SmartArt grafikas animēšana

Šajā rakstā


Animācijas pārskats

Lai sniegtu papildu izcēlumu vai rādītu informāciju posmos, animāciju var pievienot SmartArt grafikai vai atsevišķai SmartArt grafikas formai. Piemēram, formai var likt ātri ielidot no vienas ekrāna puses vai lēnām izbalēt.

Lai izlemtu, kura animācija vislabāk darbojas ar SmartArt grafikas izkārtojumu, skatiet informāciju SmartArt grafikas teksta rūtī, jo vairums animāciju sākas teksta rūts augšdaļā un pārvietojas uz leju. Var arī atskaņot animāciju pretējā secībā. Ja teksta rūts nav redzama, var to parādīt.

Animācijas ir pieejamas atbilstīgi SmartArt grafikai izvēlētajam izkārtojumam, bet visas formas vienmēr var animēt vienlaikus vai arī pa vienai.

Labākais SmartArt grafikas animēšanas veids ir saraksta Animācija izvēļu izmantošana. Ja nepieciešams, animāciju var pielāgot uzdevumrūtī (uzdevumrūts ir logs Office programmā, kurā pieejamas visbiežāk izmantotās komandas. Tā atrašanās vieta un mazie izmēri ļauj šīs komandas izmantot, nepārtraucot darbu ar failiem.)Pielāgota animācija.

Animētie vienumi tiek atzīmēti slaidā ar nedrukātiem numurētiem tagiem. Šie tagi, kas atbilst animācijām sarakstā Pielāgota animācija (Pielāgoto animāciju saraksts: slaida animāciju secības saraksts. Vienumi sarakstā izkārtoti to pievienošanas kārtībā un tiem pievienotas ikonas, kas norāda hronometrāžu attiecībā pret citiem animācijas notikumiem.), tiek rādīti SmartArt grafikas malā un parādīti tikai normālskatā ar parādītu uzdevumrūti Pielāgota animācija.

 Piezīme   Animāciju lietojiet atturīgi, lai neļautu tai aizēnot ziņojumu vai apgrūtināt auditoriju.

SmartArt grafiku animācijas

SmartArt grafikā lietotās animācijas atšķiras no formās, tekstā vai WordArt lietotajām animācijām šādos veidos:

 • Savienojošās līnijas starp formām vienmēr tiek saistītas ar otro formu un netiek animētas atsevišķi.
 • Ja lietojat animāciju formām SmartArt grafikā, animācija tiek atskaņota formu parādīšanas secībā. Secību var apgriezt tikai kopumā. Piemēram, ja ir sešas formas un katra satur vienu burtu no A līdz F, animāciju var atskaņot no A līdz F vai no F līdz A. Animāciju nevar atskaņot ārpus secības, piemēram, no A līdz C un pēc tam no F līdz D. Tomēr var izveidot vairākus slaidus, lai imitētu šo secību. Šajā piemērā var izveidot vienu slaidu, kas animē formas no A līdz C, un otru slaidu, kas animē formas no F līdz D.
 • Pārvēršot diagrammu, kas tika izveidota, SmartArt grafikā izmantojot PowerPoint versiju, kas ir vecāka nekā Microsoft Office PowerPoint 2007, var zaudēt dažus animācijas iestatījumus vai arī animācija var tikt parādīta citādi.

Ja pārslēdzaties uz citu izkārtojumu, jebkura pievienotā animācija tiek pārsūtīta uz jaunu izkārtojumu.

Uz lapas sākumu Uz lapas sākumu

Animācijas pievienošana

 1. Noklikšķiniet uz SmartArt grafikas, kuru vēlaties animēt.
 2. Cilnes Animācijas grupā Animācijas no saraksta Animēt atlasiet vajadzīgo animāciju.

Animāciju cilnes attēls

Animējot SmartArt grafiku, atbilstīgi izmantotajam izkārtojumam var izvēlēties no šīm opcijām.

Animācija Apraksts
Kā viens objekts Animācija tiek lietota tā, it kā visa SmartArt grafika būtu viens liels attēls vai objekts (objekts: tabula, diagramma, grafiks, vienādojums vai cits informācijas veids. Objekti, kas izveidoti vienā lietojumprogrammā, piemēram, izklājlapas, un saistīti vai iegulti citā lietojumprogrammā, ir OLE objekti.).
Visi uzreiz Visas SmartArt grafikas formas tiek animētas vienlaikus. Atšķirība starp šo animāciju un Kā viens objekts visvairāk ir pamanāma animācijās, kur formas tiek pagrieztas vai palielinātas. Ar Visi uzreiz katra forma tiek pagriezta vai palielināta atsevišķi. Ar Kā viens objekts tiek pagriezta vai palielināta visa SmartArt grafika.
Cita pēc citas Katra forma tiek animēta atsevišķi, cita pēc citas.
Cita pēc citas pēc zara Visas viena zara formas tiek animētas vienlaikus. Šī animācija labi darbojas ar organizācijas diagrammas vai hierarhijas izkārtojuma zariem un ir līdzīga animācijai Cita pēc citas.
Vienlaikus pēc līmeņa

