Komentāru pievienošana, rediģēšana vai dzēšana prezentācijā

Komentārs ir piezīme, kuru var pievienot burtam vai vārdam slaidā, grafikai vai citam objektam, vai arī visam slaidam.

Komentāra pievienošana

  1. Noklikšķiniet uz slaida vietas, kurai jāizveido atsauces komentārs.
  2. Noklikšķiniet uz Pārskatīšana > Jauns komentārs.

 Padoms    Slaidā tiek parādīta komentāru ikona Komentāru ikona, un tiek atvērta rūts Komentāri.

  1. Rūtī Komentāri ievadiet savu ziņojumu lodziņā un nospiediet taustiņu Enter vai noklikšķiniet ārpus komentāru lodziņa.

Komentāra pievienošana


 Piezīmes 

  • Elementi, kam pievienoti komentāri, ir atzīmēti ar komentāru ikonu Komentāru ikona. Noklikšķiniet uz ikonas, lai aplūkotu elementa komentārus komentāru rūtī.
  • Lai pārvietotos starp komentāriem, noklikšķiniet uz augšupvērstās vai lejupvērstās bultiņas komentāru rūtī.

Komentāra rediģēšana vai atbildēšana uz komentāru

  1. Lietojiet komentāru rūti, lai rediģētu citu personu pievienotos komentārus vai atbildētu uz tiem.
  2. Lai rediģētu komentāru: noklikšķiniet uz komentāra teksta, kuru vēlaties rediģēt. Tiks atvērts teksta ievades lodziņš ar komentāru. Veiciet nepieciešamās izmaiņas un pēc tam noklikšķiniet ārpus komentāra lodziņa, lai pabeigtu.

Lai atbildētu uz komentāru: komentārā, uz kuru vēlaties atbildēt, noklikšķiniet uz Atbildēt. Ierakstiet atbildi teksta ievades lodziņā un pēc tam nospiediet taustiņu Tab, lai pabeigtu.

Komentāra dzēšana

  1. Slaidā:    ar peles labo pogu noklikšķiniet uz dzēšamā komentāra ikonasKomentāru ikona un noklikšķiniet uz Dzēst komentāru.
  2. Komentāru rūtī:    noklikšķiniet uz komentāra, kuru vēlaties izdzēst, un pēc tam noklikšķiniet uz melnā krustiņa X.
 
 
Attiecas uz:
PowerPoint 2013