Rindkopu atkāpes

Atkāpe nosaka rindkopas attālumu no kreisās vai labās piemales. Piemalēs var palielināt vai samazināt rindkopas vai rindkopu grupas atkāpi. Var izveidot arī negatīvu atkāpi (ko dēvē arī par izkāpi), kas rindkopu izvelk kreisās piemales virzienā. Var izveidot arī negatīvu pārkares atkāpi, lai rindkopas pirmajai rindiņai nebūtu atkāpes, bet pārējām rindiņām tā būtu.


Rindkopu atkāpes un lapu piemales

Remarka 1 Lapu piemales
Remarka 2 Atkāpes

Papildinformāciju par stilu izveidošanu ar formatējumu, kuru vēlaties izmantot atkārtoti, skatiet Jauna ātrā stila izveidošana.

Iespējamās darbības


Atkāpe tikai pirmajai rindkopas rindiņai

Teksts ar pirmās rindiņas atkāpi

 1. Noklikšķiniet tās rindiņas priekšā, kurai vēlaties izveidot atkāpi.
 2. Cilnes Lappuses izkārtojums noklikšķiniet uz dialoglodziņa ikonas Rindkopa, pēc tam noklikšķiniet uz cilnes Atkāpes un atstarpes.

Rindkopas dialoglodziņa palaišana

 1. Saraksta Īpašs sadaļā Atkāpes noklikšķiniet uz Pirmā rindiņa un pēc tam lodziņā Pēc iestatiet pirmās rindiņas atkāpes lielumu.

 Piezīme   Atkāpe būs gan rindkopas pirmajai rindiņai, gan arī visām turpmākajām rindkopām, kuras rakstīsit. Tomēr visām rindkopām pirms atlasītās rindkopas atkāpe jāizveido manuāli, veicot tādu pašu procedūru.

Uz lapas sākumu Uz lapas sākumu

Visas rindkopas kreisās atkāpes palielināšana vai samazināšana

 1. Atlasiet rindkopu, kuru vēlaties mainīt.
 2. Cilnes Lappuses izkārtojums grupā Rindkopa noklikšķiniet uz bultiņām blakus Kreisā atkāpe, lai palielinātu vai samazinātu rindkopas kreiso atkāpi.

Uz lapas sākumu Uz lapas sākumu

Visas rindkopas labās atkāpes palielināšana vai samazināšana

 1. Atlasiet rindkopu, kuru vēlaties mainīt.
 2. Cilnes Lappuses izkārtojums grupā Rindkopa noklikšķiniet uz bultiņām blakus Labā atkāpe, lai palielinātu vai samazinātu rindkopas labo atkāpi.

Uz lapas sākumu Uz lapas sākumu

Atkāpes iestatīšana, izmantojot taustiņu TAB

 1. Noklikšķiniet uz Microsoft Office pogas Pogas attēls un pēc tam noklikšķiniet uz Word opcijas.
 1. Noklikšķiniet uz Koriģēšana.
 2. Sadaļā Automātiskās koriģēšanas iestatījumi noklikšķiniet uz Automātiskās koriģēšanas opcijas un pēc tam uz cilnes Automātiskā formatēšana rakstot.
 3. Atzīmējiet izvēles rūtiņu Iestatīt kreiso un sākuma atkāpi ar tabulatoriem un atpakaļatkāpēm.
 4. Lai izveidotu pirmās rindiņas atkāpi, noklikšķiniet pirms šīs rindiņas.

Lai izveidotu visas rindkopas atkāpi, noklikšķiniet pirms jebkuras rindiņas, izņemot pirmo.

 1. Nospiediet taustiņu TAB.

 Piezīme   Lai noņemtu atkāpi, pirms pārvietojat ievietošanas punktu, nospiediet taustiņu BACKSPACE. Var arī izvēlnē Ātrās piekļuves rīkjosla noklikšķināt uz komandas Atsaukt.

Uz lapas sākumu Uz lapas sākumu

Atkāpe visai rindkopai, izņemot pirmo rindiņu

Teksts ar pārkares atkāpi

 1. Atlasiet rindkopu, kurā vēlaties izveidot atkāpi visam, izņemot rindkopas pirmo rindiņu, ko dēvē arī par pārkaru atkāpi.
 2. Horizontālajā mērjoslā velciet marķieri Pārkaru atkāpe uz vietu, kur jāsākas šai atkāpei.

Marķieris Pārkaru atkāpe

Ja neredzat horizontālo mērjoslu, kas novietota dokumenta augšdaļā, noklikšķiniet uz pogas Skatīt mērjoslu vertikālās ritjoslas augšdaļā.

Precīzu mērījumu izmantošana pārkaru atkāpes iestatīšanai

Lai precīzāk iestatītu pārkaru atkāpi, var atlasīt opcijas cilnē Atkāpes un atstarpes.

 1. Cilnes Lappuses izkārtojums noklikšķiniet uz dialoglodziņa ikonas Rindkopa, pēc tam noklikšķiniet uz cilnes Atkāpes un atstarpes.

Rindkopas dialoglodziņa palaišana

 1. Saraksta Īpašs sadaļā Atkāpes noklikšķiniet uz Pārkare un pēc tam lodziņā Pēc iestatiet, cik lielai jābūt pārkares atkāpei.

Uz lapas sākumu Uz lapas sākumu

Negatīvas atkāpes izveide

Teksts ar negatīvu atkāpi

 1. Atlasiet tekstu vai rindkopu, kura jāpaplašina uz kreiso piemali.
 2. Cilnes Lappuses izkārtojums grupā Rindkopa noklikšķiniet uz lejupvērstās bultiņas lodziņā Kreisā atkāpe.

Klikšķiniet uz lejupvērstās bultiņas, kamēr atlasītais teksts tiks novietots vajadzīgajā vietā kreisajā piemalē.

Uz lapas sākumu Uz lapas sākumu

 
 
Attiecas uz:
Word 2007