OneNote 2010 īsinājumtaustiņi

Šajā palīdzības rakstā ir aprakstīti programmas Microsoft OneNote 2010 bieži veicamo uzdevumu īsinājumtaustiņi. Šie īsinājumtaustiņi ir norādīti ASV tastatūras izkārtojumam. Citu tastatūras izkārtojumu taustiņi var precīzi neatbilst ASV tastatūras taustiņiem.

Norādot īsinājumtaustiņus, kur vienlaikus ir jānospiež vismaz divi taustiņi, tie tiek atdalīti ar pluszīmi (+). Norādot īsinājumtaustiņus, kur taustiņi jāspiež cits pēc cita, tie tiek atdalīti ar komatu ( , ).

 Piezīme   Iespējams, pašlaik redzamā nav pati jaunākā šī raksta versija. Ja loga apakšpusē esošajā statusa joslā ir rakstīts Bezsaistē, izveidojiet datora savienojumu ar internetu, Palīdzības skatītājā noklikšķiniet uz pogas Bezsaistē un tad īsinājumizvēlnē noklikšķiniet uz Rādīt saturu no Office.com. Varat arī apmeklēt vietni Office.com un jaunāko dokumentāciju meklēt lapā Microsoft OneNote 2010 palīdzība un lietošana.

Ātrās saites


Piezīmju veikšana un formatēšana

Piezīmju rakstīšana un rediģēšana

Veicamās darbības Nospiediet
Atvērt jaunu OneNote logu. CTRL+M
Atvērt nelielu OneNote logu, lai izveidotu sānpiezīmi. CTRL+SHIFT+M
Dokot OneNote logu. CTRL+ALT+D
Atsaukt pēdējo darbību. CTRL+Z
Atkārtot pēdējo darbību. CTRL+Y

Atlasīt visus vienumus pašreizējā lapā.

 Piezīme   Lai palielinātu atlases tvērumu, vairākkārt nospiediet taustiņu kombināciju CTRL+A.

CTRL+A
Izgriezt atlasīto tekstu vai vienumu. CTRL+X
Kopēt atlasīto tekstu vai vienumu starpliktuvē. CTRL+C
Ielīmēt starpliktuves saturu. CTRL+V
Pārvietoties uz rindiņas sākumu. HOME
Pārvietoties uz rindiņas beigām. END
Pārvietoties par vienu rakstzīmi pa kreisi. KREISĀ BULTIŅA
Pārvietoties par vienu rakstzīmi pa labi. LABĀ BULTIŅA
Pārvietoties par vienu vārdu pa kreisi. CTRL+KREISĀ BULTIŅA
Pārvietoties par vienu vārdu pa labi. CTRL+LABĀ BULTIŅA
Dzēst vienu rakstzīmi pa kreisi. ATPAKAĻATKĀPES TAUSTIŅŠ
Dzēst vienu rakstzīmi pa labi. DELETE
Dzēst vienu vārdu pa kreisi. CTRL+ATPAKAĻATKĀPES TAUSTIŅŠ
Dzēst vienu vārdu pa labi. CTRL+DELETE
Iespraust rindiņas pārtraukumu, nesākot jaunu rindkopu. SHIFT+ENTER
Pārbaudīt pareizrakstību. F7
Atvērt pašlaik atlasītā vārda tēzauru. SHIFT+F7
Izsaukt kontekstizvēlni jebkurai piezīmei, cilnei vai jebkuram citam objektam, kas pašlaik atrodas fokusā. SHIFT+F10
Ja lappuses augšā tiek parādīta informācijas josla, izpildīt tajā ieteikto darbību. CTRL+SHIFT+W

Piezīmju formatēšana

Veicamās darbības Nospiediet
Izcelt atlasīto tekstu dzeltenā krāsā. CTRL+SHIFT+H
vai CTRL+ALT+H
Ievietot hipersaiti. CTRL+K
Kopēt atlasītā teksta formatējumu (Formāta kopētājs). CTRL+SHIFT+C
Ielīmēt formatējumu atlasītajam tekstam (Formāta kopētājs). CTRL+SHIFT+V

Atvērt hipersaiti.

