• Sarunas emuārā No mākoņa:

  Šajās jaunajās digitālajās sērijas ir ierakstītas vienkāršas sarunas ar personām, kas izstrādā, veido un vada pakalpojumu Office 365, un ir pārrunāta uzticamība pakalpojumā Office 365. Pirmā tēma ir — Kāpēc uzticēties pakalpojumam Office 365?

  Tālāk: Kas var piekļūt jūsu datiem?

 • Sarunas emuārā No mākoņa:

  Kas var piekļūt jūsu datiem?

  Klientu datiem vairs nevar piekļūt personas, kas administrē un vada pakalpojumu Office 365. Perijs Klarks (Perry Clarke) un Viveks Šarma (Vivek Sharma) skaidro sīkāk, kā tiek nodrošināta pakalpojuma Office 365 uzturēšana un tas, lai inženieriem neatklātu klientu datus, kad tiek veiktas ar problēmu novēršanu saistītas darbības.

  Tālāk: Vai dati ir drošībā, kad tie netiek izmantoti?

 • Sarunas emuārā No mākoņa:

  Vai dati ir drošībā, kad tie netiek izmantoti?

  Viveks Šarma (Vivek Sharma) atbild uz jautājumiem par datu drošību, kad tie netiek izmantoti pakalpojumā Office 365.

  Tālāk: Drošība, atbilstība un konfidencialitāte pakalpojumā Office 365

 • Mākoņpakalpojumi, kuriem varat uzticēties: Drošība, atbilstība un konfidencialitāte pakalpojumā Office 365

  Noskaidrojiet, kā Office 365 uzbūvē ir ietverti divi svarīgi drošības, atbilstības un konfidencialitātes aspekti: iebūvētas iespējas un klientu vadības iespējas.

Office 365 drošības kontroles centrs

Lietotāji un dati ir jūsu vissvarīgākie līdzekļi, tāpēc mēs vēlamies sniegt godīgas atbildes uz visiem jums svarīgiem jautājumiem, kad jūs apsverat Office 365 izmantošanas iespējas produktivitātes vajadzībām. Office 365 drošības kontroles centrā mēs izklāstām savas saistības un sniedzam informāciju par tēmām, kas saistītas ar drošību.

