Citu valodu iespējošana Office programmās

Microsoft Office programmās varat mainīt rediģēšanas, displeja, ekrāna padomu un palīdzības valodas, lai šie elementi tiktu rādīti dažādās valodās. Pieejamās valodas ir atkarīgas no Microsoft Office valodas versijas un datorā instalētām papildu valodas pakotnēm, valodu interfeisa pakotnēm un ekrāna padomu valodām. Ja vēlamā korektūras rīku, displeja vai palīdzības valoda nav pieejama, iespējams, ir jāiegādājas un jāinstalē kāda valodas pakotne vai valodas interfeisa pakotne. Papildinformāciju skatiet rakstā Vai man ir nepieciešama valodas pakotne vai valodas interfeisa pakotne?.

Iespējamās darbības


Noklusējuma rediģēšanas valodas iestatīšana

Rediģēšanas valodu veido šai valodai paredzēts tastatūras izkārtojums un korektūras rīki. Korektūras rīkos ir ietverti valodai raksturīgi līdzekļi, piemēram, pareizrakstības un gramatikas pārbaudes vārdnīcas vai rindkopu virziena pogas.

 1. Atveriet Microsoft Office programmu, piemēram Word.
 2. Noklikšķiniet uz Fails > Opcijas > Valoda.
 3. Dialoglodziņa Office valodu preferenču iestatīšana sadaļā Rediģēšanas valodu izvēle atlasiet izmantojamo rediģēšanas valodu, noklikšķiniet uz tās valodas, kas jāizmanto kā noklusējuma valoda, un pēc tam noklikšķiniet uz Iestatīt kā noklusējumu.
 4. Kad ir nomainīta noklusējuma rediģēšanas valoda, jāaizver un atkārtoti jāatver visas Office programmas, lai tiktu lietotas izmaiņas.


 Piezīmes 

 • Kad noklusējuma valoda ir mainīta, jāaizver un atkārtoti jāatver visas Office programmas, lai tiktu lietotas izmaiņas.
 • Ja dators nav pareizi konfigurēts pievienotās rediģēšanas valodas izmantošanai, kolonnā Tastatūras izkārtojums vai Korektūras rīki var tikt parādīts brīdinājums Nav iespējots vai Nav instalēti. Ja tiek parādīts kāds no šiem brīdinājumiem, izlasiet rakstuKo nozīmē brīdinājums Nav iespējots vai Nav instalēti?.
 • Lai iespējotu valodai raksturīgas opcijas, piemēram, pogu Pārvērst no hangul rakstības handža rakstībā un Apvilkt rakstzīmes, jāiespējo rediģēšanas valoda, kurā ir ietvertas šīs opcijas.

Vai korektūras rīkiem tiek parādīts brīdinājums, ka tie nav instalēti?

Ja Office valodas versijā nav ietverti vēlamās valodas korektūras rīki, iespējams, jāiegādājas valodas pakotne vai valodas interfeisa pakotne.

 • Lai iegādātos valodas pakotni tiešsaistē, noklikšķiniet uz Nav instalēts.

Papildinformāciju par brīdinājumu, ka korektūras rīki nav instalēti, skatiet rakstā Ko nozīmē brīdinājums Nav iespējots vai Nav instalēti?.

Uz lapas sākumu Uz lapas sākumu

Displeja un palīdzības noklusējuma valodas iestatīšana

Displeja un palīdzības valodas ir valodas, kas līdztekus palīdzības failu parādīšanas valodai tiek lietotas, lai parādītu Office elementus, piemēram, izvēlnes elementus, komandas un cilnes.

 1. Atveriet Microsoft Office programmu, piemēram Word.
 2. Noklikšķiniet uz Fails > Opcijas > Valoda.
 3. Dialoglodziņa Office valodu preferenču iestatīšana sadaļā Lietotāja interfeisa un palīdzības valodu izvēle atlasiet valodu, kuru vēlaties izmantot.

Displeja un palīdzības valodu secības iestatīšana

Programmatūrā Microsoft Office displeja un palīdzības valodas tiek izmantotas tādā secībā, kādā tās ir norādītas displeja un palīdzības valodu sarakstā. Piemēram, ja displeja valodu secība ir spāņu <noklusējums>, vācu, japāņu valoda un no datora tiek noņemti spāņu valodas rīki, kā noklusējuma displeja valoda tiek lietota vācu valoda.

Varat iestatīt, lai operētājsistēmas valoda tiktu lietota kā displeja un palīdzības valoda, taču varat norādīt arī dažādas operētājsistēmas, displeja un palīdzības valodas.

Kāda displeja valoda tiek lietota katrā Office programmā?

Ja izmantojat vairākas valodas un Office programmatūru esat pielāgojis atbilstoši darba vajadzībām, varat apskatīt visas Office programmas, lai redzētu, kura valoda ir konkrētās programmas noklusējuma displeja valoda.

 • Dialoglodziņa Office valodas preferenču iestatīšana sadaļā Displeja un palīdzības valodu izvēle noklikšķiniet uz Skatīt katrā Microsoft Office programmā instalēto displeja valodu.

Uz lapas sākumu Uz lapas sākumu

Ekrāna padomu valodas izvēle produktā Office

Ekrāna padomi ir mazi uznirstoši logi, kas ietver īsu kontekstjutīgu palīdzību un tiek parādīti, novietojot rādītāju uz displeja elementa, piemēram, uz pogas, cilnes, dialoglodziņa vadīklas vai izvēlnes. Ja ekrāna padomu valoda tiek iestatīta vienā Office programmā, tā tiek iestatīta visās instalētajās Office programmās.

 Piezīme    Šis līdzeklis ir pieejams tikai šādās Office programmās: Excel, OneNote, Outlook, PowerPoint, Publisher, Visio un Word.

 1. Atveriet Microsoft Office programmu, piemēram Word.
 2. Noklikšķiniet uz Fails > Opcijas > Valoda.
 3. Dialoglodziņa Office valodas preferenču iestatīšana sadaļā Ekrāna padomu valodas izvēle atlasiet ekrāna padomu valodu.


 Piezīmes 

 • Ja vēlamā valoda nav ietverta sarakstā, varbūt jāpievieno papildu valodas pakalpojumi. Noklikšķiniet uz Kā iegūt papildu ekrāna padomu valodas vietnē Office.com?, un pēc tam rīkojieties saskaņā ar lejupielādes un instalēšanas instrukcijām.
 • Kad ir instalēta jauna ekrāna padomu valoda, tā tiek iestatīta kā noklusējuma ekrāna padomu valoda.

Papildinformāciju par ekrāna padomiem skatiet rakstā Ekrāna padomu rādīšana vai slēpšana.

Uz lapas sākumu Uz lapas sākumu

 
 
Attiecas uz:
Access 2013, Excel 2013, OneNote 2013, Outlook 2013, PowerPoint 2013, Publisher 2013, Word 2013, Access 2010, Excel 2010, OneNote 2010, Outlook 2010, PowerPoint 2010, Publisher 2010, Word 2010