Fungsi baru dalam Excel 2013

 Penting   Hasil terhitung bagi formula dan sesetengah fungsi lembaran kerja Excel mungkin sedikit berbeza antara Windows PC yang menggunakan seni bina x86 atau x86-64 dan Windows RT PC yang menggunakan seni bina ARM. Ketahui lanjut tentang perubahan.

Klik sebarang nama fungsi dalam senarai berikut untuk melihat bantuan terperinci mengenai fungsi tersebut.

Nama fungsi Jenis dan perihalan
Fungsi ACOT Matematik dan trigonometri:   Mengembalikan lengkok kotangen nombor
Fungsi ACOTH Matematik dan trigonometri:   Mengembalikan lengkok kotangen hiperbolaan nombor
Fungsi ARABIC Matematik dan trigonometri:   Menukar nombor Roman kepada Huruf Arab, sebagai nombor
Fungsi BASE Matematik dan trigonometri:    Menukar nombor kepada perwakilan teks dengan radiks (dasar) yang diberikan
Fungsi BINOM.DIST.RANGE Statistik:    Mengembalikan kebarangkalian bagi hasil percubaan menggunakan taburan binomial
Fungsi BITAND Kejuruteraan:   Mengembalikan 'Bit Dan' bagi dua nombor
Fungsi BITLSHIFT Kejuruteraan:   Mengembalikan nombor nilai dialihkan ke kiri dengan bit shift_amount
Fungsi BITOR Kejuruteraan:   Mengembalikan bit OR bagi 2 nombor
Fungsi BITRSHIFT Kejuruteraan:   Mengembalikan nombor nilai dialihkan ke kanan dengan bit shift_amount
Fungsi BITXOR Kejuruteraan:   Mengembalikan bit 'Eksklusif Atau' bagi dua nombor
Fungsi CEILING.MATH Matematik dan trigonometri:    Membundarkan nombor ke atas kepada integer atau gandaan bererti yang terdekat
Fungsi COMBINA Matematik dan trigonometri:   
Mengembalikan bilangan penggabungan dengan ulangan bagi bilangan item yang diberikan
Fungsi COT Matematik dan trigonometri:   Mengembalikan kosinus hiperbolaan nombor
Fungsi COTH Matematik dan trigonometri:   Mengembalikan kotangen sudut
Fungsi CSC Matematik dan trigonometri:   Mengembalikan kosekan sudut
Fungsi CSCH Matematik dan trigonometri:   Mengembalikan kosekan hiperbolaan sudut
Fungsi DAYS Tarikh dan masa:   Mengembalikan bilangan hari antara dua tarikh
Fungsi DECIMAL Matematik dan trigonometri:   Menukarkan perwakilan teks bagi nombor dalam asas yang diberikan kepada nombor perpuluhan
Fungsi ENCODEURL Web:   Mengembalikan rentetan terkod URL.
Fungsi FILTERXML Web:   Mengembalikan data khusus daripada kandungan XML menggunakan xpath khusus.
Fungsi FLOOR.MATH Matematik dan trigonometri:   Membundarkan nombor ke bawah kepada integer terdekat atau gandaan bererti yang terdekat
Fungsi FORMULATEXT Carian dan rujukan:   Mengembalikan formula pada rujukan yang diberikan sebagai teks
Fungsi GAMMA Statistik:   Mengembalikan nilai fungsi Gamma
Fungsi GAUSS Statistik:    Mengembalikan 0.5 kurang daripada taburan longgok normal piawai
Fungsi IFNA Logik:   Mengembalikan nilai yang anda tentukan jika ungkapan diuraikan kepada #N/A, jika tidak mengembalikan hasil ungkapan
Fungsi IMCOSH Kejuruteraan:    Mengembalikan kosinus hiperbolaan bagi nombor kompleks
Fungsi IMCOT Kejuruteraan:   Mengembalikan kotangen bagi nombor kompleks
Fungsi IMCSC Kejuruteraan:   Mengembalikan kosekan bagi nombor kompleks
Fungsi IMCSCH Kejuruteraan:   Mengembalikan kosekan hiperbolaan bagi nombor kompleks
Fungsi IMSEC Kejuruteraan:   Mengembalikan sekan bagi nombor kompleks
Fungsi IMSECH Kejuruteraan:   Mengembalikan sekan hiperbolaan bagi nombor kompleks
Fungsi IMSINH Kejuruteraan:   Mengembalikan sinus hiperbolaan bagi nombor kompleks
Fungsi IMTAN Kejuruteraan:   Mengembalikan tangen bagi nombor kompleks
Fungsi ISFORMULA Maklumat:   Mengembalikan TRUE jika terdapat rujukan kepada sel yang mengandungi formula
Fungsi ISOWEEKNUM Tarikh dan masa:   Mengembalikan bilangan nombor minggu ISO tahun untuk tarikh yang diberikan
Fungsi MUNIT Matematik dan trigonometri:   Mengembalikan matriks unit atau dimensi yang ditentukan
Fungsi NUMBERVALUE Teks:    Menukat teks kepada nombor dengan cara tak bersandaran penempatan
Fungsi PDURATION Kewangan:   Mengembalikan bilangan tempoh yang diperlukan oleh pelaburan untuk mencapai nilai tertentu
Fungsi PERMUTATIONA Statistik:   Mengembalikan bilangan pilih atur bagi bilangan objek (dengan ulangan) yang boleh dipilih daripada jumlah objek
Fungsi PHI Statistik:   Mengembalikan nilai fungsi ketumpatan untuk taburan normal standard
Fungsi RRI Kewangan:   Mengembalikan kadar faedah yang sepadan untuk pertumbuhan pelaburan
Fungsi SEC Matematik dan trigonometri:   Mengembalikan sekan sudut
Fungsi SECH Matematik dan trigonometri:   Mengembalikan sekan hiperbolaan sudut
Fungsi SHEET Maklumat:   Mengembalikan nombor helaian bagi helaian yang dirujuk
Fungsi SHEETS Maklumat:   Mengembalikan bilangan helaian dalam rujukan
Fungsi SKEW.P Statistik:   Mengembalikan kepencongan taburan berdasarkan populasi: pencirian darjah asimetri taburan di sekeliling minnya
Fungsi UNICHAR Teks:   Mengembalikan aksara Unikod yang dirujuk oleh nilai berangka yang diberikan
Fungsi UNICODE Teks:   Mengembalikan nombor (titik kod) yang sepadan dengan aksara pertama teks
Fungsi WEBSERVICE Web:   Mengembalikan data dari perkhidmatan web.
Fungsi XOR Logik:   Mengembalikan semua argumen eksklusif OR

Atas Halaman Atas Halaman

 
 
Berkenaan dengan:
Excel 2013