Teksta atstarpju mainīšana

Atlasītajam tekstam vai atsevišķām rakstzīmēm var mainīt atstarpes starp teksta rakstzīmēm. Turklāt visu rindkopu var izstiept vai saspiest, lai to ietilpinātu un panāktu vēlamo izskatu.

Papildinformāciju par atstarpju mainīšanu starp dokumenta rindiņām vai rindkopām skatiet Atstarpju regulēšana starp rindiņām vai rindkopām.

Iespējamās darbības


Rakstzīmju atstarpju mainīšana

Atlasot Izvērsts vai Saspiests, tiek vienādi mainītas atstarpes starp visiem atlasītajiem burtiem. Rakstsavirze maina atstarpes starp noteiktiem burtu pāriem.

Vienmērīgs izvērsums vai saspiešana starp visām atlasītajām rakstzīmēm

  1. Iezīmējiet tekstu, kuru vēlaties mainīt.
  2. Cilnē Sākums noklikšķiniet uz dialoglodziņa ikonas Fonts un pēc tam noklikšķiniet uz cilnes Rakstzīmju starpinājums.

Fontu dialoglodziņa ikona

  1. Lodziņā Atstarpes noklikšķiniet uz Izvērsts vai Saspiests un pēc tam norādiet vajadzīgo atstarpju lielumu lodziņā Par.

Rakstsavirze rakstzīmēm, kuru lielums pārsniedz noteiktu punktu skaitu

  1. Iezīmējiet tekstu, kuru vēlaties mainīt.
  2. Cilnē Sākums noklikšķiniet uz dialoglodziņa ikonas Fonts un pēc tam noklikšķiniet uz cilnes Rakstzīmju starpinājums.

Fontu dialoglodziņa ikona

  1. Atzīmējiet izvēles rūtiņu Rakstsavirze fontiem un pēc tam ievadiet punktu lielumu lodziņā punkti vai vairāk.

Uz lapas sākumu Uz lapas sākumu

Horizontāla teksta izstiepšana vai mērogošana

Mērogojot tekstu, rakstzīmju formas tiek mainītas procentuāli. Tekstu var mērogot, to izstiepjot vai saspiežot.

  1. Iezīmējiet tekstu, kuru vēlaties izstiept vai saspiest.
  2. Cilnē Sākums noklikšķiniet uz dialoglodziņa ikonas Fonts un pēc tam noklikšķiniet uz cilnes Rakstzīmju starpinājums.

Fontu dialoglodziņa ikona

  1. Lodziņā Mērogojums ievadiet nepieciešamo procentuālo lielumu.

Ja ir vairāk par 100 procentiem, teksts tiek izstiepts. Ja ir mazāk par 100 procentiem, teksts tiek saspiests.

Uz lapas sākumu Uz lapas sākumu

 
 
Attiecas uz:
Word 2007