Mūsu pienākums pakalpojumā Office 365 ir nodrošināt jūsu datu konfidencialitāti un drošību. Tie ir jūsu dati. Tie pieder jums. Jūs tos kontrolējat. Un varat tos paņemt līdzi, ja izlemjat vairs neizmantot pakalpojumu. Lai iegūtu un saglabātu jūsu uzticību, mēs izmantojam:
PapildinformācijaIebūvēta drošība
 • Pakalpojuma līmeņa drošība, izmantojot visaptverošu aizsardzību
 • Klientu vadības iespējas pakalpojumā
 • Pastiprināta drošība un vislabākā darbības prakse
PapildinformācijaNepārtrauktā atbilstība
 • Preventīvi procesi, kas ir piemēroti jūs atbilstības vajadzībām
 • Klientu vadības iespējas organizācijas atbilstībai
 • Neatkarīgas pārbaudes par atbilstību jauniem standartiem
PapildinformācijaNoklusējuma konfidencialitāte
 • Jūsu dati netiek izmantoti reklamēšanas nolūkos
 • Jums ir pieejams plašs konfidencialitātes vadības iespēju klāsts
 • Ņemiet datus sev līdzi, kad vēlaties
PapildinformācijaPārredzamas darbības
 • Jūs zināt, kur tiek glabāti jūsu dati un kas tiem var piekļūt
 • Pārredzama informācija par pakalpojuma pieejamību un tā izmaiņām
 • Finansiāli garantēts 99,9% darblaiks
Bieži uzdotie jautājumi un saraksti
Galvenie jautājumi, kas jāuzdod mākoņpakalpojumu sniedzējam, apsverot mākoņa izmantošanas iespējas IT pakalpojumos, kā arī Microsoft Office 365 darbinieku atbildes uz šiem jautājumiem.
Galvenie konfidencialitātes un drošības apsvērumi, kas palīdzēs noteikt mākoņpakalpojumu sniedzēju un viņu pakalpojumu drošību un uzticamību.
Skatiet dažus galvenos pasaules līmeņa nozares standartus un sertifikātus, kuriem atbilst pakalpojums Office 365.
Detalizēts saturs
Aplūkojiet detalizētus pakalpojumā Office 365 pieejamo pakalpojumu un līdzekļu aprakstus.
Noskaidrojiet, uz kuriem Microsoft Office 365 un Microsoft Dynamics CRM Online uzņēmumu un mazo uzņēmumu piedāvājumiem attiecas drošības kontroles centrs. Plāni ir jāiegādājas vai jānodrošina tieši no Microsoft.
Pārskatiet tehnisko dokumentu par Office 365 konfidencialitāti, lai iegūtu detalizētu informāciju par Office 365 konfidencialitātes standartiem.
Aplūkojiet tehnisko dokumentu par tiešsaistes pakalpojumu atbilstības sistēmu, lai noskaidrotu, kā Office 365 samazina darbības pārtraukumu risku, vienlaikus palielinot pakalpojuma stabilitātes līmeni.
