Programmas Microsoft Word īsinājumtaustiņi

Šajā palīdzības tēmā aprakstītie īsinājumtaustiņi attiecas uz ASV tastatūras izkārtojumu. Taustiņi citos izkārtojumos, iespējams, precīzi neatbilst taustiņiem ASV izkārtojumā.

 Piezīmes 

 • Šajā rakstā nav izklāstīta ne īsinājumtaustiņu pielāgošana, ne īsinājumtaustiņu izveide makro vai automātiskā teksta vajadzībām. Lai saņemtu plašāku informāciju, noklikšķiniet uz saites sadaļā Skatiet arī.
 • Ja lietojat programmu Microsoft Word Starter, ievērojiet, ka daži programmai Word norādītie līdzekļi programmā Word Starter netiek atbalstīti. Papildinformāciju par programmā Word Starter pieejamajiem līdzekļiem skatiet rakstā Word Starter līdzekļu atbalsts.
Šajā rakstā


Īsinājumtaustiņu atrašana un izmantošana

Microsoft Word 2010 palīdzībā par īsinājumtaustiņiem, kur vienlaikus jānospiež divi vai vairāk taustiņi, nospiežamie taustiņi ir atdalīti ar plusa zīmi (+). Palīdzībā par īsinājumtaustiņiem, kur vispirms jānospiež viens taustiņš un pēc tam nekavējoties — otrs, nospiežamie taustiņi ir atdalīti ar komatu (,).

Sadaļu izvēršana, izmantojot tastatūru

 • Lai izvērstu visas raksta sadaļas, spiediet taustiņu TAB, līdz tiek atlasīts Rādīt visu, un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER. Lai visas sadaļas sakļautu, atkal nospiediet ENTER.
 • Lai izvērstu tikai vienu raksta sadaļu, spiediet taustiņu TAB, līdz ir atlasīts šīs sadaļas virsraksts un plusa zīme, pēc tam nospiediet ENTER. Lai sadaļu sakļautu, atkal nospiediet ENTER.

Meklēšana šajā rakstā

 Svarīgi   Lai sāktu meklēšanu, spiediet taustiņu TAB, līdz tiek atlasīts Rādīt visu, un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER.

 1. Nospiediet taustiņu kombināciju CTRL+F.

Tiek atvērts dialoglodziņš Meklēšana ar kursoru vietā, kur sākt rakstīt.

 1. Lodziņā ierakstiet meklējamo tekstu.
 2. Nospiediet taustiņu ENTER.

Šī raksta drukāšana

Lai drukātu šo tēmu, spiediet taustiņu TAB, līdz tiek atlasīts Rādīt visu, un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER un pēc tam CTRL+P.

Uz lapas sākumu Uz lapas sākumu

Microsoft Office pamati

RādītLogu rādīšana un lietošana

Veicamā darbība Īsinājumtaustiņi
Pārslēgties uz nākamo logu ALT+TAB
Pārslēgties uz iepriekšējo logu ALT+SHIFT+TAB
Aizvērt aktīvo logu CTRL+W vai CTRL+F4
Atjaunot aktīvā loga lielumu pēc tā maksimizēšanas ALT+F5
Pāriet uz uzdevumrūti no citas rūts programmas logā (pulksteņrādītāja kustības virzienā). Iespējams, taustiņš F6 būs jānospiež vairākas reizes. F6
Pāriet uz uzdevumrūti no citas rūts programmas logā (pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam) SHIFT+F6
Ja atvērti vairāki logi, pārslēgties uz nākamo logu CTRL+F6
Pārslēgties uz iepriekšējo logu CTRL+SHIFT+F6
Maksimizēt vai atjaunot atlasīto logu CTRL+F10
Kopēt ekrāna attēlu starpliktuvē PRINT SCREEN
Kopēt atlasītā loga attēlu starpliktuvē ALT+PRINT SCREEN

RādītDialoglodziņu izmantošana

Veicamā darbība Īsinājumtaustiņi
Pārvietoties uz nākamo opciju vai opciju grupu TAB
Pārvietoties uz iepriekšējo opciju vai opciju grupu SHIFT+TAB
Pārslēgties uz nākamo cilni dialoglodziņā CTRL+TAB
Pārslēgties uz iepriekšējo cilni dialoglodziņā CTRL+SHIFT+TAB
Pārvietoties starp opcijām atvērtā nolaižamā sarakstā vai starp opcijām opciju grupā Bulttaustiņi
Veikt atlasītajai pogai piešķirto darbību; atzīmēt vai notīrīt atzīmēto izvēles rūtiņu ATSTARPES TAUSTIŅŠ
Atlasīt opciju; atzīmēt vai notīrīt izvēles rūtiņu ALT+opcijā pasvītrotais burts
Atvērt atlasītu nolaižamo sarakstu ALT+LEJUPVĒRSTĀ BULTIŅA
Nolaižamajā sarakstā atlasīt kādu opciju Pirmais nolaižamā saraksta opcijas burts
Aizvērt atlasītu nolaižamu sarakstu; anulēt komandu un aizvērt dialoglodziņu ESC
Izpildīt atlasīto komandu ENTER

RādītRediģēšanas lodziņu izmantošana dialoglodziņos

Rediģēšanas lodziņš ir tukšs lodziņš, kurā ieraksta vai ielīmē ierakstu, piemēram, lietotājvārdu vai mapes ceļu.