 Piezīme   Kursors ir jānovieto jebkurā formatētā hipersaites teksta vietā.

ENTER
Atlasītajam tekstam lietot vai noņemt treknraksta formatējumu. CTRL+B
Atlasītajam tekstam lietot vai noņemt slīpraksta formatējumu. CTRL+I
Atlasītajam tekstam lietot vai noņemt pasvītrojumu. CTRL+U
Atlasītajam tekstam lietot vai noņemt pārsvītrojuma formatējumu. CTRL+PĀRNESUMZĪME
Atlasītajam tekstam lietot vai noņemt augšraksta formatējumu. CTRL+SHIFT+=
Atlasītajam tekstam lietot vai noņemt apakšraksta formatējumu. CTRL+=
Atlasītajai rindkopai lietot vai noņemt aizzīmētu saraksta formatējumu. CTRL+PUNKTS
Atlasītajai rindkopai lietot vai noņemt numurēta saraksta formatējumu. CTRL+SLĪPSVĪTRA
Pašreizējai piezīmei lietot stilu Virsraksts 1. CTRL+ALT+1
Pašreizējai piezīmei lietot stilu Virsraksts 2. CTRL+ALT+2
Pašreizējai piezīmei lietot stilu Virsraksts 3. CTRL+ALT+3
Pašreizējai piezīmei lietot stilu Virsraksts 4. CTRL+ALT+4
Pašreizējai piezīmei lietot stilu Virsraksts 5. CTRL+ALT+5
Pašreizējai piezīmei lietot stilu Virsraksts 6. CTRL+ALT+6
Pašreizējai piezīmei lietot stilu Parastais. CTRL+SHIFT+N
Izveidot rindkopai atkāpi no kreisās puses. ALT+SHIFT+LABĀ BULTIŅA
Noņemt rindkopas atkāpi no kreisās puses. ALT+SHIFT+KREISĀ BULTIŅA
Atlasīto rindkopu līdzināt pa labi. CTRL+R
Atlasīto rindkopu līdzināt pa kreisi. CTRL+L
Palielināt atlasītā teksta fonta lielumu. CTRL+SHIFT+>
Samazināt atlasītā teksta fonta lielumu. CTRL+SHIFT+<
Notīrīt visu atlasītajam tekstam lietoto formatējumu. CTRL+SHIFT+N
Rādīt vai slēpt pašreizējās lapas mērjoslas līnijas. CTRL+SHIFT+R

Vienumu pievienošana lapai

Veicamās darbības Nospiediet
Pašreizējā lapā ievietot dokumentu vai failu. ALT+N, F
Pašreizējā lapā kā izdruku ievietot dokumentu vai failu. ALT+N, O
Pašreizējā lapā parādīt vai paslēpt dokumentu izdrukas (programmu OneNote izmantojot režīmā Augsts kontrasts). ALT+SHIFT+P
Ievietot attēlu no faila. ALT+N, P
Ievietot attēlu no skenera vai kameras. ALT+N, S

Ievietot ekrāna izgriezumu.

 Piezīme   Paziņojumu apgabalā, sistēmas Windows uzdevumjoslas labajā malā, ir jābūt aktīvai OneNote ikonai.

Windows logotipa taustiņš+S
Ievietot pašreizējo datumu. ALT+SHIFT+D
Ievietot pašreizējo datumu un laiku. ALT+SHIFT+F
Ievietot pašreizējo laiku. ALT+SHIFT+T
Ievietot rindiņas pārtraukumu. SHIFT+ENTER
Sākt matemātisko vienādojumu vai atlasīto tekstu konvertēt par matemātisko vienādojumu. ALT+=
Izveidot tabulu, pievienojot jau uzrakstītajam tekstam otru kolonnu. TABULĒŠANAS TAUSTIŅŠ
Tabulā ar vienu rindu izveidot jaunu kolonnu. TABULĒŠANAS TAUSTIŅŠ

Esot tabulas pēdējā šūnā, izveidot jaunu rindu.

