Tastatūras īsinājumtaustiņi programmā PowerPoint 2007

Tastatūras īsinājumtaustiņu ceļvedis

Šajā palīdzības rakstā aprakstītie tastatūras īsinājumtaustiņi atbilst ASV tastatūras izkārtojumam. Citu izkārtojumu taustiņi var precīzi neatbilst šim izkārtojumam.

Tastatūras īsinājumtaustiņi, kur vienlaikus jānospiež divi vai vairāki taustiņi, ir atdalīti ar plus zīmi (+). Tastatūras īsinājumtaustiņ, kur vairāki taustiņi jānospiež secīgi, ir atdalīti ar komatu (,).

 Piezīme   Lai izdrukātu šo tēmu, nospiediet taustiņu TAB, lai atlasītu Rādīt visu, nospiediet taustiņu ENTER un pēc tam taustiņu kombināciju CTRL+P.

Tiešsaistes palīdzība

RādītTastatūras īsinājumtaustiņi palīdzības loga izmantošanai

Palīdzības logā var piekļūt Office palīdzības saturam. Palīdzības logā redzamas rakstu tēmas un cits palīdzības saturs.

Palīdzības logā

Vēlamais rezultāts Taustiņš/taustiņu kombinācija
Palīdzības loga atvēršana. F1
Palīdzības loga aizvēršana. ALT+F4
Pārslēgšanās no palīdzības loga uz aktīvo lietojumprogrammu un pretēji. ALT+TAB
Atgriešanās programmas PowerPoint sākumā. ALT+HOME
Palīdzības logā tiek atlasīts nākamais vienums. TAB
Palīdzības logā tiek atlasīts iepriekšējais vienums. SHIFT+TAB
Atlasītajam vienumam paredzētās darbības veikšana. ENTER
Attiecīgi iepriekšējā vai nākamā vienuma atlasīšana palīdzības loga sadaļā Pārlūkot programmas PowerPoint palīdzību. TAB vai SHIFT+TAB
Atlasītā vienuma izvēršana vai sakļaušana palīdzības loga sadaļā Browse PowerPoint Help. ENTER
Nākamā paslēptā teksta vai hipersaites atlasīšana, ieskaitot Rādīt visu vai Paslēpt visu tēmas augšā. TAB
Iepriekšējā paslēptā teksta vai saites atlasīšana. SHIFT+TAB
Darbību veikšana atlasītajām komandām Rādīt visu, Paslēpt visu, paslēptajam tekstam vai hipersaitei. ENTER
Atgriešanās uz iepriekšējo palīdzības tēmu (poga Atpakaļ). ALT+KREISAS BULTTAUSTIŅŠ vai BACKSPACE
Pāriešana uz nākamo palīdzības tēmu (poga Uz priekšu). ALT+LABAIS BULTTAUSTIŅŠ
Ritināšana nedaudz uz augšu vai leju pašreiz redzamajā palīdzības tēmā. AUGŠUPVĒRSTAIS BULTTAUSTIŅŠ vai LEJUPVĒRSTAIS BULTTAUSTIŅŠ
Ritināšana ar lielāku soli uz augšu vai leju pašreiz redzamajā palīdzības tēmā. PAGE UP, PAGE DOWN
Palīdzības loga komandu izvēlnes parādīšana. Palīdzības logā jābūt aktīvam fokusam (noklikšķiniet palīdzības logā uz kāda vienuma). SHIFT+F10
Pēdējās darbības pārtraukšana (poga Pārtraukt). ESC
Loga atsvaidzināšana (poga Atsvaidzināt). F5

Pašreizējās palīdzības tēmas drukāšana.

 Piezīme   Ja kursors neatrodas pašreiz atvērtajā palīdzības tēmā, nospiediet taustiņu F6 un pēc tam taustiņu kombināciju CTRL+P.

CTRL+P
Savienojuma stāvokļa maiņa. Iespējams, taustiņu F6 vajadzēs nospiest vairākas reizes. F6 (kamēr fokuss atrodas lodziņā Ievadiet meklējamos vārdus), TAB, LEJUPVĒRSTAIS BULTTAUSTIŅŠ
Teksta ievadīšana lodziņā Ievadiet meklējamos vārdus.. Iespējams, taustiņu F6 vajadzēs nospiest vairākas reizes. F6
Pārslēgšanās starp palīdzības loga daļām, piemēram, pārslēgšanās starp rīkjoslu, lodziņu Ievadiet meklējamos vārdus un sarakstu Meklēt. F6
Attiecīgi nākamā vai iepriekšējā vienuma atlasīšana satura rādītāja koka skatā. AUGŠUPVĒRSTAIS BULTTAUSTIŅŠ vai LEJUPVĒRSTAIS BULTTAUSTIŅŠ
Attiecīgi nākamā vai iepriekšējā vienuma izvēršana vai sakļaušana satura rādītāja koka skatā. KREISAIS BULTTAUSTIŅŠ vai LABAIS BULTTAUSTIŅŠ

Microsoft Office pamati

RādītLogu lietošana un parādīšana

Vēlamais rezultāts Taustiņš/taustiņu kombinācija
Pārslēgšanās uz nākamo logu. ALT+TAB
Pārslēgšanās uz iepriekšējo logu. ALT+SHIFT+TAB
Aktīvā loga aizvēršana. CTRL+W vai CTRL+F4
Aktīvā loga izmēru atjaunošana pēc tā maksimizēšanas. CTRL+F5

Pārvietošanās uz uzdevumrūti (uzdevumrūts ir logs Office programmā, kurā pieejamas visbiežāk izmantotās komandas. Tā atrašanās vieta un mazie izmēri ļauj šīs komandas izmantot, nepārtraucot darbu ar failiem.) no citas šīs programmas loga rūts (pulksteņrādītāja virzienā). Iespējams, ka taustiņš F6 būs jānospiež vairākas reizes.