Šajā tehniskajā dokumentā ir aprakstīts, kā Office 365 izpilda drošības, atbilstības un riska pārvaldības prasības, ko ir definējusi mākoņpakalpojumu drošības alianse, mākoņa vadības matrica.
Izlasiet tehnisko dokumentu par Office 365 drošību, lai iegūtu detalizētu aprakstu par Office 365 drošību.
Emuāri
Šis jaunais emuārs No mākoņa demonstrē, kā mēs nepārtraukti izpildām jūsu organizācijas atbilstības prasības. Šons Venejs (Shawn Veney) sniedz ieskatu, kā mēs nodrošinām atbilstību reglamentējošām prasībām: mēs ieviešam ne tikai atbilstību standarta pieejai, bet izmantojam arī citus atbilstības standartus un noteikumus, lai nodrošinātu klientu galveno prasību izpildi, piemēram, datu atrašanu noteiktos reģionos, datu drošību un konfidencialitāti.
Šajā jaunajā emuārā No mākoņa ir paskaidrots, kā mēs pārvaldām personas, kas piekļūst jūsu datiem pakalpojumā. Perijs Klarks (Perry Clarke) un Viveks Šarma (Vivek Sharma) sniedz detalizētu informāciju par to, kā tiek nodrošināta pakalpojuma Office 365 uzturēšana un tas, lai inženieriem netiktu atklāti klientu dati, kad tiek veiktas ar problēmu novēršanu saistītas darbības.
Noteikti izlasiet, kā Microsoft sekmīgi īsteno Nacionālajā drošības ziņojumā ietverto ilgtermiņa aizsardzības politiku. Saskaņā ar šo politiku korporācijai ir jāpaziņo uzņēmumu klientiem, ja valdība pieprasa piekļuvi viņu datiem.
Šajās jaunajās digitālajās sērijas ir ierakstītas vienkāršas sarunas ar personām, kas izstrādā, veido un vada pakalpojumu Office 365, un ir pārrunāta uzticamība pakalpojumā Office 365. Pirmā tēma ir — Kāpēc uzticēties pakalpojumam Office 365?
Izlasiet, kā pakalpojumā Office 365, citos uzņēmumiem paredzētajos mākoņpakalpojumos, pakalpojumā Microsoft Azure, Microsoft Dynamics CRM un Windows Intune tiek mainītas līgumu saistības, lai nodrošinātu atbilstību stingrajām Eiropas Savienības konfidencialitātes noteikumu prasībām.
Ņemot vērā pēdējo laiku norises, uzziniet, kādas tūlītējas un koordinētas darbības esam apņēmušies veikt, lai paplašinātu šifrēšanu un ieviestu stingrākas ar likumu noteiktas aizsardzības prakses, vienlaikus palielinot pārskatāmības līmeni.
Uzziniet vairāk par mūsu apņemšanos nodrošināt plaši pieejamus pakalpojumus un pakalpojuma līmeņa līgumu. Noskaidrojiet, kā mēs aprēķinām pieejamību un skatiet Office 365 darblaika rādītājus visā pasaulē iepriekšējo sešu ceturkšņu laikā.