 Piezīme   Lai pabeigtu tabulu, otro reizi nospiediet taustiņu ENTER.

ENTER
Izveidot tabulā rindu zem pašreizējās rindas. CTRL+ENTER
Izveidot jaunu rindkopu tajā pašā tabulas šūnā. ALT+ENTER
Izveidot tabulā kolonnu pa labi no pašreizējās kolonnas. CTRL+ALT+R
Izveidot tabulā kolonnu pa kreisi no pašreizējās kolonnas. CTRL+ALT+E
Izveidot tabulā rindu virs pašreizējās (ja kursors atrodas jebkuras rindas sākumā). ENTER
Dzēst tabulā pašreizējo tukšo rindu (ja kursors atrodas rindas sākumā). DEL (nospiediet divreiz)

Piezīmju un objektu atlasīšana

Veicamās darbības Nospiediet

Atlasīt visus vienumus pašreizējā lapā.

 Piezīme   Lai palielinātu atlases tvērumu, vairākkārt nospiediet taustiņu kombināciju CTRL+A.

CTRL+A
Atlasīt līdz rindiņas beigām. SHIFT+END
Atlasīt visu rindu (ja kursors atrodas rindas sākumā). SHIFT+LEJUPVĒRSTĀ BULTIŅA
Pāriet uz lapas virsrakstu un atlasīt to. CTRL+SHIFT+T
Atcelt atlasīto strukturējumu vai lapu. ESC
Pārvietot pašreizējo rindkopu vai vairākas atlasītās rindkopas uz augšu. ALT+SHIFT+AUGŠUPVĒRSTĀ BULTIŅA
Pārvietot pašreizējo rindkopu vai vairākas atlasītās rindkopas uz leju. ALT+SHIFT+LEJUPVĒRSTĀ BULTIŅA
Pārvietot pašreizējo rindkopu vai vairākas atlasītās rindkopas pa kreisi (atkāpes samazināšana). ALT+SHIFT+KREISĀ BULTIŅA
Pārvietot pašreizējo rindkopu vai vairākas atlasītās rindkopas pa labi (atkāpes palielināšana). ALT+SHIFT+LABĀ BULTIŅA
Atlasīt pašreizējo rindkopu un visas tai pakārtotās rindkopas. CTRL+SHIFT+PĀRNESUMZĪME
Dzēst atlasīto piezīmi vai objektu. DELETE
Pārvietoties uz rindiņas sākumu. HOME
Pārvietoties uz rindiņas beigām. END
Pārvietoties par vienu rakstzīmi pa kreisi. KREISĀ BULTIŅA
Pārvietoties par vienu rakstzīmi pa labi. LABĀ BULTIŅA
Atgriezties pēdējā apmeklētajā lapā. ALT+KREISĀ BULTIŅA
Pārvietoties uz nākamo apmeklēto lapu. ALT+LABĀ BULTIŅA
Sākt atlasītā audio vai video ieraksta atskaņošanu. CTRL+ALT+P
Sākt atlasītā audio vai video ieraksta atskaņošanu. CTRL+ALT+S
Attīt pašreizējo audio vai video ierakstu par dažām sekundēm atpakaļ. CTRL+ALT+Y
Patīt pašreizējo audio vai video ierakstu par dažām sekundēm uz priekšu. CTRL+ALT+U

Atzīmju pievienošana piezīmēm

Veicamās darbības Nospiediet
Lietot, atzīmēt vai notīrīt atzīmi Veicamie darbi. CTRL+1
Lietot vai notīrīt atzīmi Svarīgs. CTRL+2
Lietot vai notīrīt atzīmi Jautājums. CTRL+3
Lietot vai notīrīt atzīmi Atcerēties vēlākam laikam. CTRL+4
Lietot vai notīrīt atzīmi Definīcija. CTRL+5
Lietot vai notīrīt pielāgotu atzīmi. CTRL+6
Lietot vai notīrīt pielāgotu atzīmi. CTRL+7
Lietot vai notīrīt pielāgotu atzīmi. CTRL+8
Lietot vai notīrīt pielāgotu atzīmi. CTRL+9
Atlasītajās piezīmēs noņemt visas piezīmju atzīmes. CTRL+0

