Programmas Access tastatūras īsinājumtaustiņi

Tastatūras īsinājumtaustiņi var lietot, lai ātri piekļūtu bieži izmantotām komandām vai darbībām. Šajās sadaļās ir uzskaitītas tastatūras īsinājumtaustiņi, kuras ir pieejamas programmā Microsoft Office Access 2007. Tastatūras īsinājumtaustiņi var izmantot, lai fokusu pārvietotu uz izvēlni, komandu vai vadīklu, neizmantojot peli.

Vispārīgie saīšņu taustiņi

RādītAccess globālie saīšņu taustiņi

RādītDatu bāzu atvēršana

Lai to paveiktu Nospiest
Atvērt jaunu datu bāzi CTRL+N
Atvērt esošu datu bāzi CTRL+O
Iziet no programmas Office Access 2007 Access ALT+F4

RādītDrukāšana un saglabāšana

Lai to paveiktu Nospiest
Drukāt pašreizējo vai atlasīto objektu CTRL+P
Atvērt dialoglodziņu Drukāšana no sadaļas Drukas priekšskatījums P vai CTRL+P
Atvērt dialoglodziņu Lappuses iestatīšana no sadaļas Drukas priekšskatījums S
Atcelt drukas priekšskatījumu vai izkārtojuma priekšskatījumu C vai ESC
Saglabāt datu bāzes objektu CTRL+S vai SHIFT+F12
Atvērt dialoglodziņu Saglabāt kā F12

RādītKombinētā lodziņa vai sarakstlodziņa izmantošana

Lai to paveiktu Nospiest
Atvērt kombinēto lodziņu F4 vai ALT+ lejupvērstā bultiņa
Atsvaidzināt sarakstlodziņa Uzmeklēšanas lauks (informācijas iegūšanas lauks: lauks, ko Access datu bāzes formā vai atskaitē izmanto, lai attēlotu no tabulas vai vaicājuma saņemto vērtību sarakstu vai lai glabātu statisku vērtību kopu.) vai kombinētā lodziņa saturu F9
Pārvietot par vienu rindu uz leju Lejupvērstā bultiņa
Pārvietot par vienu lappusi uz leju PAGE DOWN
Pārvietot par vienu rindu uz augšu Augšupvērstā bultiņa
Pārvietot par vienu lappusi uz augšu PAGE UP
Iziet no kombinētā lodziņa vai sarakstlodziņa TAB

RādītTeksta vai datu atrašana vai aizstāšana

Lai to paveiktu Nospiest
Atvērt cilni Atrast dialoglodziņā Atrašana un aizstāšana (tikai datu lapas skatā un formas skatā) CTRL+F
Atvērt cilni Aizstāt dialoglodziņā Atrašana un aizstāšana (tikai datu lapas skatā un formas skatā) CTRL+H
Atrast nākamo teksta gadījumu, kas norādīts dialoglodziņā Atrašana un aizstāšana, ja dialoglodziņš ir aizvērts (tikai datu lapas skatā un formas skatā) SHIFT+F4

RādītDarbs noformējuma skatā

Lai to paveiktu Nospiest
Pārslēgties datu lapā starp rediģēšanas režīmu (ar parādītu ievietošanas punktu) un navigācijas režīmu (Navigācijas režīms: programmas Microsoft Access režīms, kurā tiek atlasīts viss lauks un ievietošanas punkts nav redzams. Navigācijas režīmā starp laukiem var pārvietoties, izmantojot bulttaustiņus.). Strādājot formā vai atskaitē, nospiediet ESC, lai izietu no navigācijas režīma F2
Pārslēgties uz rekvizītu lapu (noformējuma skats formās un atskaitēs Access datu bāzēs un Access projektos) F4
Pārslēgties uz formas skatu no formas noformējuma skata F5
Pārslēgties starp augšējo un apakšējo loga daļu (vaicājumu noformējuma skats un logs Detalizētā filtrēšana/kārtošana) F6
Cikliski pagriezt lauka režģi, lauka rekvizītus, navigācijas rūti, piekļuves atslēgas tastatūras piekļuves sistēmā, tālummaiņas vadīklās un drošības joslā (tabulu noformējuma skats) F6
Atvērt dialoglodziņu Veidotāja izvēle (noformējuma skata formu un atskaišu logs) F7
Atvērt Visual Basic redaktoru no atlasītā rekvizīta rekvizītu lapā formai vai atskaitei F7
Pārslēgties no Visual Basic redaktora uz formas vai atskaites noformējuma skatu SHIFT+F7 vai ALT+F11

RādītVadīklu rediģēšana formas un atskaites noformējuma skatā

Lai to paveiktu Nospiest
Kopēt atlasīto vadīklu starpliktuvē: CTRL+C
Izgriezt atlasīto vadīklu un kopēt to starpliktuvē CTRL+X
Ielīmēt starpliktuves saturu atlasītās sadaļas augšējā kreisajā stūrī CTRL+V
Pārvietot atlasīto vadīklu pa labi (izņemot vadīklas, kuras ir izkārtojuma daļa) Labā bultiņa vai CTRL + labā bultiņa
Pārvietot atlasīto vadīklu pa kreisi (izņemot vadīklas, kuras ir izkārtojuma daļa) Kreisā bultiņa vai CTRL + kreisā bultiņa
Pārvietot atlasīto vadīklu augšup Augšupvērstā bultiņa vai CTRL + augšupvērstā bultiņa
Pārvietot atlasīto vadīklu lejup Lejupvērstā bultiņa vai CTRL + lejupvērstā bultiņa
Palielināt atlasītās vadīklas augstumu SHIFT + lejupvērstā bultiņa

Palielināt atlasītās vadīklas platumu

 Piezīme   Ja lieto ar izkārtojumā esošajām vadīklām, tiek mainīts visa izkārtojuma lielums

SHIFT + labā bultiņa
Samazināt atlasītās vadīklas augstumu SHIFT + augšupvērstā bultiņa

Samazināt atlasītās vadīklas platumu

 Piezīme   Lietojot ar izkārtojumā esošajām vadīklām, tiek mainīts visa izkārtojuma lielums

SHIFT + kreisā bultiņa

RādītLoga darbības

 Piezīme   Pēc noklusējuma Microsoft Office Access 2007 datu bāzes tiek rādītas kā tabulēti dokumenti. Lai izmantotu logotus dokumentus, noklikšķiniet uz Microsoft Office pogas Pogas attēls un pēc tam noklikšķiniet uz Piekļuves opcijas. Dialoglodziņā Piekļuves opcijas noklikšķiniet uz Pašreizējā datu bāze un sadaļā Dokumenta loga opcijas noklikšķiniet uz Logi, kuri pārklājas.

Lai to paveiktu Nospiest
Pārslēgt navigācijas rūti F11
Cikliski pa atvērtiem logiem CTRL+F6
Atjaunot atlasīto minimizēto logu, ja visi logi ir minimizēti ENTER
Ieslēgt izmēru mainīšanas režīmu aktīvajam logam, ja tas nav maksimizēts; nospiediet bulttaustiņus, lai mainītu loga izmērus CTRL+F8
Rādīt vadīklu izvēlni ALT + atstarpes taustiņš
Rādīt īsinājumizvēlni SHIFT+F10
Aizvērt aktīvo logu CTRL+W vai CTRL+F4
Pārslēgties starp Visual Basic redaktoru un iepriekšējo aktīvo logu ALT+F11

RādītDarbs ar vedņiem

Lai to paveiktu Nospiest
Pārslēgt fokusu uz priekšu starp vadīklām vednī TAB
Pārvietoties uz nākamo vedņa lapu ALT+N
Pārvietoties uz iepriekšējo vedņa lapu ALT+B
Pabeigt vedni ALT+F

RādītDažādi

Lai to paveiktu Nospiest
Rādīt pilnu hipersaites adresi atlasītajai hipersaitei F2
Pārbaudīt pareizrakstību F7
Atvērt lodziņu Tālummaiņa, lai ērti ievadītu izteiksmes un citu tekstu nelielos ievadnes apgabalos SHIFT+F2
Rādīt rekvizītu lapu noformējuma skatā ALT+ENTER
Iziet no programmas Access vai aizvērt dialoglodziņu ALT+F4
Aktivizēt veidotāju CTRL+F2
Pārslēgt uz priekšu starp skatiem tabulā, vaicājumā, formā, atskaitē, lappusē, rakurstabulas sarakstā, rakursdiagrammas atskaitē, saglabātā procedūrā vai Access projekta (.adp) funkcijā. Ja ir pieejami papildu skati, secīgie taustiņsitieni tiks pārvietoti uz nākamo pieejamo skatu. CTRL + labā bultiņa vai CTRL + komats (,)

Pārslēgt atpakaļ starp skatiem tabulā, vaicājumā, formā, atskaitē, lappusē, rakurstabulas sarakstā, rakursdiagrammas atskaitē, saglabātā procedūrā vai .adp funkcijā. Ja nav pieejami papildu skati, secīgie taustiņsitieni tiks pārvietoti uz iepriekšējo skatu.

 Piezīme   CTRL + punkts (.) nedarbojas visos apstākļos ar visiem objektiem.

CTRL + kreisā bultiņa vai CTRL + punkts (.)