Veicamā darbība Īsinājumtaustiņi
Pāriet uz ieraksta sākumu HOME
Pāriet uz ieraksta beigām END
Pārvietoties vienu rakstzīmi pa kreisi vai pa labi KREISĀ BULTIŅA vai LABĀ BULTIŅA
Pārvietoties vienu vārdu pa kreisi CTRL+KREISĀ BULTIŅA
Pārvietoties vienu vārdu pa labi CTRL+LABĀ BULTIŅA
Atlasīt vai noņemt atlasi vienu rakstzīmi pa kreisi SHIFT+KREISĀ BULTIŅA
Atlasīt vai noņemt atlasi vienu rakstzīmi pa labi SHIFT+LABĀ BULTIŅA
Atlasīt vai noņemt atlasi vienu vārdu pa kreisi CTRL+SHIFT+KREISĀ BULTIŅA
Atlasīt vai noņemt atlasi vienu vārdu pa labi CTRL+SHIFT+LABĀ BULTIŅA
Atlasīt no ievietošanas punkta līdz ieraksta sākumam SHIFT+HOME
Atlasīt no ievietošanas punkta līdz ieraksta beigām SHIFT+END

RādītDialoglodziņu Atvēršana un Saglabāšana kā izmantošana

Veicamā darbība Īsinājumtaustiņi
Parādīt dialoglodziņu Atvēršana CTRL+F12 vai CTRL+O
Parādīt dialoglodziņu Saglabāšana kā F12
Atvērt atlasīto mapi vai failu ENTER
Atvērt mapi, kas atrodas vienu līmeni augstāk nekā atlasītā mape ATPAKAĻATKĀPES TAUSTIŅŠ
Dzēst atlasīto mapi vai failu DELETE
Rādīt īsinājumizvēlni atlasītajam vienumam, piemēram, mapei vai failam SHIFT+F10
Pārvietoties uz nākamo opciju TAB
Pārvietoties uz iepriekšējo opciju SHIFT+TAB
Atvērt sarakstu Skatīt F4 vai ALT+I

RādītDarbību atsaukšana un atkārtošana

Veicamā darbība Īsinājumtaustiņi
Atcelt darbību ESC
Atsaukt darbību CTRL+Z
Atcelt atsaukšanu vai atkārtot darbību CTRL+Y

RādītPiekļuve uzdevumrūtīm un galerijām un to izmantošana

Veicamā darbība Īsinājumtaustiņi
Pāriet uz uzdevumrūti no citas rūts programmas logā. (Iespējams, ka taustiņš F6 būs jānospiež vairākas reizes.) F6
Ja izvēlne ir aktīva, pāriet pie uzdevumrūts. (Iespējams, CTRL+TAB būs jānospiež vairākas reizes.) CTRL+TAB
Ja uzdevumrūts ir aktīva, atlasīt nākamo vai iepriekšējo opciju uzdevumrūtī TAB vai SHIFT+TAB
Rādīt pilnu komandu kopu uzdevumrūts izvēlnē CTRL+ATSTARPES TAUSTIŅŠ
Veikt atlasītajai pogai piešķirto darbību ATSTARPES TAUSTIŅŠ vai ENTER
Atvērt nolaižamo izvēlni atlasītajam galerijas vienumam SHIFT+F10
Atlasīt pirmo vai pēdējo galerijas vienumu HOME vai END
Ritināt uz augšu vai uz leju atlasītajā galerijas sarakstā PAGE UP vai PAGE DOWN

Uzdevumrūts aizvēršana

 1. Ja nepieciešams, nospiediet taustiņu F6, lai pārvietotos uzdevumrūtī.
 2. Nospiediet taustiņu kombināciju CTRL+ATSTARPES TAUSTIŅŠ.
 3. Lietojiet bulttaustiņus, lai atlasītu Aizvērt, un pēc tam nospiediet ENTER.

Uzdevumrūts pārvietošana

 1. Ja nepieciešams, nospiediet taustiņu F6, lai pārvietotos uzdevumrūtī.
 2. Nospiediet taustiņu kombināciju CTRL+ATSTARPES TAUSTIŅŠ.
 3. Lietojiet bulttaustiņus, lai atlasītu Pārvietot, un pēc tam nospiediet ENTER.
 4. Lietojiet bulttaustiņus, lai pārvietotu uzdevumrūti, un pēc tam nospiediet ENTER.

Uzdevumrūts izmēru mainīšana

 1. Ja nepieciešams, nospiediet taustiņu F6, lai pārvietotos uzdevumrūtī.
 2. Nospiediet taustiņu kombināciju CTRL+ATSTARPES TAUSTIŅŠ.
 3. Lietojiet bulttaustiņus, lai atlasītu Lielums, un pēc tam nospiediet ENTER.
 4. Lietojiet bulttaustiņus, lai mainītu uzdevumrūts izmērus, un pēc tam nospiediet ENTER.

RādītPiekļuve pieejamajām darbībām un to izmantošana

Veicamā darbība Īsinājumtaustiņi
Rādīt atlasītā elementa īsinājumizvēlni SHIFT+F10
Rādīt izvēlni vai ziņojumu pieejamajai darbībai vai pogai AutoCorrect opcijasPogas attēls, vai pogai Ielīmēšanas opcijas Pogas attēls. Ja ir vairākas darbības, pārslēgties uz nākamo darbību un rādīt tās izvēlni vai ziņojumu. ALT+SHIFT+F10
Pieejamo darbību izvēlnē pārvietoties starp opcijām Bulttaustiņi
Veikt pieejamo darbību izvēlnē atlasītā elementa darbību ENTER
Aizvērt pieejamo darbību izvēlni vai ziņojumu. ESC

Padomi

 • Varat pieprasīt brīdinājumu ar skaņu ikreiz, kad ir pieejama kāda darbība (nav pieejams programmā Word Starter). Lai dzirdētu audio norādes, nepieciešama skaņas karte. Datorā ir jābūt instalētām arī Microsoft Office skaņām.
 • Ja ir piekļuve internetam, Microsoft Office skaņas var lejupielādēt no Office.com. Pēc skaņas failu instalēšanas rīkojieties šādi:
  1. Nospiediet taustiņu kombināciju ALT+F, T, lai atvērtu Word opcijas.
  2. Nospiediet A, lai atlasītu Papildu, un pēc tam nospiediet TAB, lai pārvietotos uz Papildu opcijas darbam ar programmu Word.
  3. Divreiz nospiediet taustiņu kombināciju ALT+S, lai pārvietotos uz izvēles rūtiņu Reaģēt ar skaņu, kas atrodas sadaļā Vispārīgi, un pēc tam nospiediet atstarpes taustiņu.
  4. Atkārtoti nospiediet TAB, lai atlasītu Labi, un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER.

 Piezīme   Atzīmējot vai notīrot šo izvēles rūtiņu, iestatījums ietekmē visas Office programmas, kas atbalsta skaņu.

