
Fungsi NPV Kewangan:    Mengembalikan nilai bersih semasa bagi pelaburan berdasarkan siri aliran tunai berkala dan kadar diskaun
Fungsi NUMBERVALUE Teks:    Menukat teks kepada nombor dengan cara tak bersandaran penempatan
Fungsi OCT2BIN Kejuruteraan:    Menukar nombor perlapanan kepada perduaan
Fungsi OCT2DEC Kejuruteraan:    Menukar nombor perlapanan kepada perpuluhan
Fungsi OCT2HEX Kejuruteraan:    Menukar nombor perlapanan kepada perenambelasan
Fungsi ODD Matematik dan trigonometri:    Membundarkan nombor ke atas kepada integer ganjil terdekat
Fungsi ODDFPRICE Kewangan:    Mengembalikan harga per $100 nilai muka keselamatan dengan tempoh pertama ganjil
Fungsi ODDFYIELD Kewangan:    Mengembalikan kadar hasil keselamatan dengan tempoh pertama ganjil
Fungsi ODDLPRICE Kewangan:    Mengembalikan harga per $100 nilai muka keselamatan dengan tempoh akhir ganjil
Fungsi ODDLYIELD Kewangan:    Mengembalikan kadar hasil bagi keselamatan dengan tempoh akhir ganjil
Fungsi OFFSET Carian dan rujukan:    Mengembalikan ofset rujukan daripada rujukan yang diberikan
Fungsi OR Logik:    Mengembalikan TRUE jika sebarang argumen TRUE
Fungsi PDURATION Kewangan:    Mengembalikan bilangan tempoh yang diperlukan oleh pelaburan untuk mencapai nilai tertentu
Fungsi PEARSON Statistik:    Mengembalikan pekali korelasi momen hasil darab Pearson
Fungsi PERCENTILE.EXC Statistik:    Mengembalikan persentil nilai ke-k dalam julat, yang k adalah dalam julat 0..1, eksklusif
Fungsi PERCENTILE.INC Statistik:    Mengembalikan persentil nilai ke-k dalam julat
Fungsi PERCENTILE Keserasian:    Mengembalikan persentil nilai ke-k dalam julat
Fungsi PERCENTRANK.EXC Statistik:    Mengembalikan kedudukan nilai dalam set data sebagai peratus (0..1, eksklusif) set data
Fungsi PERCENTRANK.INC Statistik:    Mengembalikan kedudukan nilai peratusan dalam set data
Fungsi PERCENTRANK Keserasian:    Mengembalikan kedudukan nilai peratusan dalam set data
Fungsi PERMUT Statistik:    Mengembalikan bilangan pilih atur bagi bilangan objek yang diberikan
Fungsi PERMUTATIONA Statistik:    Mengembalikan bilangan pilih atur bagi bilangan objek (dengan ulangan) yang boleh dipilih daripada jumlah objek
Fungsi PHI Statistik:    Mengembalikan nilai fungsi ketumpatan untuk taburan normal standard
Fungsi PHONETIC Teks:    Menyarikan aksara fonetik (furigana) daripada rentetan teks
Fungsi PI Matematik dan trigonometri:    Mengembalikan nilai pi
Fungsi PMT Kewangan:    Mengembalikan bayaran berkala anuiti
Fungsi POISSON.DIST Statistik:    Mengembalikan taburan Poisson
Fungsi POISSON Keserasian:    Mengembalikan taburan Poisson
Fungsi POWER Matematik dan trigonometri:    Mengembalikan hasil nombor yang dinaikkan kepada kuasa
Fungsi PPMT Kewangan:    Mengembalikan pembayaran pokok pelaburan bagi tempoh yang diberikan
Fungsi PRICE Kewangan:    Mengembalikan harga per $100 nilai muka bagi keselamatan yang membayar faedah berkala
Fungsi PRICEDISC Kewangan:    Mengembalikan harga per $100 nilai muka bagi keselamatan terdiskaun
Fungsi PRICEMAT Kewangan:    Mengembalikan harga per $100 nilai muka bagi keselamatan yang membayar faedah sempena kematangan
Fungsi PROB Statistik:    Mengembalikan kebarangkalian yang nilai dalam julatnya adalah antara dua had
Fungsi PRODUCT Matematik dan trigonometri:    Mendarabkan argumennya
Fungsi PROPER Teks:    Menjadikan huruf pertama setiap perkataan dalam satu nilai teks sebagai huruf besar
Fungsi PV Kewangan:    Mengembalikan nilai semasa pelaburan
Fungsi QUARTILE Keserasian:    Mengembalikan sukuan set data
Fungsi QUARTILE.EXC Statistik:    Mengembalikan sukuan set data, berdasarkan nilai persentil dari 0..1, eksklusif