 Piezīme   Ja, nospiežot taustiņu F6, netiek parādīta vajadzīgā uzdevumrūts, nospiediet taustiņu ALT, lai pārvietotu fokusu uz lenti, kas ir Microsoft Office Fluent lietotāja interfeiss daļa, un pēc tam nospiediet taustiņu kombināciju CTRL+TAB, lai pārvietotos uz uzdevumrūti. Lente ir jaunā Microsoft Office Fluent lietotāja interfeiss daļa. Tā apvieno vairākas izvēlnes un rīkjoslas vienuviet, un tajā var atrast visas nepieciešamās komandas.

F6
Pārvietošanās programmas logā no rūts uz rūti pretēji pulksteņrādītāja virzienam. SHIFT+F6
Pārslēgšanās uz nākamo logu, ja atvērts vairāk nekā viens logs. CTRL+F6
Pārslēgšanās uz iepriekšējo logu. CTRL+SHIFT+F6
Komandas Pārvietot izpilde, ja dokumenta logs nav maksimizēts (šī loga vadības izvēlnē). Lai pārvietotu logu, izmantojiet bulttaustiņus un nospiediet taustiņu ESC, kad šī darbība ir pabeigta. CTRL+F7
Komandas Mainīt izmērus izpilde, ja dokumenta logs nav maksimizēts (šī loga vadības izvēlnē). Lai mainītu loga izmērus, izmantojiet bulttaustiņus un nospiediet taustiņu ESC, kad šī darbība ir pabeigta. CTRL+F8
Loga minimizēšana par ikonu (darbojas tikai dažās Microsoft Office programmās). CTRL+F9
Atlasītā loga maksimizēšana vai tā izmēru atjaunošana. CTRL+F10
Ekrāna attēla kopēšana starpliktuvē. PRINT SCREEN
Atlasītā loga attēla kopēšana starpliktuvē. ALT+PRINT SCREEN

RādītFontu vai to lieluma mainīšana

Vēlamais rezultāts Taustiņš/taustiņu kombinācija
Fonta maiņa. CTRL+SHIFT+F
Fonta lieluma maiņa. CTRL+SHIFT+P
Atlasītā teksta fonta lieluma palielināšana. CTRL+SHIFT+>
Atlasītā teksta fonta lieluma samazināšana. CTRL+SHIFT+<

RādītPārvietošanās tekstā vai šūnās

Vēlamais rezultāts Taustiņš/taustiņu kombinācija
Pārvietošanās vienu rakstzīmi pa kreisi. KREISAIS BULTTAUSTIŅŠ
Pārvietošanās vienu rakstzīmi pa labi. LABAIS BULTTAUSTIŅŠ
Pārvietošanās vienu rindu augstāk. AUGŠUPVĒRSTAIS BULTTAUSTIŅŠ
Pārvietošanās vienu rindu zemāk. LEJUPVĒRSTAIS BULTTAUSTIŅŠ
Pārvietošanās vienu vārdu pa kreisi. CTRL+KREISAIS BULTTAUSTIŅŠ
Pārvietošanās vienu vārdu pa labi. CTRL+LABAIS BULTTAUSTIŅŠ
Pārvietošanās uz rindas beigām. END
Pārvietošanās uz rindas sākumu. HOME
Pārvietošanās vienu rindkopu uz augstāk. CTRL+AUGŠUPVĒRSTAIS BULTTAUSTIŅŠ
Pārvietošanās vienu rindkopu zemāk. CTRL+LEJUPVĒRSTAIS BULTTAUSTIŅŠ
Pārvietošanās uz tekstlodziņa beigām. CTRL+END
Pārvietošanās uz tekstlodziņa sākumu. CTRL+HOME
Pārvietošanās līdz nākamā virsraksta vai pamatteksta vietturim programmā Microsoft Office PowerPoint. Ja tas ir pēdējais vietturis slaidā, tiek ievietots jauns slaids ar sākotnējā slaida izkārtojumu. CTRL+ENTER
Pēdējās darbības Meklēt atkārtošana. SHIFT+F4

RādītAtrašana un aizstāšana

Vēlamais rezultāts Taustiņš/taustiņu kombinācija
Dialoglodziņa Atrašana atvēršana. CTRL+F
Dialoglodziņa Aizstāšana atvēršana. CTRL+H
Pēdējās darbības Atrast atkārtošana SHIFT+F4

RādītDarbs un pārvietošanās tabulās

Vēlamais rezultāts Taustiņš/taustiņu kombinācija
Pārvietošanās uz nākamo šūnu. TAB
Pārvietošanās uz iepriekšējo šūnu. SHIFT+TAB
Pārvietošanās uz nākamo rindu. LEJUPVĒRSTAIS BULTTAUSTIŅŠ
Pārvietošanās uz iepriekšējo rindu. AUGŠUPVĒRSTAIS BULTTAUSTIŅŠ
Tabulatora ievietošana šūnā. CTRL+TAB
Sākšana jaunā rindkopā. ENTER
Jaunas rindas pievienošana tabulas apakšā. TAB pēdējās rindas beigās

