Tastatūras īsinājumtaustiņi programmai Microsoft Office Word

Šajā palīdzības tēmā aprakstītie īsinājumtaustiņi attiecas uz ASV tastatūras izkārtojumu. Taustiņi citos izkārtojumos, iespējams, precīzi neatbilst taustiņiem ASV izkārtojumā.

Programmas Microsoft Office Word 2007 palīdzībā tastatūras īsinājumtaustiņiem, kad vienlaikus tiek nospiesti divi vai vairāki taustiņi, nospiežamie taustiņi ir atdalīti ar plusa zīmi (+). Tastatūras īsinājumtaustiņiem, kad viens taustiņš jānospiež tūlīt pēc otra taustiņa, nospiežamie taustiņi ir atdalīti ar komatu (,).

Lai drukātu šo tēmu, nospiediet TAB, lai atlasītu Rādīt visus, nospiediet ENTER un pēc tam nospiediet CTRL+P.

Šajā rakstā


Programmas Microsoft Office pamati

RādītLogu rādīšana un lietošana

Lai to izdarītu Īsinājumtaustiņi
Pārslēgt uz nākamo logu. ALT+TAB
Pārslēgt uz iepriekšējo logu. ALT+SHIFT+TAB
Aizvērt aktīvo logu. CTRL+W vai CTRL+F4
Atjaunot aktīvā loga lielumu pēc tā maksimizēšanas. ALT+F5
Pāriet uz uzdevumrūti no citas rūts programmas logā (pulksteņrādītāja kustības virzienā). Iespējams, taustiņš F6 būs jānospiež vairākas reizes. F6
Pāriet uz uzdevumrūti no citas rūts programmas logā (pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam). SHIFT+F6
Ja atvērts vairāk nekā viens logs, pārslēgt uz nākamo logu. CTRL+F6
Pārslēgt uz iepriekšējo logu. CTRL+SHIFT+F6
Maksimizēt vai atjaunot atlasīto logu. CTRL+F10
Kopēt ekrāna attēlu starpliktuvē. PRINT SCREEN
Kopēt atlasītā loga attēlu starpliktuvē. ALT+PRINT SCREEN

RādītDialoglodziņu izmantošana

Lai to izdarītu Īsinājumtaustiņi
Pārvietot no atvērta dialoglodziņa atpakaļ uz dokumentu dialoglodziņiem, piemēram, Atrast un aizstāt, kas atbalsta šo darbību. ALT+F6
Pārvietot uz nākamo opciju vai opciju grupu. TAB
Pārvietot uz iepriekšējo opciju vai opciju grupu. SHIFT+TAB
Pārslēgt uz nākamo cilni dialoglodziņā. CTRL+TAB
Pārslēgt uz iepriekšējo cilni dialoglodziņā. CTRL+SHIFT+TAB
Pārvietot starp opcijām atvērtā nolaižamā sarakstā vai starp opcijām opciju grupā. Bulttaustiņi
Veikt atlasītajai pogai piešķirto darbību; atzīmēt vai notīrīt atzīmēto izvēles rūtiņu. Atstarpes taustiņš
Atlasīt opciju; atzīmēt vai notīrīt izvēles rūtiņu. ALT+ opcijā pasvītrotais burts
Atvērt atlasītu nolaižamo sarakstu. ALT+Lejupvērstā bultiņa
Atlasīt opciju no nolaižamā saraksta. Pirmais opcijas burts nolaižamā sarakstā
Aizvērt atlasītu nolaižamu sarakstu; anulēt komandu un aizvērt dialoglodziņu. ESC
Palaist atlasīto komandu. ENTER

RādītRediģēšanas lodziņu izmantošana dialoglodziņos

Rediģēšanas lodziņš ir tukšs lodziņš, kurā ieraksta vai ielīmē ierakstu, piemēram, lietotājvārdu vai ceļu uz mapi.

Lai to izdarītu Īsinājumtaustiņi
Pāriet uz ieraksta sākumu. HOME
Pāriet uz ieraksta beigām. END
Pārvietot vienu rakstzīmi pa kreisi vai pa labi. KREISAIS BULTTAUSTIŅŠ vai LABAIS BULTTAUSTIŅŠ
Pārvietot vienu vārdu pa kreisi. CTRL+KREISAIS BULTTAUSTIŅŠ
Pārvietot vienu vārdu pa labi. CTRL+LABAIS BULTTAUSTIŅŠ
Atlasīt vai neatlasīt vienu rakstzīmi pa kreisi. SHIFT+KREISAIS BULTTAUSTIŅŠ
Atlasīt vai neatlasīt vienu rakstzīmi pa labi. SHIFT+LABAIS BULTTAUSTIŅŠ
Atlasīt vai neatlasīt vienu vārdu pa kreisi. CTRL+SHIFT+KREISAIS BULTTAUSTIŅŠ
Atlasīt vai neatlasīt vienu vārdu pa labi. CTRL+SHIFT+LABAIS BULTTAUSTIŅŠ
Atlasīt no ievietošanas punkta līdz ieraksta sākumam. SHIFT+HOME
Atlasīt no ievietošanas punkta līdz ieraksta beigām. SHIFT+END

RādītDialoglodziņu Atvērt un Saglabāt kā izmantošana

Lai to izdarītu Īsinājumtaustiņi
Parādīt dialoglodziņu Atvērt. CTRL+F12 vai CTRL+O
Parādīt dialoglodziņu Saglabāt kā. F12
Doties uz iepriekšējo mapi. Pogas attēls ALT+1
Poga Līdz vienam līmenim Pogas attēls : atvērt mapi līdz vienam līmenim virs atvērtās mapes. ALT+2
Poga Dzēst Pogas attēls : dzēst atlasīto mapi vai failu. DELETE
Poga Izveidot jaunu mapi Pogas attēls : izveidot jaunu mapi. ALT+4
Poga Skati Pogas attēls : pārslēgt starp pieejamiem mapes skatiem. ALT+5
Rādīt īsinājumizvēlni atlasītajam vienumam, piemēram, mapei vai failam. SHIFT+F10
Pārvietot starp opcijām vai apgabaliem dialoglodziņā. TAB
Atvērt sarakstu Skatīt. F4 vai ALT+K vai ALT+B
Failu saraksta atjaunināšana. F5