Fungsi QUARTILE.INC Statistik:    Mengembalikan sukuan set data
Fungsi QUOTIENT Matematik dan trigonometri:    Mengembalikan bahagian integer bagi pembahagian
Fungsi RADIANS Matematik dan trigonometri:    Menukarkan darjah kepada radian
Fungsi RAND Matematik dan trigonometri:    Mengembalikan nombor rawak antara 0 dan 1
Fungsi RANDBETWEEN Matematik dan trigonometri:    Mengembalikan nombor rawak antara nombor yang anda tentukan
Fungsi RANK.AVG Statistik:    Mengembalikan kedudukan nombor dalam senarai nombor
Fungsi RANK.EQ Statistik:    Mengembalikan kedudukan nombor dalam senarai nombor
Fungsi RANK Keserasian:    Mengembalikan kedudukan nombor dalam senarai nombor
Fungsi RATE Kewangan:    Mengembalikan kadar faedah per tempoh anuiti
Fungsi RECEIVED Kewangan:    Mengembalikan jumlah yang diterima sempena kematangan bagi keselamatan pelaburan penuh
Fungsi REGISTER.ID Tambahan dan Automasi:    Mengembalikan ID daftar pustaka pautan dinamik (DLL) atau sumber kod yang telah didaftar sebelum ini
Fungsi REPLACE, REPLACEB Teks:    Menggantikan aksara dalam teks
Fungsi REPT Teks:    Mengulangi teks menurut bilangan kali yang diberikan
Fungsi RIGHT, RIGHTB Teks:    Mengembalikan aksara paling kanan daripada nilai teks
Fungsi ROMAN Matematik dan trigonometri:    Menukar angka Arab kepada Roman, sebagai teks
Fungsi ROUND Matematik dan trigonometri:    Membundarkan nombor kepada bilangan digit yang ditentukan
Fungsi ROUNDDOWN Matematik dan trigonometri:    Membundarkan ke bawah sesuatu nombor, menuju ke sifar
Fungsi ROUNDUP Matematik dan trigonometri:    Membundarkan nombor ke atas, jauh dari sifar
Fungsi ROW Carian dan rujukan:    Mengembalikan nombor baris rujukan
Fungsi ROWS Carian dan rujukan:    Mengembalikan bilangan baris dalam rujukan
Fungsi RRI Kewangan:    Mengembalikan kadar faedah yang sepadan untuk pertumbuhan pelaburan
Fungsi RSQ Statistik:    Mengembalikan pekali korelasi momen hasil darab Pearson
Fungsi RTD Carian dan rujukan:    Mengambil data masa nyata dari program yang menyokong automasi COM (Automasi: Cara untuk bekerja dengan objek aplikasi daripada alat pembangunan atau aplikasi lain. Dahulunya dipanggil Automasi OLE, Automasi adalah standard industri dan ciri Model Objek Komponen (COM).)
Fungsi SEARCH, SEARCHB Teks:    Mencari satu nilai teks dalam yang lain (tidak sensitif huruf)
Fungsi SEC Matematik dan trigonometri:    Mengembalikan sekan sudut
Fungsi SECH Matematik dan trigonometri:    Mengembalikan sekan hiperbolaan sudut
Fungsi SECOND Tarikh dan masa:    Menukar nombor bersiri kepada saat
Fungsi SERIESSUM Matematik dan trigonometri:    Mengembalikan jumlah siri kuasa berdasarkan formula
Fungsi SHEET Maklumat:    Mengembalikan nombor helaian bagi helaian yang dirujuk
Fungsi SHEETS Maklumat:    Mengembalikan bilangan helaian dalam rujukan
Fungsi SIGN Matematik dan trigonometri:    Mengembalikan tanda nombor
Fungsi SIN Matematik dan trigonometri:    Mengembalikan sinus bagi sudut yang diberikan
Fungsi SINH Matematik dan trigonometri:    Mengembalikan sinus hiperbolaan nombor
Fungsi SKEW Statistik:    Mengembalikan kepencongan taburan
Fungsi SKEW.P Statistik:    Mengembalikan kepencongan taburan berdasarkan populasi: pencirian darjah asimetri taburan di sekeliling minnya
Fungsi SLN Kewangan:    Mengembalikan susut nilai garis lurus bagi aset untuk satu tempoh
Fungsi SLOPE Statistik:    Mengembalikan kecerunan garisan regresi linear
Fungsi SMALL Statistik:    Mengembalikan nilai terkecil ke-k dalam set data