Uz lapas sākumu Uz lapas sākumu

Navigācija lentē

RādītPiekļuve jebkurai komandai ar dažu taustiņu nospiešanu

Piekļuves taustiņi ļauj jebkurā programmas vietā ātri lietot komandu, nospiežot dažus taustiņus. Katrai komandai programmā Word 2010 var piekļūt, izmantojot piekļuves taustiņu. Lielāko daļu komandu var izpildīt ar diviem līdz pieciem taustiņsitieniem. Lai izmantotu piekļuves taustiņu:

 1. Nospiediet taustiņu ALT.

Taustiņu padomi tiek rādīti virs katra līdzekļa, kas pieejams pašreizējā skatā.

 1. Nospiediet burtu, kas parādīts taustiņa padomā virs līdzekļa, kuru vēlaties izmantot.
 2. Atkarībā no nospiestā taustiņa, iespējams, tiks parādīti papildu taustiņu padomi. Piemēram, ja cilne Sākums ir aktīva un tiek nospiests taustiņš N, tiek parādīta cilne Ievietot kopā ar šīs cilnes grupu taustiņu padomiem.
 3. Turpiniet spiest burtus, līdz nospiežat izmantojamās komandas vai vadīklas burtu. Dažos gadījumos vispirms ir jānospiež tās grupas burts, kura satur komandu.

 Piezīme   Lai atceltu veicamo darbību un paslēptu taustiņu padomus, nospiediet ALT.

RādītTastatūras fokusa mainīšana, neizmantojot peli

Cits veids, kā izmantot tastatūru darbā ar programmām, kurās ir Office lente, ir pārvietot fokusu pa cilnēm un komandām, līdz atrodat vajadzīgo līdzekli. Nākamajā tabulā uzskaitīti dažādi veidi, kā pārvietot tastatūras fokusu, neizmantojot peli.

Veicamā darbība Īsinājumtaustiņi
Atlasīt lentes aktīvo cilni un aktivizēt piekļuves taustiņus ALT vai F10. Nospiest vēlreiz kādu no šiem taustiņiem, lai pārvietotos atpakaļ dokumentā un atceltu piekļuves taustiņus.
Pārvietoties uz citu lentes cilni F10, lai atlasītu aktīvo cilni, un pēc tam KREISĀ BULTIŅA vai LABĀ BULTIŅA
Izvērst vai sakļaut lenti CTRL+F1
Rādīt atlasītā elementa īsinājumizvēlni SHIFT+F10

Pārvietot fokusu, lai atlasītu katru no šiem loga apgabaliem:

 • Lentes aktīvā cilne
 • Visas atvērtā uzdevuma rūtis
 • Statusa josla loga lejasdaļā
 • Jūsu dokuments
F6
Pārvietot fokusu uz katru lentes komandu atbilstīgi uz priekšu vai atpakaļ TAB vai SHIFT+TAB
Atbilstīgi pārvietoties uz leju, uz augšu, pa kreisi vai pa labi starp lentes vienumiem LEJUPVĒRSTĀ BULTIŅA, AUGŠUPVĒRSTĀ BULTIŅA, KREISĀ BULTIŅA vai LABĀ BULTIŅA
Aktivizēt lentē atlasīto komandu vai vadīklu ATSTARPES TAUSTIŅŠ vai ENTER
Atvērt lentē atlasīto izvēlni vai galeriju ATSTARPES TAUSTIŅŠ vai ENTER
Aktivizēt lentē komandu vai vadīklu, lai var modificēt vērtību ENTER
Pabeigt lentes vērtības modificēšanu vadīklā un pārvietot fokusu atpakaļ uz dokumentu ENTER
Saņemt palīdzību par lentē atlasīto komandu vai vadīklu. (Ja ar atlasīto komandu nav saistīta palīdzības tēma, tiek rādīta vispārīga palīdzības tēma par programmu.) F1

Uz lapas sākumu Uz lapas sākumu

Programmas Microsoft Word ātrā atsauce

RādītProgrammā Microsoft Word bieži veicamie uzdevumi

Veicamā darbība Īsinājumtaustiņi
Izveidot nedalāmo atstarpi CTRL+SHIFT+ATSTARPES TAUSTIŅŠ
Izveidot nedalāmo pārnesumzīmi CTRL+SHIFT+PĀRNESUMZĪME
Pārvērst burtus treknrakstā CTRL+B
Pārvērst burtus slīprakstā CTRL+I
Pasvītrot burtus CTRL+U
Samazināt fonta lielumu par vienu vērtību CTRL+SHIFT+<
Palielināt fonta lielumu par vienu vērtību CTRL+SHIFT+>
Samazināt fonta lielumu par vienu punktu CTRL+[
Palielināt fonta lielumu par vienu punktu CTRL+]
Noņemt rindkopas vai rakstzīmju formatējumu CTRL+ATSTARPES TAUSTIŅŠ
Kopēt atlasīto tekstu vai objektu CTRL+C
Izgriezt atlasīto tekstu vai objektu CTRL+X
Ielīmēt tekstu vai objektu CTRL+V
Īpašā ielīmēšana CTRL+ALT+V
Ielīmēt tikai formatējumu CTRL+SHIFT+V
Atsaukt pēdējo darbību CTRL+Z
Atkārtot pēdējo darbību CTRL+Y
Atvērt dialoglodziņu Vārdu skaits. CTRL+SHIFT+G

Darbs ar dokumentiem un tīmekļa lapām

RādītDokumentu izveide, skatīšana un saglabāšana

Veicamā darbība Īsinājumtaustiņi
Izveidot jaunu dokumentu CTRL+N
Atvērt dokumentu CTRL+O
Aizvērt dokumentu CTRL+W
Sadalīt dokumenta logu ALT+CTRL+S
Noņemt dokumenta loga sadalījumu ALT+SHIFT+C vai ALT+CTRL+S
Saglabāt dokumentu CTRL+S

RādītTeksta atrašana, aizstāšana un pārlūkošana

Veicamā darbība Īsinājumtaustiņi
Atvērt uzdevumrūti Navigācija (lai meklētu dokumentā). CTRL+F
Atkārtoti meklēt (pēc loga Meklēt un aizstāt aizvēršanas). ALT+CTRL+Y
Aizstāt tekstu, specifisku formatējumu un speciālus vienumus. CTRL+H
Doties uz lappusi, grāmatzīmi, vēri, tabulu, komentāru, grafiku vai citu vietu. CTRL+G
Pārslēgties starp pēdējām četrām rediģētajām vietām ALT+CTRL+Z
Atvērt pārlūkošanas opciju sarakstu. Spiediet bulttaustiņus, lai atlasītu opciju, un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER, lai pārlūkotu dokumentu, izmantojot atlasīto opciju. ALT+CTRL+HOME
Pārvietoties uz iepriekšējo pārlūkošanas objektu (iestatīts pārlūkošanas opcijās) CTRL+PAGE UP
Pārvietoties uz nākamo pārlūkošanas objektu (iestatīts pārlūkošanas opcijās) CTRL+PAGE DOWN