RādītDarbību atsaukšana un atkārtošana

Lai to izdarītu Īsinājumtaustiņi
Anulēt darbību. ESC
Atsaukt darbību. CTRL+Z
Atcelt atsaukšanu vai atkārtot darbību. CTRL+Y

RādītPiekļuve uzdevumrūtīm un galerijām un to izmantošana

Lai to izdarītu Īsinājumtaustiņi
Pāriet uz uzdevumrūti no citas rūts programmas logā. (Varbūt taustiņš F6 būs jānospiež vairākas reizes.) F6
Ja izvēlne ir aktīva, pāriet pie uzdevumrūts. (Varbūt CTRL+TAB būs jānospiež vairākas reizes.) CTRL+TAB
Ja uzdevumrūts ir aktīva, atlasīt nākamo vai iepriekšējo opciju uzdevumrūtī. TAB vai SHIFT+TAB
Rādīt pilnu komandu kopu uzdevumrūts izvēlnē. CTRL+TUKŠUMZĪME
Veikt atlasītajai pogai piešķirto darbību. TUKŠUMZĪME vai ENTER
Atvērt nolaižamo izvēlni atlasītajam galerijas vienumam. SHIFT+F10
Atlasīt pirmo vai pēdējo galerijas vienumu. HOME vai END
Ritināt uz augšu un uz leju atlasītajā galerijas sarakstā. PAGE UP vai PAGE DOWN

Aizvērt uzdevumrūti.

 1. Nospiest taustiņu F6, lai pārvietotos uzdevumrūtī, ja nepieciešams.
 2. Nospiest CTRL+atstarpes taustiņš.
 3. Lietojiet bulttaustiņus, lai atlasītu Aizvērt, un pēc tam nospiediet ENTER.

Uzdevumrūts pārvietošana

 1. Nospiediet taustiņu F6, lai pārvietotos uzdevumrūtī, ja nepieciešams.
 2. Nospiediet CTRL+atstarpes taustiņš.
 3. Lietojiet bulttaustiņus, lai atlasītu Pārvietot, un pēc tam nospiediet ENTER.
 4. Lietojiet bulttaustiņus, lai pārvietotu uzdevumrūti, un pēc tam nospiediet ENTER.

Uzdevumrūts lieluma mainīšana

 1. Nospiediet taustiņu F6, lai pārvietotos uzdevumrūtī, ja nepieciešams.
 2. Nospiediet CTRL+atstarpes taustiņš.
 3. Lietojiet bulttaustiņus, lai atlasītu Lielums, un pēc tam nospiediet ENTER.
 4. Lietojiet bulttaustiņus, lai mainītu uzdevumrūts izmērus, un pēc tam nospiediet ENTER.

RādītPiekļuve viedtagiem un to izmantošana

Lai to izdarītu Īsinājumtaustiņi
Rādīt atlasītā elementa īsinājumizvēlni. SHIFT+F10
Rādīt izvēlni vai ziņojumu viedtagam vai pogai AutoCorrect opcijasPogas attēls, vai pogai Ielīmēšanas opcijas Pogas attēls. Ja ir vairāk nekā viens viedtags, pārslēgties uz nākamo viedtagu un parādīt tā izvēlni vai ziņojumu. ALT+SHIFT+F10
Atlasīt nākamo vienumu viedtagu izvēlnē. LEJUPVĒRSTĀ BULTIŅA
Atlasīt iepriekšējo vienumu viedtagu izvēlnē. AUGŠUPVĒRSTĀ BULTIŅA
Veikt darbību atlasītajam vienumam viedtagu izvēlnē. ENTER
Aizvērt viedtagu izvēlni vai ziņojumu. ESC

Padomi

 • Varat pieprasīt brīdinājumu ar skaņu, ja parādās viedtags. Lai dzirdētu audio norādes, ir jābūt skaņas kartei. Datorā ir jābūt instalētai arī programmai Microsoft Office Sounds.
 • Ja jums ir Web piekļuve, varat lejupielādēt programmu Microsoft Office Sounds no Microsoft Office tiešsaistes vietnes. Pēc skaņas failu instalēšanas programmā Microsoft Office Access 2007, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007 vai Microsoft Office Word 2007 rīkojieties šādi:
  1. Nospiediet ALT+F, lai atvērtu izvēlni sadaļā Microsoft Office poga Pogas attēls, un pēc tam nospiediet I, lai atvērtu programmas opcijas.
  2. Nospiediet A, lai atlasītu Papildu, un pēc tam nospiediet TAB, lai pārvietotos uz Papildu opcijas darbam ar programmu.
  3. Divreiz nospiediet taustiņu kombināciju ALT+S, lai pārvietotos uz izvēles rūtiņu Reaģēt ar skaņu, kas atrodas sadaļā Vispārīgi, un pēc tam nospiediet atstarpes taustiņu.
  4. Atkārtoti nospiediet TAB, lai atlasītu Labi, un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER.

 Piezīme   Atzīmējot vai notīrot šo izvēles rūtiņu, iestatījums ietekmē visas Office programmas, kas atbalsta skaņu.

Uz lapas sākumu Uz lapas sākumu

Navigācija Office Fluent lentē

RādītPiekļuve jebkurai komandai ar dažu taustiņu nospiešanu

 Piezīme   Lente ir Microsoft Office Fluent lietotāja interfeiss komponents.

Piekļuves taustiņi sniedz veidu, kā ātri lietot komandu, nospiežot dažus taustiņus, jebkurā programmas vietā. Katrai komandai programmā Office Word 2007 var piekļūt, izmantojot piekļuves taustiņu. Lielāko daļu komandu var veikt, izmantojot divus līdz piecus taustiņus. Lai izmantotu piekļuves taustiņu:

 1. Nospiediet taustiņu ALT.

Padomi par taustiņiem tiek parādīti virs katra līdzekļa, kas pieejams pašreizējā skatā.

Lente ar parādītajiem taustiņu padomiem

Šis attēls tika izvilkts no Apmācība Microsoft Office tiešsaistē.

