Vai pakalpojumā Office 365 varu pievienot pielāgotus apakšdomēnus vai vairākus domēnus?

Varat pievienot vairākus pielāgotus domēnus visos Office 365 abonementos, taču apakšdomēnus varat pievienot tikai Office 365 Midsize Business un Office 365 Enterprise. Arī citi domēnu līdzekļi būtiski atšķiras.

Pirms domēna pievienošanas salīdziniet līdzekļus tabulā tālāk, lai pārliecinātos, vai Office 365 Small Business atbilst jūsu vajadzībām. Pretējā gadījumā pēc Office 365 Small Business domēna iestatīšanas sapratīsit, ka nevarat veikt jūsu uzņēmumam svarīgu darbību, piemēram, izmantot apakšdomēnus. Šajā posmā domēna noņemšana no Office 365 un pārslēgšanās uz citu Office 365 piedāvājumu būs laikietilpīgs process.

 Piezīme    Izvēloties sev vispiemērotāko Office 365 abonementu, iespējams, vēlēsities pārskatīt visus produktu līdzekļus, kas pieejami katrā piedāvājumā, lai saprastu priekšrocību atbilstību sava domēna vajadzībām.

Office 365 Small Business Office 365 Midsize Business un Office 365 Enterprise
Apakšdomēni

Varat pievienot pielāgotu domēnu, piemēram, contoso.com, taču nevarat pievienot apakšdomēnus, piemēram, partners.contoso.com.

 Piezīme    Pakalpojums Office 365 Small Business domēna nosaukuma priekšā automātiski pievieno “www”, ja domēnu lietojat Office 365 publiskajā tīmekļa vietnē, piemēram, www.contoso.com. Jums nav jāsatraucas par to, ka nevarat pievienot “www” apakšdomēnu.

Varat pievienot vairākus apakšdomēnus, piemēram, www.contoso.com, www.partners.contoso.com, www.partners.marketing.contoso.com un tā tālāk.

Pašreizējā publiskā tīmekļa vietne Ja pirms reģistrācijas pakalpojumā Office 365 jums jau ir publiskā tīmekļa vietne un vēlaties turpināt to izmantot, nevis iestatīt jaunu, varat to darīt. Tomēr ir jāveic dažas papildu darbības, ja vēlaties izmantot savu pašreizējo publisko tīmekļa vietni. Kad pievienojat savu domēnu pakalpojumam Office 365, varat turpināt viesot savu pašreizējo tīmekļa vietni pie cita pakalpojumu sniedzēja, neveicot nekādas papildu darbības.
DNS ieraksti

Pēc sava domēna iestatīšanas pakalpojumā Office 365 jums tiek sniegtas izvēles iespējas. Varat izvēlēties, lai pakalpojums Office 365izveido un vieso jūsu DNS ierakstus un automātiski konfigurē jūsu pakalpojumus, piemēram, e-pastu un Lync, vai arī jūs varat pārvaldīt savus DNS ierakstus pie sava DNS viesošanas pakalpojumu sniedzēja.

Pēc domēna iestatīšanas pakalpojumā Office 365varat pievienot un atjaunināt savus DNS ierakstus DNS viesošanas pakalpojumu sniedzēja tīmekļa vietnē un konfigurēt DNS ierakstus pakalpojumiem, piemēram, e-pastam un programmai Lync.

Varat turpināt pārvaldīt savus DNS ierakstus pie sava DNS viesošanas pakalpojumu sniedzēja (vai arī lokāli, ja jūs pārvaldāt savu DNS failu lokāli), piemēram, lai pievienotu vai atjauninātu MX vai CNAME ierakstus.

E-pasts un tūlītējā ziņojumapmaiņa

Ja izvēlaties, lai pakalpojums Office 365 izveido un vieso jūsu DNS ierakstus, e-pasts un tūlītējā ziņojumapmaiņa automātiski tiek iestatīta tā, lai izmantotu domēnu, ko vieso Office 365, un jūs nevarat viesot e-pastu vai tūlītējo ziņojumapmaiņu pie cita viesošanas pakalpojumu sniedzēja.

Ja izvēlēsities pārvaldīt savus DNS ierakstus pie sava DNS viesošanas pakalpojumu sniedzēja, varat viesot e-pastu vai tūlītējo ziņojumapmaiņu pie cita viesošanas pakalpojumu sniedzēja.

E-pastu, tūlītējo ziņojumapmaiņu un publisko tīmekļa vietni varat iestatīt tā, lai tiktu izmantots domēns, ko vieso pakalpojums Office 365, vai varat viesot dažus (vai visus) pakalpojumus savā domēnā pie cita pakalpojumu sniedzēja.
Vairāki domēni

Pakalpojumā Office 365 var pievienot vairākus domēnus.

Ja izvēlēsities, lai pakalpojums Office 365 izveido un vieso jūsu DNS ierakstus, varat iestatītOffice 365kopā e-pastu un tūlītējo ziņojumapmaiņu jebkurā no šiem domēniem.

Ja izvēlēsities pārvaldīt savus DNS ierakstus pie sava DNS viesošanas pakalpojumu sniedzēja, varat viesot jebkurus šos pakalpojumus jebkurā no šiem domēniem. Piemēram, varat lietot e-pastu ar vienu domēna nosaukumu un citu domēna nosaukumu izmantot savas publiskās tīmekļa vietnes adresei.

Pakalpojumam Office 365 varat pievienot vairākus domēnus un jebkurā no domēniem varat viesot jebkuru pakalpojumu.

Piemēram, varat lietot e-pastu ar vienu domēna nosaukumu un citu domēna nosaukumu izmantot savas SharePoint Online publiskās tīmekļa vietnes adresei.

Papildinformācija par domēnu darbību Office 365 pakalpojumos

  • Savā Office 365 kontā varat pievienot līdz 600 domēniem.
  • Jūs nevarat importēt publisko tīmekļa vietni pakalpojumā Office 365. Tāpēc, ja izvēlaties izmantot savu domēnu ar Office 365 publisko tīmekļa vietni, nevis paturēt pašreizējo tīmekļa vietni, jums ir jānoformē un jāaizpilda jaunā tīmekļa vietne no jauna.
  • Kad jūs reģistrējaties pakalpojumiem, Office 365 jums izveido domēnu, piemēram contoso.onmicrosoft.com. Varat turpināt izmantot šo domēnu savam lietotāja ID un saviem Office 365 pakalpojumiem vai pievienot savu pielāgotu domēnu.
  • Varat izmantot jebkādu pielāgotu domēna nosaukumu, kas ir pieejams jūsu domēnu reģistrētājā. Tam nav jāatbilst jūsu onmicrosoft.com domēna pirmajai daļai. Piemēram, ja reģistrējāties pakalpojumā Office 365, izmantojot fabrikam.onmicrosoft.com, varat izmantot fabrikam.com, fabrikam_NW.com vai pilnīgi atšķirīgu nosaukumu, piemēram, fourthcoffee.com.

Uzziniet, kā iestatīt un pārvaldīt domēnus pakalpojumā Office 365 Small Business , Office 365 Enterprise un Office 365 Midsize Business .

 
 
Attiecas uz:
Office 365 Enterprise administratoriem, Office 365 Small Business administratoriem, Office 365 Midsize Business administratoriem