Šūnu, rindu vai kolonnu dzēšana

  1. Atlasiet šūnas, rindas vai kolonnas, kas ir jādzēš.
  2. Izvēlnē Rediģēt noklikšķiniet uz Dzēst.
  3. Ja dzēšat šūnu diapazonu (diapazons: divas vai vairākas šūnas lapā. Šūnas diapazonā var atrasties viena otrai blakus vai atstatus.), dialoglodziņā Dzēšana noklikšķiniet uz Pārbīdīt šūnas pa kreisi, Pārbīdīt šūnas uz augšu, Visa rinda vai Visa kolonna.

 Note   Programma Microsoft Excel uztur formulas atjauninātas, koriģējot atsauces uz pārvietotajām šūnām, lai atspoguļotu to jauno atrašanās vietu. Tomēr formula, kas atsaucas uz dzēstu šūnu, parāda kļūdas vērtību #REF!.

 
 
Attiecas uz:
Excel 2003