SmartArt grafikas izkārtojuma vai tipa pārslēgšana

Veidojot SmartArt grafiku, izvēlieties izkārtojumu no SmartArt grafikas kategorijas vai tipa. Katrs tips satur dažādus izkārtojumus. Piemēram, no tipa Cikls var atlasīt izkārtojumu Radiāls cikls.

Šajā rakstā


Pārskats par izkārtojumu un tipu mainīšanu SmartArt grafikās

Daži SmartArt grafiku izkārtojumi satur fiksētu formu skaitu. Piemēram, tipa Relācija izkārtojums Līdzsvara bultiņas ir paredzēts, lai attēlotu tikai pretējas idejas vai jēdzienus, un tāpēc tikai divas formas var saturēt tekstu.

Izkārtojums Līdzsvara bultiņas ar 2 teksta formām

Ja vēlaties izteikt vairāk nekā divas idejas, pārslēdzieties uz izkārtojumu, kuram ir pieejamas vairāk nekā divas teksta formas — piemēram, uz izkārtojumu Piramīdu saraksts. Paturiet prātā, ka, mainot SmartArt grafiku izkārtojumus vai tipus, var mainīties acīmredzamā informācijas nozīme. Piemēram, izkārtojumam ar bultiņām, kuras norāda pa labi, teiksim, tipa Process izkārtojumam Pamata process, ir atšķirīga nozīme no izkārtojuma ar aplī izkārtotām bultiņām, piemēram, tipa Cikls izkārtojumam Vienlaidu cikls.

Vairumā SmartArt grafiku var pievienot un izdzēst formas, kā arī mainīt dažādu formu novietojumu, tāpēc jāizvēlas izkārtojums, kas sniedz vislabāko vizuālo datu attēlojumu. Formu līdzinājums un novietojums tiek automātiski atjaunināts, ja pievienojat vai noņemat formas vai rediģējat tekstu, pamatojoties uz formu skaitu un teksta apjomu formās.

Pielāgojot SmartArt grafiku un pēc tam vēlāk mainot SmartArt grafikas izkārtojumu, daži no pielāgojumiem, iespējams, netiks pārsūtīti uz jauno izkārtojumu. Tomēr, pārslēdzoties atpakaļ uz sākotnējo izkārtojumu, pirms pašreizējā Microsoft Office 2007. gada sistēma dokumenta saglabāšanas un aizvēršanas, visi pielāgojumi tiek vēlreiz parādīti sākotnējā izkārtojumā.

Daži pielāgojumi netiek pārsūtīti, jo tie var labi neizskatīties jaunajā izkārtojumā. Šī tabula identificē, kuri pielāgojumi tiek saglabāti un kuri zūd.

Pārsūtītie pielāgojumi Nepārsūtītie pielāgojumi
Krāsas (iekļaujot līniju un aizpildījumu stilus) Formu pagriešana
Stili (iekļaujot tos, kas lietoti atsevišķām formām un visai SmartArt grafikai) Formu apvēršana
Efekti (piemēram, ēnas, atspulgi, slīpie griezumi un svelmes) Formu pārvietošana
Formatēšanas lietošana tekstam Formu lieluma mainīšana
Formas ģeometrijas izmaiņas (piemēram, no apļa par kvadrātu)
Virziena izmaiņas no labās uz kreiso pusi vai no kreisās uz labās pusi

Uz lapas sākumu Uz lapas sākumu

SmartArt grafikas izkārtojuma mainīšana

  1. Noklikšķiniet uz SmartArt grafikas, kurai jāmaina izkārtojums.
  2. Sadaļas SmartArt rīki cilnes Noformējums grupā Izkārtojumi noklikšķiniet uz vajadzīgā izkārtojuma.

Lai skatītu visus pieejamos izkārtojumus vienā tipā, grupā Izkārtojumi noklikšķiniet uz pogas Vairāk Pogas attēls blakus izkārtojuma sīktēlam. Lai skatītu visus tipus un izkārtojumus, noklikšķiniet uz Vairāk izkārtojumu.

Uz lapas sākumu Uz lapas sākumu

SmartArt grafikas tipa mainīšana

  1. Noklikšķiniet uz SmartArt grafikas, kurai jāmaina tips.
  2. Sadaļas SmartArt rīki cilnes Noformējums grupā Izkārtojumi noklikšķiniet uz pogas Vairāk Pogas attēls un pēc tam uz Vairāk izkārtojumu.
  3. Noklikšķiniet uz vajadzīgā tipa un izkārtojuma.

Uz lapas sākumu Uz lapas sākumu

 
 
Attiecas uz:
Excel 2007, PowerPoint 2007, Word 2007