 1. Nospiediet burtu, kas parādīts taustiņa padomā virs līdzekļa, kuru vēlaties izmantot.
 2. Atbilstīgi tam, kuru taustiņu nospiežat, jums tiks rādīti papildu taustiņu padomi. Piemēram, ja cilne Sākums ir aktīva, nospiežot I, tiek rādīta cilne Ievietot kopā ar šīs cilnes grupu taustiņu padomiem.
 3. Turpiniet nospiest burtus, līdz nospiežat izmantojamās komandas vai vadīklas burtu. Dažos gadījumos vispirms ir jānospiež tās grupas burts, kura satur komandu.

 Piezīme   Lai atceltu veicamo darbību un paslēptu taustiņu padomus, nospiediet ALT.

RādītTastatūras fokusa mainīšana, neizmantojot peli

Cits veids, kā izmantot tastatūru darbā ar programmām, kurās ir Office Fluent lente, ir pārvietot fokusu pa cilnēm un komandām, kamēr atrodat vajadzīgo līdzekli. Tabulā redzami dažādi veidi, kā pārvietot tastatūras fokusu, neizmantojot peli.

Lai to izdarītu Īsinājumtaustiņi
Atlasīt lentes aktīvo cilni un aktivizēt piekļuves taustiņus. ALT vai F10. Nospiest vēlreiz kādu no šiem taustiņiem, lai pārvietotos atpakaļ dokumentā un atceltu piekļuves taustiņus.
Pārvietoties uz citu lentes cilni. F10, lai atlasītu aktīvo cilni, un pēc tam KREISĀ BULTIŅA vai LABĀ BULTIŅA
Paslēpt vai rādīt lenti. CTRL+F1
Parādīt atlasītās komandas īsinājumizvēlni. SHIFT+F10

Pārvietot fokusu, lai atlasītu katru no šiem loga apgabaliem:

 • Lentes aktīvā cilne
 • Visas atvērtā uzdevuma rūtis
 • Statusa josla loga lejasdaļā
 • Jūsu dokuments
F6
Pārvietojiet fokusu uz katru lentes komandu atbilstīgi uz priekšu vai atpakaļ. TAB vai SHIFT+TAB
Atbilstīgi pārvietojiet uz leju, uz augšu, pa kreisi vai pa labi starp lentes vienumiem. LEJUPVĒRSTĀ BULTIŅA, AUGŠUPVĒRSTĀ BULTIŅA, KREISĀ BULTIŅA vai LABĀ BULTIŅA
Aktivizēt lentē atlasīto komandu vai vadīklu. ATSTARPE vai ENTER
Atvērt lentē atlasīto izvēlni vai galeriju. ATSTARPE vai ENTER
Aktivizēt lentē komandu vai vadīklu, lai var modificēt vērtību. ENTER
Pabeigt lentes vērtības modificēšanu vadīklā un pārvietot fokusu atpakaļ uz dokumentu. ENTER
Saņemt palīdzību par lentē atlasīto komandu vai vadīklu. (Ja ar atlasīto komandu nav saistīta palīdzības tēma, tiek rādīta vispārīga palīdzības tēma par programmu.) F1

Uz lapas sākumu Uz lapas sākumu

Ātrā atsauce programmai Microsoft Office Word

RādītBieži veicamie uzdevumi programmā Microsoft Word

Lai to izdarītu Īsinājumtaustiņi
Izveidot nepārtrauktu tukšumu. CTRL+SHIFT+TUKŠUMZĪME
Izveidot nepārtrauktu pārnesumzīmi. CTRL+PĀRNESUMZĪME
Pārvērst burtus treknrakstā. CTRL+B
Pārvērst burtus slīprakstā. CTRL+I
Pasvītrot burtus. CTRL+U
Samazināt fonta lielumu par vienu vērtību. CTRL+SHIFT+<
Palielināt fonta lielumu par vienu vērtību. CTRL+SHIFT+>
Samazināt fonta lielumu par vienu punktu. CTRL+[
Palielināt fonta lielumu par vienu punktu. CTRL+]
Noņemt rindkopas vai rakstzīmju formatējumu. CTRL+TUKŠUMZĪME
Kopēt atlasīto tekstu vai objektu. CTRL+C
Izgriezt atlasīto tekstu vai objektu. CTRL+X
Ielīmēt tekstu vai objektu. CTRL+V
Īpašā ielīmēšana CTRL+ALT+V
Tikai ielīmējuma formatēšana CTRL+SHIFT+V
Atsaukt pēdējo darbību. CTRL+Z
Atkārtot pēdējo darbību. CTRL+Y
Atvērt dialoglodziņu Vārdu skaits. CTRL+SHIFT+G

Darbs ar dokumentiem un Web lapām

RādītIzveidot, skatīt un saglabāt dokumentus

Lai to izdarītu Īsinājumtaustiņi
Izveidot jaunu tāda paša tipa dokumentu kā pašreizējais vai pēdējais dokuments. CTRL+N
Atvērt dokumentu. CTRL+O
Aizvērt dokumentu. CTRL+W
Sadalīt dokumenta logu. ALT+CTRL+S
Noņemt dokumenta loga sadalījumu. ALT+SHIFT+C
Dokumenta saglabāšana CTRL+S

RādītMeklēt, aizstāt un pārlūkot tekstā

Lai to izdarītu Īsinājumtaustiņi
Meklēt tekstu, formatējumu un speciālus vienumus. CTRL+F
Atkārtoti meklēt (pēc loga Meklēt un aizstāt aizvēršanas). ALT+CTRL+Y
Aizstāt tekstu, specifisku formatējumu un speciālus vienumus. CTRL+H
Doties uz lappusi, grāmatzīmi, vēri, tabulu, komentāru, grafiku vai citu vietu. CTRL+G
Pārslēgt starp pēdējām četrām rediģētajām vietām. ALT+CTRL+Z
Atvērt pārlūkošanas opciju sarakstu. Nospiest bulttaustiņus, lai atlasītu opciju, un pēc tam nospiest taustiņu ENTER, lai pārlūkotu dokumentu, izmantojot atlasīto opciju. ALT+CTRL+HOME
Pārvietot uz iepriekšējo rediģēšanas vietu. CTRL+PAGE UP
Pārvietot uz nākamo rediģēšanas vietu. CTRL+PAGE DOWN