RādītPiekļūšana rūtīm un to lietošana

Vēlamais rezultāts Taustiņš/taustiņu kombinācija
Pārvietošanās programmas logā no vienas uzdevumrūts (uzdevumrūts ir logs Office programmā, kurā pieejamas visbiežāk izmantotās komandas. Tā atrašanās vieta un mazie izmēri ļauj šīs komandas izmantot, nepārtraucot darbu ar failiem.) uz citu. Iespējams, ka taustiņš F6 būs jānospiež vairākas reizes. F6
Nākamās vai iepriekšējās opcijas atlasīšana, ja uzdevumrūts ir aktīva. TAB, SHIFT+TAB
Visu komandu kopas parādīšana uzdevumrūts izvēlnē. CTRL+LEJUPVĒRSTAIS BULTTAUSTIŅŠ
Pārvietošanās pa atlasītās apakšizvēlnes izvēlēm; pārvietošanās starp noteiktām opciju grupas opcijām dialoglodziņā. LEJUPVĒRSTAIS BULTTAUSTIŅŠ vai AUGŠUPVĒRSTAIS BULTTAUSTIŅŠ
Atlasītās izvēlnes atvēršana vai atlasītajai pogai piešķirtās darbības veikšana. ATSTARPES TAUSTIŅŠ vai ENTER
Īsinājumizvēlnes vai atlasītā galerijas vienuma nolaižamās izvēlnes atvēršana. SHIFT+F10
Pirmās vai pēdējās izvēlnes vai apakšizvēlnes komandas atlasīšana, ja ir redzama izvēlne vai apakšizvēlne. HOME, END
Atlasītā galerijas saraksta ritināšana attiecīgi uz augšu vai uz leju. PAGE UP, PAGE DOWN
Pārvietošanās attiecīgi uz atlasītā galerijas saraksta sākumu vai beigām. HOME, END
Uzdevumrūts aizvēršana. CTRL+ATSTARPES TAUSTIŅŠ, C
Starpliktuves atvēršana. ALT+H, F, O

RādītPiekļūšana viedtagiem un to lietošana

Vēlamais rezultāts Taustiņš/taustiņu kombinācija
Viedtaga izvēlnes vai ziņojuma parādīšana. Ja dokumentā ir vairāki viedtagi, notiek pārslēgšanās uz nākamo viedtagu un tiek parādīta tā izvēlne vai ziņojums. ALT+SHIFT+F10
Nākamā vienuma atlasīšana viedtaga izvēlnē. LEJUPVĒRSTAIS BULTTAUSTIŅŠ
Iepriekšējā vienuma atlasīšana viedtaga izvēlnē. AUGŠUPVĒRSTAIS BULTTAUSTIŅŠ
Atlasītajam vienumam paredzētās darbības veikšana viedtaga izvēlnē. ENTER
Viedtaga izvēlnes vai ziņojuma aizvēršana. ESC
Padomi
 • Ikreiz, kad tiek parādīts viedtags, var likt atskanēt skaņas signālam. Lai dzirdētu audio norādījumus, nepieciešama skaņas karte. Datorā jābūt instalētām arī Microsoft Office skaņām.
 • Ja no jūsu datora var piekļūt internetam, Microsoft Office skaņas var lejupielādēt no Microsoft Office tiešsaistes vietnes. Pēc skaņas failu instalēšanas programmā Microsoft Office Access 2007, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007 vai Microsoft Office Word 2007 rīkojieties šādi:
  1. Nospiediet taustiņu kombināciju ALT+F, lai tiktu parādīta Microsoft Office poga Pogas attēls, un pēc tam nospiediet burtu I, lai tiktu parādītas Programmas opcijas.
  2. Nospiediet A, lai pārvietotos uz Papildu, vai izmantojiet AUGŠUPVĒRSTO BULTTAUSTIŅU vai LEJUPVĒRSTO BULTTAUSTIŅU, lai tos atrastu.
  3. Sadaļā Vispārīgi kategorijā Papildu nospiediet taustiņu kombināciju ALT+F, lai atzīmētu izvēles rūtiņu Reaģēt ar skaņu, nospiediet taustiņu TAB, līdz nokļūstat pie pogas Labi, un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER.

 Piezīme   Atzīmējot vai notīrot šo izvēles rūtiņu, atbilstošais iestatījums ietekmē visas Office programmas, kuras atbalsta skaņu.

RādītUzdevumrūts izmēru maiņa

 1. Uzdevumrūtī (uzdevumrūts ir logs Office programmā, kurā pieejamas visbiežāk izmantotās komandas. Tā atrašanās vieta un mazie izmēri ļauj šīs komandas izmantot, nepārtraucot darbu ar failiem.) nospiediet taustiņu kombināciju CTRL+ATSTARPES TAUSTIŅŠ, lai parādītu papildu komandu izvēlni.
 2. Izmantojiet LEJUPVĒRSTO BULTTAUSTIŅU, lai atlasītu komandu Mainīt izmērus, un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER.
 3. Izmantojiet bulttaustiņus, lai mainītu uzdevumrūts izmērus. Izmantojiet taustiņu kombināciju CTRL+bulttaustiņš, lai izmēru mainītu pa vienam pikselim.