RādītPārslēgšanās uz citu skatu

Veicamā darbība Īsinājumtaustiņi
Pārslēgties uz drukas izkārtojuma skatu ALT+CTRL+P
Pārslēgties uz struktūrskatu ALT+CTRL+O
Pārslēgties uz melnraksta skatu ALT+CTRL+N

RādītStruktūrskats

Veicamā darbība Īsinājumtaustiņi
Rindkopas paaugstināšana ALT+SHIFT+KREISĀ BULTIŅA
Rindkopas pazemināšana ALT+SHIFT+LABĀ BULTIŅA
Pamatteksta pazemināšana CTRL+SHIFT+N
Pārvietot atlasītās rindkopas uz augšu ALT+SHIFT+AUGŠUPVĒRSTĀ BULTIŅA
Pārvietot atlasītās rindkopas uz leju ALT+SHIFT+LEJUPVĒRSTĀ BULTIŅA
Izvērst tekstu zem virsraksta ALT+SHIFT+PLUSZĪME
Sakļaut tekstu zem virsraksta ALT+SHIFT+MĪNUSZĪME
Izvērst vai sakļaut visu tekstu vai virsrakstus ALT+SHIFT+A
Paslēpt vai parādīt rakstzīmju formatējumu Slīpsvītras (/) taustiņš cipartastatūrā
Rādīt pamatteksta pirmo rindu vai visu pamattekstu ALT+SHIFT+L
Rādīt visus virsrakstus ar 1. virsraksta stilu ALT+SHIFT+1
Rādīt visus virsrakstus līdz n. virsrakstam. ALT+SHIFT+n
Ievietot tabulācijas rakstzīmi CTRL+TAB

RādītDokumentu drukāšana un priekšskatīšana

Veicamā darbība Īsinājumtaustiņi
Drukāt dokumentu CTRL+P
Pārslēgties uz drukas priekšskatījumu ALT+CTRL+I
Tuvinot lappusi, pārvietoties priekšskatījuma lappusē Bulttaustiņi
Tālinot lappusi, pārvietoties par vienu priekšskatījuma lappusi PAGE UP vai PAGE DOWN
Tālinot lappusi, pārvietoties uz pirmo priekšskatījuma lappusi CTRL+HOME
Tālinot lappusi, pārvietoties uz pēdējo priekšskatījuma lappusi CTRL+END

RādītDokumentu pārskatīšana

Veicamā darbība Īsinājumtaustiņi
Komentāra ievietošana ALT+CTRL+M
Izmaiņu reģistrēšanas ieslēgšana vai izslēgšana CTRL+SHIFT+E
Pārskatīšanas rūts aizvēršana, ja tā ir atvērta ALT+SHIFT+C

RādītPilnekrāna lasīšanas skats

 Piezīme   Daži ekrāna lasītāji, iespējams, nav saderīgi ar pilnekrāna lasīšanas skatu.

Veicamā darbība Īsinājumtaustiņi
Doties uz dokumenta sākumu HOME
Doties uz dokumenta beigām END
Doties uz n. lappusi n, ENTER
Iziet no lasīšanas izkārtojuma skata ESC

RādītAtsauces, vēres un beigu vēres

Veicamā darbība Īsinājumtaustiņi
Satura rādītāja ievadnes iezīmēšana ALT+SHIFT+O
Izmantotās literatūras saraksta ievadnes (citāta) iezīmēšana ALT+SHIFT+I
Alfabētiskā rādītāja ievadnes iezīmēšana ALT+SHIFT+X
Vēru ievietošana ALT+CTRL+F
Beigu vēru ievietošana ALT+CTRL+D

RādītDarbs ar tīmekļa lapām

Veicamā darbība Īsinājumtaustiņi
Ievietot hipersaiti CTRL+K
Atgriezties iepriekšējā lapā ALT+KREISĀ BULTIŅA
Doties uz nākamo lapu ALT+LABĀ BULTIŅA
Atsvaidzināt F9

Teksta un grafiku rediģēšana un pārvietošana

RādītTeksta un grafiku dzēšana

Veicamā darbība Īsinājumtaustiņi
Dzēst vienu rakstzīmi pa kreisi ATPAKAĻATKĀPES TAUSTIŅŠ
Dzēst vienu vārdu pa kreisi CTRL+ATPAKAĻATKĀPES TAUSTIŅŠ
Dzēst vienu rakstzīmi pa labi DELETE
Dzēst vienu vārdu pa labi CTRL+DELETE
Izgriezt atlasīto tekstu un novietot to Office starpliktuvē CTRL+X
Atsaukt pēdējo darbību CTRL+Z
Izgriezt un novietot savāktuvē CTRL+F3

RādītTeksta un grafiku kopēšana vai pārvietošana

Veicamā darbība Īsinājumtaustiņi
Atvērt Office starpliktuvi Nospiediet ALT+H, lai pārvietotos uz cilni Sākums, un pēc tam nospiediet F,O.
Kopēt atlasīto tekstu vai grafikas, ievietojot Office starpliktuvē CTRL+C
Izgriezt atlasīto tekstu vai grafikas, ievietojot Office starpliktuvē CTRL+X
Ielīmēt jaunāko papildinājumu vai pēdējo ielīmēto vienumu no Office starpliktuves CTRL+V
Vienreiz pārvietot tekstu vai grafiku F2 (pēc tam pārvietojiet kursoru un nospiediet taustiņu ENTER)
Vienreiz kopēt tekstu vai grafiku SHIFT+F2 (pēc tam pārvietojiet kursoru un nospiediet taustiņu ENTER)
Ja atlasīts teksts vai objekts, atvērt dialoglodziņu Jauna veidošanas bloka izveide ALT+F3
Ja atlasīts veidošanas bloks,  piemēram, SmartArt grafika,  rādīt ar to saistīto īsinājumizvēlni SHIFT+F10
Izgriezt un novietot savāktuvē CTRL+F3
Ielīmēt savāktuves saturu CTRL+SHIFT+F3
Kopēt dokumenta iepriekšējā sadaļā izmantoto galveni vai kājeni ALT+SHIFT+R

