Izgaišanas efekts video sākumā vai beigās

Noteiktu sekunžu ilgumā video sākumā vai beigās varat lietot izgaišanas efektu.

Video izgaismošana un aptumšošana

  1. Atlasiet video slaidā.
  2. Grupas Rediģēšana cilnes Rediģēt izvēlnes Video rīki opcijā Izgaišanas ilgums, veiciet vienu vai abas no šīm darbībām:
    • Lai video sākumā pievienotu noteiktu laika intervālu ilgstošu izgaismošanu, lodziņā Izgaismošana noklikšķiniet uz augšupvērsto un lejupvērsto bultiņu, lai palielinātu vai samazinātuizgaismošanas ilgumu.
    • Lai video beigās pievienotu noteiktu laika intervālu ilgstošu aptumšanu, lodziņā Aptumšana noklikšķiniet uz augšupvērstās un lejupvērstās bultiņas, lai palielinātu vai samazinātuaptumšanas ilgumu.
 
 
Attiecas uz:
PowerPoint 2010