Office 365 drošības kontroles centrs

Office 365 ir pakalpojums ar īpaši augstu drošības līmeni, kas izveidots, ņemot vērā Microsoft drošības izstrādes dzīves ciklu. Tajā esam apvienojuši labākos paraugprakses piemērus, ko esam ieguvuši vairāk nekā 20 gadus ilgajā uzņēmumu programmatūras izstrādes un tiešsaistes pakalpojumu pārvaldības pieredzē, lai jums varētu piedāvāt integrētu programmatūru kā pakalpojuma risinājumu.

Pakalpojumu līmenī Office 365 izmanto padziļinātas aizsardzības pieeju, lai nodrošinātu fiziskus, loģiskus un datu slāņu drošības līdzekļus un darbības paraugprakses iespējas. Turklāt Office 365 piedāvā uzņēmuma līmeņa lietotāju un administratoru vadības iespējas, lai nodrošinātu vēl augstāku vides aizsardzību.
 • 24 stundu datu centru uzraudzība
 • Datu centru piekļuves autentifikācija, izmantojot vairākus faktorus, tostarp biometrisko skenēšanu
 • Iekšējais datu centra tīkls ir atdalīts no ārējā tīkla
 • Lomu nošķiršana nodrošina, ka personālam, kuram ir fiziskā piekļuve datiem, nevar atrast konkrētu klientu datus
 • Kļūdaini draiveri un aparatūra tiek atmagnetizēta un iznīcināta
 • Bloķēti iekšējie procesi ar stingri uzraudzītu eskalācijas procesu būtiski ierobežo cilvēku piekļuvi jūsu datiem
 • Serveri procesus izpilda tikai atļautajā sarakstā, šādi samazinot ļaunprātīga koda izpildes risku
 • Īpašas draudu pārvaldības grupas preventīvi paredz, novērš un mazina ļaunprātīgas piekļuves mēģinājumus
 • Porta skenēšana, ievainojamības skenēšana pa perimetru un ielaušanās gadījumu noteikšana novērš vai nosaka visus ļaunprātīgas piekļuves gadījumus
 • Datu šifrēšana to neizmantošanas brīdī aizsargā jūsu datus serverus
 • Datu šifrēšana SSL/TLS tranzītā aizsargā datus, kad tie tiek pārsūtīti no jūsu datora korporācijai Microsoft un pretēji
 • Draudu pārvaldība, drošības uzraudzība un failu/datu integrēšana novērš vai nosaka jebkuru datu pārveidošanas gadījumu
 • Tiesību pārvaldības pakalpojumi novērš piekļuvi failu līmenī, kamēr nav ievadīti pareizi lietotāja akreditācijas dati
 • Autentifikācija ar vairākiem faktoriem novērš piekļuvi pakalpojumam, izmantojot otru faktoru, piemēram, tālruni
 • S/MIME nodrošina drošu piekļuvi e-pastam, izmantojot sertifikātu
 • Office 365 ziņojumu šifrēšana ļauj sūtīt šifrētus e-pasta ziņojumus ikvienam
 • Funkcija aizsardzībai pret datu zudumu novērš sensitīvu datu noplūdi organizācijā vai ārpus tās
 • Funkciju aizsardzībai pret datu zudumu var apvienot ar tiesību pārvaldību un Office 365 ziņojumu šifrēšanu, lai administratoriem piešķirtu vēl plašākas darbības iespējas piemērot attiecīgas politikas un aizsargāt sensitīvus datus
Bieži uzdotie jautājumi un saraksti
Galvenie konfidencialitātes un drošības apsvērumi, kas palīdzēs noteikt mākoņpakalpojumu sniedzēju un viņu pakalpojumu drošību un uzticamību.
Detalizēts saturs
Aplūkojiet detalizētus pakalpojumā Office 365 pieejamo pakalpojumu un līdzekļu aprakstus.
Šajā lapā ir sniegta informācija par tādu pakalpojumu konfidencialitātes un drošības līdzekļiem, kuri ietverti Microsoft Online Services drošības kontroles centrā.
Šis tehniskais dokuments sniedz izpratni par mākoņdatošanas nozīmi korporācijā Microsoft un veidu, kā Office 365 nodrošina uzticamu mākoņdatošanas infrastruktūru.
Šajā tehniskajā dokumentā ir sniegts ieskats par to, kā darbojas organizācija Global Foundation Services, un uzmanība ir pievērsta informācijas drošības pārvaldības forumam, riska pārvaldības programmai un informācijas drošības politikas programmai, kas paredzēta OSSC ISMS.
Šajā tehniskajā dokumentā ir aprakstīts, kā Office 365 izpilda drošības, atbilstības un riska pārvaldības prasības, ko ir definējusi mākoņpakalpojumu drošības alianse, mākoņa vadības matrica.
Izlasiet, kā starp tūkstošiem izstrādātāju un miljoniem koda rindiņu vienam uzņēmumam ir izdevies izveidot drošu programmatūru pasaulē, kurā arvien pieaug drošības riski.
Emuāri
Uzziniet, ka drošības, atbilstības un konfidencialitātes pakalpojumu pamatā ir divi vienlīdz svarīgi aspekti, kas garantē jūsu datu drošību, — iebūvētas iespējas un klientu vadības iespējas.
Noskaidrojiet, kā pakalpojumā ir iespējams nodrošināt, ka netiek lietota piekļuve ar paaugstinātām privilēģijām, izmantojot lomai pielāgotas piekļuves vadību un PowerShell infrastruktūras. Šīs infrastruktūras nodrošina, ka ikviens lietotājs, kam jāveic ar administrēšanu saistītas darbības pakalpojumā, pirms darba sākšanas tiek novirzīts uz privilēģiju saņemšanas procesu.
Ņemot vērā iepriekšējo pieredzi saistībā ar neskaitāmajiem jautājumiem par Exchange izveides iemesliem, mēs vēlamies veltīt laiku, lai paskaidrotu dažas arhitektūras izmaiņas, kas ir ieviestas platformā Exchange, salīdzinot ar iepriekšējiem laidieniem.

