Vērtību uzmeklēšana diapazonā

RādītUzmeklēšanas formulas izveidošana ar uzmeklēšanas vedni

Uzmeklēšanas vednis izveido uzmeklēšanas formulu, pamatojoties uz darblapas datiem, kuros ir rindu un kolonnu etiķetes. Uzmeklēšanas vednis palīdz rindā atrast citas vērtības, kad ir zināma vērtība vienā kolonnā un pretēji. Uzmeklēšanas vednis izveidotajās formulās izmanto funkcijas INDEX un MATCH.

 1. Izvēlnē Rīki noklikšķiniet uz Pievienojumprogrammas, atlasiet lodziņu Uzmeklēšanas vednis un pēc tam noklikšķiniet uz Labi.
 2. Diapazonā noklikšķiniet uz šūnas.
 3. Izvēlnē Rīki noklikšķiniet uz Uzmeklēšana.
 4. Sekojiet vednī norādītajām instrukcijām.

RādītVērtību uzmeklēšana, tās salīdzinot ar vērtībām pirmajā kolonnā

Lai veiktu šo uzdevumu, lietojiet funkciju VLOOKUP.

Svarīgs Šī metode darbojas tikai tad, ja vērtības pirmajā rindā vai kolonnā ir kārtotas augošā secībā.

Darblapas piemērs

Piemērs būs vieglāk saprotams, ja nokopēsit to tukšā darblapā.

RādītKā?

 1. Izveidojiet tukšu darbgrāmatu vai darblapu.
 2. Palīdzības tēmā atlasiet piemēru. Neatlasiet rindu vai kolonnu galvenes.

Piemēra atlasīšana no palīdzības

Piemēra atlasīšana no palīdzības
 1. Nospiediet CTRL+C.
 2. Darblapā atlasiet šūnu A1 un nospiediet CTRL+V.
 3. Lai pārslēgtos no rezultātu skatīšanas uz rezultātu ieguves formulu skatīšanu un pretēji, nospiediet CTRL+` (uzsvara zīme) vai izvēlnē Rīki norādiet uz Formulu auditēšana un pēc tam noklikšķiniet uz Formulu auditēšanas režīms.

Šajā piemērā biežums ir zināms un ir jāuzmeklē piesaistītā krāsa.

 
1
2
3
4
5
6
A B
Biežums Krāsa
4,14 sarkana
4,19 oranža
5,17 dzeltena
5,77 zaļa
6,39 zila
Formula Apraksts (Rezultāts)
=VLOOKUP(5.77, A1:B6, 2) Kolonnā A tiek uzmeklēts 5,77 un tiek atgriezta vērtība no kolonnas B, kas ir tajā pašā rindā (zaļa).

Informācija par funkciju

VLOOKUP

RādītVērtību uzmeklēšana, tās salīdzinot ar vērtībām pirmajā kolonnā

Lai veiktu šo uzdevumu, lietojiet funkciju HLOOKUP

Svarīgs Šī metode darbojas tikai tad, ja vērtības pirmajā rindā vai kolonnā ir kārtotas augošā secībā.

Darblapas piemērs

Piemērs būs vieglāk saprotams, ja nokopēsit to tukšā darblapā.

RādītKā?

 1. Izveidojiet tukšu darbgrāmatu vai darblapu.
 2. Atlasiet piemēru palīdzības tēmā. Neatlasiet rindu vai kolonnu galvenes.

Piemēra atlasīšana no palīdzības

Piemēra atlasīšana no palīdzības
 1. Nospiediet CTRL+C.
 2. Darblapā atlasiet šūnu A1 un nospiediet CTRL+V.
 3. Lai pārslēgtos no rezultātu skatīšanas uz rezultātu ieguves formulu skatīšanu un pretēji, nospiediet CTRL+` (uzsvara zīme) vai izvēlnē Rīki norādiet uz Formulu auditēšana un pēc tam noklikšķiniet uz Formulu auditēšanas režīms.
 
1
2
3
4
A B C
Statuss Vārpstas Bultskrūves
Krājumā 4 9
Pasūtīts 5 10
Neizpildīts pasūtījums 6 11
Formula Apraksts (Rezultāts)
=HLOOKUP("Bultskrūves", A1:C4, 3) 1. rindā tiek uzmeklēts Bultskrūves un tiek atgriezta vērtība no 3. rindas, kas atrodas tajā pašā kolonnā (10)

Informācija par funkciju

HLOOKUP

RādītVērtību uzmeklēšana diapazonā, kas nav kārtots

Lai veiktu šo uzdevumu, lietojiet funkcijas INDEX un MATCH.

Darblapas piemērs

Piemērs būs vieglāk saprotams, ja nokopēsit to tukšā darblapā.

RādītKā?