RādītSpeciālo rakstzīmju ievietošana

Lai ievietotu šo Nospiediet
Lauks CTRL+F9
Rindiņas pārtraukums SHIFT+ENTER
Lappuses pārtraukums CTRL+ENTER
Slejas pārtraukums CTRL+SHIFT+ENTER
Domuzīme ALT+CTRL+MĪNUSZĪME
Defise CTRL+MĪNUSZĪME
Neobligātā pārnesumzīme CTRL+PĀRNESUMZĪME
Nedalāmā pārnesumzīme CTRL+SHIFT+PĀRNESUMZĪME
Nedalāmā atstarpe CTRL+SHIFT+ATSTARPES TAUSTIŅŠ
Autortiesību simbols ALT+CTRL+C
Reģistrētas preču zīmes simbols ALT+CTRL+R
Preču zīmes simbols ALT+CTRL+T
Daudzpunkte ALT+CTRL+PUNKTS
Atverošā vienpēdiņa CTRL+`(vienpēdiņa), `(vienpēdiņa)
Noslēdzošā vienpēdiņa CTRL+' (vienpēdiņa), ' (vienpēdiņa)
Atverošās dubultpēdiņas CTRL+` (vienpēdiņa), SHIFT+' (vienpēdiņa)
Noslēdzošās dubultpēdiņas CTRL+' (vienpēdiņa), SHIFT+' (vienpēdiņa)
Automātiska teksta ievadne ENTER (pēc dažu pirmo automātiskā teksta ievadnes nosaukuma rakstzīmju ierakstīšanas un kad parādās ekrāna padoms)

RādītRakstzīmju ievietošana, izmantojot rakstzīmju kodus

Veicamā darbība Īsinājumtaustiņi
Ievietot unikoda rakstzīmi noteiktam unikoda (heksadecimālajam) rakstzīmes kodam. Piemēram, lai ievietotu eiro valūtas simbolu (Eiro valūtas simbols ), ierakstiet 20AC un pēc tam turiet nospiestu taustiņu ALT un nospiediet X. Rakstzīmes kods, ALT+X
Atrast atlasītās rakstzīmes unikoda rakstzīmes kodu ALT+X
Ievietot ANSI rakstzīmi noteiktam ANSI (decimālajam) rakstzīmes kodam. Piemēram, lai ievietotu eiro valūtas simbolu, turiet nospiestu taustiņu ALT un nospiediet 0128 cipartastatūrā. ALT+rakstzīmes kods (cipartastatūrā)

RādītTeksta un grafikas atlasīšana

Atlasiet tekstu, turot nospiestu taustiņu SHIFT un izmantojot bulttaustiņus, lai pārvietotu kursoru.

RādītAtlases izvēršana

Veicamā darbība Īsinājumtaustiņi
Ieslēgt izvēršanas režīmu F8
Atlasīt tuvāko rakstzīmi F8 un pēc tam nospiediet KREISO BULTIŅU vai LABO BULTIŅU
Palielināt atlases lielumu F8 (nospiediet vienreiz, lai atlasītu vārdu, divreiz, lai atlasītu teikumu, utt.)
Samazināt atlases lielumu SHIFT+F8
Izslēgt izvēršanas režīmu ESC
Izvērst vienas rakstzīmes atlasi pa labi SHIFT+LABĀ BULTIŅA
Izvērst vienas rakstzīmes atlasi pa kreisi SHIFT+KREISĀ BULTIŅA
Izvērst atlasi līdz vārda beigām CTRL+SHIFT+LABĀ BULTIŅA
Izvērst atlasi līdz vārda sākumam CTRL+SHIFT+KREISĀ BULTIŅA
Izvērst atlasi līdz rindiņas beigām SHIFT+END
Izvērst atlasi līdz rindiņas sākumam SHIFT+HOME
Izvērst atlasi vienu rindiņu uz leju SHIFT+LEJUPVĒRSTĀ BULTIŅA
Izvērst atlasi vienu rindiņu uz augšu SHIFT+AUGŠUPVĒRSTĀ BULTIŅA
Izvērst atlasi līdz rindkopas beigām CTRL+SHIFT+LEJUPVĒRSTĀ BULTIŅA
Izvērst atlasi līdz rindkopas sākumam CTRL+SHIFT+AUGŠUPVĒRSTĀ BULTIŅA
Izvērst atlasi vienu ekrānu uz leju SHIFT+PAGE DOWN
Izvērst atlasi vienu ekrānu uz augšu SHIFT+PAGE UP
Izvērst atlasi līdz dokumenta sākumam CTRL+SHIFT+HOME
Izvērst atlasi līdz dokumenta beigām CTRL+SHIFT+END
Izvērst atlasi līdz loga beigām ALT+CTRL+SHIFT+PAGE DOWN
Izvērst atlasi, lai iekļautu visu dokumentu CTRL+A
Atlasīt vertikālu teksta bloku CTRL+SHIFT+F8 un pēc tam izmantojiet bulttaustiņus; nospiediet taustiņu ESC, lai atceltu atlases režīmu
Izvērst atlasi līdz noteiktai vietai dokumentā F8+bulttaustiņi; nospiediet taustiņu ESC, lai atceltu atlases režīmu

RādītTeksta un grafikas atlasīšana tabulā

Veicamā darbība Īsinājumtaustiņi
Atlasīt nākamās šūnas saturu TAB
Atlasīt iepriekšējās šūnas saturu SHIFT+TAB
Izvērst atlasi līdz blakus esošajām šūnām Turiet nospiestu taustiņu SHIFT un atkārtoti spiediet bulttaustiņu
Atlasīt kolonnu

Lietojiet bulttaustiņus, lai pārvietotos uz kolonnas augšējo vai apakšējo šūnu, un pēc tam veiciet kādu no šīm darbībām:

