Īsinājumtaustiņi programmā Word Online

Šajā palīdzības tēmā aprakstītie īsinājumtaustiņi attiecas uz ASV tastatūras izkārtojumu. Taustiņi citos izkārtojumos, iespējams, precīzi neatbilst taustiņiem ASV izkārtojumā.

Īsinājumtaustiņi, kur vienlaikus jānospiež divi vai vairāki taustiņi, ir atdalīti ar plus zīmi (+). Īsinājumtaustiņi, kur vairāki taustiņi jānospiež secīgi, ir atdalīti ar komatu (,).

Lai drukātu šo tēmu, nospiediet Ctrl+P.

Lai meklētu šajā tēmā, nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+F, lodziņā ierakstiet meklējamo tekstu un pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

Microsoft Word Online īsinājumtaustiņi

Programmas Word Online īsinājumtaustiņi ir ļoti līdzīgi programmas Microsoft OneNote īsinājumtaustiņiem. Šajā rakstā minētie īsinājumtaustiņi ir paredzēti visvienkāršākajiem uzdevumiem, strādājot ar Word Online. Programmas Microsoft Word 2013 īsinājumtaustiņu sarakstu skatiet rakstā Īsinājumtaustiņi programmā OneNote 2013.

Lasīšanas skats

Veicamā darbība Īsinājumtaustiņi
Došanās uz skatu, kas ir pieejams ekrāna lasīšanas programmatūrai un satura atlasei ar tastatūru (nepieciešams PDF lasītājs) Tab, lai pārietu uz komandu Ģenerēt pieejamāku skatu (jauns logs), pēc tam Enter
Teksta atrašana Ctrl+F vai F3
Meklēšanas rūts paslēpšana ESC
Pārslēgšanās uz Tālummaiņas vadīklu Ctrl+Z
Pārslēgšanās uz lapu numuru vadīklu Ctrl+G
Došanās uz noteiktu lapu Lapu numuru vadīklā ievadiet lapas numuru
Drukāšana Ctrl+P

Rediģēšanas skats

Veicamā darbība Īsinājumtaustiņi
Pārvietošanās starp lenti un dokumenta saturu Ctrl+F6
Pārvietošanās no dokumentu rediģēšanas uz cilni Sākums Ctrl+[
Pārvietošanās no dokumenta rediģēšanas uz pēdējo lietoto lentes komandu Ctrl+]
Citas lentes cilnes aktivizēšana Tab, Enter
Pārvietošanās no vienas lentes komandas uz citu Tab
Atlasītās lentes komandas izpildīšana Enter
Lentes sakļaušana vai izvēršana Ctrl+F3

Ievietošanas punkta pārvietošana

Veicamā darbība Īsinājumtaustiņi
Vienu rakstzīmi pa labi Labā bultiņa
Vienu rakstzīmi pa kreisi Kreisā bultiņa
Vienu vārdu pa labi Ctrl+labā bultiņa
Vienu vārdu pa kreisi Ctrl+kreisā bultiņa
Vienu rindu augstāk Augšupvērstā bultiņa
Vienu rindu zemāk Lejupvērstā bultiņa
Vienu rindkopu augstāk Ctrl+augšupvērstā bultiņa
Vienu rindkopu zemāk Ctrl+lejupvērstā bultiņa
Uz rindas sākumu Home
Uz rindas beigām End
Uz lapas sākumu Ctrl+Home
Uz lapas beigām Ctrl+End

Satura atlase: atlases izvēršana

Veicamā darbība Īsinājumtaustiņi
Vienu rakstzīmi pa labi Shift+labā bultiņa
Vienu rakstzīmi pa kreisi Shift+kreisā bultiņa
Vienu vārdu pa labi Shift+Ctrl+labā bultiņa
Vienu vārdu pa kreisi Shift+Ctrl+kreisā bultiņa
Vienu rindu augstāk Shift+augšupvērstā bultiņa
Vienu rindu zemāk Shift+lejupvērstā bultiņa
Vienu rindkopu augstāk Shift+Ctrl+augšupvērstā bultiņa
Vienu rindkopu zemāk Shift+Ctrl+lejupvērstā bultiņa
Līdz rindiņas sākumam Shift+Home
Līdz rindiņas beigām Shift+End
Līdz dokumenta sākumam Shift+Ctrl+Home
Līdz dokumenta beigām Shift+Ctrl+End
Viss dokuments Ctrl+A