RādītNavigācijas rūts saīšņu taustiņi

RādītSaraksta Objekts rediģēšana un navigācija

Lai to paveiktu Nospiest
Pārdēvēt atlasīto objektu F2
Pārvietoties par vienu rindu uz leju Lejupvērstā bultiņa
Pārvietoties par vienu logu uz leju PAGE DOWN
Pārvietoties uz pēdējo objektu END
Pārvietoties par vienu rindu uz augšu Augšupvērstā bultiņa
Pārvietoties par vienu logu uz augšu PAGE UP
Pārvietoties uz pirmo objektu HOME

RādītObjektu navigācija un atvēršana

Lai to paveiktu Nospiest
Atvērt atlasīto tabulu vai vaicājumu datu lapas skatā ENTER
Atvērt atlasīto formu vai atskaiti ENTER
Palaist atlasīto makro ENTER
Atvērt atlasīto tabulu, vaicājumu, formu, atskaiti, datu piekļuves lapu, makro vai moduli noformējuma skatā CTRL+ENTER
Rādīt logu Tūlītējs Visual Basic redaktorā CTRL+G

RādītDarbs ar izvēlnēm

Lai to paveiktu Nospiest
Rādīt īsinājumizvēlni SHIFT+F10
Rādīt piekļuves taustiņus ALT vai F10
Rādīt programmas ikonas izvēlni (programmas virsrakstjoslā) ALT + atstarpes taustiņš
Redzamā izvēlnē vai apakšizvēlnē atlasīt nākamo vai iepriekšējo komandu Lejupvērstā bultiņa vai augšupvērstā bultiņa
Atlasīt izvēlni pa kreisi vai pa labi; ja redzama apakšizvēlne, pārslēgties starp galveno izvēlni un apakšizvēlni Kreisā bultiņa vai labā bultiņa
Atlasīt pirmo vai pēdējo komandu izvēlnē vai apakšizvēlnē HOME vai END
Vienlaikus aizvērt redzamo izvēlni un apakšizvēlni ALT
Aizvērt redzamo izvēlni; ja redzama apakšizvēlne, aizvērt tikai apakšizvēlni ESC

RādītDarbs logos un dialoglodziņos

RādītProgrammas loga izmantošana

Lai to paveiktu Nospiest
Pārslēgties uz nākamo programmu ALT+TAB
Pārslēgties uz iepriekšējo programmu ALT+SHIFT+TAB
Rādīt Windows izvēlni Sākt CTRL+ESC
Aizvērt datu bāzes aktīvo logu CTRL+W
Pārslēgties uz datu bāzes nākamo logu CTRL+F6
Pārslēgties uz datu bāzes iepriekšējo logu CTRL+SHIFT+F6
Atjaunot atlasīto minimizēto logu, ja visi logi ir minimizēti ENTER

RādītDialoglodziņa izmantošana

Lai to paveiktu Nospiest
Pārslēgties uz dialoglodziņa nākamo cilni CTRL+TAB
Pārslēgties uz dialoglodziņa iepriekšējo cilni CTRL+SHIFT+TAB
Pārvietoties uz nākamo opciju vai opciju grupu TAB
Pārvietoties uz iepriekšējo opciju vai opciju grupu SHIFT+TAB
Pārvietoties starp opcijām atlasītajā nolaižamajā sarakstlodziņā vai pārvietoties starp vairākām opcijām opciju grupā Bulttaustiņi
Veikt darbību, kas piešķirta atlasītajai pogai; atzīmēt vai notīrīt izvēles rūtiņu Atstarpes taustiņš
Pārvietoties uz opciju pēc opcijas nosaukuma pirmā burta nolaižamajā sarakstlodziņā Burta taustiņš pirmajam burtam vajadzīgajā opcijas nosaukumā (ja atlasīts nolaižamais sarakstlodziņš)
Atlasīt opciju vai arī atzīmēt vai notīrīt izvēles rūtiņu pēc burta, kas pasvītrots opcijas nosaukumā ALT+ burta taustiņš
Atvērt atlasīto nolaižamo sarakstlodziņu ALT+ lejupvērstā bultiņa
Aizvērt atlasīto nolaižamo sarakstlodziņu ESC
Veikt darbību, kas piešķirta noklusētajai pogai dialoglodziņā ENTER
Atcelt komandu un aizvērt dialoglodziņu ESC
Aizvērt dialoglodziņu ALT+F4

RādītRediģēšana tekstlodziņā

Lai to paveiktu Nospiest
Pārvietoties uz ievadnes sākumu HOME
Pārvietoties uz ievadnes beigām END
Pārvietoties par vienu rakstzīmi pa kreisi vai pa labi Kreisā bultiņa vai labā bultiņa
Pārvietoties par vienu vārdu pa kreisi vai pa labi CTRL + kreisā bultiņa vai CTRL + labā bultiņa
Atlasīt no ievietošanas punkta līdz ievadnes sākumam SHIFT+HOME
Atlasīt no ievietošanas punkta līdz ievadnes beigām SHIFT+END
Mainīt atlases lielumu par vienu rakstzīmi pa kreisi SHIFT + kreisā bultiņa
Mainīt atlases lielumu par vienu rakstzīmi pa labi SHIFT + labā bultiņa
Mainīt atlases lielumu par vienu vārdu pa kreisi CTRL+SHIFT + kreisā bultiņa
Mainīt atlases lielumu par vienu vārdu pa labi CTRL+SHIFT + labā bultiņa

RādītDarbs ar dialoglodziņu Atvēršana, Faila jaunā datu bāze un Saglabāt kā

Lai to paveiktu Nospiest
Doties uz iepriekšējo mapi (Pogas attēls ) ALT+1
Atvērt mapi vienu līmeni augstāk no atvērtās mapes (poga Vienu līmeni augstāk Pogas attēls ) ALT+2
Dzēst atlasīto mapi vai failu (poga Dzēst Pogas attēls ) DEL
Izveidot jaunu apakšmapi atvērtā mapē (poga Izveidot jaunu mapi Pogas attēls ) ALT+4
Pārslēgties starp sīktēlu, mozaīkas, ikonu, saraksta, detaļu, rekvizītu un priekšskatījuma skatu ALT+5
Rādīt izvēlni Rīki (poga Rīki) ALT+L

RādītDarbs ar rekvizītu lapām

RādītRekvizītu lapas izmantošana ar formu vai atskaiti

Lai to paveiktu Nospiest
Pārslēgt rekvizītu lapas cilni F4
Pārvietoties starp izvēlēm vadīklu nolaižamajā sarakstā vienlaikus par vienu vienumu Lejupvērstā bultiņa vai augšupvērstā bultiņa
Pārvietoties starp izvēlēm vadīklu nolaižamajā sarakstā vienlaikus par pieciem vienumiem PAGE DOWN vai PAGE UP
Pārvietoties uz rekvizītu lapas cilnēm no vadīklu nolaižamā saraksta TAB
Pārvietot starp rekvizītu lapas cilnēm ar atlasītu cilni, bet neatlasītu rekvizītu Kreisā bultiņa vai labā bultiņa
Pēc rekvizīta atlasīšanas pārvietoties par vienu rekvizītu cilnē uz leju TAB
Pēc rekvizīta atlasīšanas pārvietoties par vienu rekvizītu cilnē uz augšu; ja tas jau ir augšdaļā, pārvietoties uz vadīklu nolaižamo sarakstu SHIFT+TAB
Pārslēgt uz priekšu starp cilnēm, ja atlasīts rekvizīts CTRL+TAB
Pārslēgt atpakaļ starp cilnēm, ja atlasīts rekvizīts CTRL+SHIFT+TAB

RādītRekvizītu lapas izmantošana ar tabulu vai vaicājumu

Lai to paveiktu Nospiest
Pārslēgt rekvizītu lapas cilni F4
Pārvietoties starp rekvizītu lapas cilnēm ar atlasītu cilni, bet neatlasītu rekvizītu Kreisā bultiņa vai labā bultiņa
Pārvietoties uz rekvizītu lapas cilnēm, ja atlasīts rekvizīts CTRL+TAB
Pārvietoties uz cilnes pirmo rekvizītu, ja rekvizīts nav atlasīts TAB
Pārvietoties par vienu rekvizītu cilnē uz leju TAB
Pārvietoties par vienu rekvizītu cilnē uz augšu; ja jau atrodas augšdaļā, atlasīt pašu cilni SHIFT+TAB
Pārslēgt uz priekšu starp cilnēm, ja atlasīts rekvizīts CTRL+TAB
Pārslēgt atpakaļ starp cilnēm, ja atlasīts rekvizīts CTRL+SHIFT+TAB

RādītDarbs ar rūti Lauku saraksts

Lai to paveiktu Nospiest
Pārslēgt rūti Lauku saraksts ALT+F8
Pievienot atlasīto lauku formai vai atskaites detaļu sadaļai ENTER
Pārvietot rūti Lauku saraksts augšup vai lejup Augšupvērstā bultiņa vai lejupvērstā bultiņa
Pārvietoties no apakšējās rūts uz augšējo rūti Lauku saraksts SHIFT+TAB
Pārvietoties no augšējās rūts uz apakšējo rūti Lauku saraksts TAB

RādītTastatūras īsinājumtaustiņi palīdzības loga izmantošanai

Lai to paveiktu Nospiest
Atlasīt nākamo paslēpto tekstu vai hipersaiti, vai Rādīt visu, vai Paslēpt visu tēmas sākumā TAB
Atlasīt iepriekšējo paslēpto tekstu vai hipersaiti, vai pogu Pārlūkprogrammas skats Microsoft Office vietnes raksta sākumā SHIFT+TAB
Veikt darbību atlasītajiem Rādīt visus, Paslēpt visus, paslēptajam tekstam vai hipersaitei ENTER
Pārvietoties atpakaļ uz iepriekšējo palīdzības tēmu ALT + kreisā bultiņa
Pārvietoties uz priekšu uz nākamo palīdzības tēmu ALT + labā bultiņa
Atvērt dialoglodziņu Drukāšana. CTRL+P
Ritināt attiecīgi nelielus daudzumus uz augšu un uz leju pašlaik parādītajā palīdzības tēmā Augšupvērstā un lejupvērstā bultiņa
Ritināt attiecīgi lielākus daudzumus uz augšu un uz leju pašlaik parādītajā palīdzības tēmā PAGE UP un PAGE DOWN
Rādīt komandu izvēlni palīdzības logam; palīdzības logam ir jābūt aktīvam fokusam (noklikšķiniet uz vienuma palīdzības logā) SHIFT+F10

RādītE-pasta ziņojumu sūtīšana

Lai to paveiktu Nospiest
Sūtīt aktīvu datu bāzes objektu (navigācijas rūtī atlasītu objektu) kā e-pasta ziņojumu ALT+F+E
Atvērt adrešu grāmatu no Outlook CTRL+SHIFT+B
Pārbaudīt vārdus lodziņā Kam, Kopija un Diskrētā kopija pēc adrešu grāmatas ALT+K vai CTRL+K
Atlasīt nākamo lodziņu e-pasta sākumā vai ziņojuma pamattekstā, ja pēdējais lodziņš e-pasta sākumā ir aktīvs TAB
Atlasīt iepriekšējo lauku vai pogu e-pasta sākumā SHIFT+TAB

Taustiņi darbam ar tekstu un datiem

RādītTeksta un datu atlasīšana

RādītTeksta atlasīšana laukā

Lai to paveiktu Nospiest
Mainīt atlases lielumu par vienu rakstzīmi pa labi SHIFT + labā bultiņa
Mainīt atlases lielumu par vienu vārdu pa labi CTRL+SHIFT + labā bultiņa
Mainīt atlases lielumu par vienu rakstzīmi pa kreisi SHIFT + kreisā bultiņa
Mainīt atlases lielumu par vienu vārdu pa kreisi CTRL+SHIFT + kreisā bultiņa

RādītLauka vai ieraksta atlasīšana

 Piezīme   Lai atceltu atlasi, izmantojiet pretējo bulttaustiņu.