 Piezīme   Pēc izmēru maiņas pabeigšanas nospiediet taustiņu ESC.

RādītDialoglodziņu izmantošana

Vēlamais rezultāts Taustiņš/taustiņu kombinācija
Pārvietošanās uz nākamo opciju vai opciju grupu. TAB
Pārvietošanās uz iepriekšējo opciju vai opciju grupu. SHIFT+TAB
Pārslēgšanās uz nākamo dialoglodziņa cilni. CTRL+TAB
Pārslēgšanās uz iepriekšējo dialoglodziņa cilni. CTRL+SHIFT+TAB
Atlasītā nolaižamā saraksta atvēršana. ALT+LEJUPVĒRSTAIS BULTTAUSTIŅŠ
Saraksta atvēršana, ja tas ir aizvērts, pārvietošanās sarakstā uz atbilstošo opciju. Nolaižamā saraksta opcijas pirmais burts
Pārvietošanās no vienas opcijas uz citu atvērtā nolaižamajā sarakstā vai opciju grupā. Bulttaustiņi
Atlasītā nolaižamā saraksta aizvēršana, komandas atcelšana un dialoglodziņa aizvēršana. ESC
Atlasītajai pogai piešķirtās darbības veikšana, atlasītās izvēles rūtiņas atzīmēšana vai notīrīšana. ATSTARPES TAUSTIŅŠ
Opcijas atlasīšana, atlasītās izvēles rūtiņas atzīmēšana vai notīrīšana. ALT+ opcijā pasvītrotais burts
Dialoglodziņa noklusējuma pogai piešķirtās darbības veikšana. ENTER

RādītDialoglodziņu rediģēšanas lodziņu izmantošana

Rediģēšanas lodziņš ir tukšs lodziņš, kurā var ievadīt vai ielīmēt ievadni, piemēram, savu lietotājvārdu vai ceļu uz mapi.

Vēlamais rezultāts Taustiņš/taustiņu kombinācija
Pārvietošanās uz ievadnes sākumu. HOME
Pārvietošanās uz ievadnes beigām. END
Pārvietošanās attiecīgi par vienu rakstzīmi pa kreisi vai pa labi. KREISAIS BULTTAUSTIŅŠ vai LABAIS BULTTAUSTIŅŠ
Pārvietošanās vienu vārdu pa kreisi. CTRL+KREISAIS BULTTAUSTIŅŠ
Pārvietošanās vienu vārdu pa labi. CTRL+LABAIS BULTTAUSTIŅŠ
Vienas rakstzīmes pa kreisi atlasīšana vai atlases atcelšana. SHIFT+KREISAIS BULTTAUSTIŅŠ
Vienas rakstzīmes pa labi atlasīšana vai atlases atcelšana. SHIFT+LABAIS BULTTAUSTIŅŠ
Viena vārda pa kreisi atlasīšana vai atlases atcelšana. CTRL+SHIFT+KREISAIS BULTTAUSTIŅŠ
Viena vārda pa labi atlasīšana vai atlases atcelšana. CTRL+SHIFT+LABAIS BULTTAUSTIŅŠ
Atlasīšana no kursora līdz ievadnes sākumam. SHIFT+HOME
Atlasīšana no kursora līdz ievadnes beigām. SHIFT+END

RādītDialoglodziņu Atvēršana un Saglabāšana kā izmantošana

Vēlamais rezultāts Taustiņš/taustiņu kombinācija
Pāriešana uz iepriekšējo mapi. Pogas attēls. ALT+1
Poga Vienu līmeni augstāk Pogas attēls — mapes, kas atrodas vienu līmeni augstāk nekā atvērtā mape, atvēršana. ALT+2
Poga Dzēst Pogas attēls — atlasītās mapes vai faila dzēšana. ALT+3 vai DELETE
Poga Izveidot jaunu mapi Pogas attēls — jaunas mapes izveidošana. ALT+4
Poga Skati Pogas attēls — pārslēgšanās starp pieejamiem mapes skatiem. ALT+5
Poga Rīki — izvēlnes Rīki parādīšana. ALT+L
Atlasītā vienuma, piemēram, mapes vai faila, īsinājumizvēlnes, parādīšana. SHIFT+F10.
Pārvietošanās no vienas opcijas vai dialoglodziņa apgabala uz citu. TAB
Saraksta Skatīt atvēršana. F4 vai ALT+I
Failu saraksta atsvaidzināšana. F5

Navigācija lentē, kas ir jaunā Office Fluent lietotāja interfeiss daļa

RādītPiekļuve komandām, izmantojot taustiņus un to kombinācijas

 1. Nospiediet taustiņu ALT.

Katrā skatā virs katra pieejamā līdzekļa tiek parādīti taustiņu padomi. Attēlā redzams piemērs no programmas Microsoft Office Word.

Lente ar parādītiem taustiņu padomiem

Redzamais attēls ir no raksta Apmācība Microsoft Office tiešsaistes vietnē.

 1. Nospiediet taustiņu, kas redzams taustiņu padomā, virs vajadzīgā līdzekļa.
 2. Atkarībā no nospiestā taustiņa, iespējams, tiks parādīti papildu taustiņu padomi. Piemēram, ja cilne Sākums ir aktīva un tiek nospiests taustiņš N, tiek parādīta cilne Ievietot kopā ar šīs cilnes grupu taustiņu padomiem.
 3. Turpiniet spiest vajadzīgo komandu vai vadīklu pogas. Dažreiz vispirms jānospiež komandu saturošās grupas burts. Piemēram, taustiņu kombinācija ALT+H, F, S grupā Fonti novedīs pie sarakstlodziņa Lielums.

