IF

Atgriež vienu vērtību, ja noteiktie nosacījumi tiek novērtēti kā TRUE, un citu vērtību, ja tie tiek novērtēti kā FALSE.

Izmantojiet IF, lai veiktu nosacījuma testus vērtībām un formulām.

Sintakse

IF(loģiskais_tests,vērtība_ja_true,vērtība_ja_false)

Loģiskais_tests     ir jebkura vērtība vai izteiksme, kuru var novērtēt ar TRUE vai FALSE. Piemēram, A10=100 ir loģiska izteiksme; ja vērtība šūnā A10 ir vienāda ar 100, izteiksme tiek novērtēta ar TRUE. Pretējā gadījumā izteiksme tiek novērtēta ar FALSE. Šajā argumentā var izmantot jebkuru salīdzināšanas aprēķina operatoru.

Vērtība_ja_true     ir tā vērtība, kas tiek atgriezta, ja loģiskais_tests ir TRUE. Piemēram, ja šis arguments ir teksta virkne "Iekļaujas budžetā" un arguments loģiskais_tests tiek novērtēts ar TRUE, funkcija IF parāda tekstu "Iekļaujas budžetā". Ja loģiskais_tests ir TRUE un vērtība_ja_true ir tukša, šis arguments atgriež 0 (nulli). Lai parādītu vārdu TRUE, šim argumentam izmantojiet loģisko vērtību TRUE. Vērtība_ja_true var būt cita formula.

Vērtība_ja_false     ir tā vērtība, kas tiek atgriezta, ja loģiskais_tests ir FALSE. Piemēram, ja šis arguments ir teksta virkne "Neiekļaujas budžetā" un arguments loģiskais_tests tiek novērtēts ar FALSE, funkcija IF parāda tekstu "Neiekļaujas budžetā". Ja loģiskais_tests ir FALSE un vērtība_ja_false ir izlaista, (t.i., pēc vērtība_ja_true nav komata), tiek atgriezta loģiskā vērtība FALSE. Ja loģiskais_tests ir FALSE un vērtība_ja_false ir tukša (t.i., pēc vērtība_ja_true ir komats, aiz kura seko noslēdzošā iekava), tiek atgriezta vērtība 0 (nulle). Vērtība_ja_false var būt cita formula.

Piezīmes

1. piemērs

Šo piemēru var vieglāk saprast, ja to kopē tukšā darblapā.

RādītKā?

 1. Izveidojiet tukšu darbgrāmatu vai darblapu.
 2. Palīdzības tēmā atlasiet piemēru. Neatlasiet rindu vai kolonnu virsrakstus.

Piemēra atlasīšana no palīdzības

Piemēra atlasīšana no palīdzības
 1. Nospiediet CTRL+C.
 2. Darblapā atlasiet šūnu A1 un nospiediet CTRL+V.
 3. Lai pārslēgtos no rezultātu apskates uz rezultātus sniedzošo formulu apskati, nospiediet CTRL+` (uzsvara zīme) vai izvēlnē Rīki norādiet uz Formulu auditēšana un pēc tam noklikšķiniet uz Formulu auditēšanas režīms.
 
1
2
A
Dati
50
Formula Apraksts (Rezultāts)
=IF(A2<=100,"Iekļaujas budžetā","Neiekļaujas budžetā") Ja iepriekš dotais skaitlis ir mazāks par vai vienāds ar 100, formula parāda "Iekļaujas budžetā". Pretējā gadījumā funkcija parāda "Neiekļaujas budžetā" (Iekļaujas budžetā)
=IF(A2=100,SUM(B5:B15),"") Ja iepriekš dotais skaitlis ir 100, tiek aprēķināts diapazons B5:B15. Pretējā gadījumā tiek atgriezts tukšs teksts ("") ()

2. piemērs

Šo piemēru var vieglāk saprast, ja to kopē tukšā darblapā.

RādītKā?

 1. Izveidojiet tukšu darbgrāmatu vai darblapu.
 2. Palīdzības tēmā atlasiet piemēru. Neatlasiet rindu vai kolonnu virsrakstus.

Piemēra atlasīšana no palīdzības

Piemēra atlasīšana no palīdzības
 1. Nospiediet CTRL+C.
 2. Darblapā atlasiet šūnu A1 un nospiediet CTRL+V.
 3. Lai pārslēgtos no rezultātu apskates uz rezultātus sniedzošo formulu apskati, nospiediet CTRL+` (uzsvara zīme) vai izvēlnē Rīki norādiet uz Formulu auditēšana un pēc tam noklikšķiniet uz Formulu auditēšanas režīms.
 
1
2
3
4
A B
Patiesās izmaksas Prognozētās izmaksas
1500 900
500 900
500 925
Formula Apraksts (Rezultāts)
=IF(A2>B2,"Neiekļaujas budžetā","Labi") Pārbauda, vai pirmā rinda neiekļaujas budžetā (Neiekļaujas budžetā)
=IF(A3>B3,"Neiekļaujas budžetā","Labi") Pārbauda, vai otrā rinda neiekļaujas budžetā (Labi)

3. piemērs

Šo piemēru var vieglāk saprast, ja to kopē tukšā darblapā.

RādītKā?

 1. Izveidojiet tukšu darbgrāmatu vai darblapu.
 2. Palīdzības tēmā atlasiet piemēru. Neatlasiet rindu vai kolonnu virsrakstus.

Piemēra atlasīšana no palīdzības

Piemēra atlasīšana no palīdzības
 1. Nospiediet CTRL+C.
 2. Darblapā atlasiet šūnu A1 un nospiediet CTRL+V.
 3. Lai pārslēgtos no rezultātu apskates uz rezultātus sniedzošo formulu apskati, nospiediet CTRL+` (uzsvara zīme) vai izvēlnē Rīki norādiet uz Formulu auditēšana un pēc tam noklikšķiniet uz Formulu auditēšanas režīms.
 
1
2
3
4
A
Rezultāts
45
90
78
Formula Apraksts (Rezultāts)
=IF(A2>89,"A",IF(A2>79,"B", IF(A2>69,"C",IF(A2>59,"D","F")))) Pirmajam rezultātam piešķir atzīmi — burtu (F)
=IF(A3>89,"A",IF(A3>79,"B", IF(A3>69,"C",IF(A3>59,"D","F")))) Otrajam rezultātam piešķir atzīmi — burtu (A)
=IF(A4>89,"A",IF(A4>79,"B", IF(A4>69,"C",IF(A4>59,"D","F")))) Trešajam rezultātam piešķir atzīmi — burtu (C)

Iepriekšējā piemērā otrais IF priekšraksts ir arī pirmā IF priekšraksta arguments vērtība_ja_false. Līdzīgi trešais IF priekšraksts ir otrā IF priekšraksta arguments vērtība_ja_false. Piemēram, ja pirmais loģiskais_tests (Average>89) ir TRUE, tiek atgriezts "A". Ja pirmais loģiskais_tests ir FALSE, tiek novērtēts otrais IF priekšraksts utt.

Atzīmes — burti tiek piešķirti skaitļiem, izmantojot šādu atslēgu.

Ja rezultāts ir Tiek atgriezts
Lielāks par 89 A
No 80 līdz 89 B
No 70 līdz 79 C
No 60 līdz 69 D
Mazāk par 60 F
 
 
Attiecas uz:
Excel 2003