Lai to paveiktu Nospiest
Atlasīt nākamo lauku TAB
Pārslēgties datu lapā starp rediģēšanas režīmu (ar parādītu ievietošanas punktu) un navigācijas režīmu (Navigācijas režīms: programmas Microsoft Access režīms, kurā tiek atlasīts viss lauks un ievietošanas punkts nav redzams. Navigācijas režīmā starp laukiem var pārvietoties, izmantojot bulttaustiņus.). Izmantojot formu vai atskaiti, nospiediet ESC, lai izietu no navigācijas režīma F2
Pārslēgties starp pašreizējā ieraksta atlasīšanu un pašreizējā ieraksta pirmo lauku navigācijas režīmā SHIFT + atstarpes taustiņš
Izvērst atlasi uz iepriekšējo ierakstu, ja atlasīts pašreizējais ieraksts SHIFT + augšupvērstā bultiņa
Izvērst atlasi uz nākamo ierakstu, ja atlasīts pašreizējais ieraksts SHIFT + lejupvērstā bultiņa
Atlasīt visus ierakstus CTRL+A vai CTRL+SHIFT + atstarpes taustiņš

RādītAtlases izvēršana

Lai to paveiktu Nospiest
Ieslēgt paplašinājuma režīmu (datu lapas skatā Paplašināta atlase tiek parādīta loga apakšējā labajā stūrī); nospiežot taustiņu F8, atlase tiek atkārtoti izvērsta uz vārdu, lauku, ierakstu un visiem ierakstiem F8
Izvērst atlasi uz blakus esošajiem laukiem datu lapas skatā tajā pašā rindā Kreisā bultiņa vai labā bultiņa
Izvērst atlasi uz blakus esošajām rindām datu lapas skatā Augšupvērstā vai lejupvērstā bultiņa
Atsaukt iepriekšējo paplašinājumu SHIFT+F8
Atcelt paplašinājuma režīmu ESC

RādītKolonnas atlasīšana un pārvietošana datu lapas skatā

Lai to paveiktu Nospiest
Atlasīt pašreizējo kolonnu vai atcelt kolonnas atlasi tikai navigācijas režīmā (Navigācijas režīms: programmas Microsoft Access režīms, kurā tiek atlasīts viss lauks un ievietošanas punkts nav redzams. Navigācijas režīmā starp laukiem var pārvietoties, izmantojot bulttaustiņus.) CTRL + atstarpes taustiņš
Atlasīt kolonnu pa labi, ja atlasīta pašreizējā kolonna SHIFT + labā bultiņa
Atlasīt kolonnu pa kreisi, ja atlasīta pašreizējā kolonna SHIFT + kreisā bultiņa
Ieslēgt pārvietošanas režīmu (režīms Pārvietošana: režīms, kurā skatā Datu lapa var pārvietot kolonnu, izmantojot kreiso un labo bulttaustiņu.); pēc tam nospiest labo bultiņu vai kreiso bultiņu, lai atlasīto(ās) kolonnu(as) pārvietotu pa labi vai pa kreisi CTRL+SHIFT+F8

RādītTeksta un datu rediģēšana

 Piezīme   Ja ievietošanas punkts nav redzams, nospiediet taustiņu F2, lai to parādītu.

RādītIevietošanas punkta pārvietošana laukā

Lai to paveiktu Nospiest
Pārvietot ievietošanas punktu vienu rakstzīmi pa labi Labā bultiņa
Pārvietot ievietošanas punktu vienu vārdu pa labi CTRL + labā bultiņa
Pārvietot ievietošanas punktu vienu rakstzīmi pa kreisi Kreisā bultiņa
Pārvietot ievietošanas punktu vienu vārdu pa kreisi CTRL + kreisā bultiņa
Pārvietot ievietošanas punktu līdz lauka galam vienas rindiņas laukos vai pārvietot to līdz rindiņas galam daudzrindiņu laukos END
Pārvietot ievietošanas punktu līdz lauka beigām daudzrindiņu laukos CTRL+END
Pārvietot ievietošanas punktu līdz lauka sākumam vienas rindiņas laukos vai pārvietot to līdz rindiņas sākumam daudzrindiņu laukos HOME
Pārvietot ievietošanas punktu līdz lauka sākumam daudzrindiņu laukos CTRL+HOME

RādītTeksta kopēšana, pārvietošana vai dzēšana

Lai to paveiktu Nospiest
Kopēt atlasi starpliktuvē CTRL+C
Izgriezt atlasi un kopēt to starpliktuvē CTRL+X
Ielīmēt starpliktuves saturu ievietošanas punktā CTRL+V
Izdzēst atlasi vai rakstzīmi pa kreisi no ievietošanas punkta Atpakaļatkāpes taustiņš
Izdzēst atlasi vai rakstzīmi pa labi no ievietošanas punkta DELETE
Izdzēst visas rakstzīmes pa labi no ievietošanas punkta CTRL+DELETE

RādītIzmaiņu atsaukšana

Lai to paveiktu Nospiest
Atsaukt rakstīšanu CTRL+Z vai ALT + atpakaļatkāpes taustiņš
Atsaukt izmaiņas pašreizējā laukā vai pašreizējā ierakstā; ja abos veiktas izmaiņas, divreiz nospiest ESC, lai atsauktu izmaiņas, vispirms pašreizējā laukā un pēc tam pašreizējā ierakstā ESC

RādītDatu ievadīšana datu lapas vai formas skatā

Lai to paveiktu Nospiest
Ievietot pašreizējo datumu CTRL + semikols (;)
Ievietot pašreizējo laiku CTRL+SHIFT + kols (:)
Ievietot noklusēto lauka vērtību CTRL+ALT + atstarpes taustiņš
Ievietot vērtību no tā paša lauka iepriekšējā ierakstā CTRL + apostrofs (')
Pievienot jaunu ierakstu CTRL + pluszīme (+)
Datu lapā izdzēst pašreizējo ierakstu CTRL + mīnuszīme (-)
Saglabāt izmaiņas pašreizējā ierakstā SHIFT+ENTER
Pārslēgties starp izvēles rūtiņas vai opcijas pogas vērtībām Atstarpes taustiņš
Ievietot jaunu rindu CTRL+ENTER

RādītLauku atsvaidzināšana ar pašreizējiem datiem

Lai to paveiktu Nospiest
Pārrēķināt laukus logā F9
Atkārtot vaicājumu par pamatā esošajām tabulām; apakšformā šis jautājums tiek atkārtots tikai apakšformas pamatā esošajai tabulai SHIFT+F9
Atsvaidzināt sarakstlodziņa Uzmeklēšanas lauks (informācijas iegūšanas lauks: lauks, ko Access datu bāzes formā vai atskaitē izmanto, lai attēlotu no tabulas vai vaicājuma saņemto vērtību sarakstu vai lai glabātu statisku vērtību kopu.) vai kombinētā lodziņa saturu F9

Ierakstu navigācijas taustiņi

RādītNavigācija noformējuma skatā

Lai to paveiktu Nospiest
Pārslēgties starp rediģēšanas režīmu (ar parādītu ievietošanas punktu) un navigācijas režīmu. F2
Pārslēgt rekvizītu lapu F4
Pārslēgties uz formas skatu no noformējuma skata formas F5
Pārslēgt starp loga augšējo un apakšējo daļu (makro, vaicājumu un loga Detalizētā filtrēšana/kārtošana noformējuma skats.) Izmantot F6, ja ar taustiņu TAB nevar nokļūt vajadzīgajā ekrāna sadaļā F6
Pārslēgt uz priekšu starp noformējuma rūti, rekvizītiem, navigācijas rūti, piekļuves taustiņiem un tālummaiņas vadīklām (tabulu, formu un atskaišu noformējuma skats) F6
Atvērt Visual Basic redaktoru no atlasītā rekvizīta formas vai atskaites rekvizītu lapā F7
Atver rūti Lauku saraksts formas, atskaites vai datu piekļuves lapā. Ja rūts Lauku saraksts ir jau atvērta, fokuss tiek pārvietots uz rūti Lauku saraksts ALT+F8
Pēc koda moduļa atvēršanas pārslēgties no Visual Basic redaktora uz formas vai atskaites noformējuma skatu SHIFT+F7
Pārslēgties no vadīklas rekvizītu lapas formas vai atskaites noformējuma skatā uz noformējuma virsmu, nemainot vadīklas fokusu SHIFT+F7
Rādīt rekvizītu lapu ALT+ENTER
Kopēt atlasīto vadīklu starpliktuvē CTRL+C
Izgriezt atlasīto vadīklu un kopēt to starpliktuvē CTRL+X
Ielīmēt starpliktuves saturu atlasītās sadaļas augšējā kreisajā stūrī CTRL+V
Pārvietot atlasīto vadīklu par pikseli pa labi gar lappuses režģi Labā bultiņa
Pārvietot atlasīto vadīklu par pikseli pa kreisi gar lappuses režģi Kreisā bultiņa

Pārvietot atlasīto vadīklu par pikseli uz augšu gar lappuses režģi

 Piezīme   Vadīklām grēdas izkārtojumā tiek pārslēgta atlasītās vadīklas pozīcija ar vadīklu tieši virs tās, ja tā jau nav pati augstākā vadīkla izkārtojumā.

Augšupvērstā bultiņa

Pārvietot atlasīto vadīklu par pikseli uz leju gar lappuses režģi

 Piezīme   Grēdas izkārtojuma vadīklām tiek pārslēgta atlasītās vadīklas pozīcija ar vadīklu tieši zem tās, ja tā jau nav viszemākā vadīkla izkārtojumā.

