Pasts programmā Outlook Web App

Pirmā sadaļa, ko redzēsit, atverot programmu Outlook Web App, būs iesūtne. Šeit tiek piegādāti jums nosūtītie ziņojumi, un šo sadaļu, iespējams, lietosit visvairāk, lasot ziņojumus un atbildot uz tiem.

Šajā rakstā


Pastā redzamā informācija

OWA_Mail

Šeit ir pieejami ziņojumi.

 1. Izveidojiet jaunu ziņojumu, noklikšķinot uz Opcija Jauns Jauns pasts.
 2. Mapju saraksts. Mapju sarakstā ir jūsu pastkastes mapes. Tajā var būt citas mapes, piemēram, izlases un arhīva mapes. Varat sakļaut šo rūti, tās augšdaļā noklikšķinot uz mapes ikonas. Šī skata mapes varat izvērst un sakļaut, noklikšķinot uz trīsstūra ikonām blakus mapju nosaukumiem.
 3. Meklēšanas logs. Ierakstiet meklējamo tekstu, piemēram, tās personas vārdu, kuras ziņojumus vēlaties atrast, vai tekstu, kas jāmeklē, lai atrastu konkrētu ziņojumu.
 4. Ziņojumu saraksts ir saraksts, kurā ir pašreizējā mapē esošie ziņojumi. Par katru saraksta skatā parādīto ierakstu ir pieejama papildinformācija, piemēram, cik daudz nelasītu ziņojumu ir sarunā un vai ar kādu sarunas ziņojumu ir saistīts pielikums, karodziņš vai kategorija. Sarunā var būt viens vai vairāki ziņojumi. Kad saruna ir atlasīta, varat to izdzēst, pievienot tai karodziņu vai kategoriju, noklikšķinot uz vajadzīgās ikonas. Saraksta augšdaļā ir filtri, uz kuriem varat noklikšķināt, lai ātri atrastu nelasītos ziņojumus vai ziņojumus, kuru rindiņā Kam vai Kopija ir jūsu vārds vai kuriem ir pievienota atzīme. Papildus filtriem tiek parādīts arī apskatītās mapes nosaukums un atlasītais skats.
 • Lasīšanas rūtī tiek rādīta atlasītā saruna. Varat atbildēt uz jebkuru sarunas ziņojumu, izmantojot opciju Opcija Atbildēt Atbildēt, Opcija Atbildēt visiem Atbildēt visiem vai Opcija Pārsūtīt Pārsūtīt ziņojuma augšdaļā.
 1. Informāciju, kā atbildēt uz saņemtajiem ziņojumiem, skatiet rakstā Atbildēšana uz ziņojumiem. Informāciju par drukāšanu skatiet rakstā Ziņojumu drukāšana.

Informāciju, kā mainīt ziņojumu parādīšanas veidu, skatiet sadaļā Pasta parādīšanas iestatījumi.

Uz lapas sākumu Uz lapas sākumu

Jauna ziņojuma izveide

Lai izveidotu jaunu ziņojumu:

 1. Noklikšķiniet uz jauns Jauns pasts virs mapju saraksta. Lasīšanas rūtī tiks atvērta jauna ziņojuma veidlapa.
 2. Lai pievienotu adresātus, ierakstiet jebkuras personas vārdu, kurš ir jūsu kontaktpersonu mapē vai uzņēmuma adrešu sarakstā, vai ierakstiet e-pasta adresi laukā Kam vai Kopija. Pirmoreiz, kad ievadāt personas vārdu, Outlook Web App meklē šīs personas adresi. Turpmāk šīs personas vārds tiek glabāts kešatmiņā un tiek ātri parādīts.
 3. Pievienojiet tēmu.
 4. Uzrakstiet ziņojumu, ko vēlaties nosūtīt. Informāciju par ziņojuma formatēšanu skatiet rakstā Ziņojuma formatēšana tīmekļa programmā Outlook Web App.
 5. Lai pievienotu pielikumu, noklikšķiniet uz ievietot Ievietot, pēc tam ekrāna augšdaļā uz Pielikums un atrodiet failu, kuru vēlaties pievienot. Papildinformāciju skatiet rakstā Darbs ar pielikumiem.
 6. Lai ziņojumā iegultu attēlu, kas adresātam tiek rādīts bez nepieciešamības to atvērt, noklikšķiniet uz ievietot Ievietot, Attēls un pēc tam pārlūkojot norādiet ziņojumam pievienojamo attēlu.
 7. Kad esat beidzis darbu un ziņojums ir gatavs nosūtīšanai, noklikšķiniet uz Opcija Nosūtīt Nosūtīt.

