Tikai nelasīto ziņojumu skatīšana

Lai skatītu tikai vēl nelasītos ziņojumus, rīkojieties šādi:

Jebkurā savas e-pasta pastkastes mapē ziņojumu saraksta augšdaļā noklikšķiniet uz Nelasīti (kā parādīts zemāk).

Parādīt visus nelasītos ziņojumus

 
 
Attiecas uz:
Office 365 Midsize Business user, Office 365 Small Business Premium, Office 365 Enterprise, Outlook 2013