Visas formas vienā līmenī tiek animētas vienlaikus. Piemēram, ja ir izkārtojums ar trim formām, kuras satur 1. līmeņa tekstu, un trim formām, kuras satur 2. līmeņa tekstu, vispirms tiek kopā animētas trīs formas, kas satur 1. līmeņa tekstu, un pēc tam tiek kopā animētas trīs formas, kas satur 2. līmeņa tekstu.

Teksta rūts, kas rāda 1. līmeņa un 2. līmeņa tekstu

Cita pēc citas pēc līmeņa SmartArt grafikas formas vispirms tiek animētas pēc līmeņa un pēc tam atsevišķi šajā līmenī. Piemēram, ja ir izkārtojums ar četrām formām, kas satur 1. līmeņa tekstu, un trim formām, kas satur 2. līmeņa tekstu, vispirms tiek atsevišķi animēta katra no četrām formām, kas satur 1. līmeņa tekstu, un pēc tam atsevišķi tiek animēta katra no trim formām, kas satur 2. līmeņa tekstu.

 Piezīmes 

 • Lietojot Visas uzreiz, dažas animācijas izturas citādi nekā tad, ja lietojat Kā viens objekts. Piemēram, lietojot opciju Visas uzreiz animācijai Ielidošana, formas, kurām jālido tālāk, lidos ātrāk, lai visas formas ierastos mērķī vienlaikus. Lietojot Kā viens objekts, visas SmartArt grafikas daļas tiek animētas vienā veidā (piemērā Ielidošana vienā ātrumā).
 • Lietojot SmartArt grafikā citu animāciju, nevis Kā viens objekts, citas animācijas, kas tiek lietotas tai pašai SmartArt grafikai, nevar būt Kā viens objekts. Vairākām animācijām, kas tiek lietotas SmartArt grafikās, visām ir jābūt Kā viens objekts vai arī visām nav jābūt Kā viens objekts.
 • Lietojot animāciju (izņemot Kā viens objekts) SmartArt grafikā, SmartArt grafikas fons vienmēr ir redzams slaidā. Fonu nevar animēt, kaut arī fons, iespējams, nav redzams, ja tajā nav lietots aizpildījums vai līnijas.
 • Lietojot SmartArt grafikā animāciju, piemēram, Ielidošana, un pēc tam dzēšot animāciju noteiktā formā, forma, no kuras izdzēsta animāciju, būs redzama slaidā.
 • Kopējot SmartArt grafiku ar lietotu animāciju citā slaidā, tiek kopēta arī animācija.
 • Formām ir pieejami papildu animācijas efekti, piemēram, uznākšanas efekts Krāsu rakstāmmašīna vai noiešanas efekts Apvēršana. Efekti, kas SmartArt grafikā nav pieejami, tiks parādīti pelēkoti.

Uz lapas sākumu Uz lapas sākumu

Pretēja animācijas secība

 1. Noklikšķiniet uz SmartArt grafikas ar animāciju, kam jābūt pretējai.
 2. Cilnes Animācijas grupā Animācijas noklikšķiniet uz Pielāgota animācija.

Animāciju grupas attēls

 1. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz pielāgotās animācijas sarakstā Pielāgotā animācija (Pielāgoto animāciju saraksts: slaida animāciju secības saraksts. Vienumi sarakstā izkārtoti to pievienošanas kārtībā un tiem pievienotas ikonas, kas norāda hronometrāžu attiecībā pret citiem animācijas notikumiem.) un pēc tam īsinājumizvēlnē noklikšķiniet uz Efekta opcijas.
 2. Noklikšķiniet uz cilnes SmartArt animācija un pēc tam atzīmējiet izvēles rūtiņu Apgrieztā secība.

Uz lapas sākumu Uz lapas sākumu

Animācijas noņemšana

 1. Noklikšķiniet uz SmartArt grafikas ar animāciju, kuru vēlaties noņemt.
 2. Cilnes Animācijas grupas Animācijas sarakstā Animēt noklikšķiniet uz Bez animācijas.

Animāciju grupas attēls

Uz lapas sākumu Uz lapas sākumu

 
 
Attiecas uz:
PowerPoint 2007