Tutup

Disahkan secara berasingan

Office 365 yang disahkan oleh juruaudit pihak ketiga berfungsi menurut dan memenuhi banyak standard dan pensijilan industri kelas dunia.

 • ISO 27001 adalah salah satu tanda aras keselamatan sejagat yang terbaik. Office 365 ialah perkhidmatan awan awam produktiviti perniagaan utama yang pertama melaksanakan set kawalan fizikal, logik, proses dan pengurusan yang ditaktifkan oleh ISO 27001.

  Selain daripada disahkan bawah EU Safe Harbor, Office 365 ialah pembekal perkhidmatan awan awam produktiviti perniagaan utama yang pertama menandatangani klausa kontrak standard yang dicipta oleh Kesatuan Eropah (“Klausa model EU”) dengan semua pelanggan. Klausa model EU mengalamatkan pemindahan data antarabangsa. 1. Lawati sini untuk mendapatkan salinan klausa model EU yang bertandatangan daripada Microsoft.

  Untuk mencapai dokumen ini, butiran kelayakan log masuk pentadbir penyewa Office 365 diperlukan.

  Di Microsoft, kami menawarkan perjanjian pemprosesan data (DPA) standard yang menyeluruh kepada semua pelanggan. DPA mengalamatkan privasi, keselamatan dan pengendalian data pelanggan. Perjanjian pemprosesan standard kami membolehkan pelanggan mematuhi peraturan tempatan mereka. 1. Lawati sini untuk mendapatkan salinan DPA yang bertandatangan.

  Untuk mencapai dokumen ini, butiran kelayakan log masuk pentadbir penyewa Office 365 diperlukan.

  Office 365 ialah pembekal perkhidmatan awan awam produktiviti perniagaan utama yang pertama menandatangani keperluan bagi HIPAA BAA dengan semua pelanggan. HIPAA ialah undang-undang Amerika Syarikat yang dikenakan pada entiti penjagaan kesihatan yang memantau penggunaan, pendedahan dan perlindungan maklumat kesihatan terlindung (PHI) dan mengenakan keperluan pada entiti terlindung untuk menandatangani perjanjian rakan perniagaan dengan vendor mereka yang mengguna dan mendedahkan PHI. 1. Lawati sini untuk mendapatkan salinan HIPAA BAA yang bertandatangan.

  Untuk mencapai dokumen ini, butiran kelayakan log masuk pentadbir penyewa Office 365 diperlukan.

  Office 365 melaksanakan proses keselamatan yang sejajar dengan standard yang diperlukan oleh agensi persekutuan A.S. dan telah memperoleh autoriti FISMA untuk mengendalikan (ATO) daripada agensi persekutuan. Agensi persekutuan A.S. dialu-alukan untuk menyemak semula pakej Office 365 FISMA untuk mendapatkan ATO.

  Microsoft menyokong privasi pelajar dalam Office 365 dengan mematuhi had penggunaan dan pendedahan berkaitan dengan data pelajar dan dengan bersetuju agar tidak mengimbas e-mel atau dokumen untuk tujuan pengiklanan.

  Untuk membantu anda memahami pendekatan kami terhadap pematuhan, sila baca Keselamatan, audit dan pensijilan, disertakan Soalan Lazim.

  Sila lihat cara rangka kerja pematuhan perkhidmatan dalam talian kami mengurangkan risiko gangguan pengendalian anda sementara meningkatkan keyakinan dari segi kestabilan perkhidmatan. Kertas Putih Rangka Kerja Pematuhan bagi Perkhidmatan Dalam Talian .

 • Pusat Amanah Office 365