 • Nospiediet SHIFT+ALT+PAGE DOWN, lai atlasītu kolonnu no augšas līdz lejai.
 • Nospiediet SHIFT+ALT+PAGE UP, lai atlasītu kolonnu no apakšas līdz augšai.
Izvērst atlasi (vai bloku) CTRL+SHIFT+F8 un pēc tam izmantojiet bulttaustiņus; nospiediet taustiņu ESC, lai atceltu atlases režīmu
Atlasīt visu tabulu ALT+5 cipartastatūrā (ar izslēgtu taustiņu NUM LOCK)

RādītPārvietošanās pa dokumentu

Lai pārvietotos Nospiediet
Vienu rakstzīmi pa kreisi KREISĀ BULTIŅA
Vienu rakstzīmi pa labi LABĀ BULTIŅA
Vienu vārdu pa kreisi CTRL+KREISĀ BULTIŅA
Vienu vārdu pa labi CTRL+LABĀ BULTIŅA
Vienu rindkopu augstāk CTRL+AUGŠUPVĒRSTĀ BULTIŅA
Vienu rindkopu zemāk CTRL+LEJUPVĒRSTĀ BULTIŅA
Vienu šūnu pa kreisi (tabulā) SHIFT+TAB
Vienu šūnu pa labi (tabulā) TAB
Vienu rindiņu augstāk AUGŠUPVĒRSTĀ BULTIŅA
Vienu rindiņu zemāk LEJUPVĒRSTĀ BULTIŅA
Uz rindiņas beigām END
Uz rindiņas sākumu HOME
Uz loga sākumu ALT+CTRL+PAGE UP
Uz loga beigām ALT+CTRL+PAGE DOWN
Vienu ekrānu augstāk (ritināt) PAGE UP
Vienu ekrānu zemāk (ritināt) PAGE DOWN
Uz nākamās lappuses sākumu CTRL+PAGE DOWN
Uz iepriekšējās lappuses sākumam CTRL+PAGE UP
Uz dokumenta beigām CTRL+END
Uz dokumenta sākumu CTRL+HOME
Uz iepriekšējo pārskatījumu SHIFT+F5
Pēc dokumenta atvēršanas uz atrašanās vietu, kur strādājāt, kad dokuments pēdējo reizi tika aizvērts SHIFT+F5

RādītPārvietošanās tabulā

Lai pārvietotos Nospiediet
Uz nākamo rindas šūnu TAB
Uz iepriekšējo rindas šūnu SHIFT+TAB
Uz pirmo rindas šūnu ALT+HOME
Uz pēdējo rindas šūnu ALT+END
Uz pirmo šūnu kolonnā ALT+PAGE UP
Uz pēdējo šūnu kolonnā ALT+PAGE DOWN
Uz iepriekšējo rindu AUGŠUPVĒRSTĀ BULTIŅA
Uz nākamo rindu LEJUPVĒRSTĀ BULTIŅA
Vienu rindu uz augšu ALT+SHIFT+AUGŠUPVĒRSTĀ BULTIŅA
Vienu rindu uz leju ALT+SHIFT+LEJUPVĒRSTĀ BULTIŅA

RādītRindkopu un tabulēšanas rakstzīmju ievietošana tabulā

Lai ievietotu Nospiediet
Jaunas rindkopas šūnā ENTER
Tabulācijas rakstzīmes šūnā CTRL+TAB

RādītPārrakstīšanas režīma izmantošana

Lai mainītu pārrakstīšanas iestatījumus tā, lai pārrakstīšanas režīmam varētu piekļūt, nospiežot taustiņu INSERT, rīkojieties šādi:

 1. Nospiediet taustiņu kombināciju ALT+F, T, lai atvērtu Word opcijas.
 2. Nospiediet taustiņu A, lai izvēlētos PAPILDU, un pēc tam nospiediet taustiņu TAB.
 3. Nospiediet taustiņu kombināciju ALT+O, lai pārvietotos uz izvēles rūtiņu Pārrakstīšanas režīma kontrolei izmantot taustiņu Insert.
 4. Nospiediet atstarpes taustiņu, lai atzīmētu izvēles rūtiņu, un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER.

Lai ieslēgtu vai izslēgtu pārrakstīšanas režīmu, nospiediet taustiņu INSERT.

Rakstzīmju un rindkopu formatēšana

RādītFormatējuma kopēšana

Veicamā darbība Īsinājumtaustiņi
Formatējuma kopēšana no teksta CTRL+SHIFT+C
Formatējuma lietošana tekstam CTRL+SHIFT+V

RādītFonta vai tā lieluma mainīšana

 Piezīme   Šie īsinājumtaustiņi pilnekrāna lasīšanas režīmā nedarbojas.

Veicamā darbība Īsinājumtaustiņi
Atvērt dialoglodziņu Fonts, lai mainītu fontu CTRL+SHIFT+F
Palielināt fonta lielumu CTRL+SHIFT+>
Samazināt fonta lielumu CTRL+SHIFT+<
Palielināt fonta lielumu par 1 punktu CTRL+]
Samazināt fonta lielumu par 1 punktu CTRL+[

RādītRakstzīmju formatējuma lietošana

Veicamā darbība Īsinājumtaustiņi
Atvērt dialoglodziņu Fonts, lai mainītu rakstzīmju formatējumu CTRL+D
Burtu reģistra maiņa SHIFT+F3
Visu burtu formatēšana par lielajiem burtiem CTRL+SHIFT+A
Treknraksta formatējuma lietošana CTRL+B
Pasvītrojuma lietošana CTRL+U
Vārdu, nevis atstarpju pasvītrošana CTRL+SHIFT+W
Teksts ar dubulto pasvītrojumu CTRL+SHIFT+D
Paslēpta teksta formatējuma lietošana CTRL+SHIFT+H
Slīpraksta formatējuma lietošana CTRL+I
Burtu formatēšana par kapiteļiem CTRL+SHIFT+K
Apakšraksta formatējuma lietošana (automātiska atstarpe) CTRL+VIENĀDĪBAS ZĪME
Augšraksta formatējuma lietošana (automātiska atstarpe) CTRL+SHIFT+PLUSZĪME
Noņemt manuālu rakstzīmju formatējumu CTRL+ATSTARPES TAUSTIŅŠ
Mainīt atlasi uz simbolu fontu CTRL+SHIFT+Q