RādītPārslēgties uz citu skatu

Lai to izdarītu Īsinājumtaustiņi
Pārslēgties uz drukas izkārtojuma skatu. ALT+CTRL+P
Pārslēgties uz struktūrskatu. ALT+CTRL+O
Pārslēgties uz melnraksta skatu. ALT+CTRL+N

RādītStruktūrskats

Lai to izdarītu Īsinājumtaustiņi
Rindkopas paaugstināšana. ALT+SHIFT+KREISAIS BULTTAUSTIŅŠ
Rindkopas pazemināšana. ALT+SHIFT+LABAIS BULTTAUSTIŅŠ
Pamatteksta pazemināšana. CTRL+SHIFT+N
Pārvietot atlasītās rindkopas uz augšu. ALT+SHIFT+AUGŠUPVĒRSTAIS BULTTAUSTIŅŠ
Pārvietot atlasītās rindkopas uz leju. ALT+SHIFT+LEJUPVĒRSTAIS BULTTAUSTIŅŠ
Izvērst tekstu zem virsraksta. ALT+SHIFT+PLUSZĪME
Sakļaut tekstu zem virsraksta. ALT+SHIFT+MĪNUSZĪME
Izvērst vai sakļaut visu tekstu vai virsrakstus. ALT+SHIFT+A
Paslēpt vai parādīt rakstzīmju formatējumu. Slīpsvītras (/) taustiņš cipartastatūrā
Rādīt pamatteksta pirmo rindu vai visu pamattekstu. ALT+SHIFT+L
Rādīt visus virsrakstus ar 1. virsraksta stilu. ALT+SHIFT+1
Rādīt visus virsrakstus līdz n virsrakstam. ALT+SHIFT+n
Ievietot cilnes rakstzīmi. CTRL+TAB

RādītDokumentu drukāšana un priekšskatīšana

Lai to izdarītu Īsinājumtaustiņi
Dokumenta drukāšana. CTRL+P
Ieslēgt vai izslēgt drukas priekšskatījumu. ALT+CTRL+I
Samazinot pārvietojiet ap priekšskatījuma lapu. Bulttaustiņi
Palielinot pārvietojiet par vienu priekšskatījuma lapu. PAGE UP vai PAGE DOWN
Palielinot pārvietojiet uz pirmo priekšskatījuma lapu. CTRL+HOME
Palielinot pārvietojiet uz pēdējo priekšskatījuma lapu. CTRL+END

RādītDokumentu pārskatīšana

Lai to izdarītu Īsinājumtaustiņi
Komentāra ievietošana. ALT+CTRL+M
Izmaiņu reģistrēšanas ieslēgšana vai izslēgšana. CTRL+SHIFT+E
Pārskatīšanas rūts aizvēršana, ja tā ir atvērta. ALT+SHIFT+C

RādītPilnekrāna lasīšanas skats

 Piezīme   Daži ekrāna lasītāji, iespējams, nav saderīgi ar pilnekrāna lasīšanas skatu.

Lai to izdarītu Īsinājumtaustiņi
Doties uz dokumenta sākumu. HOME
Doties uz dokumenta beigām. END
Doties uz lapu n. n, ENTER
Iziet no lasīšanas izkārtojuma skata. ESC

RādītAtsauces, vēres un beigu vēres

Lai to izdarītu Īsinājumtaustiņi
Satura rādītāja ievadnes iezīmēšana. ALT+SHIFT+O
Izmantotās literatūras saraksta ievadnes (citāta) iezīmēšana. ALT+SHIFT+I
Alfabētiskā rādītāja ievadnes iezīmēšana. ALT+SHIFT+X
Vēru ievietošana. ALT+CTRL+F
Beigu vēru ievietošana. ALT+CTRL+D

RādītDarbs ar Web lapām

Lai to izdarītu Īsinājumtaustiņi
Ievietot hipersaiti. CTRL+K
Iet atpakaļ par vienu lapu. ALT+KREISAIS BULTTAUSTIŅŠ
Doties uz priekšu par vienu lapu. ALT+LABAIS BULTTAUSTIŅŠ
Atsvaidzināt. F9

Teksta un grafiku rediģēšana un pārvietošana

RādītTeksta un grafiku dzēšana

Lai to izdarītu Īsinājumtaustiņi
Dzēst vienu rakstzīmi pa kreisi. BACKSPACE
Dzēst vienu vārdu pa kreisi. CTRL+BACKSPACE
Dzēst vienu rakstzīmi pa labi. DELETE
Dzēst vienu vārdu pa labi. CTRL+DELETE
Izgriezt atlasīto tekstu un novietot to Office starpliktuvē. CTRL+X
Atsaukt pēdējo darbību. CTRL+Z
Izgriezt un novietot savāktuvē. CTRL+F3

RādītTeksta un grafiku kopēšana vai pārvietošana

Lai to izdarītu Īsinājumtaustiņi
Atvērt Office starpliktuvi. Nospiest ALT+H, lai pārvietotos uz cilni Sākums, un pēc tam nospiest F,O.
Kopēt atlasīto tekstu vai grafikas un novietot to Office starpliktuvē. CTRL+C
Izgriezt atlasīto tekstu vai grafikas un novietot to Office starpliktuvē. CTRL+X
Ielīmēt jaunāko pielikumu Office starpliktuvē. CTRL+V
Vienreiz pārvietot tekstu vai grafiku. F2 (pēc tam pārvietot kursoru un nospiest taustiņu ENTER)
Vienreiz kopēt tekstu vai grafiku. SHIFT+F2 (pēc tam pārvietot kursoru un nospiest taustiņu ENTER)
Ja atlasīts teksts vai objekts, atvērt dialoglodziņu Izveidot jaunu veidošanas bloku. ALT+F3
Ja atlasīts veidošanas bloks,  piemēram, SmartArt grafika , rādiet īsinājumizvēlni, kas ir ar to saistīta. SHIFT+F10
Izgriezt un novietot savāktuvē. CTRL+F3
Ielīmēt savāktuves saturu. CTRL+SHIFT+F3
Kopēt dokumenta iepriekšējā sadaļā izmantoto galveni vai kājeni. ALT+SHIFT+R