Lejupvērstā bultiņa
Pārvietot atlasīto vadīklu par pikseli pa labi (neatkarīgi no lappuses režģa) CTRL + labā bultiņa
Pārvietot atlasīto vadīklu par pikseli pa kreisi (neatkarīgi no lappuses režģa) CTRL + kreisā bultiņa

Pārvietot atlasīto vadīklu par pikseli uz augšu (neatkarīgi no lappuses režģa)

 Piezīme   Grēdas izkārtojuma vadīklām tiek pārslēgta atlasītās vadīklas pozīcija ar vadīklu tieši virs tās, ja tā nav visaugstākā izkārtojuma vadīkla.

CTRL + augšupvērstā bultiņa

Pārvietot atlasīto vadīklu par pikseli uz leju (neatkarīgi no lappuses režģa)

 Piezīme   Grēdas izkārtojuma vadīklām tiek pārslēgta atlasītās vadīklas pozīcija ar vadīklu tieši zem tās, ja tā nav viszemākā izkārtojuma vadīkla.

CTRL + lejupvērstā bultiņa

Palielināt atlasītās vadīklas platumu par pikseli (pa labi)

 Piezīme   Grēdas izkārtojuma vadīklām tiek palielināts visa izkārtojuma platums.

SHIFT + labā bultiņa

Samazināt atlasītās vadīklas platumu par pikseli (pa labi)

 Piezīme   Grēdas izkārtojuma vadīklām tiek samazināts visa izkārtojuma platums.

SHIFT + kreisā bultiņa
Samazināt atlasītās vadīklas augstumu par pikseli (no apakšas) SHIFT + augšupvērstā bultiņa
Palielināt atlasītās vadīklas augstumu par pikseli (no apakšas) SHIFT + lejupvērstā bultiņa

RādītNavigācija datu lapas skatā

RādītDošanās uz konkrētu ierakstu

RādītNavigācija starp laukiem un ierakstiem

Lai to paveiktu Nospiest
Pārvietoties uz nākamo lauku TAB vai labā bultiņa
Pārvietoties uz pašreizējā ieraksta pēdējo lauku navigācijas režīmā END
Pārvietoties uz iepriekšējo lauku SHIFT+TAB vai kreisā bultiņa
Pārvietoties uz pašreizējā ieraksta pirmo lauku navigācijas režīmā HOME
Pārvietoties uz pašreizējo lauku nākamajā ierakstā Lejupvērstā bultiņa
Pārvietoties uz pēdējā ieraksta pašreizējo lauku navigācijas režīmā CTRL + lejupvērstā bultiņa
Pārvietoties uz pēdējā ieraksta pēdējo lauku navigācijas režīmā CTRL+END
Pārvietoties uz iepriekšējā ieraksta pašreizējo lauku Augšupvērstā bultiņa
Pārvietoties uz pirmā ieraksta pašreizējo lauku navigācijas režīmā CTRL + augšupvērstā bultiņa
Pārvietoties uz pirmā ieraksta pirmo lauku navigācijas režīmā CTRL+HOME

RādītNavigācija uz citu datu ekrānu

Lai to paveiktu Nospiest
Pārvietoties par vienu ekrānu uz leju PAGE DOWN
Pārvietoties par vienu ekrānu uz augšu PAGE UP
Pārvietoties par vienu ekrānu pa labi CTRL+PAGE DOWN
Pārvietoties par vienu ekrānu pa kreisi CTRL+PAGE UP

RādītNavigācija sekundārajās datu lapās

RādītDošanās uz konkrētu ierakstu

Lai to paveiktu Nospiest
Pārvietoties no sekundārās datu lapas, lai pārvietotos uz ieraksta numura lodziņu; pēc tam ierakstīt ieraksta numuru un nospiest taustiņu ENTER ALT+F5

RādītSekundārās datu lapas izvēršana un sakļaušana

Lai to paveiktu Nospiest
Pārvietoties no datu lapas, lai izvērstu ieraksta sekundāro datu lapu CTRL+SHIFT + lejupvērstā bultiņa
Sakļaut sekundāro datu lapu CTRL+SHIFT + augšupvērstā bultiņa

RādītNavigācija starp datu lapu un sekundāro datu lapu

Lai to paveiktu Nospiest
Ievadīt sekundāro datu lapu no iepriekšējā ieraksta pēdējā lauka datu lapā TAB
Ievadīt sekundāro datu lapu no nākamā ieraksta pirmā lauka datu lapā SHIFT+TAB
Iziet no sekundārās datu lapas un pārvietoties uz nākamā ieraksta pirmo lauku datu lapā CTRL+TAB
Iziet no sekundārās datu lapas un pārvietoties uz iepriekšējā ieraksta pēdējo lauku datu lapā CTRL+SHIFT+TAB
No sekundārās datu lapas pēdējā lauka ievadīt nākamo lauku datu lapā TAB
No datu lapas neizmantot sekundāro datu lapu un pārvietoties uz nākamo ierakstu datu lapā Lejupvērstā bultiņa
No datu lapas neizmantot sekundāro datu lapu un pārvietoties uz iepriekšējo ierakstu datu lapā Augšupvērstā bultiņa

 Piezīme   Varat naviģēt starp laukiem un ierakstiem sekundārajā datu lapā ar tiem pašiem īsinājumtaustiņiem, kas tiek izmantoti datu lapas skatā.

RādītNavigācija formas skatā

RādītDošanās uz konkrētu ierakstu

Lai to paveiktu Nospiest
Pārvietoties uz ieraksta numura lodziņu; pēc tam ierakstīt ieraksta numuru un nospiest taustiņu ENTER F5

RādītNavigācija starp laukiem un ierakstiem

Lai to paveiktu Nospiest
Pārvietoties uz nākamo lauku TAB
Pārvietoties uz iepriekšējo lauku SHIFT+TAB
Pārvietoties uz formas pēdējo vadīklu un palikt pašreizējā ierakstā navigācijas režīmā END
Pārvietoties uz formas pēdējo vadīklu un iestatīt fokusu pēdējā ierakstā navigācijas režīmā CTRL+END
Pārvietoties uz formas pirmo vadīklu un palikt pašreizējā ierakstā navigācijas režīmā HOME
Pārvietoties uz formas pirmo vadīklu un iestatīt fokusu pirmajā ierakstā navigācijas režīmā CTRL+HOME
Pārvietoties uz nākamā ieraksta pašreizējo lauku CTRL+PAGE DOWN
Pārvietoties uz iepriekšējā ieraksta pašreizējo lauku CTRL+PAGE UP

RādītNavigācija formās ar vairāk nekā vienu lappusi

Lai to paveiktu Nospiest
Pārvietoties vienu lappusi uz leju; ieraksta beigās notiek pārvietošanās uz ekvivalentu lappusi nākamajā ierakstā PAGE DOWN
Pārvietoties vienu lappusi uz augšu; ieraksta beigās notiek pārvietošanās uz ekvivalentu lappusi iepriekšējā ierakstā PAGE UP

RādītNavigācija starp galveno formu un apakšformu

Lai to paveiktu Nospiest
Ievadīt apakšformu no iepriekšējā lauka galvenajā formā TAB
Ievadīt apakšformu no nākamā lauka galvenajā formā SHIFT+TAB
Iziet no apakšformas un pārvietoties uz nākamo lauku šablona formā vai uz nākamo ierakstu CTRL+TAB
Iziet no apakšformas un pārvietoties uz iepriekšējo lauku galvenajā formā vai uz iepriekšējo ierakstu CTRL+SHIFT+TAB

RādītNavigācija drukas priekšskatījumā un izkārtojuma priekšskatījumā

RādītDialoglodziņa un loga darbības

Lai to paveiktu Nospiest
Atvērt dialoglodziņu Drukāšana. P (formām un atskaitēm) vai CTRL+P (datu lapām, formām un atskaitēm)
Atvērt dialoglodziņu Lappuses iestatīšana (tikai formām un atskaitēm) S
Tuvināt vai tālināt lappuses daļu Z
Atcelt drukas priekšskatījumu vai izkārtojuma priekšskatījumu C vai ESC

RādītDažādu lappušu skatīšana

Lai to paveiktu Nospiest
Pārvietoties uz lappuses numura lodziņu; pēc tam ierakstīt lappuses numuru un nospiest taustiņu ENTER ALT+F5
Skatīt nākamo lappusi (ja atlasīts Ietilpināt logā) PAGE DOWN vai lejupvērstā bultiņa
Skatīt iepriekšējo lappusi (ja atlasīts Ietilpināt logā) PAGE UP vai augšupvērstā bultiņa

RādītNavigācija drukas un izkārtojuma priekšskatījumā

Lai to paveiktu Nospiest
Ritināt uz leju nelieliem soļiem Lejupvērstā bultiņa
Ritināt uz leju par vienu pilnu ekrānu PAGE DOWN
Pārvietoties uz lappuses beigām CTRL + lejupvērstā bultiņa
Ritināt uz augšu nelieliem soļiem Augšupvērstā bultiņa
Ritināt par vienu pilnu ekrānu uz augšu PAGE UP
Pārvietoties uz lappuses sākumu CTRL + augšupvērstā bultiņa
Ritināt pa labi nelieliem soļiem Labā bultiņa
Pārvietoties uz lappuses labo malu END
Pārvietoties uz lappuses apakšējo labo stūri CTRL+END
Ritināt pa kreisi nelieliem soļiem Kreisā bultiņa
Pārvietoties uz lappuses kreiso malu HOME
Pārvietoties uz lappuses augšējo labo stūri CTRL+HOME

