Video apmales krāsas, stila un biezuma mainīšana

Ja vēlaties prezentācijas slaidā ierāmēt video, varat pievienot apmali un pēc tam mainīt līnijas krāsu, stilu vai biezumu.

Iespējamās darbības


Apmales krāsas mainīšana

 1. Atlasiet slaidā vēlamo video.
 2. Grupas Video Stili cilnes Formāts izvēlnē Video rīki noklikšķiniet uz bultiņas blakus Video apmale un pēc tam noklikšķiniet uz vēlamās krāsas.

Ja netiek rādītas cilnes Video rīki vai Formāts, pārliecinieties, vai esat atlasījis video.

Video krāsas mainīšana

 Padoms   Lai mainītu uz krāsu, kuras nav dizaina kr\uc1\u226 as\u226 as (Motīva krāsas: failā izmantoto krāsu komplekts. Motīva efekts, motīva krāsa un motīva fonts veido motīvu.), noklikšķiniet uz Vairāk kontūras krāsu un pēc tam uz vajadzīgās krāsas cilnē Standarts vai arī sajauciet krāsu cilnē Pielāgot. Pielāgotās krāsas un cilnes Standarta krāsas netiek atjauninātas, ja vēlāk maināt dokumenta dizainu (dizains: ir vienotu noformējuma elementu kopa, kas nodrošina dokumenta izskatu, izmantojot krāsas, fontus un grafikas.).

Uz lapas sākumu Uz lapas sākumu

Apmales stila mainīšana

 1. Atlasiet slaidā video.
 2. Grupas Video stili cilnes Formāts izvēlnē Video rīki, noklikšķiniet uz bultiņas blakus Video apmale.

 Padoms    Ja netiek rādītas cilnes Video rīki vai Formāts, pārliecinieties, vai esat atlasījis video.

 1. Norādiet uz Svītras un pēc tam atlasiet vajadzīgo līnijas stilu.

Lai izveidotu pielāgotu stilu, noklikšķiniet uz Citas līnijas un pēc tam izvēlieties vajadzīgās opcijas.

Uz lapas sākumu Uz lapas sākumu

Apmales biezuma mainīšana

 1. Atlasiet slaidā video.
 2. Grupas Video stili cilnes Formāts izvēlnē Video rīki, noklikšķiniet uz bultiņas blakus Video apmale.

 Padoms    Ja netiek rādītas cilnes Video rīki vai Formāts, pārliecinieties, vai esat atlasījis video.

 1. Norādiet uz Biezums un pēc tam atlasiet vajadzīgo līnijas biezumu.

Lai izveidotu pielāgotu līnijas biezumu, noklikšķiniet uz Citas līnijas un pēc tam izvēlieties vajadzīgās opcijas.

Uz lapas sākumu Uz lapas sākumu

Apmales dzēšana

 1. Atlasiet formu, kuru vēlaties mainīt.
 2. Grupas Video stili cilnes Formāts izvēlnē Video rīki, noklikšķiniet uz bultiņas blakus Video apmale.

 Padoms    Ja netiek rādītas cilnes Video rīki vai Formāts, pārliecinieties, vai esat atlasījis video.

 1. Izvēlnē Standarta krāsas noklikšķiniet uz Bez kontūras.

Uz lapas sākumu Uz lapas sākumu

 
 
Attiecas uz:
PowerPoint 2010