RādītSpeciālo rakstzīmju ievietošana

Lai ievietotu šo Īsinājumtaustiņi
A lauks CTRL+F9
Rindiņas pārtraukums SHIFT+ENTER
Lapas pārtraukums CTRL+ENTER
Kolonnas pārtraukums CTRL+SHIFT+ENTER
Domuzīme ALT+CTRL+MĪNUSZĪME
Defise CTRL+MĪNUSZĪME
Pārnesumzīme nav obligāta CTRL+PĀRNESUMZĪME
Nepārtraukta pārnesumzīme CTRL+SHIFT+PĀRNESUMZĪME
Nepārtraukta tukšumzīme CTRL+SHIFT+TUKŠUMZĪME
Autortiesību simbols ALT+CTRL+C
Reģistrētas preču zīmes simbols ALT+CTRL+R
Preču zīmes simbols ALT+CTRL+T
Elipse ALT+CTRL+PUNKTS
Atverošā vienpēdiņa CTRL+`(vienpēdiņa), `(vienpēdiņa)
Noslēdzošā vienpēdiņa CTRL+' (vienpēdiņa), ' (vienpēdiņa)
Atverošās dubultpēdiņas CTRL+` (vienpēdiņa), SHIFT+' (vienpēdiņa)
Noslēdzošās dubultpēdiņas CTRL+' (vienpēdiņa), SHIFT+' (vienpēdiņa)
Automātiska teksta ievadne ENTER (pēc dažu pirmo automātiskā teksta ievadnes nosaukuma rakstzīmju ierakstīšanas un kad parādās Ekrāna padoms)

RādītRakstzīmju ievietošana, izmantojot rakstzīmju kodus

Lai to izdarītu Īsinājumtaustiņi
Ievietot unikoda rakstzīmi noteiktam unikoda (heksadecimālajam) rakstzīmes kodam. Piemēram, lai ievietotu eiro valūtas simbolu (Eiro valūtas simbols ), ierakstiet 20AC un pēc tam turiet nospiestu taustiņu ALT un nospiediet X. Rakstzīmes kods, ALT+X
Atrast unikoda rakstzīmes kodu atlasītajai rakstzīmei ALT+X
Ievietot ANSI rakstzīmi noteiktam ANSI (decimālajam) rakstzīmes kodam. Piemēram, lai ievietotu eiro valūtas simbolu, turiet nospiestu taustiņu ALT un nospiediet 0128 cipartastatūrā. ALT+rakstzīmes kods (skaitļu papildtastatūrā)

RādītTeksta un grafiku atlasīšana

Atlasiet tekstu, turot nospiestu taustiņu SHIFT un izmantojot bulttaustiņus, lai pārvietotu kursoru.

RādītAtlases izvēršana

Lai to izdarītu Īsinājumtaustiņi
Ieslēgt paplašināto režīmu. F8
Atlasīt tuvāko rakstzīmi. F8 un pēc tam nospiediet KREISO BULTTAUSTIŅU vai LABO BULTTAUSTIŅU
Palielināt atlases lielumu. F8 (nospiediet vienreiz, lai atlasītu vārdu, divreiz, lai atlasītu teikumu, utt.)
Samazināt atlases lielumu. SHIFT+F8
Izslēgt paplašināto režīmu. ESC
Izvērst vienas rakstzīmes atlasi pa labi. SHIFT+LABAIS BULTTAUSTIŅŠ
Izvērst vienas rakstzīmes atlasi pa kreisi. SHIFT+KREISAIS BULTTAUSTIŅŠ
Izvērst atlasi līdz vārda beigām. CTRL+SHIFT+LABAIS BULTTAUSTIŅŠ
Izvērst atlasi līdz vārda sākumam. CTRL+SHIFT+KREISAIS BULTTAUSTIŅŠ
Izvērst atlasi līdz rindiņas beigām. SHIFT+END
Izvērst atlasi līdz rindiņas sākumam. SHIFT+HOME
Izvērst atlasi vienu rindiņu uz leju. SHIFT+LEJUPVĒRSTAIS BULTTAUSTIŅŠ
Izvērst atlasi vienu rindiņu uz augšu. SHIFT+AUGŠUPVĒRSTAIS BULTTAUSTIŅŠ
Izvērst atlasi līdz rindkopas beigām. CTRL+SHIFT+LEJUPVĒRSTAIS BULTTAUSTIŅŠ
Izvērst atlasi līdz rindkopas sākumam. CTRL+SHIFT+AUGŠUPVĒRSTAIS BULTTAUSTIŅŠ
Izvērst atlasi vienu ekrānu uz leju. SHIFT+PAGE DOWN
Izvērst atlasi vienu ekrānu uz augšu. SHIFT+PAGE UP
Izvērst atlasi līdz dokumenta sākumam. CTRL+SHIFT+HOME
Izvērst atlasi līdz dokumenta beigām. CTRL+SHIFT+END
Izvērst atlasi līdz loga beigām. ALT+CTRL+SHIFT+PAGE DOWN
Izvērst atlasi, lai iekļautu visu dokumentu. CTRL+A
Atlasīt vertikālu teksta bloku CTRL+SHIFT+F8 un pēc tam izmantojiet bulttaustiņus; nospiediet taustiņu ESC, lai atceltu atlases režīmu
Izvērst atlasi līdz noteiktai vietai dokumentā. F8+bulttaustiņi; nospiediet taustiņu ESC, lai atceltu atlases režīmu

RādītTeksta un grafiku atlasīšana tabulā

Lai to izdarītu Īsinājumtaustiņi
Atlasīt nākamās šūnas saturu. TAB
Atlasīt iepriekšējās šūnas saturu. SHIFT+TAB
Izvērst atlasi līdz blakus esošajām šūnām. Turiet nospiestu taustiņu SHIFT un atkārtoti nospiediet bulttaustiņu
Atlasīt kolonnu.