 Piezīme   Lai atceltu uzsākto darbību un paslēptu taustiņu padomus, nospiediet taustiņu ALT.

RādītTastatūras fokusa maiņa, neizmantojot peli

Cits veids, kā darbā ar lenti izmantot tastatūru, ir pārvietot fokusu pa cilnēm un komandām, kamēr atrodat vajadzīgo līdzekli. Tabulā redzami dažādi vaidi, kā pārvietot tastatūras fokusu, neizmantojot peli.

Vēlamais rezultāts Taustiņš/taustiņu kombinācija
Aktīvās cilnes atlasīšana lentē un piekļuves taustiņu (piekļuves taustiņš: taustiņu kombinācija, piemēram, ALT+F, kas pārvieto izvēlnes, komandas vai vadīklas fokusējumu, nelietojot peli.) aktivizēšana. ALT vai F10. Nospiediet vienu no šīm pogām atkārtoti, lai dotos atpakaļ uz dokumentu vai atceltu piekļuves pogas.
Pārvietošanās attiecīgi pa kreisi vai pa labi uz citu lentes cilni. F10, lai atlasītu aktīvo cilni un pēc tam KREISAIS BULTTAUSTIŅŠ, LABAIS BULTTAUSTIŅŠ
Lentes paslēpšana vai rādīšana. CTRL+F1
Atlasītās komandas īsinājumizvēlnes rādīšana. SHIFT+F10

Fokusa pārvietošana, lai logā atlasītu šādas daļas:

F6
Fokusa pārvietošana uz katru lentes komandu, attiecīgi uz priekšu vai atpakaļ. TAB, SHIFT+TAB
Pārvietošanās pa lentes vienumiem attiecīgi uz leju, uz augšu, pa kreisi vai pa labi. LEJUPVĒRSTAIS BULTTAUSTIŅŠ, AUGŠUPVĒRSTAIS BULTTAUSTIŅŠ, KREISAIS BULTTAUSTIŅŠ, LABAIS BULTTAUSTIŅŠ
Atlasītās lentes komandas vai vadīklas aktivizēšana. ATSTARPES TAUSTIŅŠ vai ENTER
Atlasītās lentes izvēlnes vai galerijas aktivizēšana. ATSTARPES TAUSTIŅŠ vai ENTER
Komandas vai vadīklas aktivizēšana lentē, lai mainītu tās vērtību. ENTER
Vadīklas vērtības maiņas beigšana lentē un fokusa pārvietošana atpakaļ dokumentā. ENTER
Palīdzība par atlasīto lentes komandu vai vadīklu. (Ja ar atlasīto komandu nav saistīts neviens palīdzības raksts, tiek parādīts vispārīgs programma palīdzības raksts.) F1

Bieži lietoti uzdevumi programmā Microsoft Office PowerPoint

RādītPārvietošanās no rūts uz rūti

Vēlamais rezultāts Taustiņš/taustiņu kombinācija
Pārvietošanās pa normālskata rūtīm pulksteņrādītāja virzienā. F6
Pārvietošanās pa normālskata rūtīm pretēji pulksteņrādītāja virzienam. SHIFT+F6
Pārslēgšanās starp cilnēm Slaidi un Struktūra normālskata rūtī Struktūra un Slaidi. CTRL+SHIFT+TAB

RādītDarbs struktūrā

Vēlamais rezultāts Taustiņš/taustiņu kombinācija
Rindkopas paaugstināšana. ALT+SHIFT+KREISAIS BULTTAUSTIŅŠ
Rindkopas pazemināšana. ALT+SHIFT+LABAIS BULTTAUSTIŅŠ
Atlasīto rindkopu pārvietošana augšup. ALT+SHIFT+AUGŠUPVĒRSTAIS BULTTAUSTIŅŠ
Atlasīto rindkopu pārvietošana lejup. ALT+SHIFT+LEJUPVĒRSTAIS BULTTAUSTIŅŠ
Virsraksta 1. līmeņa parādīšana. ALT+SHIFT+1
Teksta zem virsraksta izvēršana. ALT+SHIFT+PLUSZĪME
Teksta zem virsraksta sakļaušana. ALT+SHIFT+MĪNUSZĪME

RādītDarbs ar formām, attēliem, lodziņiem, objektiem un WordArt

RādītFormas ievietošana

 1. Nospiediet un atlaidiet taustiņu ALT, nospiediet taustiņu N, taustiņu S un pēc tam taustiņu H, lai atlasītu Formas.
 2. Ar bulttaustiņu palīdzību pārvietojieties pa formām un atlasiet nepieciešamo formu.
 3. Nospiediet taustiņu kombināciju CTRL+ENTER, lai ievietotu atlasīto formu.

RādītLodziņa ievietošana

 1. Nospiediet un atlaidiet taustiņu ALT un pēc tam nospiediet taustiņu N.
 2. Nospiediet taustiņu TAB, lai dotos uz Tekstlodziņš, kas atrodas cilnes Ievietot grupā Teksts.
 3. Nospiediet taustiņu kombināciju CTRL+ENTER, lai ievietotu tekstlodziņu.

