SUM

Saskaita visus skaitļus šūnu diapazonā.

Sintakse

SUM(skaitlis1,skaitlis2,...)

Skaitlis1, skaitlis2,...     ir argumenti no 1 līdz 30, kuriem jāaprēķina kopīgā vērtība jeb summa.

Remarkas

  • Tiek skaitīti skaitļi, loģiskās vērtības un tekstuāls skaitļu atspoguļojums, kas ir ierakstīts tieši argumentu sarakstā. Sk. turpmāk minēto pirmo un otro piemēru.
  • Ja arguments ir masīvs vai atsauce, tiek skaitīti tikai šajā masīvā vai atsaucē esošie skaitļi. Tukšas šūnas, loģiskās vērtības, teksts vai kļūdu vērtības tiek ignorētas. Sk. turpmāk minēto trešo piemēru.
  • Argumenti, kas ir kļūdu vērtības vai teksts, ko nevar pārvērst par skaitļiem, izraisa kļūdas.

Piemērs

Piemērs būs vieglāk saprotams, ja nokopēsit to tukšā darblapā.

RādītKā?

  1. Izveidojiet tukšu darbgrāmatu vai darblapu.
  2. Atlasiet piemēru palīdzības tēmā. Neatlasiet rindu vai kolonnu galvenes.

Piemēra atlasīšana no palīdzības

Piemēra atlasīšana no palīdzības
  1. Nospiediet taustiņus CTRL+C.
  2. Darblapā atlasiet šūnu A1 un nospiediet taustiņus CTRL+V.
  3. Lai pārslēgtos no rezultātu skatīšanas uz rezultātu ieguves formulu skatīšanu un pretēji, nospiediet taustiņus CTRL+` (zīme gravis) vai izvēlnē Rīki norādiet uz Formulu auditēšana un pēc tam noklikšķiniet uz Formulu auditēšanas režīms.
 
1
2
3
4
5
6
A
Dati
-5
15
30
'5
TRUE
Formula Apraksts (Rezultāts)
=SUM(3, 2) Saskaita 3 un 2 (5)
=SUM("5", 15, TRUE) Saskaita 5, 15 un 1, jo teksta vērtības tiek pārvērstas skaitļos un loģiskā vērtība TRUE ir pārvērsta par skaitli 1 (21)
=SUM(A2:A4) Saskaita trīs pirmos skaitļus iepriekšējā kolonnā (40)
=SUM(A2:A4, 15) Saskaita trīs pirmos skaitļus iepriekšējā kolonnā un 15 (55)
=SUM(A5,A6, 2) Saskaita vērtības iepriekšējās divās pēdējās rindās un 2. Tā kā neskaitliskas vērtības atsaucēs netiek pārvērstas, vērtības šajā kolonnā tiek ignorētas (2)
 
 
Attiecas uz:
Excel 2003