Jaunas funkcijas programmā Excel 2013

 Svarīgi!   Windows datorā ar x86 vai x86-64 arhitektūru un Windows RT datorā ar ARM arhitektūru formulu un dažu Excel darblapas funkciju aprēķinātie rezultāti var mazliet atšķirties. Papildinformācija par atšķirībām.

Lai skatītu detalizētu palīdzību par šo funkciju, noklikšķiniet sarakstā uz jebkuras funkcijas nosaukuma.

Funkcijas nosaukums Tips un apraksts
Funkcija ACOT Matemātiskā un trigonometriskā funkcija.   Atgriež skaitļa arktangensu
Funkcija ACOTH Matemātiskā un trigonometriskā funkcija.   Atgriež skaitļa hiperbolisko arktangensu
Funkcija ARABIC Matemātiskā un trigonometriskā funkcija.   Romiešu ciparu skaitli pārvērš par arābu ciparu skaitli
Funkcija BASE Matemātiskā un trigonometriskā funkcija.    Pārvērš skaitli par tekstuālu attēlojumu ar attiecīgo bāzi
Funkcija BINOM.DIST.RANGE Statistiskā funkcija.    Atgriež mēģinājuma rezultāta iespējamību, izmantojot binoma sadalījumu
Funkcija BITAND Tehnikas funkcija.   Atgriež divu skaitļu vērtību “And”
Funkcija BITLSHIFT Tehnikas funkcija.   Atgriež vērtības skaitli, kas pārvietots pa kreisi atbilstoši pārvietošanas_apjoma bitiem
Funkcija BITOR Tehnikas funkcija.   Atgriež 2 skaitļu divu bitu vērtību OR
Funkcija BITRSHIFT Tehnikas funkcija.   Atgriež vērtības skaitli, kas pārvietots pa labi atbilstoši pārvietošanas_apjoma bitiem
Funkcija BITXOR Tehnikas funkcija.   Atgriež divu skaitļu bitu vērtību “Izņemot/Vai“
Funkcija CEILING.MATH Matemātiskā un trigonometriskā funkcija.    Noapaļo skaitli uz augšu līdz tuvākajam veselajam skaitlim vai līdz tuvākajam būtiskajam skaitlim, kas dalās bez atlikuma
Funkcija COMBINA Matemātiskā un trigonometriskā funkcija.   
Atgriež norādītā vienumu skaita kombināciju ar atkārtojumiem skaitu
Funkcija COT Matemātiskā un trigonometriskā funkcija.   Atgriež skaitļa hiperbolisko kosinusu
Funkcija COTH Matemātiskā un trigonometriskā funkcija.   Atgriež leņķa kotangensu
Funkcija CSC Matemātiskā un trigonometriskā funkcija.   Atgriež leņķa kosekansu
Funkcija CSCH Matemātiskā un trigonometriskā funkcija.   Atgriež leņķa hiperbolisko kosekansu
Funkcija DAYS Datums un laiks.   Atgriež dienu skaitu starp diviem datumiem
Funkcija DECIMAL Matemātiskā un trigonometriskā funkcija.   Pārvērš skaitļa tekstuālo attēlojumu konkrētā bāzē par decimālu skaitli
Funkcija ENCODEURL Tīmeklis.   Atgriež URL kodētu virkni
FILTERXML funkcija Tīmeklis.   Atgriež konkrētus datus no XML satura, izmantojot norādīto argumentu XPath
Funkcija FLOOR.MATH Matemātiskā un trigonometriskā funkcija.   Noapaļo skaitli uz leju līdz tuvākajam veselajam skaitlim vai līdz tuvākajam būtiskajam skaitlim, kas dalās bez atlikuma
Funkcija FORMULATEXT Uzmeklēšanas un atsauces funkcija.   Atgriež formulu pie konkrētās atsauces kā tekstu
Funkcija GAMMA Statistiskā funkcija.   Atgriež gamma funkcijas vērtību
Funkcija GAUSS Statistiskā funkcija.    Atgriež par 0,5 mazāk nekā standarta normālajam kumulatīvajam sadalījumam
Funkcija IFNA Loģiskā funkcija.   Atgriež jūsu norādīto vērtību, ja izteiksmes atrisinājums ir #N/A; pretējā gadījumā atgriež izteiksmes rezultātu
Funkcija IMCOSH Tehnikas funkcija.    Atgriež salikta skaitļa hiperbolisko kosinusu
Funkcija IMCOT Tehnikas funkcija.   Atgriež salikta skaitļa kotangensu
Funkcija IMCSC Tehnikas funkcija.   Atgriež salikta skaitļa kosekansu
Funkcija IMCSCH Tehnikas funkcija.   Atgriež hiperboliska skaitļa kosekansu
Funkcija IMSEC Tehnikas funkcija.   Atgriež salikta skaitļa sekanti
Funkcija IMSECH Tehnikas funkcija.   Atgriež hiperbolisku salikta skaitļa sekanti
Funkcija IMSINH Tehnikas funkcija.   Atgriež salikta skaitļa hiperbolisko sinusu
Funkcija IMTAN Tehnikas funkcija.   Atgriež salikta skaitļa tangensu
Funkcija ISFORMULA Informācijas funkcija.   Atgriež TRUE, ja ir atsauce uz šūnu, kurā ir formula
Funkcija ISOWEEKNUM Datums un laiks.   Atgriež gada ISO nedēļas numuru konkrētam datumam
Funkcija MUNIT Matemātiskā un trigonometriskā funkcija.   Atgriež norādītās dimensijas vienības matricu
Funkcija NUMBERVALUE Teksts.    Vietēji un neatkarīgi pārvērš tekstu par skaitli
Funkcija PDURATION Finanšu funkcija.   Atgriež to periodu skaitu, kas nepieciešami, lai ieguldījums sasniegtu konkrētu vērtību
Funkcija PERMUTATIONA Statistiskā funkcija.   Atgriež permutāciju skaitu konkrētajam objektu skaitam (ar atkārtojumiem), kurus var atlasīt no objektu kopsummas
Funkcija PHI Statistiskā funkcija.   Atgriež blīvuma funkcijas vērtību standarta parastajam sadalījumam
Funkcija RRI Finanšu funkcija.   Atgriež investīcijas pieauguma ekvivalento procentu likmi
Funkcija SEC Matemātiskā un trigonometriskā funkcija.   Atgriež leņķa sekanti.
Funkcija SECH Matemātiskā un trigonometriskā funkcija.   Atgriež leņķa hiperbolisko sekanti
Funkcija SHEET Informācijas funkcija.   Atgriež atsauces lapas numuru
Funkcija SHEETS Informācijas funkcija.   Atgriež lapu skaitu atsaucē
Funkcija SKEW.P Statistiskā funkcija.   Atgriež no populācijas atkarīgo sadalījuma asimetriju: sadalījuma asimetrijas pakāpi attiecībā pret tās vidējo
Funkcija UNICHAR Teksts:   Atgriež unikoda rakstzīmi, uz kuru atsaucas konkrētā skaitliskā vērtība.
Funkcija UNICODE Teksts:   Atgriež skaitli (koda punktu), kas atbilst teksta pirmajai rakstzīmei
Funkcija WEBSERVICE Tīmeklis.   Atgriež datus no tīmekļa pakalpojuma.
Funkcija XOR Loģiskā funkcija.   Atgriež visu argumentu loģisku ekskluzīvu OR

Uz lapas sākumu Uz lapas sākumu

 
 
Attiecas uz:
Excel 2013