Satura rediģēšana

Veicamā darbība Īsinājumtaustiņi
Izgriezt Ctrl+X
Kopēt Ctrl+C
Ielīmēt Ctrl+V
Ievietot hipersaiti Ctrl+K
Atsaukt Ctrl+Z
Atcelt atsaukšanu Ctrl+Y
Pārvietoties no kļūdainā vārda uz nākamo Alt+F7

Teksta formatēšana

Veicamā darbība Īsinājumtaustiņi
Treknraksts Ctrl+B
Slīpraksts Ctrl+I
Pasvītrojums Ctrl+U
Saraksts ar aizzīmēm Ctrl+punkts
Līdzināt pa kreisi Ctrl+L
Līdzināt pa labi Ctrl+R
Līdzināt uz centru Ctrl+E

Windows un Mac tastatūras ekvivalenti

Taustiņš Modifikators Windows Mac
Backspace Alt Ar atpakaļatkāpi izdzēst pa vienam vārdam
End Alt Pārvietot ievietošanas punktu uz dokumenta vai strukturējuma beigām
Enter Alt Programmā Internet Explorer — parādīt lapas rekvizītus
Tab Ctrl-Alt Pārslēgt uzdevumus
Home Alt Doties uz sākumlapu Pārvietot ievietošanas punktu uz dokumenta vai strukturējuma sākumu
Pa kreisi Alt Programmā Internet Explorer — doties atpakaļ Pārvietoties par vienu vārdu pa kreisi
PageDn Alt   Pārvietot ievietošanas punktu uz dokumenta beigām
PageUp Alt   Pārvietot ievietošanas punktu uz dokumenta sākumu
Pa labi Alt Programmā Internet Explorer — doties uz priekšu Pārvietoties par vienu vārdu pa labi
Tab Alt Pārslēgties starp lietojumprogrammām Pārslēgt fokusu starp pārlūkprogrammu un lapu elementiem (pieejamības cilpa)
Uz leju Alt-Shift Pārvietot pašreizējo lapu navigācijas rūtī par vienu pozīciju lejup Atlasīt no ievietošanas punkta līdz rindkopas beigām
Enter Alt-Shift Programmā Internet Explorer — pārslēgties uz pilnekrāna režīmu
Tab Ctrl-Alt-Shift Pārslēgt uzdevumus
Pa kreisi Alt-Shift Noņemt vienu atkāpes līmeni Atlasīt vienu vārdu pa kreisi
Pa labi Alt-Shift Veidot atkāpi Atlasīt vienu vārdu pa kreisi
Tab Alt-Shift Pārslēgties starp lietojumprogrammām Pārslēgt fokusu starp pārlūkprogrammu un lapu elementiem (pieejamības cilpa)
Uz augšu Alt-Shift Pārvietot pašreizējo lapu navigācijas rūtī par vienu pozīciju lejup Atlasīt no ievietošanas punkta līdz rindkopas beigām
Backspace Ar atpakaļatkāpi izdzēst pa vienam vārdam
Delete Izdzēst pa vienam vārdam
Uz leju Pārvietot ievietošanas punktu par vienu rindkopu lejup
End Pārvietot ievietošanas punktu uz dokumenta vai strukturējuma beigām
Home Doties uz dokumenta vai strukturējuma sākumu (programmā Safari — doties uz pārlūkprogrammas sākumlapu)
Pa kreisi Pārvietot ievietošanas punktu uz rindas sākumu (programmā Firefox — doties uz iepriekšējo lapu)
Pa labi Pārvietot ievietošanas punktu uz rindiņas beigām (programmā Firefox — doties uz priekšu)
Tab Pārslēgt uzdevumu (līdzīgi kā Windows taustiņu kombinācija Alt-Tab)
Uz augšu Pārvietot ievietošanas punktu par vienu rindkopu augšup
ESC ⌘-Alt Atvērt programmu Task Manager (uzspiest iziešanu no programmām)