RādītObjekta ievietošana

 1. Nospiediet un atlaidiet taustiņu ALT, pēc tam nospiediet taustiņu N un taustiņu J, lai atlasītu Objekts.
 2. Izmantojiet bulttaustiņus, lai pārvietotos pa objektiem.
 3. Nospiediet taustiņu kombināciju CTRL+ENTER, lai ievietotu vajadzīgo objektu.

RādītWordArt objekta ievietošana

 1. Nospiediet un atlaidiet taustiņu ALT, pēc tam nospiediet taustiņu N un taustiņu W, lai atlasītu WordArt.
 2. Izmantojot bulttaustiņus, atlasiet nepieciešamo WordArt stilu un nospiediet taustiņu ENTER.
 3. Ierakstiet vajadzīgo tekstu.

RādītFormas atlasīšana

 Piezīme   Ja kursors atrodas tekstā, nospiediet taustiņu ESC.

 • Lai atlasītu vienu formu, nospiediet taustiņu TAB, lai pārvietotos uz priekšu (vai taustiņu kombināciju SHIFT+TAB, lai pārvietotos atpakaļ) pa objektiem, līdz tiek parādīti atlasāmā objekta izmēru maiņas turi.
 • Lai atlasītu vairākus vienumus, izmantojiet atlases rūti.

RādītFormu, attēlu un WordArt objektu grupēšana vai atgrupēšana.

 • Lai grupētu formas, attēlus vai WordArt objektus, atlasiet grupējamos vienumus un nospiediet taustiņu kombināciju CTRL+G.
 • Lai atgrupētu grupu, atlasiet grupu un nospiediet taustiņu kombināciju CTRL+SHIFT+G.

RādītRežģa vai palīglīniju parādīšana vai paslēpšana

Vēlamais rezultāts Taustiņš/taustiņu kombinācija
Režģa parādīšana vai paslēpšana SHIFT+F9
Palīglīniju parādīšana vai paslēpšana. ALT+F9

RādītFormas atribūtu kopēšana

 1. Atlasiet formu ar atribūtiem, kurus vēlaties kopēt.

Ja tiek atlasīta forma ar pievienotu tekstu, tiks nokopēti gan formas atribūti, gan teksta izskats un stils.

 1. Nospiediet taustiņu kombināciju CTRL+SHIFT+C, lai kopētu objekta atribūtus.
 2. Nospiediet taustiņu TAB vai taustiņu kombināciju SHIFT+TAB, lai atlasītu objektu, kura atribūtus vēlaties kopēt.
 3. Nospiediet taustiņu kombināciju CTRL+SHIFT+V.

RādītTekstu un objektu atlasīšana

Vēlamais rezultāts Taustiņš/taustiņu kombinācija
Vienas rakstzīmes pa labi atlasīšana. SHIFT+LABAIS BULTTAUSTIŅŠ
Vienas rakstzīmes pa kreisi atlasīšana. SHIFT+KREISAIS BULTTAUSTIŅŠ
Visu rakstzīmju līdz vārda beigām atlasīšana. CTRL+SHIFT+LABAIS BULTTAUSTIŅŠ
Visu rakstzīmju līdz vārda sākumam atlasīšana. CTRL+SHIFT+KREISAIS BULTTAUSTIŅŠ
Iepriekšējās rindas atlasīšana. SHIFT+AUGŠUPVĒRSTAIS BULTTAUSTIŅŠ
Nākamās rindas atlasīšana. SHIFT+LEJUPVĒRSTAIS BULTTAUSTIŅŠ
Objekta atlasīšana (ar objektā atlasītu tekstu). ESC
Objekta atlasīšana (ar atlasītu objektu). TAB vai SHIFT+TAB, līdz atlasīts vajadzīgais objekts.
Teksta atlasīšana objektā (ar atlasītu objektu). ENTER
Visu objektu atlasīšana. CTRL+A (cilnē Slaidi)
Visu slaidu atlasīšana. CTRL+A (slaidu kārtotāja skatā)
Visa teksta atlasīšana. CTRL+A (cilnē Struktūra)

RādītTeksta un objektu dzēšana un kopēšana

Vēlamais rezultāts Taustiņš/taustiņu kombinācija
Vienas rakstzīmes pa kreisi dzēšana. BACKSPACE
Viena vārda pa kreisi dzēšana. CTRL+BACKSPACE
Vienas rakstzīmes pa labi dzēšana. DELETE
Viena vārda pa labi dzēšana. CTRL+DELETE
Atlasītā objekta izgriešana. CTRL+X
Atlasītā objekta kopēšana. CTRL+C
Izgrieztā vai kopētā objekta ielīmēšana. CTRL+V
Pēdējās darbības atsaukšana. CTRL+Z
Pēdējās darbības atsaukšanas atcelšana. CTRL+Y
Formatējuma kopēšana. CTRL+SHIFT+C
Formatējuma ielīmēšana. CTRL+SHIFT+V
Īpašā ielīmēšana. CTRL+ALT+V