Darbs ar melnrakstiem

Ja nevarat uzreiz pabeigt rakstīt ziņojumu vai vēlaties pirms ziņojuma nosūtīšanas brīdi nogaidīt, noklikšķiniet ārpus ziņojuma un vēlāk to atkal atveriet, lai pabeigtu. Outlook Web App automātiski saglabā ziņojumu tā izveides brīdī un pievieno to melnrakstu mapei. Kad esat gatavs nosūtīt ziņojumu:

 1. Mapju sarakstā atrodiet mapi Melnraksti un noklikšķiniet uz tās.
 2. Noklikšķiniet uz iesāktā ziņojuma, lai skatītu to lasīšanas rūtī.
 3. Noklikšķiniet uz rediģēt Turpināt rediģēšanu vai, ja esat nolēmis ziņojumu nesūtīt, noklikšķiniet uz dzēst Atmest.
 4. Ja tomēr vēlaties nosūtīt ziņojumu, pabeidziet to rediģēt un noklikšķiniet uz Opcija Nosūtīt Nosūtīt.

Uz lapas sākumu Uz lapas sākumu

Ziņojuma atvēršana atsevišķā logā

Pēc noklusējuma ziņojumus lasa un izveido lasīšanas rūtī, bet ne vienmēr tas ir nepieciešams. Dažkārt ziņojumi ir jālasa atsevišķā logā.

Veidojot jaunu ziņojumu vai atbildot uz saņemtu ziņojumu vai pārsūtot to, varat pārcelt to uz jaunu uznirstošo logu, ziņojuma augšējā stūrī noklikšķinot uz ikonas, kas ļauj pārcelt uz jaunu uznirstošo logu Uznirstošais logs.

Lai pašlaik lasīto ziņojumu atvērtu atsevišķā logā, noklikšķiniet uz paplašinātās izvēlnes ikonas Paplašinātā izvēlne un atlasiet Atvērt atsevišķā logā.

Pasta sadaļas

Mapju saraksts

Mapju sarakstā ir redzamas noklusējuma mapes, kas tiek izveidotas visām pastkastēm, un visas jūsu izveidotās mapes. Atkarībā no jūsu uzņēmuma iestatījumiem, var būt pieejamas arī izlases un arhīva mapes.

Mapju saraksts lietojumprogrammā Outlook Web App

Varat aizvērt mapju sarakstu, noklikšķinot uz skujiņas saraksta augšdaļā. Noklikšķiniet uz jebkuras saraksta mapes, lai skatītu tās saturu.

Ar peles labo pogu noklikšķiniet mapju sarakstā, lai skatītu izvēlni, kurā norādītas ar mapēm veicamās darbības, piemēram, jaunas mapes izveide, esošas mapes dzēšana vai mapes Izdzēstie vienumi iztukšošana.

Uz lapas sākumu Uz lapas sākumu

Meklēšana un iebūvētie filtri

Ziņojumu saraksta augšdaļā ir pieejams meklēšanas lodziņš un iebūvētie filtri.

Meklēšana un filtri programmā Outlook Web App

 • Lai meklētu, noklikšķiniet uz Meklēt un sāciet rakstīt meklējamo tekstu. Tiks parādīts ieteikumu saraksts, jūs varat noklikšķināt uz kāda no ieteikumiem, lai to meklētu, vai arī pabeigt sava meklējamā teksta ievadi un pēc tam nospiest taustiņu Enter, lai sāktu meklēšanu. Lai notīrītu meklēšanas lodziņu, noklikšķiniet uz ikonas meklēšanas lodziņa labajā pusē.
 • Iebūvētie filtri Visi, Nelasīts, Man un Ar karodziņu nodrošina veidu, kā ātri izvēlēties ziņojumu sarakstā parādāmos ziņojumus. Lietojot filtru Visi, tiek parādīti visi ziņojumi, filtru Nelasīts — ziņojumi, kas nav atzīmēti kā izlasīti, filtru Man — visi ziņojumi, kuros jūsu vārds ir sarakstā Kam vai Kopija, bet filtru Ar karodziņu — visi ziņojumi, kas atzīmēti ar karodziņu.

Papildinformāciju par meklēšanu skatiet sadaļā Meklēšana programmā Outlook Web App.

Uz lapas sākumu Uz lapas sākumu

Ziņojumu saraksts

Ziņojumu sarakstā tiek parādīti pašreizējā mapē esošie ziņojumi. Tajā parādītos ziņojumus var pārvaldīt, atlasot filtru vai izmantojot meklēšanu. Ziņojumu sarakstā ir rīki, kas nodrošina iespēju ātri veikt vairākus uzdevumus.

