Pāriet pie meklēšanas rezultātiem
PRODUKTS
Rezultāti no Office.com
Diagrammas datu etiķešu, virsrakstu vai apzīmējumu dzēšana
Raksts Noklikšķiniet uz vienuma, kas jāizdzēš. Nospiediet taustiņu DELETE.
Datu etiķešu pievienošana diagrammai
Raksts Rādīt visus Paslēpt visus Diagrammas tips, kas ir saistīts ar atlasīto datu sēriju (datu sērija ir saistīti datu punkti, kas attēloti diagrammā un kuru avots at...
Diagrammas etiķešu, datu tabulu, apzīmējumu, režģlīniju vai asu attēlojuma mainīšana
Raksts Rādīt visus Paslēpt visus Var izvēlēties, vai diagrammā jāslēpj vai jāparāda virsraksti (virsraksti diagrammās: aprakstošs teksts, kas tiek automātiski izlīdzin...
Apzīmējuma pievienošana diagrammai
Raksts Rādīt visus Paslēpt visus Noklikšķiniet diagrammā, kam jāpievieno apzīmējums (apzīmējumi: lodziņš, kas identificē diagrammas datu sērijām vai kategorijām piešķi...
Virsraksta pievienošana diagrammai vai asij
Raksts Rādīt visus Paslēpt visus Noklikšķiniet diagrammā, kam jāpievieno virsraksts (virsraksti diagrammās: aprakstošs teksts, kas tiek automātiski izlīdzināts ar asīm...
Datumu izmantošana diagrammās
Raksts Veidojot diagrammu no darblapas datiem, kuros izmantoti datumi, un datumi veido diagrammas kategoriju (x) asi, programma Microsoft Graph automātiski izmanto lai...
Diagrammas asu rādīšana vai paslēpšana
Raksts Rādīt visus Paslēpt visus Paslēpjot asi (ass: līnija, kas robežojas ar diagrammas punktu apgabalu un ko izmanto kā mērījumu koordinātu sistēmu. y ass parasti ir...
Diagrammas režģlīniju rādīšana vai paslēpšana
Raksts Rādīt visus Paslēpt visus Sektoru un riņķu diagrammām nav režģlīniju (režģlīnijas diagrammās: līnijas, ko var pievienot diagrammai, lai atvieglotu datu skatīšan...
Informācijas rādīšana vai paslēpšana par diagrammas vienumiem
Raksts Novietojot rādītāju virs diagrammas vienuma, padomā var redzēt vienuma nosaukumu un vērtību. Izvēlnē Rīki noklikšķiniet uz Opcijas un pēc tam uz cilnes Diagramm...
Diagrammas datu tabulas slēpšana vai parādīšana
Raksts Rādīt visus Paslēpt visus Datu tabulas (datu tabula diagrammā ir diagrammai piesaistīts režģis, kas parāda diagrammas veidošanai izmantotos datus. Datu tabulas ...
Vai neatradāt meklēto?Meklējiet visā vietnē Office.com