Mencipta borang Access

Borang adalah seperti bekas pameran di kedai yang menjadikannya lebih mudah dilihat atau mendapatkan barangan yang anda inginkan. Oleh sebab borang adalah objek yang anda atau pengguna lain boleh menambah, mengedit atau memaparkan data yang disimpan dalam pangkalan data Access, reka bentuk borang anda adalah aspek yang penting. Jika pangkalan data anda akan digunakan oleh berbilang pengguna, reka bentuk yang baik adalah penting untuk kecekapan dan ketepatan kemasukan data.

Terdapat beberapa cara untuk mencipta borang di pangkalan data desktop Access dan artikel ini menunjukkan anda sebahagian daripada cara yang biasa.

 Nota    Maklumat dalam artikel ini tidak boleh digunakan pada Aplikasi Access. Sila lihat mencipta aplikasi Access

Apakah yang anda ingin lakukan?


Mencipta borang daripada jadual atau pertanyaan sedia ada

Untuk mencipta borang daripada jadual atau pertanyaan dalam pangkalan data anda, dalam Anak Tetingkap Navigasi, klik jadual atau pertanyaan yang mengandungi data untuk borang anda, dan pada tab Cipta, klik Borang.

Access mencipta borang dan memaparkannya dalam pandangan Tataletak. Anda boleh mengubah reka bentuk seperti melaraskan saiz kotak teks agar muat pada data, jika perlu. Untuk maklumat lanjut, sila lihat artikel menggunakan alat borang.

Atas Halaman Atas Halaman

Mencipta borang kosong

  1. Untuk mencipta borang tanpa kawalan atau unsur yang dipraformatkan: Pada tab Cipta, klik Borang Kosong. Access membuka borang kosong dalam pandangan Tataletak dan memaparkan anak tetingkap Senarai Medan.
  2. Dalam anak tetingkap Senarai Medan, klik pada tanda campur (+) di sebelah jadual atau jadual yang mengandungi medan yang anda ingin lihat pada borang.
  3. Untuk menambah medan pada borang, dwiklik atau seretkannya ke atas borang. Untuk menambah beberapa medan secara serentak, tekan dan tahan CTRL dan klik beberapa medan kemudian seretnya ke atas borang pada masa yang sama.

 Nota    Tertib jadual dalam anak tetingkap Senarai Medan boleh diubah, bergantung pada bahagian borang yang sedang dipilih. Jika anda tidak dapat menambah medan pada borang, cuba pilih bahagian lain pada borang kemudian cuba tambahkan medan sekali lagi.

  1. Gunakan alat dalam kumpulan Kawalan pada tab Alat Tataletak Borang untuk menambahkan logo, tajuk, nombor halaman atau tarikh dan masa pada borang.
  2. Jika anda ingin menambah berbagai-bagai kawalan, klik Reka Bentuk dan gunakan alat dalam kumpulan Kawalan.

Atas Halaman Atas Halaman

Mencipta borang pisah

Borang pisah memberikan anda dua pandangan data pada masa yang sama — pandangan Borang dan pandangan Helaian Data. Bekerja dengan borang pisah memberikan anda kelebihan kedua-dua jenis borang dalam satu borang. Contohnya, anda boleh gunakan bahagian helaian data borang untuk mengesan rekod dengan pantas kemudian menggunakan bahagian borang untuk melihat atau mengedit rekod. Kedua-dua pandangan disambung ke sumber data yang sama dan disegerakkan antara satu sama lain pada setiap masa.

Borang pisah.

Untuk mencipta borang pisah yang baru menggunakan alat Borang Pisah, dalam Anak Tetingkap Navigasi, klik jadual atau pertanyaan yang mengandungi data kemudian pada tab Cipta, klik Borang Lain, kemudian klik Borang Pisah.

Access akan menciptakan borang dan anda boleh mengubah reka bentuk borang tersebut. Sebagai contoh, anda boleh melaraskan saiz kotak teks agar muat pada data, jika perlu. Untuk maklumat lanjut tentang bekerja dengan borang pisah, lihat artikel mencipta borang pisah.

