Izvēlieties savu norēķinu tirgu:
Aizvērt
Piezīme. Video ir angļu valodā ar iztulkotiem subtitriem. Lai ieslēgtu titrus, video logā noklikšķiniet uz pogas CC.

Izveidojiet vislabākos projektus

Ērti plānojiet projektus un sadarbojieties neatkarīgi no savas atrašanās vietas, izmantojot īstos projektu vadības, projektu darba grupas un lēmumu pieņemšanas rīkus.
PROJEKTU VADĪBA

Projektu vadītāja labākais draugs
Efektīvi darbvirsmas rīki, kas paredzēti resursu, budžeta, laika grafiku un iespēju scenāriju analizēšanai un plānošanai. Viegli nosakiet progresu un nepieciešamo resursu aplēses, izmantojot jau gatavus pārskatus. Šis risinājums ir pieejams kā vienkāršs Office 365 abonements, tāpēc jūs varat strādāt jebkurā vietā.
Papildinformācija projektu vadītājamPapildinformācija projektu vadītājam
PROJEKTU VADĪBA DARBA GRUPĀM
Sadarbības projektu darba grupas
Nodrošiniet Project darba grupām iespēju skatīt uzdevumus, ievadīt darba laika uzskaites tabulas, atzīmēt ar karodziņu problēmas un riskus. Sniedziet iespēju darba grupām sekmēt biznesa norises ar reāllaika pārskatiem par projektu statusiem un piešķirtajiem resursiem. Sāciet darbu dažu minūšu laikā.
Papildinformācija projektu darba grupāmPapildinformācija projektu darba grupām
PROJEKTU PORTFEĻA PĀRVALDĪBA
Stratēģiskā plānošana un portfeļa ieskati
Nosakiet biznesa dzinuļus, efektīvi novērtējiet idejas un analizējiet konkurējošo pieprasījumu stratēģisko sniegumu. Pēc tam pieskaņojiet vīziju un pūliņus, lai noteiktu prioritāras iniciatīvas un atlasītu optimālus projektu portfeļus, kas ļaus iegūt paredzamo biznesa vērtību.
Papildinformācija projektu portfeļa pārvaldības vadītājiemPapildinformācija projektu portfeļa pārvaldības vadītājiem
Atrast informāciju par šādiem vienumiem: IT priekšrocības|Izstrādātāji