RādītPārvietošanās tekstā

Vēlamais rezultāts Taustiņš/taustiņu kombinācija
Pārvietošanās vienu rakstzīmi pa kreisi. KREISAIS BULTTAUSTIŅŠ
Pārvietošanās vienu rakstzīmi pa labi. LABAIS BULTTAUSTIŅŠ
Pārvietošanās vienu rindu augstāk. AUGŠUPVĒRSTAIS BULTTAUSTIŅŠ
Pārvietošanās vienu rindu zemāk. LEJUPVĒRSTAIS BULTTAUSTIŅŠ
Pārvietošanās vienu vārdu pa kreisi. CTRL+KREISAIS BULTTAUSTIŅŠ
Pārvietošanās vienu vārdu pa labi. CTRL+LABAIS BULTTAUSTIŅŠ
Pārvietošanās uz rindas beigām. END
Pārvietošanās uz rindas sākumu. HOME
Pārvietošanās vienu rindkopu augstāk. CTRL+AUGŠUPVĒRSTAIS BULTTAUSTIŅŠ
Pārvietošanās vienu rindkopu zemāk. CTRL+LEJUPVĒRSTAIS BULTTAUSTIŅŠ
Pārvietošanās uz tekstlodziņa beigām. CTRL+END
Pārvietošanās uz tekstlodziņa sākumu. CTRL+HOME
Pārvietošanās līdz nākamā virsraksta vai pamatteksta vietturim. Ja tas ir pēdējais vietturis slaidā, tiek ievietots jauns slaids ar sākotnējā slaida izkārtojumu. CTRL+ENTER
Pārvietošanās, lai atkārtotu pēdējo darbību Meklēt. SHIFT+F4

RādītDarbs un pārvietošanās tabulās

Vēlamais rezultāts Taustiņš/taustiņu kombinācija
Pārvietošanās uz nākamo šūnu. TAB
Pārvietošanās uz iepriekšējo šūnu. SHIFT+TAB
Pārvietošanās uz nākamo rindu. LEJUPVĒRSTAIS BULTTAUSTIŅŠ
Pārvietošanās uz iepriekšējo rindu. AUGŠUPVĒRSTAIS BULTTAUSTIŅŠ
Tabulatora ievietošana šūnā. CTRL+TAB
Sākšana jaunā rindkopā. ENTER
Jaunas rindas pievienošana tabulas apakšā. TAB pēdējās rindas beigās

RādītSaistīta vai iegulta objekta rediģēšana

 1. Nospiediet taustiņu kombināciju SHIFT+TAB, lai atlasītu vajadzīgo objektu.
 2. Lai tiktu parādīta īsinājumizvēlne, nospiediet taustiņu kombināciju SHIFT+F10.
 3. Nospiediet LEJUPVĒRSTO BULTTAUSTIŅU, lai atlasītu darblapas objektu, un pēc tam atlasiet Rediģēt.

RādītRakstzīmju un rindkopu formatēšana un līdzināšana

Fontu vai to lieluma mainīšana

Vēlamais rezultāts Taustiņš/taustiņu kombinācija
Dialoglodziņa Fonti atvēršana, lai mainītu fontu. CTRL+SHIFT+F
Dialoglodziņa Fonti atvēršana, lai mainītu fontu lielumu. CTRL+SHIFT+P
Fonta lieluma palielināšana. CTRL+SHIFT+>
Fonta lieluma samazināšana. CTRL+SHIFT+<

Rakstzīmju formatējumu lietošana

Vēlamais rezultāts Taustiņš/taustiņu kombinācija
Dialoglodziņa Fonti atvēršana, lai mainītu rakstzīmju formatējumu. CTRL+T
Teikuma burtu reģistra maiņa starp lielajiem un mazajiem burtiem. SHIFT+F3
Treknraksta lietošana. CTRL+B
Pasvītrojuma lietošana. CTRL+U
Slīpraksta lietošana. CTRL+I
Apakšraksta (automātiskās atstarpes) lietošana. CTRL+VIENĀDĪBAS ZĪME
Augšraksta (automātiskās atstarpes) lietošana. CTRL+SHIFT+PLUS ZĪME
Manuālā rakstzīmju formatējuma, piemēram, apakšraksta un augšraksta, noņemšana. CTRL+ATSTARPES TAUSTIŅŠ
Hipersaites ievietošana. CTRL+K

Tekstu formātu kopēšana

Vēlamais rezultāts Taustiņš/taustiņu kombinācija
Formātu kopēšana. CTRL+SHIFT+C
Formātu ielīmēšana. CTRL+SHIFT+V

Rindkopu līdzināšana

Vēlamais rezultāts Taustiņš/taustiņu kombinācija
Rindkopas centrēšana. CTRL+E
Rindkopas līdzināšana. CTRL+J
Rindkopas līdzināšana pa kreisi. CTRL+L
Rindkopas līdzināšana pa labi. CTRL+R

RādītPrezentācijas rādīšana

Rādot prezentāciju pilnekrāna režīmā, var izmantot šādus tastatūras īsinājumtaustiņus.