Home ⌘-Alt Programmā Safari — doties uz pārlūkprogrammas sākumlapu
Pa kreisi ⌘-Alt Programmā Chrome — pārslēgties starp pārlūkprogrammas cilnēm
Delete ⌘-Shift Programmā Firefox — notīrīt pārlūkprogrammas kešatmiņu
Uz leju ⌘-Shift Atlasīt par vienu rindkopu tālāk uz leju
End ⌘-Shift Atlasīt saturu līdz dokumenta vai lapas beigām
Home ⌘-Shift Atlasīt saturu līdz dokumenta vai lapas sākumam (programmā Safari — doties uz pārlūkprogrammas sākumlapu)
Pa kreisi ⌘-Shift Atlasīt līdz rindiņas sākumam
Pa labi ⌘-Shift Atlasīt līdz rindiņas beigām
Tab ⌘-Shift Pārslēgt uzdevumu (līdzīgi kā Windows taustiņu kombinācija Alt-Tab)
Uz augšu ⌘-Shift Atlasīt par vienu rindkopu tālāk uz augšu
ESC Ctrl-Shift Atvērt programmu Task Manager
Pa labi Ctrl-Shift Atlasīt vienu vārdu pa labi
Uz leju Ctrl Pārvietot ievietošanas punktu par vienu rindkopu lejup Pārvietot ievietošanas punktu uz rindiņas beigām
Pa kreisi Ctrl-Shift Atlasīt vienu vārdu pa kreisi
ESC Ctrl Atvērt izvēlni Start vai ekrānu Start
Delete Ctrl-Alt Atvērt izvēlni Lock Screen
Pa kreisi Ctrl Pārvietot ievietošanas punktu par vienu vārdu pa kreisi Parādīt logrīku informācijas paneli
PageDn Ctrl Programmā Firefox un Chrome — pārslēgties starp atvērtajām cilnēm
PageUp Ctrl Pārvietot ievietošanas punktu uz dokumenta vai strukturējuma beigām Programmā Firefox un Chrome — pārslēgties starp atvērtajām cilnēm
End Ctrl Pārvietot ievietošanas punktu uz dokumenta vai strukturējuma beigām
Tab Ctrl Pārslēgties starp atvērtajām cilnēm. Pārslēgties starp atvērtajām cilnēm.
Uz augšu Ctrl Pārvietot ievietošanas punktu par vienu rindkopu augšup Pārvietot ievietošanas punktu uz rindiņas sākumu
Backspace Ctrl-Alt Ar atpakaļatkāpi izdzēst pa vienam burtam Ar atpakaļatkāpi izdzēst pa vienam burtam
Home Ctrl Pārvietot ievietošanas punktu uz dokumenta vai strukturējuma sākumu
Uz leju Ctrl-Alt Programmā Internet Explorer — ritināt lapu lejup
End Ctrl-Alt Programmā Internet Explorer — ritināt līdz lapas apakšai
Home Ctrl-Alt Programmā Internet Explorer — ritināt līdz lapas augšai
PageDn Ctrl-Alt Programmā Internet Explorer — ritināt lejup
PageUp Ctrl-Alt Programmā Internet Explorer — ritināt augšup
Pa labi Ctrl Pārvietot ievietošanas punktu par vienu vārdu pa kreisi
Uz augšu Ctrl-Alt Programmā Internet Explorer — ritināt lapu lejup
Backspace Ctrl-Alt-Shift Ar atpakaļatkāpi izdzēst pa vienam vārdam Ar atpakaļatkāpi izdzēst pa vienam vārdam
End Ctrl-Alt-Shift Programmā Internet Explorer — ritināt līdz lapas apakšai
Home Ctrl-Alt-Shift Programmā Internet Explorer — ritināt līdz lapas augšai
PageDn Ctrl-Alt-Shift Programmā Internet Explorer — ritināt lejup
PageUp Ctrl-Alt-Shift Programmā Internet Explorer — ritināt augšup