RādītNavigācija Access projekta datu bāzes diagrammas logā

Lai to paveiktu Nospiest
Pārvietoties no tabulas šūnas uz tabulas virsrakstjoslu ESC
Pārvietoties no tabulas virsrakstjoslas uz pēdējo rediģēto šūnu ENTER
Pārvietoties no tabulas virsrakstjoslas uz tabulas virsrakstjoslu vai
tabulā no šūnas uz šūnu
TAB
Izvērst sarakstu tabulā ALT + lejupvērstā bultiņa
Ritināt vienumus nolaižamajā sarakstā no augšas līdz lejai Lejupvērstā bultiņa
Pārvietoties uz iepriekšējo vienumu sarakstā Augšupvērstā bultiņa
Atlasīt vienumu sarakstā un pārvietoties uz nākamo šūnu ENTER
Mainīt iestatījumu izvēles rūtiņā Atstarpes taustiņš
Doties uz rindas pirmo šūnu vai uz
pašreizējās šūnas sākumu
HOME
Doties uz rindas pēdējo šūnu vai uz
pašreizējās šūnas beigām
END
Ritināt uz nākamo tabulas “lappusi” vai
uz nākamo diagrammas “lappusi”
PAGE DOWN
Ritināt uz iepriekšējo tabulas “lappusi” vai
uz iepriekšējo diagrammas “lappusi”
PAGE UP

RādītNavigācija vaicājuma veidotājā Access projektā

RādītJebkura rūts

Lai to paveiktu Nospiest
Pārvietoties starp vaicājuma veidotāja rūtīm F6, SHIFT+F6

RādītDiagrammas rūts

Lai to paveiktu Nospiest
Pārvietoties starp tabulām, skatiem un funkcijām (un pievienotajām rindām, ja tās ir pieejamas) TAB vai SHIFT+TAB
Pārvietoties starp kolonnām tabulā, skatā vai funkcijā Bulttaustiņi
Izvēlēties atlasīto datu kolonnu izvadei Atstarpes vai pluszīmes taustiņš
Noņemt atlasīto datu kolonnu no vaicājuma izvades Atstarpes vai mīnuszīmes taustiņš
Noņemt no vaicājuma atlasīto tabulu, skatu, funkciju vai pievienoto rindu DELETE

 Piezīme   Ja atlasīti vairāki vienumi, nospiežot atstarpes taustiņu, tiek ietekmēti visi atlasītie vienumi. Atlasiet vairākus vienumus, turot nospiestu taustiņu SHIFT un noklikšķinot uz tiem. Pārslēdziet atsevišķa vienuma atlasīto stāvokli, turot nospiestu taustiņu CTRL un noklikšķinot uz šī vienuma.

RādītRežģa rūts

Lai to paveiktu Nospiest
Pārvietoties starp šūnām Bulttaustiņi vai TAB, vai SHIFT+TAB
Pārvietoties uz pašreizējās kolonnas pēdējo rindu CTRL + lejupvērstā bultiņa
Pārvietoties uz pašreizējās kolonnas pirmo rindu CTRL + augšupvērstā bultiņa
Pārvietoties uz augšējo kreiso šūnu režģa redzamajā daļā CTRL+HOME
Pārvietoties uz apakšējo labo šūnu CTRL+END
Pārvietoties nolaižamajā sarakstā Augšupvērstā vai lejupvērstā bultiņa
Atlasīt visu režģa kolonnu CTRL + atstarpes taustiņš
Pārslēgties starp rediģēšanas režīmu un šūnas atlasīšanas režīmu F2
Kopēt šūnā atlasīto tekstu starpliktuvē (rediģēšanas režīmā) CTRL+C
Izgriezt šūnā atlasīto tekstu un novietot to starpliktuvē (rediģēšanas režīmā) CTRL+X
Ielīmēt tekstu no starpliktuves (rediģēšanas režīmā) CTRL+V
Pārslēgties starp ievietošanas un pārrakstīšanas režīmu, rediģējot šūnā INS
Pārslēgt izvēles rūtiņu izvades kolonnā.Piezīme.    Ja atlasīti vairāki vienumi, šī taustiņa nospiešana ietekmē visus atlasītos vienumus Atstarpes taustiņš
Notīrīt visu šūnas atlasīto saturu DELETE
Noņemt no vaicājuma rindu, kurā ir atlasītā datu kolonna. Piezīme.    Ja atlasīti vairāki vienumi, nospiežot šo taustiņu, tiek ietekmēti visi atlasītie vienumi DELETE
Notīrīt visas vērtības atlasītajā režģa kolonnā DELETE
Ievietot rindu starp esošajām rindām INS (pēc režģa rindas atlasīšanas)
Pievienot Or … kolonnu INS (pēc kādas Or ... kolonnas atlasīšanas)

RādītSQL rūts

Strādājot SQL rūtī, lai pārvietotos starp vārdiem, var izmantot Windows standarta rediģēšanas taustiņus, piemēram, CTRL + bulttaustiņus, un izvēlnes Rediģēt komandu Izgriezt, Kopēt un Ielīmēt.

 Piezīme    Var ievietot tikai tekstu; nav pārrakstīšanas režīma.

RādītDarbs ar rakurstabulu skatiem

RādītRakurstabulas skats

RādītTaustiņi elementu atlasīšanai rakurstabulas skatā

Lai to paveiktu Nospiest
Pārvietot atlasi no kreisās uz labo pusi un pēc tam uz leju Taustiņš TAB
Pārvietot atlasi no augšas uz leju un pēc tam pa labi ENTER
Atlasīt šūnu pa kreisi. Ja pašreizējā šūna ir pēdējā kreisā, ar SHIFT+TAB tiek atlasīta pēdējā šūna iepriekšējā rindā SHIFT+TAB
Atlasīt šūnu virs pašreizējās šūnas. Ja pašreizējā šūna ir pati augšējā, ar SHIFT+ENTER tiek atlasīta pēdējā šūna iepriekšējā kolonnā SHIFT+ENTER
Atlasīt detaļu šūnas nākamajam vienumam rindas apgabalā CTRL+ENTER
Atlasīt detaļu šūnas iepriekšējam vienumam rindas apgabalā SHIFT+CTRL+ENTER
Pārvietot atlasi bulttaustiņa virzienā. Ja atlasīts rindas vai kolonnas lauks, nospiest lejupvērsto bultiņu, lai pārvietotos uz pirmo datu vienumu laukā, un pēc tam nospiest bulttaustiņu, lai pārvietotos uz nākamo vai iepriekšējo vienumu vai arī atpakaļ laukā. Ja atlasīts detaļu lauks, nospiest lejupvērsto bultiņu vai labo bultiņu, lai pārvietotos uz pirmo šūnu detaļu apgabalā. Bulttaustiņi
Izvērst vai samazināt atlasi bulttaustiņa virzienā SHIFT + bulttaustiņi
Pārvietot atlasi uz pēdējo šūnu bulttaustiņa virzienā CTRL + bulttaustiņi
Pārvietot atlasīto vienumu bulttaustiņa virzienā SHIFT+ALT + bulttaustiņi
Atlasīt pašreizējā rindā pēdējo kreiso šūnu HOME
Atlasīt pašreizējā rindā pēdējo labo šūnu END
Atlasīt pirmajā rindā pēdējo kreiso šūnu CTRL+HOME
Atlasīt pēdējā rindā pēdējo šūnu CTRL+END
Izvērst atlasi līdz pirmās rindas pēdējai kreisajai šūnai SHIFT+CTRL+HOME
Izvērst atlasi līdz pēdējās rindas pēdējai šūnai SHIFT+CTRL+END
Atlasīt lauku pašlaik atlasītajam datu vienumam, kopsummai vai detaļām CTRL + atstarpes taustiņš
Atlasīt visu rindu, kurā ir pašlaik atlasītā šūna SHIFT + atstarpes taustiņš
Atlasīt visu rakurstabulas skats skatu (PivotTable skats: skats, kurā summēti vai analizēti datu lapas vai formas dati. Var izmantot dažādus detalizācijas līmeņus vai organizēt datus, velkot laukus un vienumus vai laukiem rādot vai slēpjot vienumus nolaižamos sarakstus.) CTRL+A
Rādīt nākamo ekrānu PAGE DOWN
Rādīt iepriekšējo ekrānu PAGE UP
Izvērst atlasi vienu ekrānu uz leju SHIFT+PAGE DOWN
Samazināt atlasi par vienu ekrānu SHIFT+PAGE UP
Rādīt nākamo ekrānu pa labi ALT+PAGE DOWN
Rādīt iepriekšējo ekrānu pa kreisi ALT+PAGE UP
Izvērst atlasi uz lapu pa labi SHIFT+ALT+PAGE DOWN
Izvērst atlasi uz lapu pa kreisi SHIFT+ALT+PAGE UP

RādītTaustiņi komandu izpildīšanai

Lai to paveiktu Nospiest
Rādīt palīdzības tēmas F1
Rādīt īsinājumizvēlni rakurstabulas skata atlasītajam elementam. Lai izpildītu komandas rakurstabulas skatā, izmantojiet īsinājumizvēlnes SHIFT+F10
Izpildīt komandu īsinājumizvēlnē Pasvītrotais burts
Aizvērt īsinājumizvēlni, neizpildot komandu ESC
Rādīt dialoglodziņu Rekvizīti ALT+ENTER
Aizvērt dialoglodziņu Rekvizīti ALT+F4
Atcelt notiekošu atsvaidzināšanas darbību ESC
Kopēt atlasītos datus no rakurstabulas skata starpliktuvē CTRL+C
Eksportēt rakurstabulas skata saturu programmā Microsoft Office Excel 2007Office Excel 2007 CTRL+E

RādītTaustiņi datu rādīšanai, paslēpšanai, filtrēšanai vai kārtošanai

Lai to paveiktu Nospiest
Rādīt vai paslēpt izvēršanas indikatorus (lodziņi Pluszīmes lodziņš un Mīnuszīmes lodziņš ) blakus vienumiem CTRL+8
Izvērst pašlaik atlasīto vienumu CTRL + pluszīme (skaitļu tastatūrā)
Paslēpt pašlaik atlasīto vienumu CTRL + mīnuszīme (skaitļu tastatūrā)
Atvērt pašlaik atlasītā lauka sarakstu ALT + lejupvērstā bultiņa
Alternatīvi pārvietoties uz pēdējo atlasīto vienumu, pogu Labi un pogu Atcelt lauka nolaižamajā sarakstā Taustiņš TAB
Pārvietoties uz nākamo vienumu lauka nolaižamajā sarakstā Bulttaustiņi
Atzīmēt vai notīrīt pašreizējā vienuma izvēles rūtiņu lauka nolaižamajā sarakstā Atstarpes taustiņš
Aizvērt lauka nolaižamo sarakstu un lietot veiktās izmaiņas ENTER
Aizvērt lauka nolaižamo sarakstu, nelietojot izmaiņas ESC
Ieslēgt vai izslēgt automātisko filtru CTRL+T
Kārtot datus augošā secībā (A–Z, 0–9) atlasītajā laukā vai kopsummā CTRL+SHIFT+A
Kārtot datus dilstošā secībā (A–Z, 9–0) atlasītajā laukā vai kopsummā CTRL+SHIFT+Z
Pārvietot atlasīto dalībnieku uz augšu vai pa kreisi ALT+SHIFT + augšupvērstā bultiņa vai ALT+SHIFT + kreisā bultiņa
Pārvietot atlasīto dalībnieku uz leju vai pa labi ALT+SHIFT + lejupvērstā bultiņa vai ALT+SHIFT + labā bultiņa