Vēlamais rezultāts Taustiņš/taustiņu kombinācija
Prezentācijas sākšana no sākuma. F5
Nākamās animācijas veikšana vai pāriešana uz nākamo slaidu. Taustiņš N, ENTER, PAGE DOWN, LABAIS BULTTAUSTIŅŠ, LEJUPVĒRSTAIS BULTTAUSTIŅŠ vai ATSTARPES TAUSTIŅŠ.
Iepriekšējās animācijas veikšana vai atgriešanās iepriekšējā slaidā. Taustiņš P, PAGE UP, KREISAIS BULTTAUSTIŅŠ, AUGŠUPVĒRSTAIS BULTTAUSTIŅŠ vai BACKSPACE.
Iešana uz slaidu Nr. numurs. Numurs+ENTER.
Melna ekrāna rādīšana vai atgriešanās no melnā ekrāna slaidrādē. B vai PUNKTS
Balta ekrāna rādīšana vai atgriešanās no baltā ekrāna slaidrādē. W vai KOMATS
Automātiskās slaidrādes apturēšana vai atsākšana. S
Slaidrādes beigšana. ESC vai PĀRNESUMZĪME
Ekrāna anotāciju dzēšana. E
Iešana uz nākamo slaidu, ja tas ir paslēpts. H
Jaunas hronometrāžas iestatīšana izmēģinājuma laikā. T
Sākotnējās hronometrāžas izmantošana izmēģinājuma laikā. O
Pāriešana ar peles klikšķi izmēģinājuma laikā. M
Atgriešanās pirmajā slaidā. 1+ENTER
Slēptā rādītāja parādīšana atkārtoti vai tā pārveidošana par zīmuli. CTRL+P
Slēptā rādītāja parādīšana atkārtoti vai tā pārveidošana par bultiņu. CTRL+A
Rādītāja un navigācijas pogas tūlītēja paslēpšana. CTRL+H
Rādītāja un navigācijas pogas paslēpšana 15 sekunžu laikā. CTRL+U
Īsinājumizvēlnes parādīšana. SHIFT+F10
Pāriešana uz pirmo vai nākamo slaida hipersaiti. TAB
Pāriešana uz pēdējo vai iepriekšējo slaida hipersaiti. SHIFT+TAB
Peles klikšķa darbības veikšana atlasītajai hipersaitei. ENTER, ja tiek atlasīta hipersaite

 Padoms   Lai prezentācijas laikā apskatītu vadīklu sarakstu, nospiediet taustiņu F1.

RādītWeb prezentāciju pārlūkošana

Ar šiem taustiņiem var veikt Web prezentācijas apskati programmā Microsoft Internet Explorer 4.0 vai jaunākā tās versijā.

Vēlamais rezultāts Taustiņš/taustiņu kombinācija
Pārvietošanās uz priekšu pa hipersaitēm Web prezentācijā, adrešu joslā un saišu joslā. TAB
Pārvietošanās atpakaļ pa hipersaitēm Web prezentācijā, adrešu joslā un saišu joslā. SHIFT+TAB
Peles klikšķa darbības veikšana atlasītajai hipersaitei. ENTER
Pāriešana uz nākamo slaidu. ATSTARPES TAUSTIŅŠ
Pāriešana uz iepriekšējo slaidu. BACKSPACE

RādītLīdzekļa Atlases rūts izmantošana

Izmantojiet šos tastatūras īsinājumtaustiņus rūtī Atlase.

Vēlamais rezultāts Taustiņš/taustiņu kombinācija
Rūts Atlase atvēršana. ALT, J, D, A un pēc tam P
Fokusa pārvietošana pa rūtīm. F6
Kontekstizvēlnes parādīšana. SHIFT+F10
Fokusa pārvietošana uz kādu vienumu vai grupu. AUGŠUPVĒRSTAIS BULTTAUSTIŅŠ vai LEJUPVĒRSTAIS BULTTAUSTIŅŠ
Fokusa pārvietošana no grupas vienuma uz pašu grupu. KREISAIS BULTTAUSTIŅŠ
Fokusa pārvietošana no grupas vienuma uz pirmo grupas vienumu. LABAIS BULTTAUSTIŅŠ
Fokusētas grupas un tās apakšgrupu izvēršana. * (tikai ciparu tastatūrā)
Fokusētās grupas izvēršana. + (tikai ciparu tastatūrā)
Fokusētās grupas sakļaušana. - (tikai ciparu tastatūrā)
Fokusa pārvietošana uz vienumu un tā atlasīšana. SHIFT+AUGŠUPVĒRSTAIS BULTTAUSTIŅŠ vai SHIFT+LEJUPVĒRSTAIS BULTTAUSTIŅŠ
Fokusa vienuma atlasīšana. ATSTARPES TAUSTIŅŠ vai ENTER
Fokusa vienuma atlases atcelšana. SHIFT+ATSTARPES TAUSTIŅŠ vai SHIFT+ENTER
Atlasītā vienuma pārvietošana uz priekšu. CTRL+SHIFT+F
Atlasītā vienuma pārvietošana atpakaļ. CTRL+SHIFT+B
Fokusēta vienuma parādīšana vai paslēpšana. CTRL+SHIFT+S
Fokusa vienuma pārdēvēšana. F2
Tastatūras fokusa pārslēgšana starp koka skatu un pogām Rādīt visu un Paslēpt visu. TAB vai SHIFT+TAB
Visu grupu sakļaušana. ALT+SHIFT+1
Visu grupu izvēršana. ALT+SHIFT+9

Lai piešķirtu pielāgotus tastatūras īsinājumtaustiņus izvēlnes vienumiem, ierakstītiem makro un Visual Basic for Applications (VBA) (Visual Basic for Applications (VBA) ir Microsoft Visual Basic makro valodas versija, ko izmanto Microsoft Windows lietojumprogrammu programmēšanai un kura ir iekļauta vairākās Microsoft programmās.) kodam programmā Office PowerPoint 2007, jāizmanto pievienojumprogramma, piemēram, Shortcut Manager for PowerPoint, kas ir pieejama vietnē OfficeOne Add-Ins for PowerPoint.

 
 
Attiecas uz:
PowerPoint 2007