Lietojiet bulttaustiņus, lai pārvietotos uz kolonnas augšējo vai apakšējo šūnu, un pēc tam veiciet kādu no šīm darbībām:

 • Nospiediet SHIFT+ALT+PAGE DOWN, lai atlasītu kolonnu no augšas līdz lejai.
 • Nospiediet SHIFT+ALT+PAGE UP, lai atlasītu kolonnu no apakšas līdz augšai.
Izvērst atlasi (vai bloku). CTRL+SHIFT+F8 un pēc tam izmantojiet bulttaustiņus; nospiediet taustiņu ESC, lai atceltu atlases režīmu
Atlasīt visu tabulu. ALT+5 cipartastatūrā (ar izslēgtu taustiņu NUM LOCK)

RādītPārvietošanās pa dokumentu

Lai pārvietotos Īsinājumtaustiņi
Vienu rakstzīmi pa kreisi KREISĀ BULTIŅA
Vienu rakstzīmi pa labi LABĀ BULTIŅA
Vienu vārdu pa kreisi CTRL+KREISAIS BULTTAUSTIŅŠ
Vienu vārdu pa labi CTRL+LABAIS BULTTAUSTIŅŠ
Vienu rindkopu augstāk CTRL+AUGŠUPVĒRSTAIS BULTTAUSTIŅŠ
Vienu rindkopu zemāk CTRL+LEJUPVĒRSTAIS BULTTAUSTIŅŠ
Vienu šūnu pa kreisi (tabulā) SHIFT+TAB
Vienu šūnu pa labi (tabulā) TAB
Vienu rindiņu augstāk AUGŠUPVĒRSTAIS BULTTAUSTIŅŠ
Vienu rindiņu zemāk LEJUPVĒRSTAIS BULTTAUSTIŅŠ
Līdz rindiņas beigām END
Līdz rindiņas sākumam HOME
Līdz loga sākumam ALT+CTRL+PAGE UP
Līdz loga beigām ALT+CTRL+PAGE DOWN
Vienu ekrānu augstāk (ritināt) PAGE UP
Vienu ekrānu zemāk (ritināt) PAGE DOWN
Līdz nākamās lapas sākumam CTRL+PAGE DOWN
Līdz iepriekšējās lapas sākumam CTRL+PAGE UP
Līdz dokumenta beigām CTRL+END
Līdz dokumenta sākumam CTRL+HOME
Līdz iepriekšējam pārskatījumam SHIFT+F5
Pēc dokumenta atvēršanas līdz atrašanās vietai, kur strādājāt, kad dokuments pēdējo reizi tika aizvērts SHIFT+F5

RādītPārvietošanās tabulā

Lai pārvietotos Īsinājumtaustiņi
Uz nākamo šūnu rindiņā TAB
Uz iepriekšējo šūnu rindiņā SHIFT+TAB
Uz pirmo šūnu rindiņā ALT+HOME
Uz pēdējo šūnu rindiņā ALT+END
Uz pirmo šūnu kolonnā ALT+PAGE UP
Uz pēdējo šūnu kolonnā ALT+PAGE DOWN
Uz iepriekšējo rindiņu AUGŠUPVĒRSTAIS BULTTAUSTIŅŠ
Uz nākamo rindiņu LEJUPVĒRSTAIS BULTTAUSTIŅŠ
Vienu rindiņu uz augšu ALT+SHIFT+AUGŠUPVĒRSTĀ BULTIŅA
Vienu rindiņu uz leju ALT+SHIFT+LEJUPVĒRSTĀ BULTIŅA

RādītRindkopu un tabulēšanas rakstzīmju ievietošana tabulā

Lai ievietotu Īsinājumtaustiņi
Jaunas rindkopas šūnā ENTER
Cilnes rakstzīmes šūnā CTRL+TAB

Rakstzīmju un rindkopu formatēšana

RādītFormatējuma kopēšana

Lai to izdarītu Īsinājumtaustiņi
Formatējuma kopēšana no teksta CTRL+SHIFT+C
Formatējuma attiecināšana uz tekstu. CTRL+SHIFT+V

RādītFonta mainīšana vai tā lieluma mainīšana

 Piezīme   Pilnekrāna lasīšanas režīmā nedarbojas šādas tastatūras īsinājumtaustiņi.

Lai to izdarītu Īsinājumtaustiņi
Atvērt dialoglodziņu Fonts, lai mainītu fontu. CTRL+SHIFT+F
Palielināt fonta lielumu. CTRL+SHIFT+>
Samazināt fonta lielumu. CTRL+SHIFT+<
Palielināt fonta lielumu par 1 punktu. CTRL+]
Samazināt fonta lielumu par 1 punktu. CTRL+[

RādītRakstzīmju formatējumu lietošana

Lai to izdarītu Īsinājumtaustiņi
Atvērt dialoglodziņu Fonts, lai mainītu rakstzīmju formatējumu. CTRL+D
Burtu reģistra maiņa. SHIFT+F3
Visu burtu formatēšana par lielajiem burtiem. CTRL+SHIFT+A
Treknraksta formatējuma lietošana. CTRL+B
Pasvītrojuma lietošana. CTRL+U
Vārdu, nevis atstarpju pasvītrošana. CTRL+SHIFT+W
Teksts ar dubulto pasvītrojumu. CTRL+SHIFT+D
Paslēpta teksta formatējuma lietošana. CTRL+SHIFT+H
Slīpraksta formatējuma lietošana. CTRL+I
Burtu formatēšana par maziem burtiem. CTRL+SHIFT+K
Apakšraksta formatējuma lietošana (automātiska atstarpe). CTRL+VIENĀDĪBAS ZĪME
Augšraksta formatējuma lietošana (automātiska atstarpe). CTRL+SHIFT+PLUSZĪME
Noņemt manuālu rakstzīmju formatējumu. CTRL+TUKŠUMZĪME
Mainīt atlasi uz simbolu fontu. CTRL+SHIFT+Q

RādītTeksta formātu skatīšana un kopēšana

Lai to izdarītu Īsinājumtaustiņi
Rādīt nedrukājamās rakstzīmes. CTRL+SHIFT+* (zvaigznīte papildtastatūrā nedarbojas)
Pārskatīt teksta formatējumu. SHIFT+F1 (pēc tam noklikšķiniet uz teksta ar formatējumu, kuru vēlaties priekšskatīt).
Kopēt formatējumu CTRL+SHIFT+C
Ielīmēt formatējumu. CTRL+SHIFT+V

