Starptautisko valodu rakstzīmju tastatūras īsinājumtaustiņi

Tastatūras īsinājumtaustiņiem, kad vienlaicīgi nospiežat divus vai vairākus taustiņus, programmas Word palīdzībā nospiežamie taustiņi ir atdalīti ar pluszīmi (+). Tastatūras īsinājumtaustiņiem, kuros viens taustiņš jānospiež tūlīt pēc otra taustiņa, nospiežamie taustiņi ir atdalīti ar komatu (,).

Lai uzrakstītu mazā burta rakstzīmi, izmantojot taustiņu kombināciju, kurā ietilpst SHIFT taustiņš, vienlaicīgi nospiediet un turiet nospiestus taustiņus CTRL+SHIFT+simbols un pēc tam pirms burta rakstīšanas atlaidiet tos.

Lai ievietotu Nospiediet
ą, č, ģ, ņ, ł,
Ą, Č, Ģ, Ņ, Ł
CTRL+` (UZSVARA zīme), burts
į, é, ķ, ó, ś, ż
Į, É, Ķ, Ó, Ś, Ż
CTRL+' (APOSTROFS), burts
ā, ź, ī, ō, ū,
Ā, Ź, Ī, Ō, Ū
CTRL+SHIFT+^ (JUMTIŅŠ), burts
ć, ń, õ
Ć, Ń, Õ
CTRL+SHIFT+~ (TILDE), burts
ä, ė, ļ, ö, ü, ˙,
Ä, Ė, Ļ, Ö, Ü, Ÿ
CTRL+SHIFT+: (KOLS), burts
å, Å CTRL+SHIFT+@, a vai A
æ, Æ CTRL+SHIFT+&, a vai A
œ, Œ CTRL+SHIFT+&, o vai O
ē, Ē CTRL+, (KOMATS), c vai C
š, Š CTRL+' (APOSTROFS), d vai D
ø, Ø CTRL+/, o vai O
æ ALT+CTRL+SHIFT+?
¡ ALT+CTRL+SHIFT+!
ß CTRL+SHIFT+&, s
Unikoda rakstzīme noteiktam unikoda (heksadecimālajam) rakstzīmes kodam

Rakstzīmes kods, ALT+X

Piemēram, lai ievietotu eiro valūtas simbolu (Eiro valūtas simbols ), nospiediet 20AC un pēc tam turiet nospiestu taustiņu ALT un nospiediet X.

ANSI rakstzīme (ANSI rakstzīmju kopa: 8 bitu rakstzīmju kopa, ko Microsoft Windows izmanto, lai, izmantojot tastatūru, ļautu attēlot līdz 256 rakstzīmēm (no 0 līdz 255). ASCII rakstzīmju kopa ir ANSI kopas apakškopa.) noteiktam ANSI (decimālam) rakstzīmju kodam

ALT+rakstzīmes kods (skaitļu papildtastatūrā)

 Piezīme   Pirms rakstāt rakstzīmju kodu, pārliecinieties, vai NUM LOCK darbojas.

Piemēram, lai ievietotu eiro valūtas simbolu, turiet nospiestu ALT taustiņu un skaitļu papildtastatūrā nospiediet 0128.

 Piezīme   Ja daudz jāraksta citā valodā, iespējams, ka izdevīgāk ir pārslēgties uz citu tastatūras izkārtojumu.

 
 
Attiecas uz:
OneNote 2007, Outlook 2007, Word 2007