Menyesuaikan pandangan dengan mencipta makro antara muka pengguna

Dengan makro antara muka anda boleh melaksanakan tindakan seperti membuka pandangan lain, menggunakan penapis atau mencipta rekod baru. Terdapat dua jenis: makro UI “terbenam” yang terlampir secara langsung kepada objek antara muka pengguna seperti butang perintah, kotak kombo atau objek butang Bar Tindakan dan makro UI “kendiri” yang terkandung dalam objek makro.

Untuk mengelakkan penduaan kod, gunakan semula makro UI kendiri dengan memanggilnya dari makro lain. Anda boleh melihat makro UI kendiri dalam Anak Tetingkap Navigasi, di bawah Makro, tetapi anda tidak boleh menjalankannya terus dari sana. Gunakan tindakan Jalankan Makro untuk menjalankan makro UI kendiri daripada makro UI terbenam.

Mencipta makro UI terbenam

Makro UI terbenam berfungsi apabila peristiwa tertentu berlaku dalam pandangan seperti mengklik butang, memilih item dalam kotak kombo atau memuat turun pandangan. Makro menjadi sebahagian daripada pandangan atau kawalan yang padanya ia dibenamkan.

Ini adalah peristiwa yang anda boleh melampirkan makro UI dalam kawalan atau pandangan:

Jenis Peristiwa Masa ia berlaku
Selepas Kemas Kini Berlaku selepas anda menaipkan data pada kawalan atau memilih item dalam kawalan senarai.
Apabila Diklik Berlaku apabila kawalan terpilih.
Pada Semasa Berlaku apabila pengguna mengalih ke rekod lain dalam pandangan.
Pada Muat Berlaku apabila pandangan dibuka.

Dan berikut adalah peristiwa yang disokong oleh setiap kawalan:

Jenis kawalan atau objek Peristiwa yang disokong
Butang Bar Tindakan Apabila Diklik
AutoLengkap Selepas Kemas Kini, Apabila Diklik
Butang Apabila Diklik
Kotak Semak Selepas Kemas Kini
Kotak Kombo Selepas Kemas Kini
Hiperpautan Selepas Kemas Kini, Apabila Diklik
Imej Apabila Diklik
Label Apabila Diklik
Kotak Teks Berbilang Baris Selepas Kemas Kini, Apabila Diklik
Kotak Teks Selepas Kemas Kini, Apabila Diklik
Pandangan Pada Semasa, Pada Muat

Ini adalah cara untuk mencipta makro UI terbenam:

  1. Pilih kawalan yang anda ingin benamkan makro padanya.
  2. Klik butang Tindakan. Access membuka kotak dialog Tindakan untuk tindakan tersuai.

Butang Tindakan untuk butang perintah pada pandangan.

  1. Klik peristiwa yang anda ingin lampirkan makro padanya.
    Access memaparkan makro kosong dalam Pandangan Reka Bentuk makro dan anda boleh mula menambahkan tindakan.

Mencipta makro UI kendiri

  1. Klik Rumah > Lanjutan > Makro.

Access memaparkan makro kosong dalam Pandangan Reka Bentuk makro dan anda boleh mula menambahkan tindakan.

  1. Klik Simpan. Masukkan nama makro dalam kotak Nama Makro kemudian klik OK.

Petua untuk mencipta makro UI

Petua ini seharusnya membantu melancarkan lagi perjalanan proses.

  • Untuk merujuk kepada medan dalam makro, gunakan format [Nama Jadual].[Nama Medan]. Contohnya, gunakan [Tugas].[Tarikh Siap] untuk merujuk kepada medan tarikh siap dan [Tugas].[Status] untuk merujuk kepada medan Status.
  • Sebelum mencipta makro UI terbenam, tuliskan nama jadual, medan dan kawalan yang anda rancang untuk menggunakannya kerana anda tidak dapat menukar ke tab lain semasa anda bekerja padanya.
  • Kerap menyimpan.
 
 
Berkenaan dengan:
Access 2013