Diagrammas datu etiķešu, virsrakstu vai apzīmējumu dzēšana

  1. Noklikšķiniet uz vienuma, kas jāizdzēš.
  2. Nospiediet taustiņu DELETE.