Īsinājumtaustiņi programmā Excel Online

Šajā palīdzības tēmā aprakstītie īsinājumtaustiņi attiecas uz ASV tastatūras izkārtojumu. Taustiņi citos izkārtojumos, iespējams, precīzi neatbilst taustiņiem ASV izkārtojumā.

Tastatūras īsinājumtaustiņi, kur vienlaikus jānospiež divi vai vairāki taustiņi, ir atdalīti ar plus zīmi (+). Tastatūras īsinājumtaustiņ, kur vairāki taustiņi jānospiež secīgi, ir atdalīti ar komatu (,).

Lai drukātu šo tēmu, nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+P.

Lai meklētu šajā tēmā, nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+F, lodziņā ierakstiet meklējamo tekstu un pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

Microsoft Excel Online īsinājumtaustiņi

Excel Online īsinājumtaustiņi ir ļoti līdzīgi programmas Microsoft Excel īsinājumtaustiņiem. Šajā rakstā aprakstītie īsinājumtaustiņi ir paredzēti visvienkāršākajiem uzdevumiem, strādājot ar Excel Online. Programmas Microsoft Excel 2013 īsinājumtaustiņu sarakstu skatiet rakstā Īsinājumtaustiņi programmā Excel.

Excel Online komandas

Veicamā darbība Īsinājumtaustiņi
Pārvietoties starp lenti un darbgrāmatas saturu Ctrl+F6
Aktivizēt citu lentes cilni Tab, Enter
Pārvietoties no vienas lentes komandas uz citu Tab
Izpildīt pašlaik atlasīto lentes komandu Enter

Darbs ar darblapām

Veicamā darbība Īsinājumtaustiņi
Pāriet uz iepriekšējo lapu Ctrl+PgUp
Pāriet uz nākamo lapu Ctrl+PgDn
Atrast Ctrl+F vai Shift+F5
Atkārtot meklēšanu uz leju Shift+F4
Atkārtot meklēšanu uz augšu Ctrl+Shift+F4

Pārvietošanās un ritināšana darblapās

Veicamā darbība Īsinājumtaustiņi
Pāriet par vienu šūnu uz augšu Augšupvērstā bultiņa vai Shift+Enter
Pāriet par vienu šūnu uz leju Lejupvērstā bultiņa vai Enter
Pāriet par vienu šūnu pa labi Labā bultiņa vai Tab
Pāriet par vienu šūnu pa kreisi Kreisā bultiņa vai Shift+Tab
Rindas sākums Home
Pāriet uz A1 Ctrl+Home
Izmantotā diapazona pēdējā šūna Ctrl+End
Pārvietoties par vienu ekrānu uz leju Page Down
Pārvietoties par vienu rindu bloku uz augšu Page Up

Darbs ar objektiem

Veicamā darbība Īsinājumtaustiņi
Atvērt izvēlni/detalizēt Alt+lejupvērstā bultiņa
Rādīt vispārīgi Alt+augšupvērstā bultiņa
Sekot hipersaitei Ctrl+Enter

Šūnu, rindu, kolonnu un objektu atlase

Veicamā darbība Īsinājumtaustiņi
Šūnu diapazons Shift+bulttaustiņi
Visa kolonna Ctrl+ATSTARPES TAUSTIŅŠ
Visa rinda Shift+ATSTARPES TAUSTIŅŠ
Uz rindas sākumu Shift+Home
Uz augšu par šūnu bloku pašreizējā kolonnā Shift+Page Up
Uz leju par šūnu bloku pašreizējā kolonnā Shift+Page Down

Pārvietošanās izvēlētajā diapazonā

Veicamā darbība Īsinājumtaustiņi
No augšas uz apakšu (vai uz priekšu atlasē) Enter
No apakšas uz augšu (vai atpakaļ atlasē) Shift+Enter
Uz priekšu rindā (vai uz leju vienas kolonnas atlasē) Tab
Atpakaļ rindā (vai uz augšu vienas kolonnas atlasē) Shift+Tab

Datu aprēķināšana

Veicamā darbība Īsinājumtaustiņi
Aprēķināt darbgrāmatu (atsvaidzināt) F9
Pilns aprēķins Ctrl+Shift+Alt+F9

Ārējo datu atsvaidzināšana

Veicamā darbība Īsinājumtaustiņi
Atsvaidzināt Alt+F5
Atsvaidzināt visu Ctrl+Alt+F5

Šūnu rediģēšana

Veicamā darbība Īsinājumtaustiņi
Izgriezt Ctrl+X
Kopēt Ctrl+C
Ielīmēt Ctrl+V
Atsaukt Ctrl+Z
Atcelt atsaukšanu Ctrl+Y

Datu ievade

Veicamā darbība Īsinājumtaustiņi
Pabeigt šūnu ievadi un atlasīt šūnu zemāk Enter
Pabeigt šūnu ievadi un atlasīt šūnu augstāk Shift+Enter
Pabeigt šūnu ievadi un atlasīt nākamo šūnu rindā Tab
Pabeigt šūnu ievadi un atlasīt iepriekšējo šūnu rindā Shift+Tab
Atcelt šūnu ievadi Esc
Sākt jaunu rindu tajā pašā šūnā Alt+Enter
Ievietot hipersaiti Ctrl+K
Ievietot tabulu Ctrl+T vai Ctrl+L

Datu rediģēšana šūnā

Veicamā darbība Īsinājumtaustiņi
Rediģēt atlasīto šūnu F2
Notīrīt atlasīto šūnu Delete
Notīrīt atlasīto šūnu un sākt rediģēšanu Backspace
Pārvietoties par vienu rakstzīmi pa labi Labā bultiņa
Pārvietoties par vienu rakstzīmi pa kreisi Kreisā bultiņa
Pārvietoties par vienu vārdu pa labi Ctrl+labā bultiņa
Pārvietoties par vienu vārdu pa kreisi Ctrl+kreisā bultiņa
Pāriet uz šūnas datu sākumu Home
Pāriet uz šūnas datu beigām End
Atlasīt pa labi par rakstzīmi Shift+labā bultiņa
Atlasīt pa kreisi par rakstzīmi Shift+kreisā bultiņa
Atlasīt pa labi par vārdu Shift+Ctrl+labā bultiņa
Atlasīt pa kreisi par vārdu Shift+Ctrl+kreisā bultiņa
Atlasīt līdz šūnas datu sākumam Shift+Home
Atlasīt līdz šūnas datu beigām Shift+End
Kopēt Ctrl+C
Izgriezt Ctrl+X
Ielīmēt Ctrl+V

Šūnu formatēšana

Veicamā darbība Īsinājumtaustiņi
Treknraksts Ctrl+B
Slīpraksts Ctrl+I
Pasvītrojums Ctrl+U
 
 
Attiecas uz:
Excel Online, Excel Web App