Office 365 drošības kontroles centrs

Kad savus datus uzticat pakalpojumam Office 365, tikai jūs esat šo datu īpašnieks — jūs paturat pakalpojumā Office 365 glabāto datu tiesības, īpašumtiesības un labumu no tiem. Saskaņā ar mūsu politiku jūsu dati netiek izmantoti reklamēšanas nolūkos vai jebkādiem citiem mērķiem kā vien mākoņpakalpojumu produktivitātes nodrošināšanai.
 • Jūs esat datu īpašnieks; korporācija Microsoft ir tikai jūsu datu uzraugs vai apstrādātājs
 • Tā kā dati pieder jums, ja izlemsit pārstāt lietot pakalpojumu, savus datus varēsit ņemt sev līdzi
 • Jūsu dati netiek izmantoti reklamēšanas nolūkos
 • Jūsu dati tiek izmantoti tikai mērķiem, kas ir saistīti ar to pakalpojumu nodrošināšanu, par kuriem jūs mums maksājat
 • Savos pārskatāmajos pārskatos mēs regulāri norādām, cik pieprasījumus esam saņēmuši no tiesībsargājošajām iestādēm
 • Ja valsts iestāde lūdz mums piekļuvi klientu datiem, šī prasība tiek novirzīta tieši jums — klientam, kad vien iespējams, kā arī varam iesniegt prasību tiesā (un iepriekš tā jau esam rīkojušies) par jebkuru nelikumīgu pieprasījumu, saskaņā ar kuru valsts iestāde pieprasa atklāt klientu datus
 • Konfidencialitātes vadības iespējas ļauj konfigurēt lietotājus, kuriem organizācijā ir piekļuve, un saturu, kuram tie var piekļūt
 • Noformējuma elementi novērš iespēju, ka, lietojot Office 365, savus datus varētu sajaukt ar organizācijas datiem
 • Plašās auditēšanas un uzraudzības iespējas liedz administratoriem iespēju nesankcionēti piekļūt jūsu datiem
Bieži uzdotie jautājumi un saraksti
Galvenie konfidencialitātes un drošības apsvērumi, kas palīdzēs noteikt mākoņpakalpojumu sniedzēju un viņu pakalpojumu drošību un uzticamību.
Detalizēts saturs
Izlasiet, kā Microsoft pieeja nodrošina mūsu klientu datu konfidencialitāti uzņēmumu pakalpojumos. Detalizētajā informācijā ir paskaidrots, kā mūsu pakalpojumos tiek nodrošināta konfidencialitātes aizsardzība, ļaujot klientiem pieņemt pārdomātus lēmumus saistībā ar savu datu konfidencialitāti mākonī.
Pārskatiet tehnisko dokumentu par Office 365 konfidencialitāti, lai iegūtu detalizētu informāciju par Office 365 konfidencialitātes standartiem.
Šajā lapā ir sniegta informācija par tādu pakalpojumu konfidencialitātes un drošības līdzekļiem, kuri ietverti Microsoft Online Services drošības kontroles centrā.
Izlasiet Office 365 paziņojumu par konfidencialitāti. Tas attiecas uz datiem, ko korporācija Microsoft apkopo, kad lietojat Office 365 pakalpojumus un veicat tajos administratīvas darbības.
Šajā dokumentā sniegti tieši norādījumi, kā konfigurēt dažādus konfidencialitātes iestatījumus, kas atrodas Office 365 administratora pakalpojumu iestatījumu lapā.
Šajā dokumentā sniegti tieši norādījumi, kā konfigurēt dažādus konfidencialitātes iestatījumus, kas atrodas Office 365 administratora pakalpojumu iestatījumu lapā.
Šajā tehniskajā dokumentā ir aprakstīts, kā Office 365 izpilda drošības, atbilstības un riska pārvaldības prasības, ko ir definējusi mākoņpakalpojumu drošības alianse, mākoņa vadības matrica.
Pārskatiet tālāk minētās instrukcijas par Office 2013 konfidencialitātes iestatījumu maiņu. Ir pieejamas arī noderīgas instrukcijas par Office 2010, Office 2007 un Office 2003.
Emuāri
Šajā jaunajā emuārā No mākoņa ir paskaidrots, kā mēs pārvaldām personas, kas piekļūst jūsu datiem pakalpojumā. Perijs Klarks (Perry Clarke) un Viveks Šarma (Vivek Sharma) sniedz detalizētu informāciju par to, kā tiek nodrošināta pakalpojuma Office 365 uzturēšana un tas, lai inženieriem netiktu atklāti klientu dati, kad tiek veiktas ar problēmu novēršanu saistītas darbības.
Noteikti izlasiet, kā Microsoft sekmīgi īsteno Nacionālajā drošības ziņojumā ietverto ilgtermiņa aizsardzības politiku. Saskaņā ar šo politiku korporācijai ir jāpaziņo uzņēmumu klientiem, ja valdība pieprasa piekļuvi viņu datiem.
Izlasiet, kā pakalpojumā Office 365, citos uzņēmumiem paredzētajos mākoņpakalpojumos, pakalpojumā Microsoft Azure, Microsoft Dynamics CRM un Windows Intune tiek mainītas līgumu saistības, lai nodrošinātu atbilstību stingrajām Eiropas Savienības konfidencialitātes noteikumu prasībām.
Ņemot vērā pēdējo laiku norises, uzziniet, kādas tūlītējas un koordinētas darbības esam apņēmušies veikt, lai paplašinātu šifrēšanu un ieviestu stingrākas ar likumu noteiktas aizsardzības prakses, vienlaikus palielinot pārskatāmības līmeni.