RādītTaustiņi lauku un kopsummu pievienošanai un rakurstabulas skata izkārtojuma mainīšanai

RādītTaustiņi darbam ar rūti Lauku saraksts

Lai to paveiktu Nospiest
Rādīt rūti Lauku saraksts vai aktivizēt to, ja tā jau tiek rādīta CTRL+L
Pārvietot nākamo vienumu rūtī Lauku saraksts Bulttaustiņi
Pārvietoties uz iepriekšējo vienumu un iekļaut to atlasē SHIFT + augšupvērstā bultiņa
Pārvietoties uz nākamo vienumu un iekļaut to atlasē SHIFT + lejupvērstā bultiņa
Pārvietoties uz iepriekšējo vienumu, bet neiekļaut to atlasē CTRL + augšupvērstā bultiņa
Pārvietoties uz nākamo vienumu, bet neiekļaut to atlasē CTRL + lejupvērstā bultiņa
Noņemt vienumu no atlases, ja vienums, kuram ir fokuss, ir iekļauts atlasē, un pretēji CTRL + atstarpes taustiņš
Izvērst pašreizējo vienumu rūtī Lauku saraksts, lai rādītu tā saturu. Vai arī izvērst Kopsummas, lai rādītu pieejamos kopsummu laukus Pluszīme (skaitļu tastatūra)
Sakļaut pašreizējo vienumu rūtī Lauku saraksts, lai paslēptu tā saturu. Vai arī sakļaut Kopsummas, lai paslēptu pieejamos kopsummu laukus Mīnuszīme (skaitļu tastatūra)
Alternatīvi pārvietoties uz pēdējo atlasīto vienumu, pogu Pievienot šim un sarakstu blakus pogai Pievienot šim rūtī Lauku saraksts Taustiņš TAB
Atvērt nolaižamo sarakstu blakus pogai Pievienot šim rūtī Lauku saraksts. Izmantot bulttaustiņus, lai pārvietotos uz nākamo vienumu sarakstā, un pēc tam nospiest taustiņu ENTER, lai atlasītu vienumu. ALT + lejupvērstā bultiņa
Pievienot rūts Lauku saraksts iezīmēto lauku rakurstabulas skata apgabalā, kas tiek rādīts sarakstā Pievienot šim ENTER
Aizvērt rūti Lauku saraksts ALT+F4

RādītTaustiņi lauku un kopsummu pievienošanai

Lai to paveiktu Nospiest
Pievienot jaunu kopsummas lauku atlasītajam laukam rakurstabulas skatā, izmantojot kopsavilkuma funkciju Summa CTRL+SHIFT+S
Pievienot jaunu kopsummas lauku atlasītajam laukam rakurstabulas skatā, izmantojot kopsavilkuma funkciju Skaitlis: CTRL+SHIFT+C
Pievienot jaunu kopsummas lauku atlasītajam laukam rakurstabulas skatā, izmantojot kopsavilkuma funkciju Minimums CTRL+SHIFT+M
Pievienot jaunu kopsummas lauku atlasītajam laukam rakurstabulas skatā, izmantojot kopsavilkuma funkciju Maksimums CTRL+SHIFT+X
Pievienot jaunu kopsummas lauku atlasītajam laukam rakurstabulas skatā, izmantojot kopsavilkuma funkciju Vidējais CTRL+SHIFT+E
Pievienot jaunu kopsummas lauku atlasītajam laukam rakurstabulas skatā, izmantojot kopsavilkuma funkciju Standartnovirze CTRL+SHIFT+D
Pievienot jaunu kopsummas lauku atlasītajam laukam rakurstabulas skatā, izmantojot kopsavilkuma funkciju Standartnovirzes populācija CTRL+SHIFT+T
Pievienot jaunu kopsummas lauku atlasītajam laukam rakurstabulas skatā, izmantojot kopsavilkuma funkciju Dispersija CTRL+SHIFT+V
Pievienot jaunu kopsummas lauku atlasītajam laukam rakurstabulas skatā, izmantojot kopsavilkuma funkciju Dispersijas populācija CTRL+SHIFT+R
Ieslēgt vai izslēgt starpsummas un gala summas atlasītajam laukam rakurstabulas skatā CTRL+SHIFT+B
Pievienot aprēķināto detaļu lauku CTRL+F

RādītTaustiņi izkārtojuma mainīšanai

 Piezīme   Šīs četras saīsnes nedarbojas, ja nospiesti taustiņi 1, 2, 3 vai 4 skaitļu tastatūrā.

Lai to paveiktu Nospiest
Pārvietot rakurstabulas skata atlasīto lauku rindas apgabalā CTRL+1
Pārvietot rakurstabulas skata atlasīto lauku kolonnas apgabalā CTRL+2
Pārvietot rakurstabulas skata atlasīto lauku filtra apgabalā CTRL+3
Pārvietot rakurstabulas skata atlasīto lauku detaļu apgabalā CTRL+4
Pārvietot rakurstabulas skata atlasīto rindas vai kolonnas lauku augstākā līmenī CTRL + kreisā bultiņa
Pārvietot rakurstabulas skata atlasīto rindas vai kolonnas lauku zemākā līmenī CTRL + labā bultiņa

RādītTaustiņi elementu formatēšanai rakurstabulas skatā

Lai izmantotu šīs saīsnes, vispirms atlasiet detaļu lauku vai datu šūnu kopsummas laukam.

Pirmās septiņas tastatūras īsinājumtaustiņi maina atlasītā lauka skaitļu formātu.

Lai to paveiktu Nospiest
Lietot vispārīgo skaitļu formātu vērtībām atlasītajā kopsummas vai detaļu laukā CTRL+SHIFT+~ (tilde)
Lietot pašreizējo formātu ar divām decimāldaļu vietām un negatīviem skaitļiem iekavās vērtībām atlasītajā kopsummas vai detaļu laukā CTRL+SHIFT+$
Lietot procentuālo vērtību formātu bez decimāldaļu vietām vērtībām atlasītajā kopsummas vai detaļu laukā CTRL+SHIFT+%
Lietot eksponenciālu skaitļa formātu ar divām decimāldaļu vietām vērtībām atlasītajā kopsummas vai detaļu laukā CTRL+SHIFT+^
Lietot vērtībām datumu formātu ar dienu, mēnesi un gadu atlasītajā kopsummas vai detaļu laukā CTRL+SHIFT+#
Lietot vērtībām laika formātu ar stundām un minūtēm atlasītajā kopsummas vai detaļu laukā CTRL+SHIFT+@
Lietot vērtībām skaitlisko formātu ar divām decimāldaļu vietām, tūkstošu atdalītāju un mīnuszīmi negatīvajām vērtībām atlasītajā kopsummā vai detaļu laukā CTRL+SHIFT+!
Pārveidot tekstu treknrakstā rakurstabulas skata atlasītajā laukā CTRL+B
Pārveidot tekstu kā pasvītrotu rakurstabulas skata atlasītajā laukā CTRL+U
Pārveidot tekstu slīprakstā rakurstabulas skata atlasītajā laukā CTRL+I

RādītRakursdiagrammas skats

RādītTaustiņi vienumu atlasīšanai diagrammā

Lai to paveiktu Nospiest
Atlasīt nākamo vienumu diagrammā Labā bultiņa
Atlasīt iepriekšējo vienumu diagrammā Kreisā bultiņa
Atlasīt nākamo vienumu grupu Lejupvērstā bultiņa
Atlasīt iepriekšējo vienumu grupu Augšupvērstā bultiņa

RādītTaustiņi darbam ar rekvizītiem un opcijām

Lai to paveiktu Nospiest
Rādīt dialoglodziņu Rekvizīti ALT+ENTER
Aizvērt dialoglodziņu Rekvizīti ALT+F4
Ja dialoglodziņš Rekvizīti ir aktīvs, atlasīt nākamo vienumu aktīvajā cilnē Taustiņš TAB
Ja cilne dialoglodziņā Rekvizīti ir aktīva, atlasīt nākamo cilni Labā bultiņa
Ja cilne dialoglodziņā Rekvizīti ir aktīva, atlasīt iepriekšējo cilni Kreisā bultiņa
Rādīt sarakstu vai paleti, ja atlasīta poga, kurā ir saraksts vai palete Lejupvērstā bultiņa
Rādīt īsinājumizvēlni SHIFT+F10
Izpildīt komandu īsinājumizvēlnē Pasvītrotais burts
Aizvērt īsinājumizvēlni, neizpildot komandu ESC

RādītTaustiņi darbam ar laukiem

Lai to paveiktu Nospiest
Atvērt pašlaik atlasītā lauka sarakstu ALT + lejupvērstā bultiņa
Lauka nolaižamajā sarakstā alternatīvi pārvietoties uz pēdējo atlasīto vienumu, pogu Labi un pogu Atcelt Taustiņš TAB
Pārvietoties uz nākamo vienumu lauka nolaižamajā sarakstā Bulttaustiņi
Atzīmēt vai notīrīt pašreizējā vienuma izvēles rūtiņu lauka nolaižamajā sarakstā Atstarpes taustiņš
Aizvērt lauka nolaižamo sarakstu un lietot veiktās izmaiņas ENTER
Aizvērt lauka nolaižamo sarakstu, nelietojot izmaiņas ESC