RādītTeksta formātu skatīšana un kopēšana

Veicamā darbība Īsinājumtaustiņi
Rādīt nedrukājamās rakstzīmes CTRL+SHIFT+* (cipartastatūras zvaigznīte nedarbojas)
Pārskatīt teksta formatējumu SHIFT+F1 (pēc tam noklikšķiniet uz teksta ar formatējumu, kuru vēlaties pārskatīt)
Kopēt formatējumu CTRL+SHIFT+C
Ielīmēt formatējumu CTRL+SHIFT+V

RādītRindstarpu iestatīšana

Veicamā darbība Īsinājumtaustiņi
Vienas rindiņas atstarpes CTRL+1
Divu rindiņu atstarpes CTRL+2
1,5 rindiņu atstarpju iestatīšana CTRL+5
Vienas rindiņas atstarpes pievienošana vai noņemšana pirms rindkopas CTRL+0 (nulle)

RādītRindkopu līdzināšana

Veicamā darbība Īsinājumtaustiņi
Pārslēgt rindkopu no centrētas uz līdzinātu pa kreisi un atpakaļ CTRL+E
Pārslēgt rindkopu no taisnotas uz līdzinātu pa kreisi un atpakaļ CTRL+J
Pārslēgt rindkopu no līdzinātas pa labi uz līdzinātu pa kreisi un atpakaļ CTRL+R
Rindkopas līdzināšana pa kreisi CTRL+L
Izveidot rindkopai atkāpi no kreisās puses CTRL+M
Noņemt rindkopas atkāpi no kreisās puses CTRL+SHIFT+M
Pārkaru atkāpes izveide CTRL+T
Pārkaru atkāpes samazināšana CTRL+SHIFT+T
Rindkopas formatējuma noņemšana CTRL+Q

RādītRindkopas stilu lietošana

Veicamā darbība Īsinājumtaustiņi
Atvērt uzdevumrūti Lietot stilus CTRL+SHIFT+S
Atvērt uzdevumrūti Stili ALT+CTRL+SHIFT+S
Automātiska formatējuma sākšana ALT+CTRL+K
Parastā stila lietošana CTRL+SHIFT+N
1. virsraksta stila lietošana ALT+CTRL+1
2. virsraksta stila lietošana ALT+CTRL+2
3. virsraksta stila lietošana ALT+CTRL+3

Uzdevumrūts Stili aizvēršana

 1. Ja uzdevumrūts Stili nav atlasīta, nospiediet F6, lai to atlasītu.
 2. Nospiediet taustiņu kombināciju CTRL+ATSTARPES TAUSTIŅŠ.
 3. Lietojiet bulttaustiņus, lai atlasītu Aizvērt, un pēc tam nospiediet ENTER.

Objektu ievietošana un rediģēšana

RādītObjekta ievietošana

 1. Nospiediet ALT, N, J un pēc tam J, lai atvērtu dialoglodziņu Objekts.
 2. Veiciet kādu no šīm darbībām:
  • Nospiediet lejupvērsto bultiņu, lai atlasītu objekta tipu, un pēc tam nospiediet ENTER, lai izveidotu objektu.
  • Nospiediet taustiņu kombināciju CTRL+TAB, lai pārslēgtos uz cilni Izveide no faila, nospiediet taustiņu TAB un ierakstiet tā objekta faila nosaukumu, kuru vēlaties ievietot, vai pārlūkojot atrodiet failu.

RādītObjekta rediģēšana

 1. Ar kursoru, kas novietots pa kreisi no objekta dokumentā, atlasiet objektu, nospiežot SHIFT+labā bultiņa.
 2. Nospiediet SHIFT+F10.
 3. Nospiediet taustiņu TAB, lai nonāktu pie objekta nosaukums, nospiediet taustiņu ENTER un pēc tam vēlreiz nospiediet taustiņu ENTER.

RādītSmartArt grafikas ievietošana

 1. Nospiediet un atlaidiet ALT, N un pēc tam M, lai atlasītu SmartArt.
 2. Spiediet bulttaustiņus, lai atlasītu vajadzīgo grafikas tipu.
 3. Nospiediet TAB un pēc tam spiediet bulttaustiņus, lai atlasītu grafiku, kuru vēlaties ievietot.
 4. Nospiediet taustiņu ENTER.

RādītWordArt ievietošana

 1. Nospiediet un atlaidiet ALT, N un pēc tam W, lai atlasītu WordArt.
 2. Spiediet bulttaustiņus, lai atlasītu vajadzīgo WordArt stilu, un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER.
 3. Ierakstiet vajadzīgo tekstu.
 4. Nospiediet taustiņu ESC, lai atlasītu WordArt objektu, un izmantojiet bulttaustiņus, lai to pārvietotu.
 5. Vēlreiz nospiediet taustiņu ESC, lai atgrieztos dokumentā.

Pasta sapludināšana un lauki

RādītPasta sapludināšanas veikšana

 Piezīme   Lai izmantotu šīs tastatūras īsinājumtaustiņi, jums jāatrodas cilnē Pasta sūtījumi.

Veicamā darbība Īsinājumtaustiņi
Priekšskatīt pasta sapludināšanu ALT+SHIFT+K
Sapludināt dokumentu ALT+SHIFT+N
Drukāt sapludinātu dokumentu ALT+SHIFT+M
Rediģēt pasta sapludinātu datu dokumentu ALT+SHIFT+E
Ievietot sapludinātu lauku ALT+SHIFT+F

RādītDarbs ar laukiem

Veicamā darbība Īsinājumtaustiņi
Ievietot lauku DATUMS ALT+SHIFT+D
Ievietot lauku SARAKSTA NUM ALT+CTRL+L
Ievietot lauku LAPPUSE ALT+SHIFT+P
Ievietot lauku LAIKS ALT+SHIFT+T
Ievietot tukšu lauku CTRL+F9
Atjaunināt saistītu informāciju programmas Microsoft Word avota dokumentā CTRL+SHIFT+F7
Atjaunināt atlasītos laukus F9
Noņemt lauka saiti CTRL+SHIFT+F9
Pārslēgties starp atlasītā lauka kodu un tā rezultātu SHIFT+F9
Pārslēgšana starp visu lauku kodiem un to rezultātiem ALT+F9
Palaist GOTOBUTTON vai MACROBUTTON no lauka, kurā parādīti lauka rezultāti ALT+SHIFT+F9
Doties uz nākamo lauku F11
Doties uz iepriekšējo lauku SHIFT+F11
Aizslēgt lauku CTRL+F11
Atslēgt lauku CTRL+SHIFT+F11