ESC Alt Minimizēt logu
Uz leju Ctrl-Shift Atlasīt par vienu rindkopu tālāk uz leju Atlasīt līdz rindiņas beigām.
ESC Alt-Shift Minimizēt logu
Home Ctrl-Shift Atlasīt par vienu rindkopu tālāk uz augšu Atlasīt līdz rindiņas sākumam
Insert Nav Sākt pārrakstīšanas režīmu
Tab Ctrl-Shift Pārslēgties starp atvērtajām cilnēm. Pārslēgties starp atvērtajām cilnēm.
Uz augšu Ctrl-Shift Atlasīt par vienu rindkopu tālāk uz augšu Atlasīt līdz rindiņas sākumam
Backspace Nav Ar atpakaļatkāpi izdzēst pa vienam burtam Ar atpakaļatkāpi izdzēst pa vienam burtam
Delete Nav Ar atpakaļatkāpi izdzēst pa vienam burtam Ar atpakaļatkāpi izdzēst pa vienam burtam
Uz leju Nav Pārvietot ievietošanas punktu par vienu rindiņu lejup Pārvietot ievietošanas punktu par vienu rindiņu lejup
End Nav Pārvietot ievietošanas punktu uz rindiņas beigām Pārvietot ievietošanas punktu uz rindiņas beigām
Enter Nav Ievietot jaunu rindu Ievietot jaunu rindu
Backspace Ctrl Ar atpakaļatkāpi izdzēst pa vienam vārdam
Home Nav Pārvietot ievietošanas punktu uz rindiņas sākumu Programmā Safari un Chrome — pārvietot ievietošanas punktu uz rindkopas sākumu
Pa kreisi Nav Pārvietot ievietošanas punktu par vienu burtu pa kreisi Pārvietot ievietošanas punktu par vienu burtu pa kreisi
PageDn Nav Pārvietot ievietošanas punktu par vienu ekrānu lejup Pārvietot ievietošanas punktu par vienu ekrānu lejup
PageUp Nav Pārvietot ievietošanas punktu par vienu ekrānu augšup Pārvietot ievietošanas punktu par vienu ekrānu augšup
Pa labi Nav Pārvietot ievietošanas punktu par vienu burtu pa labi Pārvietot ievietošanas punktu par vienu burtu pa labi
Tab Nav Veidot atkāpi vai doties uz nākamo tabulas šūnu Veidot atkāpi, doties uz nākamo tabulas šūnu vai ievietot tabulu
Uz augšu Nav Pārvietot ievietošanas punktu par vienu rindiņu augšup Pārvietot ievietošanas punktu par vienu rindiņu augšup
Backspace Shift Ar atpakaļatkāpi izdzēst pa vienam burtam Ar atpakaļatkāpi izdzēst pa vienam burtam
Uz leju Shift Atlasīt par vienu rindiņu tālāk uz leju Atlasīt par vienu rindiņu tālāk uz leju
End Shift Atlasīt līdz rindiņas beigām. Atlasīt līdz rindiņas beigām.
Enter Shift Ievietot nestingro rindiņas pārtraukumu Ievietot nestingro rindiņas pārtraukumu
Home Shift Atlasīt līdz rindiņas sākumam Atlasīt līdz rindiņas sākumam
Pa kreisi Shift Atlasīt vienu burtu pa kreisi Atlasīt vienu burtu pa kreisi
Pa labi Shift Atlasīt vienu burtu pa labi Atlasīt vienu burtu pa labi
Tab Shift Noņemt vienu atkāpes līmeni, doties uz iepriekšējo tabulas šūnu Noņemt vienu atkāpes līmeni, doties uz iepriekšējo tabulas šūnu
Uz augšu Shift Atlasīt par vienu rindiņu tālāk uz augšu Atlasīt par vienu rindiņu tālāk uz augšu
 
 
Attiecas uz:
Word Online, Word Web App