Strukturējumu izmantošana

Veicamās darbības Nospiediet
Rādīt līdz 1. līmenim. ALT+SHIFT+1
Izvērst līdz 2. līmenim. ALT+SHIFT+2
Izvērst līdz 3. līmenim. ALT+SHIFT+3
Izvērst līdz 4. līmenim. ALT+SHIFT+4
Izvērst līdz 5. līmenim. ALT+SHIFT+5
Izvērst līdz 6. līmenim. ALT+SHIFT+6
Izvērst līdz 7. līmenim. ALT+SHIFT+7
Izvērst līdz 8. līmenim. ALT+SHIFT+8
Izvērst līdz 9. līmenim. ALT+SHIFT+9
Izvērst visus līmeņus. ALT+SHIFT+0
Palielināt atkāpi par vienu līmeni. TABULĒŠANAS TAUSTIŅŠ
Samazināt atkāpi par vienu līmeni. SHIFT+TABULĒŠANAS TAUSTIŅŠ
Izvērst savērsto strukturējumu. ALT+SHIFT+PLUSZĪME
Savērst izvērsto strukturējumu. ALT+SHIFT+MĪNUSZĪME

Valodas iestatījumu norādīšana

 Piezīme   Lai mainītu piezīmju rakstīšanas virzienu, vispirms rīkā Microsoft Office 2010 valodu preferences ir jāiespējo valodas ar rakstību no labās puses uz kreiso pusi.

Veicamās darbības Nospiediet
Iestatīt rakstīšanas virzienu no kreisās puses uz labo. CTRL+KREISAIS SHIFT
Iestatīt rakstīšanas virzienu no labās puses uz kreiso. CTRL+LABAIS SHIFT
Tekstā ar rakstību no labās puses uz kreiso palielināt atkāpi par vienu līmeni. TABULĒŠANAS TAUSTIŅŠ
Tekstā ar rakstību no labās puses uz kreiso pusi samazināt atkāpi par vienu līmeni. SHIFT+TABULĒŠANAS TAUSTIŅŠ

Uz lapas sākumu Uz lapas sākumu

Savas piezīmju grāmatiņas organizēšana un pārraudzīšana

Darbs ar lapām un sānpiezīmēm

Veicamās darbības Nospiediet
Iespējot vai atspējot pilnas lapas skatu. F11
Atvērt jaunu OneNote logu. CTRL+M
Atvērt nelielu OneNote logu, lai izveidotu sānpiezīmi. CTRL+SHIFT+M
Izvērst vai savērst lapu grupas cilnes. CTRL+SHIFT+*
Drukāt pašreizējo lapu. CTRL+P
Atlasītās sadaļas beigās pievienot jaunu lapu. CTRL+N
Palielināt lapu ciļņu joslas platumu. CTRL+SHIFT+[
Samazināt lapu ciļņu joslas platumu. CTRL+SHIFT+]
Zem pašreizējās lapas cilnes izveidot jaunu lapu tajā pašā līmenī. CTRL+ALT+N
Samazināt pašreizējās lapas cilnes etiķetes atkāpes līmeni. CTRL+ALT+[
Palielināt pašreizējās lapas cilnes etiķetes atkāpes līmeni. CTRL+ALT+]
Zem pašreizējās lapas izveidot jaunu apakšlapu. CTRL+SHIFT+ALT+N

Atlasīt visus vienumus.

 Piezīme   Lai palielinātu atlases tvērumu, vairākkārt nospiediet taustiņu kombināciju CTRL+A.