Office 365 drošības kontroles centrs

Office 365 ir globāls pakalpojums, un mēs esam apņēmušies nodrošināt nepārtrauktu atbilstību, izstrādāt jaunas Office 365 vadības iespējas un ievērot jaunos standartus un noteikumus, kas attiecas uz mūsu nozari un ģeogrāfisko atrašanās vietu. Tā kā noteikumos bieži vien ir iekļautas vienādas vai līdzīgas vadības iespējas, korporācijai Microsoft ir vieglāk nodrošināt jaunu vai jūsu organizācijai vai nozarei speciālu noteikumu prasību izpildi.

Turklāt pakalpojumā Office 365 ir iekļautas administratoriem un lietotājiem paredzētas vadības iespējas, ieskaitot e-datu atklāšanu, aizturēšanu juridiskām vajadzībām un datu zuduma novēršanu, kas palīdzēs jums īstenot iekšējās atbilstības prasības. Turklāt, lai to izdarītu, nav jāizmanto papildu lokālā infrastruktūra.
 • Ir pārbaudīts, ka mūsu pakalpojums atbilst prasībām, kas norādītas standartā ISO 27001, ES modeļa klauzulās, HIPAA BAA un FISMA
 • Mūsu datu apstrādes līgumā ir iekļauta detalizēta informācija par klientu datu konfidencialitāti, drošību un apstrādi; tas palīdz jums nodrošināt atbilstību vietējām prasībām
 • Office 365 atbilstības sistēmā ir iebūvētas vairāk nekā 900 vadības iespējas, kas ļauj mums nodrošināt atbilstību arvien jauniem nozares standartiem
 • Atbilstības grupas speciālisti nepārtraukti seko standartiem un noteikumiem, izstrādājot vienotas vadības iespēju kopas, kas produktu grupas speciālistiem ir jāiebūvē pakalpojumā
 • Pakalpojumā iebūvētā aizturēšana juridiskām vajadzībām un e-datu atklāšana palīdz atrast, saglabāt, analizēt un pakot elektronisku saturu (bieži to dēvē par elektroniski glabātu informāciju) juridiskas informācijas pieprasījumiem vai izpētei
 • Office 365 funkcija datu zuduma novēršanai palīdz organizācijā noteikt, uzraudzīt un aizsargāt sensitīvu informāciju, veicot detalizētu satura analīzi
Bieži uzdotie jautājumi un saraksti
Skatiet dažus galvenos pasaules līmeņa nozares standartus un sertifikātus, kuriem atbilst pakalpojums Office 365.
Pārskatiet šos bieži uzdotos jautājumus, lai noskaidrotu, kā mūsu pārskatāmā darbība palīdz klientiem nodrošināt atbilstību normatīvajām prasībām.
Pārskatiet šos bieži uzdotos jautājumus, lai noskaidrotu, kā mūsu pārskatāmā darbība palīdz klientiem nodrošināt atbilstību FISMA normatīvajām prasībām.
Pārskatiet šos bieži uzdotos jautājumus, lai noskaidrotu, kā mūsu pārskatāmā darbība palīdz klientiem nodrošināt atbilstību ES normatīvajām prasībām.
Pārskatiet šos bieži uzdotos jautājumus, lai noskaidrotu, kā mūsu pārskatāmā darbība palīdz klientiem nodrošināt atbilstību HIPAA/HITECH normatīvajām prasībām.
Izlasiet, kā mēs iegūstam trešo pušu auditus un sertifikātus, lai jūs varētu būt pārliecināts, ka mūsu pakalpojumi tiek izstrādāti un vadīti, ievērojot visstingrākos drošības pasākumus.
Detalizēts saturs
Aplūkojiet tehnisko dokumentu par tiešsaistes pakalpojumu atbilstības sistēmu, lai noskaidrotu, kā Office 365 samazina darbības pārtraukumu risku, vienlaikus palielinot pakalpojuma stabilitātes līmeni.
Šajā tehniskajā dokumentā ir aprakstīts, kā Office 365 izpilda drošības, atbilstības un riska pārvaldības prasības, ko ir definējusi mākoņpakalpojumu drošības alianse, mākoņa vadības matrica.
Šajā dokumentā sniegts īss pārskats par reglamentējošām prasībām un detalizēta analīze par to, kā tika izveidoti Microsoft mākoņpakalpojumi ar šīm prasībām atbilstošām metodoloģijām.
Emuāri
Šis jaunais emuārs No mākoņa demonstrē, kā mēs nepārtraukti izpildām jūsu organizācijas atbilstības prasības. Šons Venejs (Shawn Veney) sniedz ieskatu, kā mēs nodrošinām atbilstību reglamentējošām prasībām: mēs ieviešam ne tikai atbilstību standarta pieejai, bet izmantojam arī citus atbilstības standartus un noteikumus, lai nodrošinātu klientu galveno prasību izpildi, piemēram, datu atrašanu noteiktos reģionos, datu drošību un konfidencialitāti.
Šajā uzticamajā emuārā ir izklāstītas Microsoft mākoņdatošanas perspektīvas. Šajā epizodē ir pārrunāts mākoņpakalpojumu savstarpējās atkarības koncepts.
Šajā epizodē ir pārrunāta nepieciešamība klasificēt un nošķirt datus, lai varētu migrēt mākoni, vienlaikus nodrošinot atbilstību reglamentējošām un standarta prasībām, kas ir piemērojamas sensitīviem datiem.

