Aizpildījuma pievienošana, mainīšana vai noņemšana

Rīku Aizpildījuma krāsa var izmantot, lai pievienotu aizpildījumu jebkuram attēlam, izņemot animētu GIF (animēts GIF: fails, kas satur grafikas apmaiņas formāta (GIF) attēlu sēriju, kas dažās tīmekļa pārlūkprogrammās tiek parādīts ātrā secībā, lai radītu animācijas efektu.) attēlu. Šādas izmaiņas ir jāveic animēto GIF rediģēšanas programmā un pēc tam vēlreiz jāievieto attēlā.

  1. Atlasiet attēlu (attēls: fails (piemēram, metafails), ko var atgrupēt un rīkoties ar to kā ar diviem vai vairākiem objektiem, vai arī fails, kas pastāv kā viens objekts, kā, piemēram, bitkarte.), automātisko formu (automātiskās formas: iepriekš sagatavotu formu grupa, kas ietver pamata formas, piemēram, taisnstūrus un apļus, un dažāda veida līnijas un savienotājus, blokbultas, blokshēmu simbolus, zvaigznes un plakātus, kā arī remarkas.), tekstlodziņu (tekstlodziņš ir pārvietojams konteiners ar maināmiem izmēriem tekstam vai grafikām. Tekstlodziņus izmanto, lai lappusē izvietotu vairākus teksta blokus vai tekstam piešķirtu no pārējā dokumenta teksta atšķirīgu orientāciju.) vai WordArt objektu (WordArt ir teksta objekti, ko veido, izmantojot iepriekš sagatavotus efektus, kuriem var norādīt papildu formatējuma opcijas.), kuru vēlaties mainīt.
  2. Rīkjoslā (rīkjosla: josla ar pogām un opcijām, ko izmanto, lai izpildītu komandas. Lai parādītu rīkjoslu, nospiediet ALT un pēc tam SHIFT+F10.) Zīmēšana noklikšķiniet uz bultiņas, kas atrodas blakus Aizpildījuma krāsa pogas attēlu.
  3. Veiciet vienu vai vairākas no šīm darbībām:

RādītAizpildījuma krāsas pievienošana vai mainīšana

Rīkojieties šādi:

  • Lai mainītu aizpildījuma krāsu atpakaļ uz tās noklusējumu, noklikšķiniet uz Automātiski.
  • Lai mainītu krāsu krāsu shēmā, noklikšķiniet uz vienas no krāsām, kas atrodas zem Automātiski.
  • Lai mainītu krāsu uz krāsu shēmā neesošu krāsu, noklikšķiniet uz Citas aizpildījuma krāsas. Zīmnē Standarta noklikšķiniet uz vajadzīgās krāsas vai noklikšķiniet uz zīmnes Pielāgots, lai sajauktu savu krāsu.

RādītGradienta, raksta, faktūras vai attēla aizpildījuma pievienošana vai mainīšana

  1. Noklikšķiniet uz Aizpildījuma efekti un pēc tam uz zīmnes Gradients, Faktūra, Attēls vai Raksts.
  2. Atlasiet vajadzīgās opcijas.

RādītAizpildījuma noņemšana

  • Noklikšķiniet uz Bez aizpildījuma.

 Piezīme   Varat arī iestatīt, lai aizpildījums atbilstu fonam. Izvēlnē Formatēt noklikšķiniet uz Krāsas un līnijas. Zem Aizpildījums noklikšķiniet uz rūtiņas Krāsa un pēc tam uz Fons.

 
 
Attiecas uz:
PowerPoint 2003