CTRL+A
Atlasīt pašreizējo lapu. CTRL+SHIFT+A
Ja atlasītā lapa ir iekļauta grupā, nospiediet taustiņu kombināciju CTRL+A, lai atlasītu visas šīs grupas lapas.
Pārvietot atlasīto lapas cilni uz augšu. ALT+SHIFT+AUGŠUPVĒRSTĀ BULTIŅA
Pārvietot atlasīto lapas cilni uz leju. ALT+SHIFT+LEJUPVĒRSTĀ BULTIŅA
Ievietošanas punktu pārvietot uz lapas virsrakstu. CTRL+SHIFT+T
Doties uz pašlaik redzamās lapu ciļņu kopas pirmo lapu. ALT+PAGE UP
Doties uz pašlaik redzamās lapu ciļņu kopas pēdējo lapu. ALT+PAGE DOWN
Ritināt pašreizējā lapā uz augšu. PAGE UP
Ritināt pašreizējā lapā uz leju. PAGE DOWN
Ritināt uz pašreizējās lapas sākumu. CTRL+HOME
Ritināt uz pašreizējās lapas beigām. CTRL+END
Doties uz nākamo rindkopu. CTRL+LEJUPVĒRSTĀ BULTIŅA
Doties uz iepriekšējo rindkopu. CTRL+AUGŠUPVĒRSTĀ BULTIŅA
Pārvietot ievietošanas punktu pašreizējā lapā augšup vai paplašināt lapu augšup. CTRL+ALT+AUGŠUPVĒRSTĀ BULTIŅA
Pārvietot ievietošanas punktu pašreizējā lapā lejup vai paplašināt lapu lejup. CTRL+ALT+LEJUPVĒRSTĀ BULTIŅA
Pārvietot ievietošanas punktu pašreizējā lapā pa kreisi vai paplašināt lapu pa kreisi. CTRL+ALT+KREISĀ BULTIŅA
Pārvietot ievietošanas punktu pašreizējā lapā pa labi vai paplašināt lapu pa labi. CTRL+ALT+LABĀ BULTIŅA
Doties uz nākamo piezīmju konteineri. ALT+LEJUPVĒRSTĀ BULTIŅA
Doties uz rindiņas sākumu. HOME
Doties uz rindiņas beigām. END
Pārvietoties par vienu rakstzīmi pa kreisi. KREISĀ BULTIŅA
Pārvietoties par vienu rakstzīmi pa labi. LABĀ BULTIŅA
Atgriezties pēdējā apmeklētajā lapā. ALT+KREISĀ BULTIŅA
Pārvietoties uz nākamo apmeklēto lapu. ALT+LABĀ BULTIŅA
Tuvināt. ALT+CTRL+PLUSZĪME (cipartastatūrā)
–VAI–
ALT+CTRL+SHIFT+PLUSZĪME
Tālināt. ALT+CTRL+MĪNUSZĪME (cipartastatūrā)
–VAI–
ALT+CTRL+SHIFT+PĀRNESUMZĪME

Saglabāt izmaiņas.

 Piezīme   Kamēr programma OneNote darbojas, jūsu piezīmes tiek automātiski saglabātas ikreiz, kad tās maināt. Piezīmes nav jāsaglabā manuāli.

CTRL+S

Darbs ar piezīmju grāmatiņām un sadaļām

Veicamās darbības Nospiediet
Izveidot jaunu sadaļu. CTRL+T
Atvērt piezīmju grāmatiņu. CTRL+O
Atvērt sadaļu. CTRL+ALT+SHIFT+O
Doties uz nākamo sadaļu. CTRL+TABULĒŠANAS TAUSTIŅŠ
Doties uz iepriekšējo sadaļu. CTRL+SHIFT+TABULĒŠANAS TAUSTIŅŠ
Doties uz sadaļas nākamo lapu. CTRL+PAGE DOWN
Doties uz sadaļas iepriekšējo lapu. CTRL+PAGE UP
Doties uz sadaļas pirmo lapu. ALT+HOME
Doties uz sadaļas pēdējo lapu. ALT+END
Doties uz pašlaik redzamās lapu ciļņu kopas pirmo lapu. ALT+PAGE UP
Doties uz pašlaik redzamās lapu ciļņu kopas pēdējo lapu. ALT+PAGE DOWN
Pārvietot vai kopēt pašreizējo lapu. CTRL+ALT+M
Fokusēt pašreizējo lapas cilni. CTRL+ALT+G
Atlasīt pašreizējo lapas cilni. CTRL+SHFT+A
Fokusēt pašreizējo sadaļas cilni. CTRL+SHIFT+G
Pārvietot pašreizējo sadaļu. CTRL+SHIFT+G, SHIFT+F10, M
Pārslēgt navigācijas joslā uz citu piezīmju grāmatiņu. CTRL+G, tad nospiediet LEJUPVĒRSTO BULTIŅU vai AUGŠUPVĒRSTO BULTIŅU, lai atlasītu citu piezīmju grāmatiņu, un nospiediet ENTER