RādītTaustiņi darbam ar rūti Lauku saraksts

Lai to paveiktu Nospiest
Rādīt rūti Lauku saraksts vai aktivizēt to, ja tā tiek rādīta CTRL+L
Pārvietoties uz nākamo vienumu rūtī Lauku saraksts Bulttaustiņi
Pārvietoties uz iepriekšējo vienumu un iekļaut to atlasē SHIFT + augšupvērstā bultiņa
Pārvietoties uz nākamo vienumu un iekļaut to atlasē SHIFT + lejupvērstā bultiņa
Pārvietoties uz iepriekšējo vienumu, bet neiekļaut to atlasē CTRL + augšupvērstā bultiņa
Pārvietoties uz nākamo vienumu, bet neiekļaut to atlasē CTRL + lejupvērstā bultiņa
Noņemt vienumu no atlases, ja vienums ar fokusu ir iekļauts atlasē, un pretēji CTRL + atstarpes taustiņš
Izvērst pašreizējo vienumu rūtī Lauku saraksts, lai rādītu tā saturu, vai arī izvērst Kopsummas, lai rādītu pieejamos kopsummu laukus Pluszīme (skaitļu tastatūra)
Sakļaut pašreizējo vienumu rūtī Lauku saraksts, lai paslēptu tā saturu, vai arī sakļaut Kopsummas, lai paslēptu pieejamos kopsummu laukus Mīnuszīme (skaitļu tastatūra)
Alternatīvi pārvietoties uz pēdējo atlasīto vienumu, pogu Pievienot šim un sarakstu blakus pogai Pievienot šim rūtī Lauku saraksts Taustiņš TAB
Atvērt nolaižamo sarakstu blakus pogai Pievienot šim rūtī Lauku saraksts. Izmantot bulttaustiņus, lai pārvietotos uz nākamo vienumu sarakstā, un pēc tam nospiest taustiņu ENTER, lai atlasītu vienumu ALT + lejupvērstā bultiņa
Pievienot rūts Lauku saraksts iezīmēto lauku nomešanas apgabalā, kas tiek rādīts sarakstā Pievienot šim ENTER
Aizvērt rūti Lauku saraksts ALT+F4

Microsoft Office Fluent lente

RādītOffice Fluent lente

 1. Nospiediet taustiņu ALT.

Taustiņu padomi tiek rādīti virs katra pašreizējā skatā pieejamā līdzekļa. Šis piemērs ir no programmas Office Word 2007.

 1. Nospiediet burtu, kas parādīts taustiņu padomā virs līdzekļa, kuru vēlaties izmantot.
 2. Atbilstoši tam, kurš burts tiek nospiests, iespējams, tiks parādīti papildu taustiņu padomi. Piemēram, ja cilne Sākums ir aktīva, nospiežot burtu I, tiek parādīta cilne Ievietot kopā ar šīs cilnes grupu taustiņu padomiem.
 3. Turpiniet spiest burtus, līdz nospiežat izmantojamās komandas vai vadīklas burtu. Dažos gadījumos vispirms jānospiež tās grupas burts, kura satur komandu.

 Piezīme   Lai atceltu notiekošo darbību un paslēptu taustiņu padomus, nospiediet taustiņu ALT.

Tiešsaistes palīdzība

RādītTastatūras īsinājumtaustiņi palīdzības loga izmantošanai

Palīdzības logs sniedz piekļuvi visam Office palīdzības saturam. Palīdzības logs rāda tēmas un citu palīdzības saturu.

Palīdzības logā

Lai to paveiktu Nospiest
Atvērt palīdzības logu F1
Aizvērt palīdzības logu ALT+F4
Pārslēgties starp palīdzības logu un aktīvo programmu ALT+TAB
Doties atpakaļ uz programmas nosaukums sākumu ALT+HOME
Atlasīt nākamo vienumu palīdzības logā TAB
Atlasīt iepriekšējo vienumu palīdzības logā SHIFT+TAB
Veikt darbību atlasītajam vienumam ENTER
Palīdzības loga sadaļas Pārlūkot programmas nosaukums palīdzībā atbilstīgi atlasīt nākamo vai iepriekšējo vienumu TAB vai SHIFT+TAB
Palīdzības loga sadaļas Pārlūkot programmas nosaukums palīdzībā atbilstīgi izvērst vai sakļaut atlasīto vienumu ENTER
Atlasīt nākamo paslēpto tekstu vai hipersaiti, iekļaujot Rādīt visu vai Paslēpt visu tēmas sākumā TAB
Atlasīt iepriekšējo paslēpto tekstu vai hipersaiti SHIFT+TAB
Veikt darbību ar atlasītajām sadaļām Rādīt visu, Paslēpt visu, paslēpto tekstu vai hipersaiti ENTER
Pārvietoties atpakaļ uz iepriekšējo palīdzības tēmu (poga Atpakaļ) ALT + kreisā bultiņa vai atpakaļatkāpes taustiņš
Pārvietoties uz priekšu uz nākamo palīdzības tēmu (poga Uz priekšu) ALT + labā bultiņa
Ritināt attiecīgi nelielus daudzumus uz augšu vai uz leju pašlaik parādītajā palīdzības tēmā Augšupvērstā bultiņa, lejupvērstā bultiņa
Ritināt attiecīgi lielākus daudzumus uz augšu vai uz leju pašlaik parādītajā palīdzības tēmā PAGE UP, PAGE DOWN
Rādīt komandu izvēlni palīdzības logam. Nepieciešams, lai palīdzības logam būtu aktīvs fokuss (noklikšķiniet palīdzības logā) SHIFT+F10
Apturēt pēdējo darbību (poga Apturēt) ESC
Atsvaidzināt logu (poga Atsvaidzināt) F5

Drukāt pašreizējo palīdzības tēmu

 Piezīme   Ja kursors neatrodas pašreizējā palīdzības tēmā, nospiediet taustiņu F6 un pēc tam nospiediet taustiņu kombināciju CTRL+P.

CTRL+P
Mainīt savienojuma stāvokli F6 un pēc tam nospiest ENTER, lai atvērtu izvēļu sarakstu
Pārslēgties starp apgabaliem palīdzības logā; piemēram, pārslēgties starp rīkjoslu un sarakstu Meklēšana F6
Satura rādītājā koka skatā atlasīt atbilstīgi nākamo vai iepriekšējo vienumu Augšupvērstā bultiņa, lejupvērstā bultiņa
Satura rādītājā koka skatā izvērst vai sakļaut atbilstīgi atlasīto vienumu Kreisā bultiņa, labā bultiņa

Microsoft Office pamati

RādītLogu parādīšana un izmantošana

Lai to paveiktu Nospiest
Pārslēgties uz nākamo logu ALT+TAB
Pārslēgties uz iepriekšējo logu ALT+SHIFT+TAB
Aizvērt aktīvo logu CTRL+W vai CTRL+F4

Pārvietoties uz uzdevumrūti no citas šīs programmas loga rūts (pulksteņrādītāja virzienā). Iespējams, ka taustiņu F6 vajadzēs nospiest vairākas reizes.

 Piezīme   Ja, nospiežot taustiņu F6, netiek parādīta vajadzīgā uzdevumrūts, mēģiniet, nospiežot taustiņu ALT, novietot fokusu izvēlņu joslā vai uz Microsoft Office Fluent lentes, un pēc tam nospiediet taustiņu kombināciju CTRL+TAB, lai pārvietotos uz uzdevumrūti.

F6
Ja atvērts vairāk nekā viens logs, pārslēgties uz nākamo logu CTRL+F6
Pārslēgties uz iepriekšējo logu CTRL+SHIFT+F6
Ja dokumenta logs nav maksimizēts, izpildīt komandu Lielums (loga izvēlnē Vadīkla). Nospiest bulttaustiņus, lai mainītu loga lielumu, un pēc pabeigšanas nospiest taustiņu ENTER CTRL+F8
Minimizēt logu par ikonu (darbojas tikai dažās Microsoft Office programmās) CTRL+F9
Maksimizēt vai atjaunot atlasīto logu CTRL+F10
Kopēt ekrāna attēlu starpliktuvē PRINT SCREEN
Kopēt atlasītā loga attēlu starpliktuvē ALT+PRINT SCREEN

RādītPārvietošanās tekstā vai šūnās

Lai to paveiktu Nospiest
Pārvietoties par vienu rakstzīmi pa kreisi Kreisā bultiņa
Pārvietoties par vienu rakstzīmi pa labi Labā bultiņa
Pārvietoties par vienu rindu uz augšu Augšupvērstā bultiņa
Pārvietoties par vienu rindu uz leju Lejupvērstā bultiņa
Pārvietoties par vienu vārdu pa kreisi CTRL + kreisā bultiņa
Pārvietoties par vienu vārdu pa labi CTRL + labā bultiņa
Pārvietoties uz rindiņas beigām END
Pārvietoties uz rindiņas sākumu HOME
Pārvietoties par vienu rindkopu uz augšu CTRL + augšupvērstā bultiņa
Pārvietoties par vienu rindkopu uz leju CTRL + lejupvērstā bultiņa
Pārvietoties uz tekstlodziņa beigām CTRL+END
Pārvietoties uz tekstlodziņa sākumu CTRL+HOME
Programmā Microsoft Office PowerPoint 2007 pārvietoties uz nākamo virsraksta vai pamatteksta vietturi. Ja tas ir pēdējais slaida vietturis, tiks ievietots jauns slaids ar tādu pašu slaida izkārtojumu kā oriģinālajam slaidam CTRL+ENTER
Atkārtot pēdējo darbību Atrast SHIFT+F4

RādītPārvietošanās un darbs tabulās

Lai to paveiktu Nospiest
Pārvietoties uz nākamo šūnu TAB
Pārvietoties uz iepriekšējo šūnu SHIFT+TAB
Pārvietoties uz nākamo rindu Lejupvērstā bultiņa
Pārvietoties uz iepriekšējo rindu Augšupvērstā bultiņa
Ievietot cilni šūnā CTRL+TAB
Sākt jaunu rindkopu ENTER
Pievienot jaunu rindu tabulas beigās TAB pēdējās rindas beigās

RādītPiekļuve uzdevumrūtīm un to izmantošana

Lai to paveiktu Nospiest

Pārvietoties uz uzdevumrūti no citas rūts programmas logā (iespējams, taustiņš F6 būs jānospiež vairāk nekā vienu reizi).

