Pāriet pie meklēšanas rezultātiem
PRODUKTS
Rezultāti no Office.com
Satura tipa publicēšanas kļūdu žurnālu skatīšana
Raksts Lai identificētu ar satura tipa publicēšanu saistītas kļūdas, var izmantot divus dažādus atskaišu tipus. Satura tipa pakalpojumu lietojumprogrammas žurnālā, kas...
SharePoint Server 2010
Satura tipa publicēšanas pārvaldība
Raksts Šajā tēmā paskaidrots kā var pārvaldīt publicētu satura tipu atjauninājumus, ja strādājat mezgla vietnē, kas savus satura tipus publicē citās vietnēs, izmantojo...
SharePoint Server 2010
Esoša satura tipa pievienošana sarakstam vai bibliotēkai
Raksts Satura tipi organizācijām vietņu kolekcijā ļauj kārtot, pārvaldīt un apstrādāt saturu daudz efektīvāk. Definējot satura tipus noteiktiem dokumentu veidiem vai i...
SharePoint Foundation 2010 , SharePoint Server 2010
Atbalsta ieslēgšana vairākiem sarakstā vai bibliotēkā esošajiem satura tipiem
Raksts Satura tipi nodrošina uzņēmumiem iespēju gan konsekventi pārvaldīt un organizēt saturu dažādos tīmekļa lietojumprogrammas sarakstos un bibliotēkās, gan nodrošin...
SharePoint Foundation 2010 , SharePoint Server 2010
Saraksta vai bibliotēkas satura tipa maiņa
Raksts Kad noteiktam sarakstam vai bibliotēkai esat pievienojis vietnes satura tipu , to var pielāgot konkrētajai atrašanās vietai. Satura tipi, kas ir saistīti ar sar...
SharePoint Server 2010
Vietnes satura tipa izveide vai pielāgošana
Raksts Šajā rakstā ir paskaidrots, kā izveidot un pielāgot vietnes satura tipus. Lai vietnei izveidotu vietnes satura tipus, jums vietnē ir jābūt pilnas kontroles atļa...
SharePoint Server 2010
Satura tipu izmantošana konsekventai vietnes satura pārvaldībai
Raksts Šajā rakstā pastāstīts, kā sava satura pārvaldībai izmantot satura tipus.  Piezīme    Lai vietnē izveidotu vai pārvaldītu vietnes satura tipu, šajā vietnē jums ...
SharePoint Foundation 2010
Iepazīšanās ar satura tipiem un satura tipu publicēšanu
Raksts izmantojot satura tipus, var nodrošināt satura konsekventu kārtošanu, pārvaldību un apstrādi visās vietnēs. Definējot satura tipus noteiktiem dokumentu veidiem ...
SharePoint Server 2010
Jauna dokumentu kopas satura tipa izveidošana un konfigurēšana
Raksts Šajā rakstā ir skaidrots, kā vietņu kolekcijai iespējot līdzekli Dokumentu kopas, un tad — kā konfigurēt dokumentu kopas satura tipu. Šajā rakstā Dokumentu kopu...
SharePoint Server 2010
Vietnes satura tipu izveide vai pielāgošana
Raksts Uzziniet, kā SharePoint vidē izveidot vai pielāgot vietnes satura tipu, tostarp piešķirt vecāksatura tipu, mainīt satura tipa nosaukumu vai aprakstu un saistīt ...
SharePoint Foundation 2013, SharePoint Online Enterprise (E1 un E2)...
Vai neatradāt meklēto?Meklējiet visā vietnē Office.com