Office 365 drošības kontroles centrs

Pāriešana uz mākoņpakalpojumu nenozīmē, ka vairs neesat informēts par notiekošo. Pakalpojumā Office 365 tā nenotiek. Mēs cenšamies nodrošināt pārredzamas darbības, lai jūs varētu uzraudzīt sava pakalpojuma stāvokli, sekot problēmām un redzēt vēsturisku pieejamības skatu.
 • Mēs uzturam vairākas jūsu datu kopijas, kas atrodas dažādos datu centros. Tas tiek darīts redundances nolūkos, turklāt jums ir pieejama informācija par to, kur atrodas jūsu dati
 • Jūs varat arī noskaidrot, kurš ir piekļuvis jūsu datiem un kādā situācijā
 • Kritisku problēmu gadījumā varat zvanīt uz mūsu diennakts atbalsta tālruņu numuriem
 • Mēs esam ieviesuši DevOps procesus. Tas nozīmē, ka visu diennakti ir iespējams sazināties ar faktiskās izstrādes grupas speciālistiem, lai atrisinātu problēmas, ko nevar novērst tikai ar darbībām
 • Mēs rūpīgi pārskatām visas pakalpojumu kļūmes neatkarīgi no to ietekmes apmēra, kā arī kopīgojam analīzes datus, ja tie attiecas uz jūsu organizāciju.
 • Mēs finansiāli garantējam vismaz 99,9% darblaiku.
 • Katru ceturksni mēs publicējam Office 365 komplekta darblaika datus. Tālāk ir norādīti jaunākie un vēsturiskie darblaika dati.