 Piezīme   Ja, nospiežot taustiņu F6, netiek parādīta vajadzīgā uzdevumrūts, mēģiniet nospiest taustiņu ALT, lai fokusu novietotu izvēlņu joslā, un pēc tam nospiediet taustiņu kombināciju CTRL+TAB, lai pārvietotos uz uzdevumrūti.

F6
Ja izvēlne vai rīkjosla ir aktīva, pārvietoties uz uzdevumrūti (iespējams, taustiņu kombinācija CTRL+TAB būs jānospiež vairāk nekā vienu reizi) CTRL+TAB
Ja uzdevumrūts ir aktīva, atlasīt uzdevumrūtī nākamo vai iepriekšējo opciju TAB vai SHIFT+TAB
Rādīt uzdevumrūts izvēlnē pilnu komandu kopu CTRL+ lejupvērstā bultiņa
Pārvietoties starp izvēlēm atlasītajā apakšizvēlnē; pārvietoties starp noteiktām opcijām opciju grupā dialoglodziņā Lejupvērstā vai augšupvērstā bultiņa
Atvērt atlasīto izvēlni vai veikt atlasītajai pogai piešķirto darbību Atstarpes taustiņš vai ENTER
Atvērt īsinājumizvēlni; atvērt nolaižamo izvēlni atlasītajam galerijas vienumam SHIFT+F10
Ja redzama izvēlne vai apakšizvēlne, atlasīt izvēlnē vai apakšizvēlnē pirmo vai pēdējo komandu HOME vai END
Ritināt uz augšu vai uz leju atlasītajā galerijas sarakstā PAGE UP vai PAGE DOWN
Pārvietot uz atlasītā galerijas saraksta sākumu vai beigām CTRL+HOME vai CTRL+END

RādītPiekļuve viedtagiem un to izmantošana

Lai to paveiktu Nospiest
Rādīt viedtaga izvēlni vai ziņojumu. Ja ir vairāk nekā viens viedtags, pārslēgties uz nākamo viedtagu un rādīt tā izvēlni vai ziņojumu ALT+SHIFT+F10
Atlasīt nākamo vienumu viedtagu izvēlnē Lejupvērstā bultiņa
Atlasīt iepriekšējo vienumu viedtagu izvēlnē Augšupvērstā bultiņa
Veikt darbību atlasītajam vienumam viedtagu izvēlnē ENTER
Aizvērt viedtagu izvēlni vai ziņojumu ESC
Padomi
 • Varat pieprasīt saņemt skaņas paziņojumu, kad tiek parādīts viedtags. Lai dzirdētu audio norādījumus, ir jābūt skaņas kartei. Datorā ir jābūt instalētai arī programmai Microsoft Office Sounds.
 • Ja jums ir Web piekļuve, varat lejupielādēt programmu Microsoft Office Sounds no vietnes Microsoft Office Online. Pēc skaņas failu instalēšanas programmā Access, Office Excel 2007 un Office Word 2007 veiciet šādas darbības:
  1. Noklikšķiniet uz Microsoft Office poga Pogas attēls un pēc tam uz programma opcijas.
  2. Noklikšķiniet uz Papildus.
  3. Sadaļā Vispārīgi atzīmējiet izvēles rūtiņu Reaģēt ar skaņu un pēc tam noklikšķiniet uz Labi.

 Piezīme   Atzīmējot vai notīrot šo izvēles rūtiņu, iestatījums ietekmē visas Office programmas, kuras atbalsta skaņu.

RādītRīkjoslu, izvēlņu un uzdevumrūšu pārvietošana un to lielumu mainīšana

 1. Nospiediet taustiņu ALT, lai atlasītu izvēlņu joslu.
 2. Atkārtoti nospiediet taustiņu kombināciju CTRL+TAB, lai atlasītu vajadzīgo rīkjoslu vai uzdevumrūti.
 3. Veiciet vienu no šīm darbībām:

RādītRīkjoslas lieluma mainīšana

 1. Rīkjoslā nospiediet taustiņu kombināciju CTRL + atstarpes taustiņš, lai rādītu izvēlni Rīkjoslas opcijas.
 2. Noklikšķiniet uz komandas Lielums un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER.
 3. Lai mainītu rīkjoslas lielumu, izmantojiet bulttaustiņus. Nospiediet taustiņu kombināciju CTRL + bulttaustiņi, lai mainītu lielumu par vienu pikseli vienā reizē.

RādītRīkjoslas pārvietošana

 1. Rīkjoslā nospiediet taustiņu kombināciju CTRL + atstarpes taustiņš, lai rādītu izvēlni Rīkjoslas opcijas.
 2. Noklikšķiniet uz komandas Pārvietot un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER.
 3. Lai pārvietotu rīkjoslu, izmantojiet bulttaustiņus. Nospiediet taustiņu kombināciju CTRL + bulttaustiņi, lai pārvietotu par vienu pikseli vienā reizē. Lai atdokotu rīkjoslu, atkārtoti nospiediet lejupvērsto bultiņu. Lai rīkjoslu atdokotu vertikāli kreisajā vai labajā pusē, nospiediet atbilstīgi kreiso vai labo bultiņu, ja rīkjosla ir pārvietota līdz galam kreisajā vai labajā pusē.

RādītUzdevumrūts lieluma mainīšana

 1. Uzdevumrūtī nospiediet taustiņu kombināciju CTRL + atstarpes taustiņš, lai rādītu papildu komandu izvēlni.
 2. Izmantojiet lejupvērsto bultiņu, lai atlasītu komandu Lielums, un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER.
 3. Lai mainītu uzdevumrūts lielumu, izmantojiet bulttaustiņus. Lai mainītu lielumu par vienu pikseli vienā reizē, izmantojiet taustiņu kombināciju CTRL + bulttaustiņi.

RādītUzdevumrūts pārvietošana

 1. Uzdevumrūtī nospiediet taustiņu kombināciju CTRL + atstarpes taustiņš, lai rādītu papildu komandu izvēlni.
 2. Izmantojiet lejupvērsto bultiņu, lai atlasītu komandu Pārvietot, un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER.
 3. Lai mainītu uzdevumrūts pozīciju, izmantojiet bulttaustiņus. Lai pārvietotu par vienu pikseli vienā reizē, izmantojiet taustiņu kombināciju CTRL + bulttaustiņi.
 1. Pēc pārvietošanas vai lieluma mainīšanas nospiediet taustiņu ESC.

RādītDialoglodziņu izmantošana

Lai to paveiktu Nospiest
Pārvietoties uz nākamo opciju vai opciju grupu TAB
Pārvietoties uz iepriekšējo opciju vai opciju grupu SHIFT+TAB
Pārslēgties uz nākamo cilni dialoglodziņā CTRL+TAB
Pārslēgties uz iepriekšējo cilni dialoglodziņā CTRL+SHIFT+TAB
Pārvietoties starp opcijām atvērtā nolaižamajā sarakstā vai starp opcijām opciju grupā Bulttaustiņi
Veikt darbību, kas piešķirta atlasītajai pogai; atzīmēt vai notīrīt atzīmēto izvēles rūtiņu Atstarpes taustiņš
Atvērt sarakstu, ja tas ir aizvērts, un pārvietoties uz šo opciju sarakstā Pirmais opcijas burts nolaižamajā sarakstā
Atlasīt opciju; atzīmēt vai notīrīt izvēles rūtiņu ALT + opcijā pasvītrotais burts
Atvērt atlasīto nolaižamo sarakstu ALT + lejupvērstā bultiņa
Aizvērt atlasīto nolaižamo sarakstu; atcelt komandu un aizvērt dialoglodziņu ESC
Veikt darbību, kas piešķirta noklusētajai pogai dialoglodziņā ENTER

RādītRediģēšanas lodziņu lietošana dialoglodziņos

Rediģēšanas lodziņš ir tukšs lodziņš, kurā tiek ierakstīta vai ielīmēta ievadne, piemēram, lietotājvārds vai ceļš uz mapi.

Lai to paveiktu Nospiest
Pārvietoties uz ievadnes sākumu HOME
Pārvietoties uz ievadnes beigām END
Pārvietoties par vienu rakstzīmi pa kreisi vai pa labi Kreisā vai labā bultiņa
Pārvietoties par vienu vārdu pa kreisi CTRL + kreisā bultiņa
Pārvietoties par vienu vārdu pa labi CTRL + labā bultiņa
Atlasīt vai atcelt atlasi par vienu rakstzīmi pa kreisi SHIFT + kreisā bultiņa
Atlasīt vai atcelt atlasi par vienu rakstzīmi pa labi SHIFT + labā bultiņa
Atlasīt vai atcelt atlasi par vienu vārdu pa kreisi CTRL+SHIFT + kreisā bultiņa
Atlasīt vai atcelt atlasi par vienu vārdu pa labi CTRL+SHIFT+ labā bultiņa
Atlasīt no ievietošanas punkta līdz ievadnes sākumam SHIFT+HOME
Atlasīt no ievietošanas punkta līdz ievadnes beigām SHIFT+END

RādītDialoglodziņu Atvēršana un Saglabāt kā izmantošana

Lai to paveiktu Nospiest
Doties uz iepriekšējo mapi Pogas attēls ALT+1
Poga Vienu līmeni uz augšu Pogas attēls : atvērt mapi vienu līmeni uz augšu virs atvērtās mapes ALT+2
Poga Meklēt tīklā Web Pogas attēls : aizvērt dialoglodziņu un atvērt Web meklēšanas lapu ALT+3
Poga Dzēst Pogas attēls : dzēst atlasīto mapi vai failu ALT+3
Poga Izveidot jaunu mapi Pogas attēls : izveidot jaunu mapi ALT+4
Poga Skati Pogas attēls : pārslēgties starp pieejamiem mapes skatiem ALT+5
Poga Rīki: rādīt izvēlni Rīki ALT+L
Rādīt īsinājumizvēlni atlasītajam vienumam, piemēram, mapei vai failam SHIFT+F10
Pārvietoties starp opcijām vai apgabaliem dialoglodziņā TAB
Atvērt sarakstu Skatīt F4 vai ALT+I
Atsvaidzināt failu sarakstu F5
 
 
Attiecas uz:
Access 2007