Attēla fona noņemšana

Lai izceltu vai izgaismotu attēla objektu vai noņemtu kādu uzmanību novērsošu detaļu, var noņemt attēla fonu.

Zieds ar lapām fonā

Sākotnējais attēls

Zieds ar noņemtu fonu

Tas pats attēls ar noņemtu fonu

Varat izmantot automātisko fona noņemšanu vai arī vilkt līnijas, lai norādītu, kuri attēla fona apgabali ir jāpatur un kuri jānoņem.

Zieds ar atzīmētu fona noņemšanu

Sākotnējais attēls, kurā redzamas fona noņemšanas līnijas

 Svarīgi   Saspiežot attēlu, lai samazinātu faila lielumu, tiek mainīts avota attēlā saglabāto detaļu daudzums. Tas nozīmē, ka pēc saspiešanas attēls var izskatīties savādāk nekā pirms saspiešanas. Šī iemesla dēļ attēls ir jāsaspiež un fails jāsaglabā pirms fona noņemšanas. Ja saspiešana kopā ar fona noņemšanu neizskatās tā, kā vēlaties, saspiešanu var atkārtot pat pēc faila saglabāšanas, ja vien netiek aizvērta programma, kurā strādājāt.

  1. Noklikšķiniet uz attēlu, kuram vēlaties noņemt fonu.
  2. Cilnes Formāts sadaļas Attēlu rīki grupā Fons noklikšķiniet uz pogas Fona noņemšana.

O14 lente

Cilnes Formāts sadaļas Attēlu rīki grupa Fona noņemšana

Ja cilne Fona noņemšana vai Attēlu rīki netiek rādīta, pārliecinieties, vai ir atlasīts attēls. Lai atlasītu attēlu un atvērtu cilni Formāts, iespējams, ir jāveic dubultklikšķis uz attēla.

  1. Noklikšķiniet uz viena no slīdošo līniju turiem un velciet līniju, lai tā iekļautu paturamo attēla daļu, bet neiekļautu lielāko daļu noņemamo apgabalu.

Zieds ar atzīmētu fona noņemšanu

Attēls, kurā redzamas fona noņemšanas līnijas un turi

Daudzos gadījumos nepieciešamo rezultātu var iegūt bez jebkāda papildu darba, eksperimentējot ar slīdošo līniju novietojumu un lielumu.

  1. Ja nepieciešams, veiciet vienu no šīm darbībām vai abas:
    • Lai norādītu, kuras attēla daļas nevēlaties automātiski noņemt, noklikšķiniet uz Zīmēt līnijas, atzīmējot paturamos apgabalus.
    • Lai norādītu, kuras attēla daļas vēlaties noņemt papildus tām, kas atzīmētas automātiski, noklikšķiniet uz Atzīmēt noņemamos apgabalus.

 Padoms   Ja pārdomājat par kādu ar līniju atzīmētu apgabalu (paturamu vai noņemamu), noklikšķiniet uz Dzēst atzīmi un pēc tam uz līnijas, lai to mainītu.

O14 lente

Cilnes Fona noņemšana grupa Precizēšana
  1. Grupā Aizvēršana noklikšķiniet uz Aizvērt un paturēt izmaiņas.

 Piezīme   Lai atceltu automātisko fona noņemšanu, grupā Aizvēršana noklikšķiniet uz Aizvērt un atmest izmaiņas.

Attēlam, kuram ir noņemts fons, var pievienot efektus, piemēram, ēnas, atspulgus un spīdumus. Šie efekti tiek lietoti tikai redzamajam attēlam. Piemēram, ja attēlam lietojat ēnu, to metīs tikai tā attēla daļa, ko paturējāt, noņemot fonu.

 Padoms   Ja izmantojat programmu PowerPoint, joprojām varatsaglabāt attēla sākotnējo versiju pat tad, ja tam ir noņemts fons.

 
 
Attiecas uz:
Excel 2010, PowerPoint 2010, Word 2010