Jaunākie dati par darblaiku visā pasaulē:

2012. gads 2013. gads 2014. gads
99,98% 99,97% 99,94% 99,97% 99,96% 99,98% 99,99%
3. cet. 4. cet. 1. cet. 2. cet. 3. cet. 4. cet. 1. cet.
Bieži uzdotie jautājumi un saraksti
Izlasiet šos bieži uzdotos jautājumus par trešo pušu piekļuvi datiem.
Apakšuzņēmējiem tiek prasīts ievērot tos pašus drošības un konfidencialitātes standartus, kādus ievērojam mēs, turklāt pārredzamības nolūkos jums ir pieejama informācija par to, ar kādiem apakšuzņēmējiem mēs sadarbojamies un ko viņi dara.
Jums ir pieejama informācija par to, vai kāds ir piekļuvis jūsu datiem. Mēs zinām, ka viena no galvenajām jūsu rūpēm mākonī ir saistīta ar piekļuvi datiem. Tas attiecas gan uz pārliecību par to, vai datiem varēsit piekļūt vajadzīgajā brīdī, gan par to, vai kāda cita persona nav piekļuvusi jūsu datiem. Izlasiet, kādas personas var piekļūt jūsu informācijai un kādos gadījumos.
Detalizēts saturs
Izlasiet šo tehnisko dokumentu, lai uzzinātu par standartizētu datu centru metrikas kopu Strāvas lietošanas efektivitāte (Power Usage Effectiveness — PUE), procesiem, metodēm un jaunām tehnoloģijām; tas palīdzēs uzlabot energoefektivitāti un biznesa skaitļošanas ekosistēmas datu centros.
Šajā dokumentā ir aprakstīta Microsoft Global Foundation Services grupa, kas pārvalda un darbina uzņēmuma plašo datu centru, kā arī nosaka tā serveru pareizo lielumu, lai nodrošinātu maksimālu efektivitāti. Procesā galvenā uzmanība ir pievērsta detalizētas veiktspējas datu apkopošanai, izmantojot raksturīgas darba slodzes, un pēc tam datu kopu analizēšanai, lai atlasītu līdzsvarotus serverus ar ražošanas scenārijiem optimālu lielumu.
Skaidra dokumentācija par mūsu ieviestajām praksēm saistībā ar valsts iestāžu juridiskajiem klientu datu pieprasījumiem.
Šajā dokumentā ir norādīta detalizēta informācija par tām juridiskajām prasībām saistībā ar klientu datiem, kādas saņemam no tiesībsargājošām iestādēm visā pasaulē, un veidu, kā Microsoft reaģē uz šādiem pieprasījumiem.
Emuāri
Šajā jaunajā emuārā No mākoņa ir paskaidrots, kā mēs pārvaldām personas, kas piekļūst jūsu datiem pakalpojumā. Perijs Klarks (Perry Clarke) un Viveks Šarma (Vivek Sharma) sniedz detalizētu informāciju par to, kā tiek nodrošināta pakalpojuma Office 365 uzturēšana un tas, lai inženieriem netiktu atklāti klientu dati, kad tiek veiktas ar problēmu novēršanu saistītas darbības.
Esiet informēts, izmantojot Office 365 ziņojumu centru
Lai uzlabotu saziņu, tagad ir pieejams ziņojumu centrs. Ziņojumu centrs palīdz informēt Office 365 administratorus par jauniem līdzekļiem un darbībām, kas jāveic, lai pakalpojums Office 365 raiti darbotos.
Uzziniet, ka esam apņēmušies nodrošināt pakalpojumu ar augstu pieejamības līmeni un esam ieviesuši pakalpojuma līmeņa vienošanos ar finansiāli garantētu 99,9% darblaiku. Noskaidrojiet, kā mēs aprēķinām pieejamību, un skatiet Office 365 darblaika rādītājus visā pasaulē iepriekšējo četru ceturkšņu laikā.
Piezīme. Video ir angļu valodā ar iztulkotiem subtitriem. Lai ieslēgtu titrus, video logā noklikšķiniet uz pogas Kopija.
Piezīme. Video ir angļu valodā ar iztulkotiem subtitriem. Lai ieslēgtu titrus, video logā noklikšķiniet uz pogas Kopija.
Piezīme. Video ir angļu valodā ar iztulkotiem subtitriem. Lai ieslēgtu titrus, video logā noklikšķiniet uz pogas Kopija.