Savas organizācijas adreses un citas profila informācijas mainīšana

Savas organizācijas profilu izveidojāt pirmajā reizē, kad reģistrējāties Office 365 izmēģinājuma vai apmaksāta abonementa izmantošanai. Ja esat globālais administrators, jebkurā laikā varat skatīt un mainīt šo informāciju, piemēram, norēķinu adresi, kontaktinformāciju un primāro domēna nosaukumu.

Organizācijas nosaukums tiek rādīts Office 365 lapas Administrators augšējā labajā stūrī. Šis nosaukums ir saite uz jūsu organizācijas profilu.

Savas organizācijas adreses un citas profila informācijas skatīšana

Lai skatītu profila informāciju, lapas Office 365 Administrators augšējā labajā stūrī noklikšķiniet uz organizācijas nosaukuma.

Savas organizācijas adreses un citas profila informācijas mainīšana

  1. Lapas Office 365 Administrators augšējā labajā stūrī noklikšķiniet uz organizācijas nosaukuma.
  2. Profila logā zem organizācijas nosaukuma noklikšķiniet uz Rediģēt.
  3. Ievadiet izmaiņas un pēc tam noklikšķiniet uz Labi.

Papildinformācija par organizācijas profila informāciju

Veicot izmaiņas organizācijas informācijā, ņemiet vērā vairākus apsvērumus.

Pirmajā reģistrēšanās reizē jūs izvēlaties organizācijas iestatījumu Valsts vai reģions. Šī izvēle nosaka, kuri pakalpojumi jums ir pieejami, kādi ir valstij vai reģionam atbilstošie nodokļi un norēķinu valūta, kā arī jums tuvākā datu centra atrašanās vietu. Pēc reģistrēšanās varat mainīt citu profila informāciju, taču nevarat mainīt iestatījumu Valsts vai reģions.

Ja profila lapā veicat izmaiņas sadaļā Organizācijas nosaukums, lietotājiem jaunais nosaukums tiek rādīts šajās lapās:

  • Pierakstīšanās lapa. Ja lietotāji ir iestatījuši citus Microsoft kontus, izmantojot sava uzņēmuma vai mācību iestādes e-pasta adresi, attiecīgajiem lietotājiem organizācijas nosaukums tiek parādīts pierakstīšanās lapā. Tas palīdz nodalīt organizācijas kontu no pārējiem kontiem, lai lietotāji varētu viegli noteikt, kuru kontu izmantot pierakstoties.
  • Organizācijas profila lapa. Organizācijas nosaukums tiek rādīts organizācijas profila lapas saitē.

Iestatījums Valodas izvēle nosaka, kādā valodā organizācijai tiek sūtīti ziņojumi no Microsoft. Kad reģistrējaties, šis iestatījums nosaka SharePoint Online izmantoto valodu, kāda lietotājiem tiek rādīta jūsu grupas vietnē. Ja pēc reģistrēšanās valodas izvēles iestatījums tiek mainīts, visa turpmākā saziņa notiek pēdējā atlasītajā valodā.

 Piezīme    Valodu, kāda tiek izmantota pakalpojumā SharePoint Online, nevar mainīt.

Iestatījums Valodas izvēle organizācijas profilā var atšķirties no valodas iestatījuma lietotāja profilā, kā norādīts tālāk.

  • Administrators organizācijas profilā izmanto iestatījumu Valodas izvēle, lai atlasītu vēlamo valodu.
  • Atsevišķi lietotāji, arī administratori, savā lietotāja profilā norāda iestatījumu Valoda. Noklusējuma valoda ir organizācijā atlasītā valoda, bet katrs lietotājs to var mainīt. Iestatījumā Valoda atlasītā valoda nosaka, kādā valodā katram lietotājam tiek rādīts pakalpojuma Office 365 interfeiss. Lai mainītu interfeisa valodu, atveriet sadaļu Iestatījumi Iestatījumi: atjauniniet savu profilu, instalējiet programmatūru un izveidojiet tās savienojumu ar mākoņpakalpojumu, noklikšķiniet uz Office 365 iestatījumi un pēc tam uz Valoda. Papildinformāciju skatiet rakstā Interfeisa valodas mainīšana.

Lapā Saziņas preferences varat mainīt alternatīvo e-pasta adresi. Lai mainītu alternatīvo e-pasta adresi, atveriet sadaļu Iestatījumi Iestatījumi: atjauniniet savu profilu, instalējiet programmatūru un izveidojiet tās savienojumu ar mākoņpakalpojumu > Office 365 iestatījumi > Saziņas preferences. Papildinformāciju skatiet rakstā Savu saziņas preferenču mainīšana.

 
 
Attiecas uz:
Office 365 Enterprise administratoriem, Office 365 Small Business administratoriem, Office 365 Midsize Business administratoriem