RādītRindstarpu iestatīšana

Lai to izdarītu Īsinājumtaustiņi
Vienas rindiņas atstarpes. CTRL+1
Divu rindiņu atstarpes. CTRL+2
1,5 rindiņu atstarpju iestatīšana. CTRL+5
Vienas rindiņas atstarpes pievienošana vai noņemšana pirms rindkopas. CTRL+0 (nulle)

RādītRindkopu līdzināšana

Lai to izdarītu Īsinājumtaustiņi
Pārslēgt rindkopu no centrētas uz līdzinātu pa kreisi un atpakaļ. CTRL+E
Pārslēgt rindkopu no taisnotas uz līdzinātu pa kreisi un atpakaļ. CTRL+J
Pārslēgt rindkopu no līdzinātas pa labi uz līdzinātu pa kreisi un atpakaļ. CTRL+R
Rindkopas līdzināšana pa kreisi. CTRL+L
Rindkopas atkāpe no kreisās puses. CTRL+M
Noņemt rindkopas atkāpi no kreisās puses. CTRL+SHIFT+M
Pārkaru atkāpes izveide. CTRL+T
Pārkaru atkāpes samazināšana. CTRL+SHIFT+T
Rindkopas formatējuma noņemšana. CTRL+Q

RādītRindkopas stilu lietošana

Lai to izdarītu Īsinājumtaustiņi
Atvērt uzdevumrūti Lietot stilus. CTRL+SHIFT+S
Atvērt uzdevumrūti Stili. ALT+CTRL+SHIFT+S
Automātiska formatējuma sākšana. ALT+CTRL+K
Parastā stila lietošana. CTRL+SHIFT+N
1. virsraksta stila lietošana. ALT+CTRL+1
2. virsraksta stila lietošana. ALT+CTRL+2
3. virsraksta stila lietošana. ALT+CTRL+3

Uzdevumrūts Stili aizvēršana

 1. Ja uzdevumrūts Stili nav atlasīta, nospiediet F6, lai to atlasītu.
 2. Nospiediet taustiņu kombināciju CTRL+atstarpes taustiņš.
 3. Lietojiet bulttaustiņus, lai atlasītu Aizvērt, un pēc tam nospiediet ENTER.

Objektu ievietošana un rediģēšana

RādītObjekta ievietošana

 1. Nospiediet ALT, N, J un pēc tam J, lai atvērtu dialoglodziņu Objekts.
 2. Veiciet kādu no šīm darbībām:
  • Nospiediet lejupvērsto bultiņu, lai atlasītu objekta tipu, un pēc tam nospiediet ENTER, lai izveidotu objektu.
  • Nospiediet CTRL+TAB, lai pārslēgtu uz cilni Izveidot no faila, un pēc tam ierakstiet tā objekta faila nosaukumu, kuru vēlaties ievietot, vai pārlūkojiet, lai atrastu failu.

RādītObjekta rediģēšana

 1. Ar kursoru, kas novietots pa kreisi no objekta dokumentā, atlasiet objektu, nospiežot SHIFT+labā bultiņa.
 2. Nospiediet SHIFT+F10.
 3. Nospiediet taustiņu TAB, lai nonāktu pie objekta objekta nosaukums, nospiediet taustiņu ENTER un pēc tam vēlreiz nospiediet taustiņu ENTER.

RādītSmartArt grafiku ievietošana

 1. Nospiediet un atlaidiet ALT, N un pēc tam M, lai atlasītu SmartArt.
 2. Nospiediet bulttaustiņus, lai atlasītu vajadzīgo grafikas tipu.
 3. Nospiediet TAB un pēc tam nospiediet bulttaustiņus, lai atlasītu grafiku, kuru vēlaties ievietot.
 4. Nospiediet ENTER.

RādītWordArt ievietošana

 1. Nospiediet un atlaidiet ALT, N un pēc tam W, lai atlasītu WordArt.
 2. Nospiediet bulttaustiņus, lai atlasītu vajadzīgo WordArt stilu, un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER.
 3. Ierakstiet vajadzīgo tekstu.
 4. Nospiediet TAB un pēc tam ENTER.

Pasta sapludināšana un lauki

RādītPasta sapludināšanas veikšana

 Piezīme   Lai izmantotu šīs tastatūras īsinājumtaustiņi, jums jāatrodas cilnē Pasta sūtījumi.

Lai to izdarītu Īsinājumtaustiņi
Priekšskatīt pasta sapludināšanu ALT+SHIFT+K
Sapludināt dokumentu. ALT+SHIFT+N
Drukāt sapludinātu dokumentu. ALT+SHIFT+M
Rediģēt pasta sapludinātu datu dokumentu. ALT+SHIFT+E
Ievietot sapludinātu lauku. ALT+SHIFT+F

RādītDarbs ar laukiem

Lai to izdarītu Īsinājumtaustiņi
Ievietot lauku DATUMS. ALT+SHIFT+D
Ievietot lauku SARAKSTA NUM. ALT+CTRL+L
Ievietot lauku LAPPUSE. ALT+SHIFT+P
Ievietot lauku LAIKS. ALT+SHIFT+T
Ievietot tukšu lauku. CTRL+F9
Atjaunināt saistītu informāciju programmas Microsoft Office Word avota dokumentā. CTRL+SHIFT+F7
Atjaunināt atlasītos laukus. F9
Noņemt saites laukam. CTRL+SHIFT+F9
Pārslēgties starp atlasītu lauka kodu un tā rezultātu. SHIFT+F9
Pārslēgties starp visiem lauku kodiem un to rezultātiem. ALT+F9
Palaist GOTOBUTTON vai MACROBUTTON no lauka, kurā parādīti lauka rezultāti. ALT+SHIFT+F9
Doties uz nākamo lauku. F11
Doties uz iepriekšējo lauku. SHIFT+F11
Aizslēgt lauku. CTRL+F11
Atslēgt lauku. CTRL+SHIFT+F11