Valodu josla

RādītRokraksta pazīšana

Veicamā darbība Īsinājumtaustiņi
Pārslēgties starp valodām vai tastatūras izkārtojumiem Kreisais ALT+SHIFT
Parādīt korekciju alternatīvu sarakstu Windows logotipa taustiņš +C
Ieslēgt vai izslēgt rokrakstu Windows logotipa taustiņš +H
Ieslēgt vai izslēgt japāņu valodas Ievades metodes redaktoru (IME) 101 tastatūrā ALT+~
Ieslēgt vai izslēgt korejiešu valodas IME 101 tastatūrā Labais ALT
Ieslēgt vai izslēgt ķīniešu valodas IME 101 tastatūrā CTRL+ATSTARPES TAUSTIŅŠ

Padomi

 • Dialoglodziņā Papildu taustiņu iestatījums var izvēlēties taustiņu kombināciju, lai pārslēgtos starp valodām vai tastatūras izkārtojumiem. Lai atvērtu dialoglodziņu Papildu taustiņu iestatījums, Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz joslas Valoda un pēc tam noklikšķiniet uz Iestatījumi. Zem Preferences noklikšķiniet uz Taustiņu iestatījumi.
 • Windows logotipa taustiņš Windows logotipa taustiņš vairumā tastatūru ir pieejams apakšējā taustiņu rindā.

Uz lapas sākumu Uz lapas sākumu

Funkciju taustiņu atsauce

RādītFunkciju taustiņi

Veicamā darbība Īsinājumtaustiņi
Saņemt palīdzību vai apmeklēt Microsoft Office.com F1
Pārvietot tekstu vai grafiku F2
Atkārtot pēdējo darbību F4
Izvēlēties komandu Doties uz (cilne Sākums) F5
Doties uz nākamo rūti vai rāmi F6
Izvēlēties komandu Pareizrakstība (cilne Pārskatīšana) F7
Izvērst atlasi F8
Atjaunināt atlasītos laukus F9
Rādīt taustiņu padomus F10
Doties uz nākamo lauku F11
Izvēlēties komandu Saglabāt kā F12

RādītSHIFT+funkcijas taustiņš

Veicamā darbība Īsinājumtaustiņi
Sākt kontekstam atbilstošu palīdzību vai atklāt formatējumu SHIFT+F1
Kopēt tekstu SHIFT+F2
Burtu reģistra maiņa SHIFT+F3
Atkārtot darbību Meklēt vai Doties uz SHIFT+F4
Pāriet pie pēdējām izmaiņām SHIFT+F5
Doties uz iepriekšējo rūti vai rāmi (pēc F6 nospiešanas) SHIFT+F6
Izvēlēties komandu Tēzaurs (cilnes Pārskatīšana grupa Koriģēšana). SHIFT+F7
Samazināt atlases lielumu SHIFT+F8
Pārslēgties starp lauka kodu un tā rezultātu SHIFT+F9
Parādīt īsinājumizvēlni SHIFT+F10
Doties uz iepriekšējo lauku SHIFT+F11
Izvēlēties komandu Saglabāt SHIFT+F12

RādītCTRL+funkcijas taustiņš

Veicamā darbība Īsinājumtaustiņi
Izvērst vai sakļaut lenti CTRL+F1
Izvēlēties komandu Drukas priekšskatījums CTRL+F2
Izgriezt un novietot savāktuvē CTRL+F3
Aizvērt logu CTRL+F4
Doties uz nākamo logu CTRL+F6
Ievietot tukšu lauku CTRL+F9
Maksimizēt dokumenta logu CTRL+F10
Aizslēgt lauku CTRL+F11
Izvēlēties komandu Atvērt CTRL+F12

RādītCTRL+SHIFT+funkcijas taustiņš

Veicamā darbība Īsinājumtaustiņi
Ievietot savāktuves saturu CTRL+SHIFT+F3
Rediģēt grāmatzīmi CTRL+SHIFT+F5
Doties uz iepriekšējo logu CTRL+SHIFT+F6
Atjaunināt saistītu informāciju Word 2010 avota dokumentā. CTRL+SHIFT+F7
Izvērst atlasi vai bloku CTRL+SHIFT+F8 un pēc tam nospiediet bulttaustiņu
Noņemt lauka saiti CTRL+SHIFT+F9
Atslēgt lauku CTRL+SHIFT+F11
Izvēlēties komandu Drukāt CTRL+SHIFT+F12

RādītALT+funkcijas taustiņš

Veicamā darbība Īsinājumtaustiņi
Doties uz nākamo lauku ALT+F1
Izveidot jaunu Veidošanas bloku ALT+F3
Iziet no Word 2010. ALT+F4
Atjaunot programmas loga izmērus ALT+F5
Pārvietoties no atvērta dialoglodziņa atpakaļ dokumentā (dialoglodziņiem kas atbalsta šo darbību) ALT+F6
Atrast nākamo pareizrakstības vai gramatikas kļūdu ALT+F7
Palaist makro ALT+F8
Pārslēgšana starp visu lauku kodiem un to rezultātiem ALT+F9
Parādīt uzdevumrūti Atlasīšana un redzamība ALT+F10
Parādīt Microsoft Visual Basic kodu ALT+F11

RādītALT+SHIFT+funkcijas taustiņš

Veicamā darbība Īsinājumtaustiņi
Doties uz iepriekšējo lauku ALT+SHIFT+F1
Izvēlēties komandu Saglabāt ALT+SHIFT+F2
Parādīt uzdevumrūti Izpēte ALT+SHIFT+F7
Palaist GOTOBUTTON vai MACROBUTTON no lauka, kurā parādīti lauka rezultāti ALT+SHIFT+F9
Parādīt pieejamās darbības izvēlni vai ziņojumu ALT+SHIFT+F10
Satura rādītāja konteinerā izvēlēties pogu Satura rādītājs, ja konteiners ir aktīvs ALT+SHIFT+F12

RādītCTRL+ALT+funkcijas taustiņš

Veicamā darbība Īsinājumtaustiņi
Parādīt Microsoft System Information CTRL+ALT+F1
Izvēlēties komandu Atvērt CTRL+ALT+F2

Uz lapas sākumu Uz lapas sākumu

 
 
Attiecas uz:
Word 2010