Fungsi SQL.REQUEST Tambahan dan Automasi:    Bersambung dengan sumber data luaran dan menjalankan pertanyaan daripada lembaran kerja kemudian mengembalikan hasil tatasusunan tanpa memerlukan pemprograman makro
Fungsi SQRT Matematik dan trigonometri:    Mengembalikan punca kuasa dua positif
Fungsi SQRTPI Matematik dan trigonometri:    Mengembalikan punca kuasa dua bagi (nombor * pi)
Fungsi STANDARDIZE Statistik:    Mengembalikan nilai yang telah dinormalkan
Fungsi STDEV Keserasian:    Menganggarkan sisihan piawai berdasarkan sampel
Fungsi STDEV.P Statistik:    Mengira sisihan piawai berdasarkan keseluruhan populasi
Fungsi STDEV.S Statistik:    Menganggarkan sisihan piawai berdasarkan sampel
Fungsi STDEVA Statistik:    Menganggarkan sisihan standard berdasarkan sampel, termasuk nombor, teks dan nilai logik
Fungsi STDEVP Keserasian:    Mengira sisihan piawai berdasarkan keseluruhan populasi
Fungsi STDEVPA Statistik:    Mengira sisihan standard berdasarkan seluruh populasi, termasuk nombor, teks dan nilai logik
Fungsi STEYX Statistik:    Mengembalikan ralat standard bagi nilai y yang dijangkakan bagi setiap x dalam regresi
Fungsi SUBSTITUTE Teks:    Menggantikan teks baru bagi teks yang lama dalam rentetan teks
Fungsi SUBTOTAL Matematik dan trigonometri:    Mengembalikan subjumlah dalam senarai atau pangkalan data
Fungsi SUM Matematik dan trigonometri:    Menambah argumennya
Fungsi SUMIF Matematik dan trigonometri:    Menambah sel yang ditentukan oleh kriteria yang diberikan
Fungsi SUMIFS Matematik dan trigonometri:    Menambah sel dalam julat yang memenuhi berbilang kriteria.
Fungsi SUMPRODUCT Matematik dan trigonometri:    Mengembalikan jumlah produk komponen tatasusunan yang sepadan
Fungsi SUMSQ Matematik dan trigonometri:    Mengembalikan hasil tambah kuasa dua argumen
Fungsi SUMX2MY2 Matematik dan trigonometri:    Mengembalikan jumlah perbezaan kuasa dua bagi nilai yang sepadan dalam dua tatasusunan
Fungsi SUMX2PY2 Matematik dan trigonometri:    Mengembalikan jumlah bagi jumlah kuasa dua nilai yang sepadan dalam dua tatasusunan
Fungsi SUMXMY2 Matematik dan trigonometri:    Mengembalikan jumlah kuasa dua perbezaan bagi nilai yang sepadan dalam dua tatasusunan
Fungsi SYD Kewangan:    Mengembalikan susut nilai digit jumlah tahun bagi aset untuk tempoh tertentu
Fungsi T Teks:    Menukar argumennya kepada teks
Fungsi TAN Matematik dan trigonometri:    Mengembalikan tangen nombor
Fungsi TANH Matematik dan trigonometri:    Mengembalikan tangen hiperbolaan nombor
Fungsi TBILLEQ Kewangan:    Mengembalikan kadar hasil bon setara untuk bil Perbendaharaan
Fungsi TBILLPRICE Kewangan:    Mengembalikan harga per $100 nilai muka untuk bil Perbendaharaan
Fungsi TBILLYIELD Kewangan:    Mengembalikan kadar hasil untuk bil Perbendaharaan
Fungsi T.DIST Statistik:    Mengembalikan Titik Peratusan (kebarangkalian) bagi taburan t Pelajar
Fungsi T.DIST.2T Statistik:    Mengembalikan Titik Peratusan (kebarangkalian) bagi taburan t Pelajar
Fungsi T.DIST.RT Statistik:    Mengembalikan taburan t Pelajar
Fungsi TDIST Keserasian:    Mengembalikan taburan t Pelajar
Fungsi TEXT Teks:    Memformatkan nombor dan menukarnya kepada teks
Fungsi TIME Tarikh dan masa:    Mengembalikan nombor bersiri masa tertentu
Fungsi TIMEVALUE Tarikh dan masa:    Menukar masa dalam bentuk teks kepada nombor bersiri
Fungsi T.INV Statistik:    Mengembalikan nilai t bagi taburan t Pelajar sebagai fungsi kebarangkalian dan darjah kebebasan
Fungsi T.INV.2T Statistik:    Mengembalikan songsangan taburan t Pelajar
Fungsi TINV Keserasian:    Mengembalikan songsangan taburan t Pelajar
Fungsi TODAY Tarikh dan masa:    Mengembalikan nombor bersiri tarikh hari ini
Fungsi TRANSPOSE Carian dan rujukan:    Mengembalikan transposisi tatasusunan