Atas Halaman Atas Halaman

Mencipta borang yang memaparkan berbilang rekod

Borang berbilang item, juga dikenali sebagai borang berterusan dan amat berguna jika anda inginkan borang yang memaparkan berbilang rekod tetapi lebih boleh suai daripada helaian data, anda boleh gunakan alat Berbilang Item.

  1. Dalam Anak Tetingkap Navigasi, klik jadual atau pertanyaan yang mengandungi data yang anda ingin lihat pada borang.
  2. Pada tab Cipta dan klik Borang Lain > Berbilang Item.

Access mencipta borang dan memaparkannya dalam pandangan Tataletak. Dalam pandangan Tataletak, anda boleh mengubah reka bentuk ke atas borang sambil memaparkan data. Sebagai contoh, anda boleh melaraskan saiz kotak teks agar muat pada data. Untuk maklumat lanjut, lihat Mencipta borang menggunakan alat Berbilang Item.

Atas Halaman Atas Halaman

Mencipta borang yang mengandungi subborang

Apabila anda bekerja dengan data berkaitan yang disimpan dalam jadual berasingan, anda kerap perlu melihat data dari berbilang jadual atau pertanyaan pada borang yang sama dan subborang adalah cara mudah untuk melakukannya. Oleh sebab terdapat beberapa cara untuk menambah subborang bergantung pada keperluan anda, untuk maklumat lanjut, lihat artikel Mencipta borang yang mengandungi subborang.

Atas Halaman Atas Halaman

Mencipta borang Navigasi

Borang navigasi hanyalah borang yang mengandungi Kawalan Navigasi. Borang Navigasi adalah penambahan terbaik kepada sebarang pangkalan data tetapi mencipta borang navigasi adalah penting terutamanya jika anda merancang untuk menerbitkan pangkalan data di Web, kerana Anak Tetingkap Navigasi Access tidak dipaparkan dalam pelayar.

  1. Buka pangkalan data yang anda ingin menambah borang navigasi.
  2. Pada tab Cipta, dalam kumpulan Borang, klik Navigasi kemudian pilih gaya borang navigasi yang anda inginkan.

Access mencipta borang, menambahkan Kawalan Navigasi padanya dan memaparkan borang dalam pandangan Tataletak. Untuk maklumat lanjut, lihat Mencipta borang navigasi.

Atas Halaman Atas Halaman

Maklumat tambahan

Terdapat beberapa opsyen yang anda boleh gunakan untuk menyesuaikan borang anda, sila lihat jika sebahagian daripada berikut memenuhi keperluan anda:

Opsyen Lihat sumber ini
Jika anda ingin memilih medan yang akan muncul pada borang anda, gunakan Bestari Borang untuk cipta borang anda. Mencipta borang menggunakan Bestari Borang

Menambah tab pada borang boleh menjadikan borang kelihatan lebih tersusun dan mudah digunakan, terutamanya jika borang mengandungi banyak kawalan.

Mencipta borang bertab:

Kawalan Pelayar Web membenarkan anda memaparkan halaman Web pada borang. Anda boleh memautkan kawalan pada medan atau kawalan pangkalan data anda untuk menentukan secara dinamik halaman yang dipaparkan. Sebagai contoh, anda boleh gunakan maklumat alamat dalam pangkalan data untuk mencipta peta tersuai di tapak pemetaan Internet atau anda boleh gunakan maklumat produk dalam pangkalan data untuk mencari item di laman Web pembekal.

Menambah pelayar Web pada borang
Access menempatkan kawalan dalam panduan yang dipanggil tataletak untuk membantu anda menjajar kawalan pada borang. Ketahui cara mengalih dan mensaizkan kawalan secara berasingan. Mengalih dan mensaiz semula kawalan secara berasingan

Atas Halaman Atas Halaman

 
 
Berkenaan dengan:
Access 2013