Meklēšana piezīmēs

Veicamās darbības Nospiediet
Pārvietot ievietošanas punktu uz lodziņu Meklēt, lai meklētu visās piezīmju grāmatiņās. CTRL+E
Meklējot visās piezīmju grāmatiņās, priekšskatīt nākamo rezultātu. LEJUPVĒRSTĀ BULTIŅA
Meklējot visās piezīmju grāmatiņās, pāriet uz atlasīto rezultātu un pārtraukt meklēšanu. ENTER
Mainīt meklēšanas tvērumu. CTRL+E, TABULĒŠANAS TAUSTIŅŠ, ATSTARPE
Atvērt rūti Meklēšanas rezultāti. ALT+O pēc meklēšanas

Meklēt tikai pašreizējā lapā.

 Piezīme   Jebkurā laikā var pārslēgt no meklēšanas visur uz meklēšanu tikai pašreizējā lapā un otrādi, nospiežot CRTL+E vai CTRL+F.

CTRL+F
Meklējot pašreizējā lapā, pāriet uz nākamo rezultātu. ENTER vai F3
Meklējot pašreizējā lapā, pāriet uz iepriekšējo rezultātu. SHFT+F3
Pārtraukt meklēšanu un atgriezties lapā. ESC

Uz lapas sākumu Uz lapas sākumu

Piezīmju koplietošana

Piezīmju koplietošana ar citiem lietotājiem

Veicamās darbības Nospiediet
Nosūtīt atlasītās lapas e-pasta ziņojumā. CTRL+SHIFT+E

Piezīmju koplietošana ar citām programmām

Veicamās darbības Nospiediet
Nosūtīt atlasītās lapas e-pasta ziņojumā. CTRL+SHIFT+E
No pašlaik atlasītās piezīmes izveidot Outlook uzdevumu Šodien. CTRL+SHIFT+1
No pašlaik atlasītās piezīmes izveidot Outlook uzdevumu Rīt. CTRL+SHIFT+2
No pašlaik atlasītās piezīmes izveidot Outlook uzdevumu Šonedēļ. CTRL+SHIFT+3
No pašlaik atlasītās piezīmes izveidot Outlook uzdevumu Nākamnedēļ. CTRL+SHIFT+4
No pašlaik atlasītās piezīmes izveidot Outlook uzdevumu Bez datuma. CTRL+SHIFT+5
Atvērt atlasīto Outlook uzdevumu. CTRL+SHIFT+K
Atlasīto Outlook uzdevumu atzīmēt kā pabeigtu. CTRL+SHIFT+9
Dzēst atlasīto Outlook uzdevumu. CTRL+SHIFT+0
Sinhronizēt pašlaik koplietojamajā piezīmju grāmatiņā veiktās izmaiņas. SHIFT+F9
Sinhronizēt visās koplietojamās piezīmju grāmatiņās veiktās izmaiņas. F9
Atzīmēt pašreizējo lapu kā Nelasīts. CTRL+Q

Uz lapas sākumu Uz lapas sākumu

Piezīmju aizsardzība

Ar paroli aizsargātas sadaļas

Veicamās darbības Nospiediet
Slēgt visas ar paroli aizsargātās sadaļas. CTRL+ALT+L

Uz lapas sākumu Uz lapas sākumu