Dažādu valodu izmantošana mājas datorā

Dainis mācās aspirantūrā Vācijā, taču vēlas uzturēt sakarus ar savu ģimeni, kas dzīvo Latvijā, un sūtīt viņiem e-pasta ziņojumus latviešu valodā. Atkarībā no tā, kā viņš ir pielāgojis savu datoru un kādas valodas ir instalētas datorā, Dainis var mainīt tastatūras un displeja valodu vai veikt pareizrakstības un gramatikas pārbaudi citā valodā.

 Piezīme    Ja dators ir pielāgots jūsu vajadzībām, taču dažreiz rodas nepieciešamība ievietot speciālās rakstzīmes, piemēram, atzīmes vai vācu valodas umlautu (ö), varat tastatūrā nepieejamo rakstzīmju ievadei izmantot ASCII rakstzīmju kodus vai speciālo rakstzīmju ievadei izmantot rakstzīmju karti.

Datorā instalēto valodu noteikšana Informāciju par procedūrām skatiet sadaļā
1. solis    

Pirms datora pielāgošanas jāpārbauda instalētās valodas. Skatiet sadaļu Vai ir nepieciešama valodas pakotne vai valodas interfeisa pakotne?.

Ja datorā ir instalētas vairākas valodas, varat veikt šādas darbības:

2. solis     Ja vēlaties izmantot korektūras rīkus, iespējams, jāinstalē valodas pakotne. Skatiet sadaļu Office 2010 valodu pakotņu iegāde vai Office 2013 valodu pakotnes iegāde.
Teksta ievade citā valodā Informāciju par procedūrām skatiet sadaļā
Tastatūras valodas mainīšana    

Ja vēlaties pārslēgt tastatūras valodu, to var izdarīt kādā no šiem diviem veidiem:

  1. Tastatūras izkārtojuma iespējošana dažādām valodām operētājsistēma Windows 7, Windows Vista (tikai ar Office 2010) un Windows XP (tikai ar Office 2010).
  2. Pārslēgšanās starp dažādām valodām, izmantojot valodu joslu.
Speciālo rakstzīmju ievade    

Ja vēlaties ievadīt dažas specifiskās rakstzīmes, piemēram, rakstzīmi ar tildi (?), vai citus simbolus, piemēram, atzīmes, neizmantojot korektūras rīkus un nemainot tastatūras izkārtojumu, varat veikt šādas darbības.

Neobligātas darbības Informāciju par procedūrām skatiet sadaļā
Pareizrakstības vai gramatikas pārbaude    

Teksta pareizrakstības un gramatikas pārbaudi citā valodā var veikt, veicot divas šādas darbības:

  1. Datorā instalēto valodu noteikšana. Skatiet sadaļu 1. solis.
  2. Pareizrakstības un gramatikas pārbaude citā valodā.
Teksta sadaļas vai dokumenta valodas iestatīšana    

Ja failā vēlaties iekļaut teksta sadaļu, kas rakstīta no pārējās daļas atšķirīgā valodā, atšķirīgajam tekstam varat iestatīt korektūras valodu, lai pareizrakstības pārbaudītājs to neatzīmētu kā kļūdaini rakstītu tekstu. Skatiet sadaļu Valodu pārslēgšana, iestatot korektūras valodu. Ja visā dokumentā vēlaties lietot citu valodu, nekā lietojat parasti, šo valodu varat iestatīt dokumenta sākumā.

Microsoft Office noklusējuma valoda jāiestata kā visbiežāk lietotā valoda, un pēc tam, lietojot citas valodas, varat mainīt korektūras valodu. Skatiet sadaļu Neobligātas darbības: displeja vai palīdzības valodas mainīšana.

Displeja un palīdzības valodas mainīšana    

Datora interfeisa valodu var mainīt, veicot divas darbības:

  1. Datorā instalēto valodu pārbaude. Skatiet sadaļu 1. solis.
  2. Rediģēšanas, displeja vai palīdzības valodas preferenču iestatīšana.
Teksta tulkošana    

Teksta tulkošana citā valodā.

Tulkošanas opciju atrašanās vieta.

Uz lapas sākumu Uz lapas sākumu

Papildinformācija

Valodu pakotnes un valodu interfeisa pakotnes    

Uz lapas sākumu Uz lapas sākumu

 
 
Attiecas uz:
Access 2013, Excel 2013, InfoPath 2013, OneNote 2013, Outlook 2013, PowerPoint 2013, Publisher 2013, Visio Professional 2013, Visio 2013, Word 2013, Access 2010, Excel 2010, InfoPath 2010, OneNote 2010, Outlook 2010, PowerPoint 2010, Publisher 2010, Word 2010