Objektu likšana kaudzē

Kad pievienojat objektus (objekts: tabula, diagramma, grafiks, vienādojums vai cits informācijas veids. Objekti, kas izveidoti vienā lietojumprogrammā, piemēram, izklājlapas, un saistīti vai iegulti citā lietojumprogrammā, ir OLE objekti.), tie tiek automātiski sakārtoti atsevišķos slāņos. Sakārtojuma secība ir redzama, ja objekti pārklājas — augšējais objekts aizsedz daļu no zem tā esošajiem objektiem.

Kaudzē esošie objekti

Atsevišķus kaudzē esošus objektus vai grupas (grupa ir objektu kopums, kas darbojas kā viens objekts un kuru izmanto, lai objektus pārvietotu, mainītu tiem izmērus vai tos rotētu. Grupu var veidot no vairākām grupu kopām.) var pārvietot. Piemēram, varat pārvietot kaudzes objektus par vienu slāni uz augšu vai uz leju, kā arī vienā paņēmienā pārvietot tos kaudzes virspusē vai apakšā. Varat zīmējot pārklāt objektus, lai izveidotu dažādus efektus.

 
 
Attiecas uz:
PowerPoint 2003, Word 2003