 • Noklikšķinot uz ikonām ziņojumu saraksta labajā pusē, varat izdzēst ziņojumu vai sarunu vai pievienot karodziņu. Noklikšķinot uz citām ikonām, tiks parādīts, kuriem ziņojumiem ir pielikumi, kāds ir ziņojuma svarīgums (augsts vai zems) un nelasīto vienumu skaits sarunā.
 • Noklikšķinot uz ziņojuma ar peles labo pogu, tiek parādīta izvēlne ar opcijām, piemēram, atzīmēt ziņojumu kā lasītu vai nelasītu, pārvietot to uz citu mapi vai izveidot uz šo ziņojumu pamatotu kārtulu.
 • Noklikšķinot uz trīsstūra pa kreisi no ziņojuma, varat izvērst sarunu, lai skatītu visus šīs sarunas ziņojumus.
 • Izmantojiet ziņojumu saraksta augšdaļā esošo etiķeti, lai pārslēgtu skatus Sarunas pēc datuma un Vienumi pēc datuma.

Ziņojumu saraksts lietojumprogrammā Outlook Web App

Uz lapas sākumu Uz lapas sākumu

Lasīšanas rūts

Lasīšanas rūtī tiek rādīti ziņojumi. Lasīšanas rūtī varat ne tikai lasīt ziņojumus, bet arī atbildēt uz tiem, neatverot tos jaunā logā.

 • Atlasiet Opcija Atbildēt Atbildēt, Opcija Atbildēt visiem Atbildēt visiem vai Opcija Pārsūtīt Pārsūtīt ziņojuma augšdaļā, lai uz to atbildētu. Lasīšanas rūtī sarunas augšdaļā tiks parādīts tukšs ziņojums.
 • Izmantojiet Atzīmēt kā lasītu un Atzīmēt kā nelasītu, lai mainītu ziņojuma lasīšanas statusu.
 • Skatiet papildu opciju izvēlni, atlasot paplašinātās izvēlnes ikonu Paplašinātā izvēlne.
 • Lasīšanas rūts ir fiksēta, un pašreizējā laidienā to nevar pārvietot vai izslēgt.

Ziņojumu lasīšanas rūts

Uz lapas sākumu Uz lapas sākumu

Outlook Web App izmantošana mobilajā ierīcē

Ja izmantojat Outlook Web App mobilajā ierīcē, piemēram, planšetdatorā vai viedtālrunī, redzamie attēli var atšķirties no iepriekš norādītajiem attēliem.

Pasts

Lielākā daļa līdzekļu darbojas tāpat, kā, izmantojot Outlook Web App datorā vai klēpjdatorā, tomēr daži uzdevumi ir veicami nedaudz savādāk.

Lai pārslēgtos starp pastu, kalendāru un personām, pieskarieties kreisajā stūrī esošajai navigācijas ikonai Navigācija.

Lai meklētu, pieskarieties meklēšanas ikonai Meklēt. Lai lasītu ziņojumu pilnekrāna režīmā, pieskarieties lasīšanas ikonai Skatīt pilnekrāna režīmā. Pieskaroties pie papildu opciju ikonas Papildopcijas, tiek parādītas papildu atlases iespējas.

Tā vietā, lai skatītu ekrāna izvēlni, noklikšķinot ar peles labo pogu, varat to skatīt, pieskaroties un turot. Lai ziņojumu sarakstā atlasītu vairākus vienumus, pavelciet katru vienumu, ko vēlaties pievienot. Lai noņemtu vienuma atlasi, pavelciet to vēlreiz.

Lai izveidotu jaunu vienumu, pieskarieties jauna vienuma ikonai Jauns. Pieskarieties bultiņas ikonām Bultiņa uz augšu Bultiņa pa kreisi, lai izvērstu vai sakļautu ekrāna daļu, kur tās tiek rādītas.

Lai piekļūtu opcijām, kad izmantojat mobilo ierīci, pieskarieties papildopciju ikonai Papildopcijas, pēc tam pieskarieties Opcijas. Papildinformāciju skatiet rakstā Opcijas mobilajā ierīcē.

Papildinformāciju par OWA ierīcēm programmu skatiet rakstā OWA iPad ierīcēm un OWA iPhone ierīcēm.

Kā rīkoties, ja vēlos uzzināt vairāk?

 
 
Attiecas uz:
Office 365 Enterprise administratoriem, Office 365 Midsize Business user, Office 365 Small Business administratoriem, Office 365 Small Business Premium, Office 365 Enterprise, Office 365 Midsize Business administratoriem, Outlook Web App, Outlook Web App pakalpojumam Office 365 profesionāļiem un mazajiem uzņēmumiem, Outlook Web App pakalpojumam Office 365 Enterprise