Mengimport data ke dalam pangkalan data Access

Data mempunyai cara mengumpul dalam pelbagai format, fail dan lokasi, ini menjadikannya sukar untuk digunakan. Jika anda mempunyai data dalam hamparan, senarai SharePoint atau beberapa format lain, anda boleh mengimportnya ke pangkalan data Access dengan hanya beberapa langkah, menjadikannya lebih mudah dicapai.

Mengimport ke aplikasi Access

Pada halaman Tambah Jadual (perkara pertama yang anda lihat apabila mencipta aplikasi tersuai baru), anda boleh mengimport data dari buku kerja Excel, sumber data ODBC, fail teks/CSV, senarai SharePoint dan pangkalan data Access yang lain.

Opsyen sumber data sedia ada pada halaman Tambah Jadual.

Jika anda sudah memulakan aplikasi, bukanya dalam Access (dalam pelayar, klik Seting > Sesuaikan dalam Access), kemudian klik Rumah > Jadual.

Setelah anda berada pada halaman Tambah Jadual, berhampiran dengan bahagian bawah halaman, klik jenis sumber data yang anda ingin import dan ikuti arahan dalam bestari Dapatkan Data Luaran.


 Nota 

  • Mengimport data ke dalam aplikasi sentiasa mencipta jadual baru dengan Senarai lalai dan pandangan Helaian Data.
  • Anda tidak boleh menambah data kepada jadual sedia ada menggunakan Bestari Import dalam aplikasi. Walau bagaimanapun, anda boleh mengimport data kepada jadual baru kemudian lakukan salah satu daripada berikut:
    • Gunakan pandangan helaian data untuk menyalin dan menampal data ke dalam jadual sasaran, atau
    • Gunakan tindakan CreateRecord dalam makro data untuk menambahkan data diimport pada jadual sasaran.

 Petua    Ciptakan carian antara jadual baru dan jadual sedia ada untuk mula mengikat data bersama-sama. Selagi pandangan lalai jadual belum diubah suai daripada yang asal, Access akan menambah kawalan "data berkaitan" yang sesuai untuk membantu anda mula menggunakan data.

Mengimport ke dalam pangkalan data desktop

Pangkalan data desktop Access boleh mengimport beberapa lagi jenis fail berbanding dengan aplikasi. Jika anda mempunyai jenis fail yang tidak boleh diimport secara terus ke dalam aplikasi, anda boleh mengimportnya ke dalam pangkalan data desktop dahulu kemudian mengimport jadual pangkalan data desktop ke dalam aplikasi.

Pangkalan data desktop juga membenarkan anda menambah data luaran kepada jadual sedia ada, ciri yang tidak tersedia dalam aplikasi.

Untuk mengimport data ke dalam pangkalan data desktop:

  1. Pada tab Data Luaran, dalam kumpulan Import & Paut, klik jenis fail yang anda ingin import.

    Kumpulan Import & Paut pada tab Data Luaran dalam pangkalan data desktop.
  2. Ikuti arahan dalam bestari Dapatkan Data Luaran.

Pengendalian data luaran tersedia dalam aplikasi dan pangkalan data desktop

Jadual ini memberikan anda rujukan segera kepada jenis fail yang anda boleh import atau paut ke aplikasi atau pangkalan data desktop Access.

Aplikasi Access boleh mengimport… Aplikasi Access boleh memaut ke… Pangkalan data desktop boleh mengimport… Pangkalan data desktop boleh memaut ke…
Microsoft Excel Titik hijau Titik hijau Titik hijau
(baca sahaja)
Microsoft Access Titik hijau Titik hijau Titik hijau
Pangkalan data ODBC, seperti SQL Server Titik hijau Titik hijau Titik hijau
Teks atau fail nilai dipisahkan koma (CSV) Titik hijau Titik hijau Titik hijau
(tambah rekod yang baru sahaja)
Senarai SharePoint Titik hijau Titik hijau
(baca sahaja)
Titik hijau Titik hijau
XML Titik hijau
Perkhidmatan Data Titik hijau Titik hijau
(baca sahaja)
Dokumen HTML Titik hijau Titik hijau
Folder Outlook Titik hijau Titik hijau
 
 
Berkenaan dengan:
Access 2013