Mencari data dalam aplikasi Access

Data tidak berguna jika anda tidak dapat mencarinya apabila anda memerlukannya, maka aplikasi Access menyediakan beberapa cara untuk zum masuk pada data yang anda perlukan. Hasil carian dan alat penapisan ini disertakan secara automatik apabila anda mencipta aplikasi Access.

Mencari data dalam pandangan Butiran Senarai

Pandangan Butiran Senarai dicipta secara automatik apabila anda menambahkan sebarang jadual pada aplikasi. Untuk membuka pandangan ini, klik Senarai dalam pemilih pandangan (melainkan anda telah menamakan semula pandangan). Untuk maklumat lanjut tentang menambahkan jadual pada aplikasi, lihat Mencipta aplikasi Access.

Setiap pandangan Butiran Senarai merangkumi kotak carian secara lalai, seperti yang ditunjukkan di sini:

Kotak carian lalai pada borang Butiran Senarai.

Masukkan beberapa aksara dalam kotak ini, tekan Enter dan aplikasi dengan segeranya menapis senarai sehingga ke item yang mengandungi aksara tersebut.

Contoh carian untuk aksara "ad"

Dalam contoh ini, memasukkan aksara “ad” menjumpai “Adina”, Traders” dan “Mahadevan”. Access menggunakan penapis merentasi berbilang medan. Dalam contoh ini, Access menjumpai nilai penapis dalam medan Nama Pertama, Syarikat dan Nama Keluarga bagi 3 item yang berbeza.

Mencari data dalam pandangan Ringkasan

Pandangan Ringkasan mengumpulkan item mengikut nilai, seperti status tugas:

Kotak carian pada pandangan ringkasan.

Pandangan ringkasan menyertakan kotak carian jenis yang sama seperti pandangan Butiran Senarai, tetapi kebolehan menapisnya adalah terhad kepada senarai di bawahnya sahaja dan tidak menjangkaui senarai di bahagian kanan. Akan tetapi, ia adalah cara yang baik untuk mencari kumpulan yang anda perlukan jika anda mempunyai banyak kumpulan.

Mencari data dalam pandangan Helaian Data

Seperti pandangan Butiran Senarai, pandangan Helaian Data dicipta secara automatik untuk sebarang jadual yang anda tambahkan pada aplikasi dan tersedia dengan mengklik Helaian Data dalam pemilih pandangan (melainkan anda telah menamakan semula pandangan). Helaian data tidak termasuk kotak carian seperti dalam pandangan di atas tetapi ia menyediakan ciri menapis seperti yang anda akan jumpa dalam program hamparan. Untuk maklumat lanjut tentang pandangan hamparan, lihat Mencipta pandangan helaian data web.

Letakkan penuding di atas pengepala lajur, klik anak panah juntai bawah dan klik opsyen untuk mengisih atau menapis senarai.

Menggunakan penapis pada medan Tarikh Siap helaian data.

Ulangi proses untuk menambahkan lagi nilai pada penapis lajur. Semak tanda muncul di sebelah nilai yang anda pilih.

Penapis juntai bawah dalam helaian data dengan berbilang nilai yang dipilih.

 Petua    Gunakan ciri “cari pada halaman” pelayar anda untuk mencari data dengan cepat dalam pandangan helaian data. Contohnya, dalam Internet Explorer, tekan Ctrl+F, masukkan teks atau nombor yang anda sedang cari kemudian klik Sebelumnya atau Berikut untuk bergerak dalam nilai yang ditemui.

 
 
Berkenaan dengan:
Access 2013