 1. Izveidojiet tukšu darbgrāmatu vai darblapu.
 2. Atlasiet piemēru palīdzības tēmā. Neatlasiet rindu vai kolonnu galvenes.

Piemēra atlasīšana no palīdzības

Piemēra atlasīšana no palīdzības
 1. Nospiediet CTRL+C.
 2. Darblapā atlasiet šūnu A1 un nospiediet CTRL+V.
 3. Lai pārslēgtos no rezultātu skatīšanas uz rezultātu ieguves formulu skatīšanu un pretēji, nospiediet CTRL+` (uzsvara zīme) vai izvēlnē Rīki norādiet uz Formulu auditēšana un pēc tam noklikšķiniet uz Formulu auditēšanas režīms.
 
1
2
3
4
5
A B
Produkts Skaits
Banāni 38
Apelsīni 25
Āboli 41
Bumbieri 40
Formula Apraksts (Rezultāts)
=INDEX(A2:B5,MATCH("Bumbieri",A2:A5,0),2) Kolonnā A tiek uzmeklēts Bumbieri un tiek atgriezta kolonnā B (40) norādītā vērtība bumbieriem.

Formula lieto šādus argumentus.

Formula vērtības uzmeklēšanai nesakārtotā sarakstā

Formula vērtības uzmeklēšanai nesakārtotā diapazonā (funkcija INDEX)

Remarka 1 A2:B5: Viss diapazons, kurā tiek uzmeklētas vērtības

Remarka 2 MATCH("Bumbieri",A2:A5,0): Funkcija MATCH nosaka rindas numuru

Remarka 3 "Bumbieri": Vērtība, kas jāatrod uzmeklēšanas kolonnā.

Remarka 4 A2:A5: Kolonna, kurā funkcijai MATCH ir jāmeklē.

Remarka 5 2: Kolonna, no kuras vērtība jāatgriež. Kolonna, kas atrodas vistālāk pa kreisi, ir 1.

Informācija par funkciju

INDEX

MATCH

RādītVērtību uzmeklēšana nezināma lieluma diapazonā, kas nav kārtots

Lai veiktu šo uzdevumu, lietojiet funkcijas OFFSET un MATCH.

Lietojiet šo procesu, ja dati atrodas ārējo datu diapazonā, kas tiek atsvaidzināts katru dienu. Cena kolonnā B ir zināma, bet nav zināms, cik datu rindas serveris atgriezīs, un pirmā kolonna nav kārtota pēc alfabēta.

Darblapas piemērs

Piemērs būs vieglāk saprotams, ja nokopēsit to tukšā darblapā.

RādītKā?

 1. Izveidojiet tukšu darbgrāmatu vai darblapu.
 2. Atlasiet piemēru palīdzības tēmā. Neatlasiet rindu vai kolonnu galvenes.

Piemēra atlasīšana no palīdzības

Piemēra atlasīšana no palīdzības
 1. Nospiediet CTRL+C.
 2. Darblapā atlasiet šūnu A1 un nospiediet CTRL+V.
 3. Lai pārslēgtos no rezultātu skatīšanas uz rezultātu ieguves formulu skatīšanu un pretēji, nospiediet CTRL+` (uzsvara zīme) vai izvēlnē Rīki norādiet uz Formulu auditēšana un pēc tam noklikšķiniet uz Formulu auditēšanas režīms.
 
1
2
3
4
5
A B
Produkts Skaits
Banāni 38
Apelsīni 25
Āboli 41
Bumbieri 40
Formula Apraksts (Rezultāts)
=OFFSET(A1,MATCH("Bumbieri",A2:A5, 0),1) Kolonnā A tiek uzmeklēts Bumbieri un tiek atgriezta kolonnā B (40) norādītā vērtība bumbieriem.

Formula lieto šādus argumentus.

Formula vērtības uzmeklēšanai nesakārtotā sarakstā (funkcija OFFSET)

Remarka 1 A1: Saraksta šūna, kas atrodas diapazona augšējā kreisajā stūrī, arī saukta par sākuma šūnu.

Remarka 2 MATCH("Bumbieri",A2:A5, 0): Funkcija MATCH nosaka rindas numuru zem sākuma šūnas, lai atrastu uzmeklēšanas vērtību.

Remarka 3 "Bumbieri": Vērtība, kas jāatrod uzmeklēšanas kolonnā.

Remarka 4 A2:A5: Kolonna, kurā funkcijai MATCH ir jāmeklē. Šajā diapazonā neiekļaujiet sākuma šūnu.

Remarka 5 1: Kolonnu skaits pa labi no sākuma šūnas, lai atrastu uzmeklēšanas vērtību.

Informācija par funkciju

MATCH

OFFSET

 
 
Attiecas uz:
Excel 2003