Valodas josla

RādītRokraksta pazīšana

Lai to izdarītu Īsinājumtaustiņi
Pārslēgties starp valodām vai tastatūras izkārtojumiem. Kreisais ALT+SHIFT
Parādīt korekciju alternatīvu sarakstu. Windows logo taustiņš +C
Ieslēgt vai izslēgt rokrakstu. Windows logo taustiņš +H
Ieslēgt vai izslēgt japāņu valodas Ievades metodes redaktoru (IME) 101 tastatūrā. ALT+~
Ieslēgt vai izslēgt korejiešu valodas IME 101 tastatūrā. Labais ALT
Ieslēgt vai izslēgt ķīniešu valodas IME 101 tastatūrā. CTRL+ATSTARPE

Padomi

 • Dialoglodziņā Papildu taustiņu iestatījums var izvēlēties taustiņu kombināciju, lai pārslēgtos starp valodām vai tastatūras izkārtojumiem. Lai atvērtu dialoglodziņu Papildu taustiņu iestatījums, Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz joslas Valoda un pēc tam noklikšķiniet uz Iestatījumi. Zem Preferences noklikšķiniet uz Taustiņu iestatījumi.
 • Windows logo taustiņš Windows logo taustiņš vairumā tastatūru ir pieejams apakšējā taustiņu rindā.

Uz lapas sākumu Uz lapas sākumu

Funkcijas taustiņa atsauce

RādītFunkcijas taustiņi

Lai to izdarītu Īsinājumtaustiņi
Saņemt palīdzību vai apmeklēt programmu Microsoft Office tiešsaistē. F1
Pārvietot tekstu vai grafiku. F2
Atkārtot pēdējo darbību. F4
Izvēlēties komandu Doties uz (izvēlne Sākums). F5
Doties uz nākamo rūti vai rāmi. F6
Izvēlēties komandu Doties uz (cilne Pārskatīt). F7
Izvērst atlasi. F8
Atjaunināt atlasītos laukus. F9
Rādīt taustiņu padomus. F10
Doties uz nākamo lauku. F11
Izvēlēties komandu Saglabāt kā (Microsoft Office poga Pogas attēls ). F12

RādītSHIFT+Funkcijas taustiņš

Lai to izdarītu Īsinājumtaustiņi
Sākt kontekstam atbilstošu palīdzību vai atklāt formatējumu. SHIFT+F1
Kopēt tekstu. SHIFT+F2
Burtu reģistra maiņa. SHIFT+F3
Atkārtot darbību Meklēt vai Doties uz. SHIFT+F4
Pāriet pie pēdējām izmaiņām. SHIFT+F5
Doties uz iepriekšējo rūti vai rāmi (pēc F6 nospiešanas). SHIFT+F6
Izvēlēties komandu Tēzaurs (cilnes Pārskats grupa Koriģēšana). SHIFT+F7
Samazināt sadaļu. SHIFT+F8
Pārslēgties starp lauka kodu un tā rezultātu. SHIFT+F9
Pārādīt īsinājumizvēlni. SHIFT+F10
Doties uz iepriekšējo lauku. SHIFT+F11
Izvēlēties komandu Saglabāt (Microsoft Office poga Pogas attēls ). SHIFT+F12

RādītCTRL+Funkciju taustiņš

Lai to izdarītu Īsinājumtaustiņi
Izvēlēties komandu Drukas priekšskatījums (Microsoft Office poga Pogas attēls ). CTRL+F2
Izgriezt un novietot savāktuvē. CTRL+F3
Aizvērt logu. CTRL+F4
Doties uz nākamo logu. CTRL+F6
Ievietot tukšu lauku. CTRL+F9
Maksimizēt dokumenta logu. CTRL+F10
Aizslēgt lauku. CTRL+F11
Izvēlēties komandu Atvērt (Microsoft Office poga Pogas attēls ). CTRL+F12

RādītCTRL+SHIFT+funkcijas taustiņš

Lai to izdarītu Īsinājumtaustiņi
Ievietot Savāktuves saturu. CTRL+SHIFT+F3
Rediģēt grāmatzīmi. CTRL+SHIFT+F5
Doties uz iepriekšējo logu. CTRL+SHIFT+F6
Atjaunināt saistītu informāciju Office Word 2007 avota dokumentā. CTRL+SHIFT+F7
Izvērst atlasi vai bloku. CTRL+SHIFT+F8 un pēc tam nospiest bulttaustiņu
Noņemt saites laukam. CTRL+SHIFT+F9
Atslēgt lauku. CTRL+SHIFT+F11
Izvēlēties komandu Drukāt (Microsoft Office poga Pogas attēls ). CTRL+SHIFT+F12

RādītALT+funkcijas taustiņš

Lai to izdarītu Īsinājumtaustiņi
Doties uz nākamo lauku. ALT+F1
Izveidot jaunu Veidošanas bloku. ALT+F3
Iziet no Office Word 2007. ALT+F4
Atjaunot programmas loga lielumu. ALT+F5
Pārvietot no atvērta dialoglodziņa atpakaļ dokumentā, piemēram, dialoglodziņiem Atrast un aizstāt, kas atbalsta šo darbību. ALT+F6
Atrast nākamo pareizrakstības vai gramatikas kļūdu. ALT+F7
Makro izpildīšana. ALT+F8
Pārslēgšana starp visiem lauku kodiem un to rezultātiem. ALT+F9
Maksimizēt programmas logu. ALT+F10
Parādīt Microsoft Visual Basic kodu. ALT+F11

RādītALT+SHIFT+funkcijas taustiņš

Lai to izdarītu Īsinājumtaustiņi
Doties uz iepriekšējo lauku. ALT+SHIFT+F1
Izvēlēties komandu Saglabāt (Microsoft Office poga Pogas attēls ). ALT+SHIFT+F2
Parādīt uzdevumrūti Izpēte. ALT+SHIFT+F7
Palaist GOTOBUTTON vai MACROBUTTON no lauka, kurā parādīti lauka rezultāti. ALT+SHIFT+F9
Parādīt izvēlni vai ziņojumu no viedtaga. ALT+SHIFT+F10

RādītCTRL+ALT+funkcijas taustiņš

Lai to izdarītu Īsinājumtaustiņi
Parādīt Microsoft System Information. CTRL+ALT+F1
Izvēlēties komandu Atvērt (Microsoft Office poga Pogas attēls ). CTRL+ALT+F2

Uz lapas sākumu Uz lapas sākumu

 
 
Attiecas uz:
Word 2007