Fungsi TREND Statistik:    Mengembalikan nilai sepanjang arah aliran linear
Fungsi TRIM Teks:    Mengalih keluar ruang daripada teks
Fungsi TRIMMEAN Statistik:    Mengembalikan min dalaman set data
Fungsi TRUE Logik:    Mengembalikan nilai logik TRUE
Fungsi TRUNC Matematik dan trigonometri:    Memendekkan nombor kepada integer
Fungsi T.TEST Statistik:    Mengembalikan kebarangkalian berkaitan dengan ujian t Pelajar
Fungsi TTEST Keserasian:    Mengembalikan kebarangkalian berkaitan dengan ujian t Pelajar
Fungsi TYPE Maklumat:    Mengembalikan nombor yang menunjukkan jenis data bagi nilai
Fungsi UNICHAR Teks:    Mengembalikan aksara Unikod yang dirujuk oleh nilai berangka yang diberikan
Fungsi UNICODE Teks:    Mengembalikan nombor (titik kod) yang sepadan dengan aksara pertama teks
Fungsi UPPER Teks:    Menukar teks kepada huruf besar
Fungsi VALUE Teks:    Menukar argumen teks kepada nombor
Fungsi VAR Keserasian:    Menganggarkan varians berdasarkan sampel
Fungsi VAR.P Statistik:    Mengira varians berdasarkan keseluruhan populasi
Fungsi VAR.S Statistik:    Menganggarkan varians berdasarkan sampel
Fungsi VARA Statistik:    Menganggarkan varian berdasarkan sampel, termasuk nombor, teks dan nilai logik
Fungsi VARP Keserasian:    Mengira varians berdasarkan keseluruhan populasi
Fungsi VARPA Statistik:    Mengira varian berdasarkan seluruh populasi, termasuk nombor, teks dan nilai logik
Fungsi VDB Kewangan:    Mengembalikan susut nilai aset bagi tempoh tertentu atau tempoh separa yang menggunakan kaedah imbangan penyusutan
Fungsi VLOOKUP Carian dan rujukan:    Mencari dalam lajur pertama tatasusunan dan beralih merentasi baris untuk mengembalikan nilai sel
Fungsi WEBSERVICE Web:    Mengembalikan data dari perkhidmatan web.
Fungsi WEEKDAY Tarikh dan masa:    Menukar nombor bersiri kepada hari bagi minggu
Fungsi WEEKNUM Tarikh dan masa:    Menukar nombor bersiri kepada nombor yang mewakili minggu yang jatuh secara berangka dengan tahun
Fungsi WEIBULL Keserasian:    Mengira varian berdasarkan seluruh populasi, termasuk nombor, teks dan nilai logik
Fungsi WEIBULL.DIST Statistik:    Mengembalikan taburan Weibull
Fungsi WORKDAY Tarikh dan masa:    Mengembalikan nombor bersiri tarikh sebelum atau selepas bilangan hari bekerja yang ditentukan
Fungsi WORKDAY.INTL Tarikh dan masa:    Mengembalikan nombor bersiri bagi tarikh sebelum atau selepas bilangan hari bekerja yang ditentukan menggunakan parameter untuk menunjukkan hari dan bilangan hari yang merupakan hari minggu
Fungsi XIRR Kewangan:    Mengembalikan kadar pulangan dalaman bagi jadual aliran tunai yang tidak semestinya berkala
Fungsi XNPV Kewangan:    Mengembalikan nilai semasa bersih bagi jadual aliran tunai yang tidak semestinya berkala
Fungsi XOR Logik:    Mengembalikan semua argumen eksklusif OR
Fungsi YEAR Tarikh dan masa:    Menukar nombor bersiri kepada tahun
Fungsi YEARFRAC Tarikh dan masa:    Mengembalikan pecahan tahun yang mewakili bilangan hari penuh di antara start_date dan end_date
Fungsi YIELD Kewangan:    Mengembalikan kadar hasil pada keselamatan yang membayar faedah berkala
Fungsi YIELDDISC Kewangan:    Mengembalikan kadar hasil tahunan untuk keselamatan terdiskaun, contohnya, bil Perbendaharaan
Fungsi YIELDMAT Kewangan:    Mengembalikan kadar hasil tahunan keselamatan yang membayar faedah sempena kematangan
Fungsi Z.TEST Statistik:    Mengembalikan nilai kebarangkalian satu hujung bagi ujian z
Fungsi ZTEST Keserasian:    Mengembalikan nilai kebarangkalian satu hujung bagi ujian z

Atas Halaman Atas Halaman

 
 
Berkenaan dengan:
Excel 2013, Excel Online